Ειδήσεις Ανασκοπήσεις - Το σχόλιο της Δευτέρας

Αντί σχολίου η εβδομαδιαία ανασκόπηση 23/8 έως 30/8/2015

Καλημέρα

Το παρόν άρθρο αποτελεί την  τελευταία ανασκόπηση -αντί σχολίου- του Αυγούστου. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει το γνωστό σε όλους σας "Σχόλιο της Δευτέρας".

Υπενθιμίζουμε ότι ο κόμβος συνέχιζε απρόσκοπτα την ενημέρωση των συναδέλφων καθ'όλη την διάρκεια του Αυγούστου. Όσοι από εσάς λείπατε  για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορείτε μαζί με την σημερινή ανασκόπηση, να δείτε και τις υπόλοιπες τρεις ανασκοπήσεις, έτσι ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλα τα θέματα και τα γεγονότα που προέκυψαν μέσα στον μήνα Αύγουστο.

-Αντί σχολίου η εβδομαδιαία ανασκόπηση 3-8-2015 έως 10-8-2015

-Αντί σχολίου η εβδομαδιαία ανασκόπηση 10-8-2015 έως 16-8-2015

-Αντί σχολίου η εβδομαδιαία ανασκόπηση 17-8-2015 έως 22-8-2015Η εβδομαδιαία ανασκόπηση 23-8-2015 έως 30-8/2015

Ξεκινάμε λοιπόν γιατί και αυτή την εβδομάδα είχαμε σημαντικές ανακοινώσεις αλλά και αποφάσεις που πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσετε.

 

← ●●●● § ●●●● →

 

Νέα υπηρεσιακή κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές

 

← ●●●● § ●●●● →

 

Νέοι διευθυντές στην Γ.Γ.Δ.Ε.

Στην ΓΓΔΕ είχαμε και νέους Διευθυντές σε ορισμένες διευθύνσεις.  Δείτε την σχετική απόφαση :  [ΔΔΑΔ Γ 1110236 ΕΞ 2015/25.8.2015 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών]

 

← ●●●● § ●●●● →

 

«sos» Δηλώσεις εισοδήματος και παρατάσεις

Την εβδομάδα που πέρασε :

Κοινοποιήθηκε η απόφαση  ΠΟΛ.1185/19.8.2015 για την παράταση της προθεσμίας των δηλώσεων  οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (O.E., E.E.,κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε.,Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του Ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 − Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1155/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

Κοινοποιήθηκε επίσης η απόφαση ΠΟΛ.1186/25.8.2015 με την οποία δίνονται διευκρινίσεις για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 για το φορολογικό έτος 2014 μετά τη νέα παράταση που δόθηκε με την ΠΟΛ. 1183/2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Ουσιαστικά τα αναφερόμενα σχετικά με την α' δόση φόρου νομικών προσώπων, που αναγράφονται σε αυτή την απόφαση, έχουν ισχύ  μόνο για  όσες δηλώσεις υποβληθούν από την 20η Αυγούστου έως την 30η Αυγούστου. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν την 31η Αυγούστου η πρώτη δόση λήγει την ίδια ημέρα σύμφωνα με το ακόλουθο δελτίο τύπου του Υπ.Οικονομικών. [Δ.Τ. Υπ.οικ. - Tην Δευτέρα 31.8.2015 η προθεσμία για υποβολή δηλώσεων και για καταβολή της 1ης Δόσης]

Δείτε ένα βοηθητικό πίνακα.

Καταβολή δόσεων από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
για υποβολές: 1η Δόση 2η Δόση 3 η Δόση 4η Δόση 5 η Δόση 6η Δόση 7η Δόση
Ιούνιο 2015 Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ. 31/7/2015 31/8/2015 30/9/2015 31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015
Ιούλιο 2015 Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ. 31/8/2015 30/9/2015 31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015
 
Από 1.8.2015 έως 14.8.2015 Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ. 30/9/2015 31/10/2015 30/11/2015 31/12/2015
 

 
Από 15.8.2015 έως 20.8.2015 21/8/2015 30/9/2015 30/10/2015 30.11.2015 31/12/2015
 

 
Από 21.8.2015 έως 30.8.2015 Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ. 30/9/2015 30/10/2015 30.11.2015 31/12/2015
 

 
την 31.8.2015 31.8.2015 30/9/2015 30/10/2015 30.11.2015 31/12/2015
 

 

 

«sos» Την περασμένη τετάρτη κοινοποιήθηκε επίσης το ακόλουθο Δελτίου τύπου του Υπ.οικονομικών [ Παράταση στις δηλώσεις νομικών και Ε9 - Χωρίς πρόστιμα η υποβολή όλων των δηλώσεων έως 4/9]

Παρατάσεις που προβλέπονται στο δελτίο τύπου

i. Παράταση στις δηλώσεις Ε9 έως 4.9.2015

Αφορά:

- Ε9 2015 (Μεταβολές από 1.1.2014 έως 31.12.2014)

- Ε9 2016 (Μεταβολές από 1.1.2015 έως (η ημερομηνία θα γίνει γνωστή με την απόφαση) )

ii. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων νομικών προσώπων έως 30.8.2015 (από 28.8.2015)

 

Λοιπές σημαντικές διατάξεις που προβλέπονται στο δελτίο τύπου

Εκτός από τις ως άνω παρατάσεις κοινοποιήθηκε και η βούληση του Υπ.Οικονομικών (η οποία προφανώς θα "ντυθεί" και νομοθετικά), για τη μη επιβολή των διαδικαστικών προστίμων του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. στην υποβολή των δηλώσεων ως εξής:

i. Μη επιβολή προστίμου άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. για τις δηλώσεις φυσικών προσώπων που θα υποβληθούν από 01.09.2015 έως 04.09.2015.

ii. Μη επιβολή προστίμου άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. για τις δηλώσεις νομικών προσώπων που θα υποβληθούν από 01.09.2015 έως 04.09.2015.

Τα ανωτέρω ισχύουν τόσο για τις αρχικές όσο και για τις τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος.

Αναλυτικά :

  Υποβάλλονται εμπρόθεσμα έως Υποβάλλονται εκπρόθεσμα χωρίς διαδικαστικό πρόστιμο του άρθρου 54 του ΚΦΔ**
Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων 31.8.2015* 4.9.2015
Δηλώσεις Νομικών Προσώπων 31.8.2015* 4.9.2015
Ε9

4/9/2015

-

Δηλώσεις νομικών προσώπων υπερδωδεκάμηνες(Δεν αναφέρεται στο Δελτίο τύπου ωστόσο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση η οποία θα κοινοποιηθεί μαζί με τις λοιπές αποφάσεις για την παράταση.)

31.8.2015*

-


*(Ουσιαστικά οι δηλώσεις που θα υποβληθούν έως 31.8.2015 θεωρούνται  εμπρόθεσμες  σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΔ) Σχετικό δελτίο τύπου εξέδωσε και η ΓΓΔΕ

**Σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης επιβάλλεται μόνο η προσαύξηση εκπροθέσμου 0,73%  ανά μήνα καθυστέρησης.

Υπενθυμίζουμε ότι ουδεμία άλλη επίπτωση (εκτός της προσαύξησης φόρου) έχουν οι δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 4.9.2015.

Παραδείγματα σχετικά με την μη επιβολή προστίμων μπορείτε να δείτε στο σχετικό άρθρο του κόμβου:  Αποκωδικοποιώντας το δελτίο τύπου του Υπ. σχετικά με τις παρατάσεις και την μη υποβολή προστίμων για τις δηλώσεις.

Προσοχή !! Σε ότι αφορά τις εκπτώσεις φόρου 2% για να μπορέσουν να επωφεληθούν τόσο τα νομικά όσο και τα φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει η εφάπαξ πληρωμή να γίνει την Δευτέρα 31.Αυγούστου 2015 και μάλιστα εντός του ωραρίου λειτουργίας του κατά περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος.

Επίσης σημαντικό είναι να γνωρίζεται ότι η πρώτη δόση για τις δηλώσεις νομικών προσώπων που θα υποβληθούν την Δευτέρα 31.8.2015, δεν είναι η επόμενη εργάσιμη (1.9.2015) αλλά η 31η Αυγούστου 2015. Και σε αυτή την περίπτωση για να γίνει η πληρωμή εμπρόθεσμα, θα πρέπει ολοκληρωθεί  εντός του ωραρίου λειτουργίας του κατά περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος.

«sos» Αφού υπάρχει "αρκετός χρόνος" ακόμα για τις δηλώσεις δείτε την ανακοίνωση του  ΟΑΕΔ με την οποία δίνονται οδηγίες για την ορθή αναγραφή στο Ε1 των παροχών και επιδοτήσεων. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται να συμπληρώσει την  ΔΕΑΦ Α 1079650 EΞ 2015/10.6.2015 απόφαση της ΓΓΔΕ.

Για το τέλος σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε και η απόφαση  [Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1107672 ΕΞ 2015/12.8.2015 Φορολογική μεταχείριση εκτάκτων αμοιβών εταίρων δικηγορικών εταιρειών] σύμφωνα με την οποία σε δικηγορικές εταιρίες με απλογραφικά βιβλία δύναται λόγω πρόβλεψης του καταστατικού έκτακτων αμοιβών, να διανέμονται κέρδη διαφορετικά από τα προκύπτοντα με βάση το καταστατικό της εταιρείας ή να χορηγούνται έκτακτες αμοιβές στους εταίρους χωρίς ωστόσο να δημιουργείται πρόβλημα στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.
 

«sos»«sos» Όλα τα ανωτέρω και ακόμη περισσότερα περιγράφονται αναλυτικά με χρηστικούς πίνακες στο πάντα ενημερωμένο άρθρο του κόμβου με όλες τις τελευταίες αλλαγές για να γνωρίζετε τι ισχύει σε όλα τα αντικείμενα.

(Ανανεωμένο - εμπλουτισμένο) - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για : Δηλώσεις φορολογίας, δόσεις, προκαταβολές, πρόστιμα δηλώσεων, Γ.Ε.Μ.Η., απόδοση φόρου μερισμάτων, ΦΠΑ, Ε9, αλλαγές του νόμου 4336/2015, και λοιπές τροποποιήσεις των τελευταίων εβδομάδων σε λοιπά σημαντικά θέματα

 

← ●●●● § ●●●● →


Λοιπές παρατάσεις που δόθηκαν την εβδομάδα που πέρασε.

 

← ●●●● § ●●●● →

 

ΦΠΑ

«sos» Νέο έντυπο δήλωσης Φ.Π.Α. από 1η Οκτωβρίου

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ.1182/11.8.2015 Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS»

Με την ως άνω απόφαση εκτός από το νέο έντυπο, κοινοποιούνται  επίσης και  οδηγίες για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ μετά και τις αλλαγές του νόμου 4334/2015 που αφορούν την αλλαγή του υπερμειωμένου συντελεστή από  6.5% σε 6%

Δείτε επίσης την απόφαση ΠΟΛ.1191/11.8.2015 η οποία περιέχει τις απαραίτητες οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2015 - Φ2 TAXIS)

Τέλος σε ότι αφορά τον ΦΠΑ, κοινοποιήθηκε και η [ΠΟΛ.1188/26.8.2015 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄/14.08.2015)] η οποία δίνει τις απαραίτητες οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε βρώσιμα κρέατα, παραπροϊόντα σφαγίων και παρασκευάσματα κρεάτων, μετά και τις αλλαγές του νόμου 4336/2014

Ενδεικτικά πρέπει να γνωρίζετε ότι μετά και την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του ΦΠΑ σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% υπάγονται πλέον :


- βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, κρέατα βοοειδών του Κεφαλαίου 2 του Δασμολογίου και

- βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων του Κεφαλαίου 2 του Δασμολογίου.

Κατά συνέπεια, όσον αφορά τα βρώσιμα κρέατα και παρασκευάσματα κρεάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% υπάγονται εφεξής οι ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων των Κεφαλαίων 2 και 16 του Κοινού Δασμολογίου, χωρίς ο κατάλογος να είναι εξαντλητικός :

- Κρέατα από όλα τα είδη ζώων και πτηνών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2 του Κοινού Δασμολογίου (βοοειδή, χοιροειδή, αιγοειδή, από πετεινούς, κότες, γαλοπούλες, πάπιες, χήνες, κουνέλια, λαγούς κ.λ.π), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, ανεξαρτήτως του τρόπου που παρουσιάζονται (σε ολόκληρα ή μισά σφάγια, σε τεμάχια, με ή χωρίς εντόσθια, με ή χωρίς κόκαλα, κλπ.).

- Κιμάς από κάθε είδους κρέας ή ανάμιξη κρεάτων.

- Παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, από όλα τα είδη κρέατος του Κεφαλαίου 2 του Δασμολογίου (π.χ. συκώτι).

- Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. (Κεφάλαιο 2 Δασμολογίου)

- Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα (αλλαντικά) από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα, και παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά (Δ.Κ 1601).

- Κάθε είδους παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος, στα οποία περιλαμβάνονται τα παρασκευάσματα που προέρχονται από την ανάμειξη κάθε είδους κρεάτων (Δ.Κ 1602).

- Παρασκευάσματα κρέατος, μειγμάτων διαφορετικών ειδών κρέατος και παραπροϊόντων σφαγίων, με την προσθήκη διαφόρων άλλων προϊόντων ή συστατικών (π.χ. λαχανικά, αρωματικές ουσίες, λάδι, μπαχαρικά κλπ.) εφόσον δεν αλλοιώνεται ο ουσιώδης χαρακτήρας τους ως κρέας ή παρασκεύασμα κρέατος (Κεφάλαιο 16 Δασμολογίου).

- Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος (Δ.Κ EX 1603).

- Αλεύρια και σκόνες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων (Δ.Κ 0210).

- Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος και λίπος πουλερικών (Δ.Κ 0209).

Ειδικότερα διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

- Για όλα τα προαναφερόμενα προϊόντα κρέατος, απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή τους στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% είναι να θεωρούνται βρώσιμα, δηλαδή να είναι κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου.

- Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή τα προϊόντα αυτά είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή, δεν υπάγονται στα Κεφάλαια 2 ή 16 του Δασμολογίου και συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.

- Όλα τα ζωντανά ζώα του Κεφαλαίου 1 Δασμολογίου εξακολουθούν και υπάγονται σε κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%, καθώς δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.

- Τα ψάρια καθώς και τα καλαμάρια, σουπιές και χταπόδια του Κεφαλαίου 3 του Δασμολογίου εξακολουθούν και υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%, ωστόσο τα παρασκευάσματα ψαριών και λοιπών υδροβίων του Κεφαλαίου 16 του Δασμολογίου δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, συνεπώς εξακολουθούν να υπάγονται σε κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%.

 

 

«sos» Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για την αγορά ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση, αυτούσια ή μεταποιημένα, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές

Απόφαση : ΠΟΛ.1167/29.7.2015 Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές

Μα την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ για την αγορά ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση, αυτούσια ή μεταποιημένα, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

Επίσης παύουν να ισχύουν πλέον όλες οι παλαιές αποφάσεις σχετικά με την απαλλαγή, οι οποίες είναι :

1103551/8478/Α0 014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (Φ.Ε.Κ 675 Α'), 1017949/693/ 165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.1995 (ΦΕΚ 212 Β'),1058757/2754/791/Α0014/ΠΟΛ.1155/6.6.1995 (ΦΕΚ 527 Β'), 1083791/3558/ /1071/0014/ΠΟΛ.1198/13.7.1995 (Φ.Ε.Κ. 650 Β'), 1107479/5132/1534/0014/ΠΟΛ.1272/17.10.1996 (Φ.Ε.Κ. 993 Β'), 1064690/3772/713/Α0014/ΠΟΛ.1206/31.7.2002 (Φ.Ε.Κ. 1073 Β') και 1035115/1060/ /254/Α0014/ΠΟΛ.1061/26.3.2008 (Φ.Ε.Κ. 581 Β') και η Ε.Δ.Υ.Ο. 1121689/7606/ /1303/ Α0014/ΠΟΛ.1156/18.12.2007 καθώς και την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1229/20.11.2014 (ΦΕΚ 3329 Β').

 

← ●●●● § ●●●● →

 

«sos» Φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων

ΠΟΛ.1180/12.8.2015 Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1271/23−12−2013 (ΦΕΚ Β΄/3364) «Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης»

Με την απόφαση μεταβάλλεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης και η καταβολή του φόρου για τις τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Η δήλωση υποβάλλεται μηνιαίως μέχρι και την 20η ημέρα του επόμενου μήνα για τα έσοδα που πραγματοποιούν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.
Εξαιρετικά, κατά την πρώτη εφαρμογή, η δήλωση για το διάστημα από 1/1/2015 μέχρι και 30/4/2015 υποβάλλεται μέχρι και τις 30/9/2015 και για το διάστημα από 1/5/2015 μέχρι και 31/8/2015 υποβάλλεται μέχρι και τις 30/11/2015."

Για την περίοδο 01-09 έως 31-12-2015, η υποβολή καθορίζεται ως εξής:

Από 1/9/2015 μέχρι και 30/9/2015 την 20-10-2015

Από 1/10/2015 μέχρι και 31/10/2015 την 20-11-2015

Από 1/11/2015 μέχρι και 30/11/2015 την 21-12-2015

Από 1/12/2015 μέχρι και 31/12/2015 την 20-1-2016

 

 

← ●●●● § ●●●● →

 

ΣΔΟΕ από 30.9 στην ΓΓΔΕ

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΛ Β 1108931 ΕΞ 2015/19.8.2015 Κοινοποίηση διατάξεων της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του μέρους Β του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α)
 

 

← ●●●● § ●●●● →


Λοιπά θέματα νόμου 4336/2015

Συνεχίζονται οι ερμηνευτικές για τον νόμο 4336/2015

Με την Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/2995/20.8.2015 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4336/2015 δίνονται οδηγίες σχετικά με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» και σχετικά με την κατάργηση αποφάσεων που αφορούν στον τομέα του οίνου.

 

← ●●●● § ●●●● →

 

Νέες διοικητικές διαδικασίες του Ο.Α.Ε.Δ. μέσω των Κ.Ε.Π.

Με την απόφαση ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524/12.8.2015 καθορίζονται οι οι διαδικασίες και ορισμένες βεβαιώσεις  αρμοδιότητας ΟΑΕΔ, που μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ.

Μερικές από αυτές

Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
II. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
III. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (Άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ1, περίπτωση III του Ν. 4093/2012)
2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ) (Άρθρο 2 του Ν. 1545/1985)
3. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ (παράγραφος 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989)
4. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989)
5. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989)
6. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΞΕΤΙΣΑΝ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989)
7. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989)
8. ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Π - Μ.Μ.Ε.) (Άρθρο 50 του Ν. 4144/2013)
9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Π.δ. 776/1977)
10. ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 142 του Ν. 3655/2008)
 

Για τις υπόλοιπες δείτε την απόφαση.

 

← ●●●● § ●●●● →

 Αρθρα του κόμβου

 

← ●●●● § ●●●● →

 

ΕΝΦΙΑ


← ●●●● § ●●●● →

 

Ενημέρωση Εφοριακών

 

 

← ●●●● § ●●●● →

 

Σημαντικές αποφάσεις  ΓΕΜΗ

 

← ●●●● § ●●●● →

 

Capital controls  (Περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων)

 

← ●●●● § ●●●● →


Έλεγχοι Φοροδιαφυγή

 

 

← ●●●● § ●●●● →

 

ΓΓΔΕ

 

← ●●●● § ●●●● →

 

Θέματα καταπολέμησης ανεργίας, επενδύσεων, ΕΣΠΑ

 

← ●●●● § ●●●● →

 

 

Ειδήσεις για εργατικά ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά θέματα

 

← ●●●● § ●●●● →

 

Αποφάσεις για εργατικά ασφαλιστικά θέματα

 

 

← ●●●● § ●●●● →

 

ΕΣΠΑ

Η εγκύκλιος με τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

← ●●●● § ●●●● →

 

Λοιπές ειδήσεις

 

← ●●●● § ●●●● →

Λοιπές αποφάσεις


Ετικέτες για αναζήτηση ΦΠΑ δηλώσεις Παράταση


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο