Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τροποποιητικές δηλώσεις με επιφύλαξη για ορισμένες περιπτώσεις αμειβόμενων με «μπλοκάκι» και μισθό

Μετά τη δημοσίευση του άρθρου με

Σύνταξη - επιμέλεια

α) Γιώργος Χριστόπουλος
Φοροτεχνικός (μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και Γενικός Γραμματέας της Ε.Φ.Ε.Ε.Α)

β) Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN

 

Μετά τη δημοσίευση του άρθρου με τίτλο "Κρίσιμα ερωτήματα και απαντήσεις σχετικά με την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών που αμείβονται με μπλοκάκι", -όπου αναλύθηκε ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχει παράλληλη απόκτηση εισοδήματος από μισθωτή εργασία και από επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι δυνατόν και το εισόδημα με «μπλοκάκι να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες- υπήρξε αρχικά μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και σχολίων μεταξύ των συναδέλφων που μελέτησαν το περιεχόμενό του. Στη συνέχεια έγινε γνωστό από έναν συνάδελφο ότι για μία εκ των περιπτώσεων που αναλύθηκαν υπήρχε ειδική λύση από το υπ. Οικονομικών που δεν τη γνώριζε ούτε ο συντάκτης του άρθρου, ούτε φυσικά και η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων λογιστών-φοροτεχνικών.

Το γεγονός ότι συνέπεσαν οι απόψεις του αρθρογράφου που όπως αναφέραμε αγνοούσε τις επίσημες θέσεις του υπ. Οικ., με όσα εκ των υστέρων διαβάσαμε στο επίμαχο έγγραφο του υπ. Οικ. είναι κάτι που συμβαίνει ενίοτε στα φορολογικά θέματα.

Ο καλός συνάδελφος που συμμετείχε στο διάλογο που μνημονεύσαμε ανωτέρω, έστειλε την Δευτέρα, 31/8/2015 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κόμβου το έγγραφο με αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1107028 ΕΞ 2015/8.8.2015 Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1047/12.2.2015 και άμεσα αναρτήθηκε από την επιστημονική ομάδα προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το έγγραφο αυτό έχει ημερομηνία υπογραφής 8 Αυγούστου 2015 δεν είχε αναρτηθεί επίσημα πουθενά, παρά μόνο είχε κοινοποιηθεί σε όλες τις Δ.Ο.Υ., με αποτέλεσμα ελάχιστοι να γνωρίζουν την ύπαρξή του. Θέλουμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και πάλι τον αγαπητό συνάδελφο για το ήθος και την έμπρακτη απόδειξη της επαγγελματικής αλληλεγγύης που τον διακρίνει, αφού από την κίνησή του αυτή θα βοηθηθούν πολλοί συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα.

Από το παραπάνω έγγραφο αναδείχθηκε μια σημαντική είδηση που αφορά στις περιπτώσεις φορολογουμένων που μέσα στο φορολογικό έτος 2014 είχαν για ένα διάστημα εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και στο υπόλοιπο είχαν μεν προβεί σε έναρξη εργασιών, όμως πληρούσαν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (ήταν δηλαδή "μπλοκάκηδες"). Το κρίσιμο σημείο που τονίζεται και στο έγγραφο είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει παράλληλη απόκτηση των δύο εισοδημάτων (από μισθωτή εργασία και από επιχειρηματική δραστηριότητα), τότε οι φορολογούμενοι αυτοί θα φορολογηθούν και για τα δύο εισοδήματα με την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, ήτοι ως μισθωτοί.

Ας παραθέσουμε τη συγκεκριμένη παράγραφο του εγγράφου αυτού:

6. Τέλος, διευκρινίζονται και τα ακόλουθα:

α) στην περίπτωση που οι ανωτέρω ερευνητές έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας της ως άνω περ.(i) και εφόσον βέβαια τηρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της περ.στ' της παρ.2 του άρθ.12 ν.4172/2013, τότε δεν υπάρχει παράλληλη απόκτηση εισοδήματος από μισθωτή εργασία και από επιχειρηματική δραστηριότητα και συνεπώς και το εισόδημα που αποκτούν οι εν λόγω ερευνητές κατά το δεύτερο μισό του 2014 φορολογείται με την κλίμακα του εισοδήματος από .μισθωτή εργασία της παρ.1 του άρθρου 15 του νόμου αυτού. Λόγω του ότι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των εν λόγω προσώπων δεν μπορεί να διακρίνει την μη επικάλυψη των χρονικών διαστημάτων που αντίστοιχα αποκτήθηκαν τα παραπάνω εισοδήματα, στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλλουν δήλωση με επιφύλαξη ούτως ώστε να διενεργηθεί εκκαθάριση των δηλώσεων τους σύμφωνα με τα ανωτέρω από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β) στην περίπτωση που υπάρχει έναρξη δραστηριότητας από τους ανωτέρω ερευνητές κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας της ως άνω περ.(i), τότε το εισόδημα που αποκτούν οι εν λόγω ερευνητές από επιχειρηματική δραστηριότητα της περ.(ii) φορολογείται με την κλίμακα του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα της παρ.1 του άρθρου 29 ανεξάρτητα από το αν τηρούνται ή όχι και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της περ.στ' παρ.2 αρθ. 12 ν.4172/2013, καθόσον στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην παρ.3 του παρόντος.

 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι λόγω της τεχνικής αδυναμίας να αποτυπωθεί η συγκεκριμένη περίπτωση στο ηλεκτρονικό έντυπο του Ε1 και κατά συνέπεια να γίνει ορθή εκκαθάριση, θα πρέπει να υποβληθεί η δήλωση με επιφύλαξη και έπειτα να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επειδή όπως αναφέραμε κανείς σχεδόν δεν γνώριζε την ύπαρξη του συγκεκριμένου εγγράφου, η συντριπτική πλειοψηφία των δηλώσεων αυτών έχει υποβληθεί με λάθος τρόπο, που σημαίνει επιπλέον επιβάρυνση για τους φορολογούμενους που ανήκουν σ' αυτή την περίπτωση, αφού φορολογήθηκαν για το εισόδημα από "μπλοκάκι" ως επιτηδευματίες και όχι ως μισθωτοί όπως έπρεπε βάσει της θέσης του υπ. Οικ. (εφόσον δεν υπήρξε παράλληλη απόκτηση και των δύο εισοδημάτων).

Η λύση που προτείνουμε σε όσους δεν υπέβαλαν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με τον τρόπο που αναφέρεται στο έγγραφο του υπ. Οικ. που αναλύουμε σήμερα, είναι να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση με επιφύλαξη μέχρι και την 4.9.2015 (με τα ίδια ακριβώς δεδομένα με την αρχική), έτσι ώστε να υπάρξει "θεραπεία" του προβλήματος που ανέκυψε εξαιτίας της καθυστερημένης ενημέρωσης των συναδέλφων σχετικά με το ζήτημα αυτό. Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με τη διοικητική λύση του υπ. Οικ. "υπο μάλης" θα προσέλθουν οι φορολογούμενοι στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημά τους.

Αν υποβληθεί η εν λόγω τροποποιητική δήλωση μετά την 4.9.2015, τότε θα επιβληθούν και τα διαδικαστικά πρόστιμα του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου με τίτλο Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών και εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2014).

Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι καλό θα είναι να εξεταστεί το ενδεχόμενο από την ηγεσία του υπ. Οικ. να μην επιβάλλονται τα ανωτέρω πρόστιμα του άρθρου 54 στις περιπτώσεις εκείνες που υποβληθούν οι τροποποιητικές δηλώσεις βάσει των ανωτέρω μετά την 4.9.2015. Γιατί, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι φορολογούμενοι δεν γνώριζαν την επίσημη θέση του υπ. Οικ. που ουσιαστικά είδε το φως της δημοσιότητας μέσω του κόμβου μόλις στις 31.8.2015, οπότε μοιραία υπέβαλαν τη δήλωσή τους με λάθος τρόπο ή για να είμαστε ακριβείς, βάσει όσων είχαν γίνει γνωστά μέχρι τότε.

Ευελπιστούμε να εισακουστούν οι προβληματισμοί μας και να διευθετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα αυτό που ανέκυψε και που αφορά πολλούς συμπολίτες, αλλά και συναδέλφους μας.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο