Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Διευκρινίσεις για την υποβολή καταστάσεων απαλλασσόμενων πωλήσεων Φ.Π.Α. μέχρι 31.07.15Καρδίτσα, 29 Ιουλίου 2015

ΘΕΜΑ: 030_29.07.15 Διευκρινήσεις για την υποβολή καταστάσεων απαλλασσόμενων πωλήσεων ΦΠΑ μέχρι 31.07.15

Στη χθεσινή ανακοίνωση δημιουργήθηκε σύγχυση, σχετικά με το ποιοι είναι υπόχρεοι υποβολής των καταστάσεων της ΠΟΛ.1262/2.8.1993.

Η ανάγκη ανάρτησης της ανακοίνωσης προέκυψε από το γεγονός ότι οι περισσότεροι αγρότες κατά το έτος 2014, διενήργησαν πωλήσεις χωρίς ΦΠΑ, εξαιτίας της απαλλαγής που τους προσκόμιζαν οι αγοραστές (συνήθως τα εκκοκκιστήρια).

Διαβάζοντας ξανά και ξανά και ξανά, την ΠΟΛ.1262, καταλήξαμε στα κάτωθι συμπεράσματα, σχετικά με τους υπόχρεους υποβολής των εν λόγω καταστάσεων:

Υποχρέωση υποβολής έχουν όλοι όσοι έχουν στα χέρια τους το πορτοκαλί ειδικό δελτίο απαλλαγής ΦΠΑ και ειδικότερα:

1. Έχει υποχρέωση να υποβάλλει την κατάσταση αυτός που αγοράζει τα αγαθά με απαλλακτικό ΦΠΑ, δηλαδή ο αγοραστής και

2. Έχει υποχρέωση να υποβάλλει την κατάσταση αυτός που προμηθεύει τα αγαθά με απαλλακτικό ΦΠΑ, δηλαδή ο πωλητής.

Αυτό τεκμηριώνεται αυτό (κατά την άποψή μας πάντα) ως εξής:

Όσον αφορά τον αγοραστή σύμφωνα με το άρθρο 4:

Άρθρο 4

Διαδικασία απαλλαγής

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρ­θρου 3, ο υποκείμενος στο φόρο που ενδιαφέρε­ται να τύχει απαλλαγής για την αγορά ή εισα­γωγή αγαθών που αποτελούν αντικείμενο των πράξεων, των άρθρων 1 .«οι 2 της παρούσας. καθώς και της λήψης υπηρεσιών που είναι άμε­σα συνδεδεμένες με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών, υποχρεούται:

.........

γ) Να υποβάλλει στην αρμόδια ΔΥΟ κατάσταση απαλλαγής των αγορών ή λήψης υπηρεσιών ή εισαγωγών του. Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται: - τα στοιχεία των προμηθευτών, των αγαθών και υπηρεσιών, ο συνολικός αριθμός και η συνολική αξία των φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν χωρίς φόρο κατά προμηθευτή.


 
Τα παραπάνω παραπέμπουν στην υποχρέωση του λήπτη των αγαθών, άρα ο αγοραστής έχει υποχρέωση υποβολής της εν λόγω κατάστασης.

Όσον αφορά τον πωλητή, σύμφωνα με το άρθρο 6:

Άρθρο 6

1. Ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες στο εσωτερικό της χώρας υποχρεούται:

..............

β) να υποβάλλει ειδική συγκεντρωτική ετήσια κατάσταση, στην οποία αναγράφει τα πλήρη στοιχεία των προσώπων στα οποία εξέδωσε φο­ρολογικά στοιχεία χωρίς φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, καθώς επίσης το συνολικό αριθμό των στοιχείων που εκδόθηκαν και τη συνολική αξία αυτών κατά πελάτη.


Προμηθευτής των αγαθών είναι αυτός που πουλάει, δηλαδή ο πωλητής. Άρα ο πωλητής έχει υποχρέωση υποβολής της εν λόγω κατάστασης.

 
Παράδειγμα 1ο:

Αγρότης κανονικού καθεστώτος, εκδίδει τιμολόγιο πώλησης προς το εκκοκκιστήριο βάμβακος χωρίς να χρεώσει ΦΠΑ, γιατί το εκκοκκιστήριο του έχει δώσει απαλλακτικό ΦΠΑ. Για την εν λόγω συναλλαγή έχει υποχρέωση να υποβάλλει την ετήσια κατάσταση ο πωλητής (δηλαδή ο αγρότης του κανονικού καθεστώτος). Αλλά και ο αγοραστής (το εκκοκκιστήριο).

 
Παράδειγμα 2ο:

Αγρότης του κανονικού καθεστώτος, πουλάει την παραγωγή του (έστω καπνός ή σταφύλια), στον συνεταιρισμό. Για την πώληση του αυτή (παρότι αγρότης του κανονικού καθεστώτος) δεν εκδίδει τιμολόγιο πώλησης, αλλά θα εκδώσει εκκαθάριση ο Συνεταιρισμός. Στην περίπτωση αυτή, ο αγρότης δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει την ετήσια κατάσταση απαλλασσόμενων πωλήσεων.

 
Παράδειγμα 3ο:

Συνεταιρισμός πουλάει τα προϊόντα των μελών του, σε εταιρεία η οποία έχει εκδώσει το ειδικό απαλλακτικό δελτίο ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, μόνο ο Συνεταιρισμός είναι αυτός που θα υποβάλλει την ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση.

 
Παράδειγμα 4ο:

Αγρότες του κανονικού οι οποίοι εξέδωσαν τιμολόγια για τις επιδοτήσεις. Δεν έχουν καμία υποχρέωση να συμπεριλάβουν τις επιδοτήσεις στην εν λόγω κατάσταση, γιατί οι επιδοτήσεις δεν αποτελούν πώληση χωρίς ΦΠΑ βάσει του ειδικού απαλλακτικού δελτίου.

 
Παράδειγμα 5ο:

Αγοράζει ένας αγρότης πάγιο εξοπλισμό και για την αγορά του αυτή, ζητάει και παίρνει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. βεβαίωση απαλλαγής ΦΠΑ. Την συναλλαγή του αυτή θα  την συμπεριλάβει στην ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση απαλλασσόμενων συναλλαγών.

 
Τέλος, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν έχουν καμία υποχρέωση.

Αυτά είναι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε και επαναλαμβάνουμε ότι δεν αποτελούν οδηγία. Η ανάγκη όπως επισημαίνουμε και πιο πάνω, προέκυψε σχετικά με τους αγρότες. Δε σημαίνει ότι αφορά μόνος τους αγρότες, αλλά ούτε ότι είμαστε σε θέση να δώσουμε απαντήσεις για όλων των ειδών τις επιχειρήσεις.

Οποιοσδήποτε έχει να επισημάνει κάτι διαφορετικό, καλό είναι να ενημερώσει όλους τους συναδέλφους για το καλό όλων μας.


Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                                                

Γιώργος Παπαδημητρίου                                                                              

Ο Γ. Γραμματέας

Κώστας Λαμπρόπουλος


Ετικέτες για αναζήτηση αγρότες απαλλασσόμενες


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο