Παράταση αποστολής προτάσεων νέου αναπτυξιακού νόμου


ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


7 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παράταση αποστολής προτάσεων νέου Αναπτυξιακού Νόμου

 
Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) ενημερώνει ότι διατηρείται σε ισχύ η διαδικασία αποστολής προτάσεων για τον επικείμενο νέο αναπτυξιακό-επενδυτικό νόμο. Αναμένουμε τις προτάσεις σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ggse@mnec.gr.

Λόγω των ειδικών περιστάσεων, η προθεσμία αποστολής παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την άμεση ανταπόκρισή σας.


https://www.taxheaven.gr