Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πλεόνασμα στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ


21/08/2015 - Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιούνιος 2015

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο
 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο του 2015 εμφάνισε πλεόνασμα 1.724 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.691 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Ειδικότερα, αύξηση κατά 1,2% κατέγραψαν το μήνα Ιούνιο 2015 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.915 εκατ. ευρώ, έναντι 1.891 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Μείωση παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 4,5% (Ιούνιος 2015: 191 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2014: 200 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 12,4%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 9,9%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 72,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών (132,7%).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 3.112 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,5% έναντι πλεονάσματος 2.843 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 311 εκατ. ευρώ ή 8,2% σε σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 42 εκατ. ευρώ ή 4,3%. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 20,8%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 10,0%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 38,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 46,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις


Τον Ιούνιο του 2015, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 1,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 13,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Ιούνιος 2015: 1.280 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2014: 1.124 εκατ. ευρώ). Οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 παρουσίασαν μείωση κατά 18,3% (Ιούνιος 2015: 589 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2014: 720 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν πρωτίστως αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 107 εκατ. ευρώ ή 15,8% και δευτερευόντως της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 11,0% (Ιούνιος 2015: 497 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2014: 447 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 16,3% και διαμορφώθηκαν στα 335 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 31,2% και διαμορφώθηκαν στα 141 εκατ. ευρώ. Επίσης, αύξηση κατά 4,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 302 εκατ. ευρώ (Ιούνιος 2014: 288 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 65,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 79 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 58,4% και διαμορφώθηκαν στα 150 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 8,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και διαμορφώθηκαν στα 4.122 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 19,0% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.620 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 6,7% και διαμορφώθηκαν στα 1.376 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.615 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 13,9%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 28,2% και διαμορφώθηκαν στα 1.005 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 18,1% και διαμορφώθηκαν στα 653 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 21,2% και διαμορφώθηκαν στα 319 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 627 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,3%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 63,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 129 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 32,9% και διαμορφώθηκαν στα 306 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση (1)


Η εισερχόμενη κίνηση τον Ιούνιο του 2015 διαμορφώθηκε στις 3.033 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης κατά 21,2% των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28, καθώς οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 0,9%. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 1.065 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,0%, και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 22,5% (Ιούνιος 2015: 912 χιλ., Ιούνιος 2014: 745 χιλ.). Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 22,1% και αυτές από τη Γαλλία κατά 22,7%. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 3,9% και διαμορφώθηκαν στις 373 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 60,0% εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 95 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 48,6% και διαμορφώθηκαν στις 117 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 αυξήθηκε κατά 20,8% και διαμορφώθηκε στις 7.566 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 6.264 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 4.900 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 32,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Επίσης, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 διαμορφώθηκαν στις 2.666 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0%. Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 17,8% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 51,3%. Ειδικότερα, αύξηση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία κατά 23,5% και 12,5% αντιστοίχως, καθώς επίσης και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 18,0%. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 60,6% και διαμορφώθηκαν στις 151 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 41,6% και διαμορφώθηκαν στις 287 χιλ. ταξιδιώτες.

1) Επισημαίνεται ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση δεν περιλαμβάνει μεγέθη από κρουαζιέρες, πέραν των όσων καταγράφονται από την Έρευνα Συνόρων.

Σχετικός σύνδεσμος: Εξελίξεις στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών: Ιούνιος 2015 - Πίνακας
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο