Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Υποβολή δήλωσης Ε1 λόγω θανάτου φορολογούμενου, προθεσμίες και παραδείγματα

Υποβολή δήλωση λόγω θανάτου φορο

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN

 

Ι. Γενικά

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, ισχύουν τα εξής:

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Συνεπώς, σε περίπτωση θανάτου ενός φορολογούμενου, οι κληρονόμοι αυτού υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αποβιώσαντος, σύμφωνα με τα ανωτέρω.


ΙΙ. Ενέργειες των κληρονόμων πριν την υποβολή της δήλωσης

Πριν την υποβολή της δήλωσης, οι κληρονόμοι πρέπει να δηλώσουν το θάνατο στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Στο σημείο αυτό έχουμε να διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

i. Σε περίπτωση θανάτου, φυσικού προσώπου μη επιτηδευματία, η δήλωση μεταβολής στο τμήμα μητρώου, υποβάλλεται από έναν τουλάχιστον εκ των κληρονόμων ή των εγγυτέρων συγγενών συνυποβάλλοντας ληξιαρχική πράξη θανάτου και δήλωση σχέσεων φορολογουμένου (έντυπο Μ7), το αργότερο μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σ.σ. βλ. ΠΟΛ. 1006/31.12.2013).

ii. Σε περίπτωση θανάτου φορολογούμενου που είχε ατομική επιχείρηση και μη συνέχισης της επιχείρησης αυτής από τους κληρονόμους αυτού, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται από έναν τουλάχιστον κληρονόμο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα (σ.σ. σύμφωνα με το άρθρο αυτό ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομία μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών που αρχίζει από τότε που έμαθε την επαγωγή και το λόγο της).

Συνεπώς αν ένας φορολογούμενος με ατομική επιχείρηση απεβίωσε στις 31/10/2014, τότε η διακοπή στη Δ.Ο.Υ. μπορεί να δηλωθεί εμπροθέσμως μετά από τέσσερις μήνες και δέκα ημέρες ακόμη, ήτοι έως 10/3/2015.

 

ΙΙΙ. Πού και πώς υποβάλλεται η δήλωση

Σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης από τους κληρονόμους του θανόντος, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας κατοικούσε ο κληρονομούμενος ή βρίσκονταν η έδρα της επιχειρηματικής επαγγελματικής τους εγκατάστασης πριν από το θάνατό του. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.


IV. Δικαιολογητικά

Σε περίπτωση που η δήλωση του υπόχρεου υποβάλλεται από κληρονόμο του, μαζί μ' αυτή πρέπει να υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου

β) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.


ΙV. Προθεσμία υποβολής - Παραδείγματα

i. Περίπτωση θανάτου μέσα στο φορολογικό έτος 2014

Έστω ότι ένας φορολογούμενος απεβίωσε στις 20/7/2014. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014, η οποία θα περιλαμβάνει τα εισοδήματα που απέκτησε από 01/01/2014 έως 20/07/2014, θα μπορεί να υποβληθεί από τους κληρονόμους του εμπρόθεσμα, μέχρι και την 31/12/2015.

ii. Περίπτωση θανάτου μέσα στο φορολογικό έτος 2015

Έστω ότι ένας φορολογούμενος απεβίωσε στις 20/7/2015. Για τον αποβιώσαντα πρέπει να υποβληθούν δύο φορολογικές δηλώσεις. Πιο συγκεκριμένα:

α. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014, η οποία θα περιλαμβάνει τα εισοδήματα που απέκτησε από 01/01/2014 έως 31/12/2014, θα μπορεί να υποβληθεί από τους κληρονόμους του εμπρόθεσμα μέχρι και την 31/12/2015.

β. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015, η οποία θα περιλαμβάνει τα εισοδήματα που απέκτησε από 01/01/2015 έως 20/07/2015 (σ.σ. ημερομηνία θανάτου), θα μπορεί να υποβληθεί από τους κληρονόμους του εμπρόθεσμα μέχρι και την 31/12/2016.

 

V. Λοιπές παρατηρήσεις

i. Όταν δηλωθεί ο θάνατος του φορολογούμενου στο τμήμα μητρώου της Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους, τότε κάποιες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του taxisnet παύουν να λειτουργούν. Για παράδειγμα, αν επιχειρήσει να εισέλθει ο κληρονόμος στην εφαρμογή του περιουσιολογίου με τους κωδικούς του αποβιώσαντος, τότε θα λάβει το παρακάτω μήνυμα (βλ. εικόνα 1).


                                                                   (εικόνα 1)

Να θυμίσουμε εδώ ότι εφόσον ο αποβιώσας είχε ακίνητα, τότε οι κληρονόμοι πρέπει να πάρουν το σχετικό πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Επίσης, αν ο κληρονόμος του αποβιώσαντος (σ.σ. ημερομηνία θανάτου 20.7.20105) επιχειρήσει να εισέλθει στην εφαρμογή για την υποβολή της δήλωσης εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, τότε κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων θα λάβει αυτό το μήνυμα (βλ. εικόνα 2).


                 

                                                        (εικόνα 2)

Βέβαια, στις προγενέστερες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ο κληρονόμος έχει πρόσβαση και μπορεί να δει και να εκτυπώσει -αν χρειαστεί- τα σχετικά έντυπα Ε1 και τα εκκαθαριστικά σημειώματα (σ.σ. από το οικ. έτος 2003 έως και το οικ. έτος 2014).


VI. Επίλογος

Ευελπιστώ μέσα από την μικρή αυτή ανάλυση να λύθηκαν οι όποιες απορίες υπήρχαν στους συναδέλφους αναφορικά με το εξεταζόμενο ζήτημα και να δόθηκαν οι απαντήσεις στα ερωτήματα που ανακύπτουν κάθε φορά που προκύπτει μια δήλωση για κάποιον φορολογούμενο που απεβίωσε.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο