Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Προβλήματα και δυσχέρειες στον ελεγκτικό μηχανισμό, στην μηχανοργάνωση και στην λειτουργία του Σ.Δ.Ο.Ε. καταγγέλλουν οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ.

Προβλήματα και δυσχέρειες στον ελεγκτικό μηχανισμό στην λειτουργία του ΣΔΟΕ, στο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, στην ελλιπή επιμόρφωση των ελεγκτών, και στην προβληματική μηχανοργάνωση, καταγγέλλει ο σύλλογος εργαζομένων των Δ.Ο.Υ. Λέσβου και Χίου, με σχετικό έγγραφο που κοινοποιεί στον υπουργό Οικονομικών και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών.

Ο σύλλογος επισημαίνει επίσης ότι  ο αριθμός των υποθέσεων που απαιτείται να ολοκληρώσει ο κάθε ελεγκτής σε πολλές περιπτώσεις έχει υπερβεί τις 100, ενώ τα είδη των ελέγχων (έλεγχος εμβασμάτων, τραπεζικών λογαριασμών, εικονικών τιμολογίων, εισαγγελικές παραγγελίες, κοινοτικών επιδοτήσεων, ηλεκτρονικού εμπορίου, «ξεπλύματος μαύρου χρήματος, έλεγχος Μ.Κ.Ο., πόθεν έσχες, επεξεργασίας κατασχεθέντων κ.α.), αλλά και οι πολλές ελεγχόμενες χρήσεις που καλούνται να διεκπεραιώσουν οι ελεγκτές, καθιστούν αδύνατο το ελεγκτικό έργο και ανέφικτη την ολοκλήρωση των υποθέσεων εντός των οριζομένων χρονικών προθεσμιών.

Από την μεριά του ο σύλλογος εργαζομένων Δ.Ο.Υ. ΝΟΜΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ εκφράζει την δυσαρέσκιά του προς στην ηγεσία του υπ.Οικονομικών, για το γεγονός του ότι δεν έχει μεριμνήσει στην αποζημίωση των υπαλλήλων, οι οποίοι εργάζονταν και τα  Σαββατοκύριακα για την διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, ενώ ταυτόχρονα κάλυπταν με δικά τους έξοδα τις μετακινήσεις τους, προς όλη την περιφέρεια της Εύβοιας για την διενέργεια των ελέγχων.

Δείτε αναλυτικά τα δύο έγγραφα των συλλόγων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ο.Υ. ΝΟΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ - ΧΙΟΥ

Μυτιλήνη 13/08/2015

Αρ.πρωτ. 7/2015

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο Ευκλείδη
2)    Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
κ. Αλεξιάδη Τρύφωνα
3)    Υπουργό Επικρατείας κατά της Διαφθοράς
κ. Νικολούδη Παναγιώτη
4)    Ειδικό Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. Κ. Δάνη Παναγιώτη

ΚΟΙΝ: 1) Γενική Γραμματέα Δημοσιών Εσόδων
Κα. Σαββαΐδου Αικατερίνη

2) ΠΟΕ-ΔΟΥ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα και δυσχέρειες - Προτάσεις στο έργο των υπαλλήλων του Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Α- Βορείου Αιγαίου

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Κατόπιν επανειλημμένων και επίμονων διαμαρτυριών του συνόλου των υπαλλήλων του Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Α. Βορείου Αιγαίου προς το Δ.Σ. του Συλλόγου, αποφασίσαμε ομόφωνα να σας αναφέρουμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινό οι υπάλληλοι στην προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και πάταξης του οικονομικού εγκλήματος. Ως άμεσα εργαζόμενοι σε ελεγκτικές υπηρεσίες., προτείνουμε εφαρμόσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αύξηση της παραγώγικότητας και της αποτελεσματικότητας:

Διαχωρισμός της  Φορολογικές Διοίκησης

Ο διαχωρισμός της Φορολογικής Διοίκησης σε Σ.Δ.Ο.Ε. και Γ.Γ.Δ.Ε. οδήγησε από την μια μεριά σε απαξίωση των προληπτικών ελέγχων και του εξειδικευμένου ελεγκτικού μηχανισμού του Σ.Δ.Ο.Ε. και από την άλλη σε επιφόρτιση των ελεγκτών της Γ.Γ.Δ.Ε. με προληπτικούς ελέγχους και υποθέσεις έρευνας. Παράλληλα, ο παραπάνω διαχωρισμός καθιστά αναποτελεσματική την άμεση βεβαίωση και είσπραξη των φόρων.

Χαρακτηριστικά, με την υπ' αρ. ΔΕΛ Α 1069048 2.5.2014 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, οι εκθέσεις ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε., θεωρούνται ως Δελτία Πληροφοριών από τις Δ.Ο.Υ. Με τον τρόπο αυτό αφενός απαξιώνεται πλήρως το Σ.Δ.Ο.Ε. ως ελεγκτικός μηχανισμός λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση μιας υπόθεσης απαιτεί τις περισσότερες φορές πολύμηνη προσπάθεια και αφετέρου καθυστερεί επί  μακρόν το Δημόσιο να εισπράξει άμεσα έσοδα, αφού χρειάζεται η Δ,Ο.Υ. να ξαναστοχεύσει την υπόθεση μέσω Elenxis για να εκδοθεί νέα εντολή και να ξεκινήσει εκ νέου ο έλεγχος.

Ζητάμε:

α) Την άμεση ένταξη του Σ.Δ.Ο.Ε. στην Γ.Γ.Δ.Ε. και παράλληλα την ενσωμάτωση των υπαλλήλων στην διεύθυνση προσωπικού της Γ.Γ.Δ.Ε.
β) Την ένταξη της ΥΕΔΔΕ στο Σ.Δ.Ο.Ε. ως υποδιεύθυνση με αποκλειστικό σκοπό την διενέργεια προληπτικών ελέγχων.
γ) Την κατάργηση της παραγράφου 9 της υπ' αρ. ΔΕΛ Α 1069048 2.5.2014 εγκύκλιου) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
δ) Τη δημιουργία τμήματος βεβαίωσης στο Σ.Δ.Ο.Ε. και παρακολούθηση των υποθέσεων μέχρι την τελεσιδικίας τους σε περίπτωση προσφυγής, για την αποτελεσματικότερη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων.
ε) Την επανασύσταση των πρώην Περιφερειακών Δ/νσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. ως αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο μοντέλο διοίκησης.

Όγκος Υποθέσεων - Παραγραφή

Ο αριθμός των υποθέσεων που απαιτείται να ολοκληρώσει ο κάθε ελεγκτής σε πολλές περιπτώσεις έχει υπερβεί τις 100, βαίνοντας διαρκώς αυξανόμενος. Επιπλέον, τα είδη των ελέγχων (έλεγχος εμβασμάτων, τραπεζικών λογαριασμών, εικονικών τιμολογίων, εισαγγελικές παραγγελίες, κοινοτικών επιδοτήσεων, ηλεκτρονικού εμπορίου, «ξεπλύματος μαύρου χρήματος, έλεγχος Μ.Κ.Ο., πόθεν έσχες, επεξεργασίας κατασχεθέντων κ.α.), αλλά και οι πολλές ελεγχόμενες χρήσεις που καλούνται να διεκπεραιώσουν οι ελεγκτές, καθιστούν αδύνατο το ελεγκτικό έργο και ανέφικτη την ολοκλήρωση των υποθέσεων εντός των οριζομένων χρονικών προθεσμιών.

Το πρόβλημα επιτείνεται και από το μεγάλο όγκο παραγραφόμενων υποθέσεων, αλλά και των ασφυκτικών προθεσμιών που τίθενται από τους Εισαγγελείς για την εκτέλεση των εισαγγελικών παραγγελιών, πολλές φορές πέραν του γνωσιακού μας αντικειμένου. Το διάχυτο κλίμα φόβου υπό τον κίνδυνο της παραγραφής των υποθέσεων στο τέλος κάθε έτους, οδηγεί τους ελεγκτές στην επιλογή διεκπεραίωσης παραγραφόμενων υποθέσεων πολλές φορές χαμηλής ως μηδενικής απόδοσης.

Ζητάμε:

α) Την άμεση σύσταση διαρκούς επιτροπής (και με την συμμετοχή της Διοίκησης της Υπηρεσίας μας) για την επανεξέταση όλων των υποθέσεων με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (αναμενόμενης απόδοσης, σοβαρότητας, εισπραξιμότητας κ.α.) και ταυτόχρονα την ακύρωση και τον περιορισμό των υποθέσεων σε διαχειρίσιμο αριθμό.
β) Την άμεση προτεραισποίηση των εισαγγελικών παραγγελιών πάντα σε συνάρτηση με το αντικείμενο και το σκοπό της Υπηρεσίας μας, κατόπιν συνεργασίας με τ\ς εισαγγελικές αρχές.
γ) Τη στόχευση των υποθέσεων και την έκδοση των εντολών με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και όχι με κριτήριο την παραγραφή.
δ) Την εξειδίκευση των ελεγκτών σε θεματικές κατηγορίες ελέγχων, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης σε λιγότερο χρόνο, λόγω εμπειρίας και επιδεξιότητας των ελεγκτών. Μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος (π.χ. 3 ετών), ο ελεγκτής να δύναται να αλλάξει θεματική κατηγορία ελέγχου.

Έλλειψη Προσωπικού

Με τον διαχωρισμό του ΣΔΟΕ από την Φορολογική Διοίκηση αλλά και την σύσταση της ΥΕΔΔΕ, μετακινήθηκαν έμπειροι υπάλληλοι από το ΣΔΟΕ στην ΓΓΔΕ, μειώνοντας το προσωπικό κατά το ήμισυ περίπου και αποδυναμώνοντας το ελεγκτικό έργο του ΣΔΟΕ. Παράλληλα οι δραματικές ελλείψεις προσωπικού στο σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου εξαιτίας του μεγάλου κύματος συνταξιοδοτήσεων οδήγησαν με την σειρά τους στην περαιτέρω συρρίκνωση του προσωπικού.
 
Ζητάμε την άμεση στελέχωση του ΣΔΟΕ, μέσα από τις διαδικασίες πρόσληψης του ΑΣΕΠ τουλάχιστον 200 εφοριακών (ιδίων μισθολογικών απολαβών με τους ήδη υπηρετούντες).

Ελλιπής Επιμόρφωση

Βασικό στοιχείο της επαγγελματικής κατάρτισης των ελεγκτών αποτελεί η γνώση και η αποτελεσματική εφαρμογή των Νόμων, των Υπουργικών αποφάσεων και των εγκυκλίων. Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό περιβάλλον, οι ελεγκτές χρειάζονται καθημερινά πρόσβαση στην γνώση και την ενημέρωση. Η πολυνομία σε συνδυασμό με την αμφισημία και την δυσκολία ερμηνείας της φορολογικής νομοθεσίας δυσχεραίνει το έργο των ελεγκτών. Ζητάμε:

α) Την επανασύσταση της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., ως την πλέον εξειδικευμένη σχολή για την εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.
β) Την άμεση διεξαγωγή επικαιροποιημένων σεμιναρίων με πρακτικά παραδείγματα (casestudies) και τεχνικές ελέγχου.
γ) Την άμεση σύνδεση της ηλεκτρονικής τράπεζας πληροφοριών της (NOMOS) στους ατομικούς Η/Υ όλων των υπαλλήλων.
δ) Την αποστολή όλων των Νόμων, Υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων και λοιπών εγγράφων στα υπηρεσιακά e-mail όλων των υπαλλήλων για να λαμβάνουν γνώση.
ε) Την άμεση έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων από τις Διευθύνσεις του Υπουργείου.

Ανεπαρκής -Μηγανοργάνωση

Τα πληροφοριακά συστήματα της υπηρεσίας (ICTS, ELENXIS) χαρακτηρίζονται από σοβαρή έλλειψη διαλειτουργικότητας. Καθημερινές καθυστερήσεις λειτουργούν ως τροχοπέδη στο έργο των υπαλλήλων - χρηστών, ενώ ταυτόχρονα, δεν απαλλάσσουν την Υπηρεσία από την ανάγκη έκδοσης πληθώρας στατιστικών στοιχείων που ζητά η Κεντρική Υπηρεσία, η συλλογή των οποίων απαιτεί πολλές εργατοώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν του διοικητικού προσωπικού χο οποίο ασχολείται σχεδόν καθημερινά με την έκδοση των στατιστικών και απογραφικών δελτίων, ζητούνται και συγκεντρώνονται καθημερινά στοιχεία και από τους ελεγκτές και τους τμηματάρχες, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τον πυρήνα του ελεγκτικού έργου, αποσπώντας τους συνεχώς από αυτό.

Επιπλέον, ελλείψει επιμελητών οι ελεγκτές είναι επιβαρυμένοι με τη διαδικασία των επιδόσεων εγγράφων και εντύπων. Πολυσέλιδες εκθέσεις φωτοτυπούνται σε πολλαπλά αντίγραφα, για να επιδοθούν σε πολλούς εμπλεκόμενους. Σε ορισμένες περιπτώσεις φωτοτυπούνται εκατοντάδες σελίδες για κάθε υπόθεση και το προσωπικό της υπηρεσίας, αναλώνει πολύ χρόνο, ο οποίος θα μπορούσε να διατεθεί για την εκτέλεση ελεγκτικών εργασιών. Ενίοτε, τα πρόσωπα, στα οποία πρέπει να επιδοθούν τα έγγραφα, κατοικούν ή διαμένουν σε περισσότερους, διαφορετικούς τόπους και είναι δυσχερής ή αδύνατος ο εντοπισμός τους με συνέπεια την πρόκληση χρονικής καθυστέρησης κατά την επίδοση και ανάλογης επιβάρυνσης των Δ.Ο.Υ που επιφορτίζονται με τις επιδόσεις των προστίμων σε δεύτερο χρόνο. Ζητάμε:

α) Τον επανασχεδιασμό όλων των υφιστάμενων λειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων (ICIS, ELENXIS) με στόχο τη διαλειτουργικότητα σε ένα καινούριο, φιλικό προς το χρήστη πληροφοριακό περιβάλλον, προσανατολισμένο στο σκοπό και τη φύση του ελέγχου.
β) Την άμεση πρόσβαση των ελεγκτών στο "Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» (για online άνοιγμα λογαριασμού και έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών με τα υπόλοιπα και τις κινήσεις τους).
γ) Την πρόσβαση σε άλλα λειτουργικά πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων Δημοσίων Φορέων (TAXIS, Ε9, Συγκεντρωτικές καταστάσεις Πελατών - Προμηθευτών, οχημάτων, κλπ).
δ) Σύνδεση στο internet σε όλα τα τερματικά της Υπηρεσίας. 
ε) Άμεση κατάργηση όλων ανεξαιρέτως των στατιστικών και απογραφικών, τα οποία θα λαμβάνονται από την Κεντρική Υπηρεσία και όχι από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας.
στ) Την καθιέρωση ηλεκτρονικής επίδοσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους φορολογούμενους πολίτες και επιχειρήσεις, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία των επιδόσεων και να απαλλαχθεί το προσωπικό από τη συγκεκριμένη ενέργεια για να αφοσιωθεί στα υπόλοιπα υπηρεσιακά καθήκοντά του.

Επίσης ζητάμε την νομοθετικά κατοχυρωμένη προστασία των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ οι οποίοι δεν θα πρέπει να διώκονται, ούτε να ενάγονται για τα διαλαμβανόμενα που περιλαμβάνουν ή συνυπογράφουν σε εκθέσεις ελέγχου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν αποδειχθεί ότι υπήρξε δόλος, διαφθορά ή δωροδοκία.

Κατόπιν όλων των παραπάνω θεωρήσαμε υποχρέωση μας να σας αναφέρουμε τα προβλήματα που δυσχεραίνουν το έργο των υπαλλήλων του Σ.Δ.Ο.Ε. και να προτείνουμε λύσεις, καθώς η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, η πάταξη της φοροδιαφυγής, του οικονομικού εγκλήματος, του λαθρεμπορίου και η είσπραξη των φόρων αποτελούν κοινό σκοπό όλων.

Τέλος, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι παρόλο τα σοβαρά προβλήματα οι ελεγκτές καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των υποθέσεων στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, χωρίς να ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης, που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.


Γι α το Διοικητικό ΣυμβούλιοΧαλκίδα: 11 /08/2015

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΚΟΥΡΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ Τ.Κ. : 34100
ΤΗΛ. : 2221 3 53168, 53128 Fax : 2221 3 53109

ΠΡΟΣ
1.    ΑΝ/ΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Κο Τρ. Αλεξιάδη)
2.    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Κα Αικ. Σαββαΐδου)
3.    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ/ΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ (Κο Αλάνη)

 
ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, υπαλλήλων Δ.Ο.Υ. των για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων   του ν.4308/2014 και ν.4172/2013

ΚΟΙΝ.:Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ.

Σχετ.: Έγγραφο: ΔΕΛ Β1076560/ΕΞ 2015/2.6.2015

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, με το οποίο ενημερώνετε τους προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. να μεριμνήσουν για την συγκρότηση συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων, για την διενέργεια ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, κυρίως σε κλάδους ή επιχειρήσεις με υψηλή παραβατικότητα, θα θέλαμε να τονίσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι:

Τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής ως εργαζόμενοι του Υπουργείου Οικονομικών θα την δώσουμε μαζί με όλη την κοινωνία, γιατί είναι μία μάχη και ένας αγώνας που μας αφορά όλους. Αν η προσπάθεια δεν είναι συλλογική, σίγουρα θα αποτύχει για μία ακόμη φορά.

Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο του 2015 έως και σήμερα οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας με περίσσια αυταπάρνηση, μετά από σχετικές εντολές προληπτικού ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, συμμετείχαν σε συνεργεία ελέγχων όλα τα Σαββατοκύριακα, καθημερινές και αργίες, καλύπτοντας την μεγαλύτερη περιοχή του Νομού Ευβοίας (με δικά τους Ε.Ι.Χ. και έξοδα), τα αποτελέσματα των οποίων έχουν επισήμως αναρτηθεί .

Κρίνεται επιπροσθέτως αναγκαίο, να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του οδικού δικτύου του Νομού Ευβοίας. Η χιλιομετρική απόσταση της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας με τη βόρεια και τη νότια Εύβοια, κυμαίνεται περί τα 150 χλμ. προς κάθε κατεύθυνση ένθεν και ένθεν (300 χλμ. συνολικά με επιστροφή). Επίσης ο Νομός Ευβοίας διαθέτει ένα εξαιρετικά φτωχό και απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο, με συνεχείς διελεύσεις μέσα από οικισμούς, με συνέπεια χαμηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Δεδομένου ότι σε κανένα εκ των εγγράφων σας, δεν γίνεται ειδική μνεία ούτε υπάρχει κάποια σχετική απόφαση για τον τρόπο αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στα συνεργεία προληπτικών ελέγχων, εκφράζουμε την δυσαρέσκειά μας στο γεγονός αυτό και ως εκ τούτου θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εγγράφως εάν υπάρχει πρόθεση από εσάς για την κάλυψη της υπερωριακής απασχόλησης και των εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων που συμμετείχαν . Σε αντίθετη περίπτωση η συγκρότηση συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων, καθίσταται δυσχερής, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Τέλος, σας καλούμε ως υπεύθυνη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να εγγυηθείτε την ασφάλεια των εργαζομένων που δίνουν τη μάχη τους καθημερινά κάτω από αντίξοες συνθήκες με αυταπάρνηση και κίνδυνο πολλές φορές κατά της σωματικής τους ακεραιότητας παραμερίζοντας την οικογενειακή τους γαλήνη και την προσωπική τους ζωή.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΤΣΙΚΟΥΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο