Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Το Ε.Κ. εγκρίνει τα έκτακτα μέτρα για τη μετεγκατάσταση προσφύγων εντός της Ε.Ε.

Το ΕΚ υπερψήφισε την Τετάρτη τα έκτακτα μέτρα αλληλεγγύης που θα επιστρέψουν την μετεγκατάσταση 40.000 αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα και την Ιταλία προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ σε διάστημα δύο ετών. Κατά τη διάρκεια της πρωινής συζήτησης για τη μετανάστευση η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών χαιρέτισε τις νέες προτάσεις της Επιτροπής, τις οποίες παρουσίασε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στη συζήτηση για την κατάσταση της Ένωσης.

"Είμαστε μπροστά σε μία ανθρωπιστική κρίση και πρέπει να αναλάβουμε δράση. Η μετεγκατάσταση των 40.000 προσφύγων είναι μόνο η αρχή. Τα έκτακτα αυτά μέτρα αποτελούν την απαρχή μίας δίκαιης πολιτικής για το άσυλο επιδεικνύοντας αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και με τους πρόσφυγες", δήλωσε η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ska Keller (Πράσινοι, Γερμανία).

Η κ. Keller υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να υπάρξει "ένα μόνιμο σύστημα διανομής σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που θα δίνει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε αυτές τις περιπτώσεις, χωρίς να μπορούν κάποια κράτη μέλη να ασκούν βέτο". Η επερχόμενη πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να προβλέπει για την ύπαρξη ενός μόνιμου συστήματος που θα τίθεται αυτόματα σε εφαρμογή.

Η νομοθετική γνωμοδότηση του ΕΚ για τα έκτακτα μέτρα μετεγκατάστασης 40.000 προσφύγων υιοθετήθηκε με 498 ψήφους υπέρ, 158 κατά και 57 αποχές.

Χρειάζεται μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ

Το ΕΚ συμφώνησε ώστε ένας αρχικός συνολικός αριθμός 40.000 αιτούντων άσυλο να μετεγκατασταθεί από την Ιταλία και την Ελλάδα (24.000 από την Ιταλία και 16.000 από την Ελλάδα). Αυτό θα βοηθήσει την Ιταλία και την Ελλάδα να ανακουφιστούν από τη σημαντική πίεση που υφίστανται για τη χορήγηση ασύλου, και θα λειτουργήσει ως μια σημαντική δοκιμή ενόψει της επικείμενης νομοθετικής πρότασης για ένα μόνιμο σύστημα μετεγκατάστασης.

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή στις ταχέως μεταβαλλόμενες ροές προσφύγων και τάσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου των δύο ετών εφαρμογής των έκτακτων μέτρων.

Η επερχόμενη πρόταση για έναν μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης θα πρέπει να βασιστεί σε μια "πιο ουσιαστική συνεισφορά των κρατών μελών στην αλληλεγγύη και στην κατανομή ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής αύξησης του αριθμού των διαθέσιμων τόπων μετεγκατάστασης προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή στις ταχέως μεταβαλλόμενες μεταναστευτικές ροές και τάσεις", τονίζουν οι ευρωβουλευτές, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να βασιστεί σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων αιφνίδιων εισροών υπηκόων τρίτων χωρών και έκτακτης πίεσης για τη χορήγηση ασύλου, που θα προβλέπουν την ενεργοποίησή του βάσει διαφανών και αντικειμενικών δεικτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των αιτούντων άσυλο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει να δίνεται στους αιτούντες η ευκαιρία να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους πριν από την μεταφορά τους από την Ιταλία και την Ελλάδα, κατατάσσοντας τα κράτη μέλη κατά σειρά προτιμήσεως και να στηρίζουν τις προτιμήσεις τους χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως είναι οι συγγενικοί δεσμοί, οι κοινωνικοί και πολιτισμικοί δεσμοί, οι γλωσσικές δεξιότητες, κάποια προηγούμενη παραμονή στη χώρα, προηγούμενες σπουδές και προηγούμενη εμπειρία εργασίας.

Το ΕΚ τονίζει στο κείμενό του ότι "οι αιτούντες δεν έχουν μεν δικαίωμα να επιλέγουν το κράτος μέλος μετεγκατάστασής τους, όμως οι ανάγκες τους, οι προτιμήσεις τους και τα ειδικά προσόντα τους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του δυνατού", δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να διευκολυνθεί την ένταξή τους σε μια συγκεκριμένη χώρα της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο τονίζει επίσης ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Επόμενα βήματα

Το ΕΚ δίνει τη γνωμοδότησή του για τα έκτακτα μέτρα μετεγκατάστασης (για τη μετεγκατάσταση 40.000 προσφύγων αλλά και για την επερχόμενη πρόταση που ανακοίνωσε η Επιτροπή για τη μετεγκατάσταση 120.000 προσφύγων) σύμφωνα με το άρθρο 78 (3) της Συνθήκης της ΕΕ. Οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ συμφώνησαν στις 20 Ιουλίου για την μετεγκατάσταση 32.256 ατόμων και την επικαιροποίηση των στοιχείων μέχρι το Δεκέμβριο με σκοπό να επιτευχθεί ο συνολικός αριθμός των 40.000 αιτούντων άσυλο (πίνακας με την κατανομή ανά κράτος μέλος των 32.256 αιτούντων άσυλο). Η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου έχει προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση για τα έκτακτα μέτρα, μετά την επίσημη έγκρισή της από το Συμβούλιο, θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης θα λάβουν ένα κατ 'αποκοπή ποσό ύψους 6.000 ευρώ για κάθε άτομο που θα υποδεχθούν.

Το μόνιμο σύστημα μετεγκατάστασης (η νομοθετική πρόταση θα κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως ανακοίνωσε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κατά την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης την Τετάρτη το πρωί) θα υιοθετηθεί με τη διαδικασία της συναπόφασης, πράγμα που σημαίνει ότι το ΕΚ θα αποφασίσει επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο της ΕΕ (κράτη μέλη).


Προσφυγική κρίση: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει αποφασιστική δράση


Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση που εγκρίθηκε τον Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα μια ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων που θα συμβάλουν στην επίλυση της προσφυγικής κρίσης, ενώπιον της οποίας βρίσκονται τα κράτη μέλη της ΕΕ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση που εγκρίθηκε τον Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα μια ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων που θα συμβάλουν στην επίλυση της προσφυγικής κρίσης, ενώπιον της οποίας βρίσκονται τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων αντιμετωπίζοντας τα βαθύτερα αίτια που αναγκάζουν τους ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο στην Ευρώπη. Η νέα δέσμη μέτρων θα ανακουφίσει την πίεση που υφίστανται τα κράτη μέλη που θίγονται περισσότερο — και συγκεκριμένα η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ουγγαρία — προτείνοντας τη μετεγκατάσταση 120.000 ατόμων που σαφώς χρήζουν διεθνούς προστασίας σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο αριθμός αυτός θα αφορά άτομα πέραν των 40.000 που η Επιτροπή πρότεινε τον Μάιο να μετεγκατασταθούν από την Ελλάδα και την Ιταλία και για τα οποία η απόφαση του Συμβουλίου δεν έχει ακόμη εκδοθεί. Τα σημερινά μέτρα θα βοηθήσουν επίσης τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων ασύλου, δεδομένου ότι θα καταστήσουν δυνατή την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου μέσω ενός κοινού ευρωπαϊκού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής. Η Επιτροπή σήμερα περιέγραψε σε γενικές γραμμές τις κύριες δράσεις για πιο αποτελεσματική πολιτική επιστροφής και πρότεινε την ίδρυση ενός Καταπιστευματικού Ταμείου ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης στην Αφρική. Τέλος, η Επιτροπή και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης της ΕΕ καλύπτουν επίσης την «εξωτερική διάσταση» της προσφυγικής κρίσης.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ δήλωσε: «Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να γνωρίζουμε και να μην λησμονούμε ποτέ γιατί είναι τόσο σημαντικό να δίνουμε καταφύγιο και να σεβόμαστε το θεμελιώδες δικαίωμα στο άσυλο. Είναι πλέον καιρός να αρχίσουμε την οικοδόμηση μιας αληθινά ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, όπως το ζητήσαμε τον Μάιο. Τα μέτρα που προτείνουμε σήμερα θα διασφαλίσουν ότι η μετεγκατάσταση των ατόμων με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας θα γίνεται αμέσως μετά την άφιξή τους — όχι μόνο σήμερα, αλλά και σε οποιαδήποτε κρίση στο μέλλον. Αν υπάρχει μια περίπτωση όπου θα έπρεπε να εκδηλωθεί η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, είναι το ζήτημα της προσφυγικής κρίσης. Είναι καιρός να επιδείξουμε συλλογικό θάρρος και να δώσουμε τώρα αυτή την ευρωπαϊκή απάντηση.»

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα ακόλουθα συγκεκριμένα μέτρα για να ανταποκριθεί στη σημερινή προσφυγική κρίση και να προετοιμάσει το έδαφος για μελλοντικές προκλήσεις:

1.Πρόταση για επείγουσα μετεγκατάσταση 120.000 προσφύγων από την Ελλάδα, την Ουγγαρία και την Ιταλία: μετά την απότομη αύξηση των περιπτώσεων παράνομης διέλευσης των συνόρων στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στη διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων κατά τους τελευταίους μήνες, απαιτείται επείγουσα δράση. Η Επιτροπή προτείνει τη μετεγκατάσταση 120.000 ατόμων με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας από την Ιταλία (15.600), την Ελλάδα (50.400) και την Ουγγαρία (54.000). Η μετεγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με μια υποχρεωτική κλείδα κατανομής με βάση αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια (40% του μεγέθους του πληθυσμού, 40% του ΑΕΠ, 10% του μέσου αριθμού προηγούμενων αιτήσεων ασύλου, 10% του ποσοστού ανεργίας). Αυτό ισχύει για εθνικότητες αιτούντων με μέσο ποσοστό αναγνώρισης σε κλίμακα ΕΕ 75% και άνω[1]. Το μέτρο αυτό προτείνεται επιπλέον της πρότασης της Επιτροπής από τον Μάιο για μετεγκατάσταση 40.000 ατόμων με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας από την Ιταλία και την Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τον συνολικό προτεινόμενο αριθμό ατόμων σε 160.000. Η μετεγκατάσταση θα συνοδεύεται από στήριξη για τα συμμετέχοντα κράτη μέλη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ύψους 780 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ποσοστού προχρηματοδότησης 50%, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κυβερνήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο έχουν τα μέσα για να ενεργούν ταχύτατα.

Προσωρινή ρήτρα αλληλεγγύης: Εάν – για βάσιμους και αντικειμενικούς λόγους, όπως οι φυσικές καταστροφές – ένα κράτος μέλος δεν μπορεί προσωρινά να συμμετάσχει εν όλω ή εν μέρει σε απόφαση μετεγκατάστασης, θα πρέπει να καταβάλει χρηματοδοτική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 0,002% του ΑΕΠ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύει τους λόγους που γνωστοποιήθηκαν από τη χώρα και θα λαμβάνει απόφαση σχετικά με το αν αυτοί δικαιολογούν τη μη συμμετοχή μιας χώρας στο σύστημα για διάστημα το πολύ 12 μηνών. Σε περίπτωση μερικής συμμετοχής στη μετεγκατάσταση, το ποσό θα μειώνεται αναλόγως.

2.Μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης για όλα τα κράτη μέλη: Όπως εξαγγέλθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση, η Επιτροπή προτείνει έναν συγκροτημένο μηχανισμό αλληλεγγύης, ο οποίος θα μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή από την Επιτροπή για να βοηθά κάθε κράτος μέλος της ΕΕ που αντιμετωπίζει καταστάσεις κρίσης και ακραίων πιέσεων στο σύστημα ασύλου του, ως αποτέλεσμα μεγάλης και δυσανάλογης εισροής υπηκόων τρίτων χωρών. Οι εν λόγω μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης θα καθορίζονται από την Επιτροπή με βάση τον κατά κεφαλήν αριθμό αιτήσεων ασύλου κατά το τελευταίο εξάμηνο, καθώς και τον αριθμό των παράτυπων διελεύσεων συνόρων κατά το τελευταίο εξάμηνο. Θα ισχύουν τα ίδια αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια κατανομής όπως και για τις προτάσεις επείγουσας μετεγκατάστασης. Ο μόνιμος μηχανισμός θα λαμβάνει επίσης υπόψη τις ανάγκες των αιτούντων άσυλο, την οικογενειακή κατάσταση και τις δεξιότητες. Η προσωρινή ρήτρα αλληλεγγύης θα εφαρμόζεται και εδώ.

3.Κοινό ευρωπαϊκό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής: με βάση το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης και 26ης Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει έναν κανονισμό για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής. Ο εν λόγω ευρωπαϊκός κατάλογος θα επιτρέπει την ταχύτερη διεκπεραίωση των ατομικών αιτήσεων ασύλου από υποψηφίους οι οποίοι κατάγονται από χώρες που θεωρούνται ασφαλείς σε όλη την ΕΕ και την ταχύτερη επιστροφή τους σε περίπτωση που οι ατομικές αξιολογήσεις των αιτήσεων επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουν δικαίωμα ασύλου. Μετά από συζητήσεις με τα κράτη μέλη και σύμφωνα τις τρέχουσες πρακτικές των κρατών μελών, η Επιτροπή προτείνει να προστεθούν η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Τουρκία στον ενωσιακό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής. Οι χώρες αυτές πληρούν τα κοινά κριτήρια της οδηγίας 2013/32 σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου βάσει των οποίων θεωρείται μια χώρα ασφαλής· είναι συμβαλλόμενα μέρη των βασικών διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· και οι περισσότερες έχουν χαρακτηριστεί ως υποψήφιες προς ένταξη χώρες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς πληρούν τα καλούμενα «κριτήρια της Κοπεγχάγης» (που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων). Άλλες χώρες μπορούν να προστεθούν στο μέλλον, ύστερα από ενδελεχή αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4.Αποτελεσματικότερη πολιτική επιστροφής: για να βελτιωθούν οι πολιτικές επιστροφής των κρατών μελών, η Επιτροπή εξέδωσε ένα κοινό εγχειρίδιο επιστροφής και ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιστροφή. Η Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιστροφή, το οποίο καθορίζει τα άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη για την αύξηση της οικειοθελούς επιστροφής, για την ενίσχυση της εφαρμογής της οδηγίας για την επιστροφή, για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, για την ενίσχυση του ρόλου και της εντολής του FRONTEX σε επιχειρήσεις επιστροφής και για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της επιστροφής. Παράλληλα, η Επιτροπή εξέδωσε ένα εγχειρίδιο επιστροφής, το οποίο παρέχει πρακτικές οδηγίες στις εθνικές αρμόδιες αρχές κατά τη διενέργεια της επιστροφής των μεταναστών που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αποτελέσει το κύριο εργαλείο κατάρτισης σε πρότυπα και διαδικασίες για τους εμπειρογνώμονες που εφαρμόζουν την οδηγία 2008/115 σχετικά με την επιστροφή.

5.Ανακοίνωση σχετικά με τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων για μέτρα στήριξης προσφύγων: Τα κράτη μέλη οφείλουν να καλύπτουν επαρκώς και ταχέως τις αμεσότερες ανάγκες των αιτούντων άσυλο για στέγαση, προμήθειες και υπηρεσίες. Η σημερινή ανακοίνωση παρέχει κατευθύνσεις για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς την ενωσιακή νομοθεσία κατά τη σύναψη συμβάσεων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, με απλό, ταχύ και μη γραφειοκρατικό τρόπο.

6.Αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης της προσφυγικής κρίσης: Η εξωτερική διάσταση αποτελεί βασικό στοιχείο των προσπαθειών για την επίλυση αυτής της κρίσης. Καταβάλλονται νέες προσπάθειες για τη στήριξη διπλωματικών πρωτοβουλιών και την εξεύρεση πολιτικών λύσεων στις συγκρούσεις στη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη. Η ΕΕ παρέχει συνδρομή στον πληθυσμό της Συρίας – ιδίως στους εκτοπισμένους στο εσωτερικό της χώρας – και οικονομική στήριξη στις γειτονικές χώρες που φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων από τη Συρία, όπως στην Ιορδανία, τον Λίβανο και την Τουρκία. Μέχρι στιγμής, έχουν κινητοποιηθεί 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ για τον σκοπό αυτό. Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που είναι υπεύθυνο για τη λαθραία διακίνηση ανθρώπων είναι μια άλλη προτεραιότητα, κυρίως με τη δρομολόγηση της ναυτικής επιχείρησης EUNAVFOR MED. Έχουν υπογραφεί επίσης περίπου 17 συμφωνίες επανεισδοχής και 7 συμφωνίες εταιρικής σχέσης κινητικότητας στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τρίτες χώρες. Η ΕΕ θα εμβαθύνει επίσης τον διεξαγόμενο διάλογο υψηλού επιπέδου σε θέματα μετανάστευσης με βασικούς εταίρους, όπως είναι οι διαδικασίες του Ραμπάτ και του Χαρτούμ με τις αφρικανικές χώρες και η διαδικασία της Βουδαπέστης με την Ανατολική και την Κεντρική Ασία, καθώς και η προσεχής διάσκεψη στις αρχές Οκτωβρίου και η σύνοδος κορυφής στη Βαλέτα στις 11-12 Νοεμβρίου.

7.Καταπιστευματικό Ταμείο για την Αφρική: Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε 1,8 δισεκατ. ευρώ από τους χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ για τη δημιουργία ενός «Καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης στην Αφρική». Στόχος είναι να βελτιωθεί η σταθερότητα και να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια των παράτυπων μεταναστευτικών ροών στις περιοχές του Σαχέλ, της Λίμνης Τσαντ, του Κέρατος της Αφρικής και της Βόρειας Αφρικής. Θα στηρίξει τις εν λόγω περιοχές με σκοπό να αναπτύξουν καλύτερες κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες και πολιτικές διαχείρισης της μετανάστευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει από τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν επίσης και να ανταποκριθούν στις φιλοδοξίες μας. Η Ισπανία, για παράδειγμα, έχει ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της.

Η άλλη πλευρά του νομίσματος όσον αφορά την επίδειξη αλληλεγγύης με τα κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή είναι επίσης ότι όλοι πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα κατά την εφαρμογή των κοινών κανόνων της ΕΕ. Προς τούτο, η Επιτροπή, αυτή την εβδομάδα επίσης, επισπεύδει τις διαδικασίες επί παραβάσει, όπου είναι απαραίτητο για την τήρηση των κανόνων, και υλοποιεί προσέγγιση συγκρότησης «κομβικού σημείου» στα κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, για να τα βοηθήσει στην εφαρμογή των κοινών κανόνων περί ασύλου της ΕΕ (βλ. MEMO/15/5597).

Επόμενα βήματα:

Το έκτακτο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων για τη μετανάστευση, στις 14 Σεπτεμβρίου, θα αποτελέσει την επόμενη ευκαιρία για τα κράτη μέλη να συζητήσουν και να εγκρίνουν τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής. Οι μηχανισμοί επείγουσας μετεγκατάστασης που παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο (με ειδική πλειοψηφία), σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ ο μόνιμος μηχανισμός αλληλεγγύης και ο ευρωπαϊκός κατάλογος ασφαλών χωρών καταγωγής πρέπει να εγκριθούν από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία). Η πρόταση για το Καταπιστευματικό Ταμείο υποβάλλεται στα κράτη μέλη με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών πριν από τη σύνοδο κορυφής της Βαλέτας που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, όπου η ΕΕ θα συναντηθεί με τις κυριότερες αφρικανικές χώρες για να συζητήσουν τη μετανάστευση και την προσφυγική κρίση.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο