Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

4.135 έλεγχοι από το Υπ. Οικονομικών από 31.8 έως 6.9.15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
4.135 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 31.08.2015 ΕΩΣ 06.09.2015

Οι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Δ.Ε. και Σ.Δ.Ο.Ε.) συνεχίστηκαν με εντατικούς ρυθμούς και την προηγούμενη εβδομάδα σε τουριστικές και άλλες περιοχές. Με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για ελέγχους του Υπουργείου, που ενισχύεται και προσαρμόζεται καθημερινά, στο διάστημα αυτό διεξήχθησαν 4.135 έλεγχοι σε 4.118 επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν παραβάσεις στις 837. Στους ελέγχους συμμετείχαν 1.578 ελεγκτές.


Τις τελευταίες έξι (6) εβδομάδες (από τις 27.7.2015), διεξήχθησαν 32.702 έλεγχοι σε 31.510 επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν στις 6.245 σύνολο παραβάσεων 19.604. Αναλυτικά:Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.


Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εφαρμόζοντας το επιχειρησιακό της σχέδιο για ενίσχυση και εντατικοποίηση των επιτόπιων ελέγχων, ιδίως στις τουριστικές περιοχές λόγω θερινής περιόδου, με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ανακοινώνει τα συνοπτικά αποτελέσματα των μερικών επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις Υπηρεσίες της (Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) την εβδομάδα από 31.8.2015 έως 6.9.2015.Ειδικότερα, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα διεξήχθησαν 2.890 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι από συνεργεία των Δ.Ο.Υ και της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), όπου συμμετείχαν συνολικά 803 υπάλληλοι. Ελέχθησαν 2.873 επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια και διαπιστώθηκαν στις 448 επιχειρήσεις συνολικά 635 παραβάσεις.

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Από τις Δ.Ο.Υ της χώρας πραγματοποιήθηκαν 2.550 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε 2.873 επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν παραβάσεις στις 357. Στους ελέγχους αυτούς συμμετείχαν 660 υπάλληλοι. Από τους ελέγχους αυτούς οι 1.259 πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες, οι 546 τις απογευματινές και οι 745 τις νυχτερινές.

Οι έλεγχοι αυτής της εβδομάδας κάλυψαν κατά 51% επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης και κατά 32% εμπορικές επιχειρήσεις ενώ το 91% αφορούσαν την μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων.

Η παραβατικότητα ανά κλάδο είχε ως το κατωτέρω διάγραμμα:Οι έλεγχοι πραγματοποιηθήκαν καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου και η μεγαλύτερη παραβατικότητα διαπιστώθηκε στους ελέγχους που διεξήχθησαν κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες καθώς και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκαν 340 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν σε 91 επιχειρήσεις συνολικά 273 παραβάσεις. Στους ελέγχους συμμετείχαν 143 υπάλληλοι της μονάδας.Οι διενεργηθέντες έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όλης της επικράτειας.

Ο μεγαλύτερος όγκος των διαπιστωμένων παραβάσεων αφορά σε μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ενώ ο κύριος όγκος των ελεγχθεισών επιχειρήσεων, σε ποσοστό περίπου 75%, δραστηριοποιείται στην εστίαση και στον τουρισμό.

Ενδεικτικές περιπτώσεις:
- Κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους κατασχέθηκαν – σε τέσσερις (4) περιπτώσεις – ισάριθμες αδήλωτες Φ.Τ.Μ..
- Σε κέντρο διασκέδασης της Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε η μη έκδοση δεκαπέντε (15) Α.Λ.Π.
- Από επεξεργασία κατασχεμένων βιβλίων και στοιχείων διαπιστώθηκε η μη έκδοση είκοσι έξι (26) Α.Λ.Π.

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε.

Από το Σ.Δ.Ο.Ε., την εβδομάδα 31.8.15 έως 6.9.2015, πραγματοποιήθηκαν 1.245 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι σε ισάριθμες επιχειρήσεις και συμμετείχαν 775 υπάλληλοι του Σώματος.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν σε 389 επιχειρήσεις 1.526 συνολικά παραβάσεις.Κατά την διάρκεια των ελέγχων αυτών, κατασχέθηκε και μία (1) αδήλωτη Φορολογική Ταμειακή Μηχανή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΔΟΕ (31.8 έως 6.9.2015)

1) Σε έλεγχο που διενήργησαν, τα εντεταλμένα συνεργεία ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Σ.Δ.Ο.Ε. Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σε παραλιακή ξενοδοχειακή μονάδα του νομού Πιερίας, διαπιστώθηκε, μετά από αντιπαραβολή του κατασχεθέντος ανεπίσημου βιβλίου κίνησης πελατών με τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία (Τ.Π.Υ. και Α.Π.Υ.), η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων για χρονική περίοδο 104 ημερών σε 1.270 διανυκτερεύσεις, που εκτιμάται ότι αντιστοιχούν σε 350 – 400 παραβάσεις μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

2) Σε έλεγχο που διενήργησαν, τα εντεταλμένα συνεργεία ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Σ.Δ.Ο.Ε. Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σε υπαίθρια εκδήλωση με καλλιτεχνικό πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, κατόπιν διακριτικής παρακολούθησης στο χώρο της εκδήλωσης, στον οποίο υπήρχαν τρεις (3) Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές(Φ.Τ.Μ.) που δεν εξέδιδαν φορολογικά στοιχεία, διαπίστωσαν τη μη έκδοση αποδείξεων σε τριακόσιες πενήντα (350) περιπτώσεις πελατών.

Αναλυτικά, για το χρονικό διάστημα από 31.8 έως 6.9.2015, διενεργήθηκαν οι παρακάτω έλεγχοι ανά Περιφερειακή Διεύθυνση:Στα παρακάτω γραφήματα αποτυπώνονται για το ως άνω χρονικό διάστημα ανά Περιφερειακή Διεύθυνση, ο αριθμός των διενεργηθέντων ελέγχων, ο αριθμός των παραβατών, ο αριθμός των παραβάσεων και το ποσοστό παραβατικότητας.


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο