Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Ενημέρωση για τους εκτελωνισμούς εμπορευμάτων σε Τελωνεία της Θεσσαλονίκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με αφορμή δημοσιεύματα και ρεπορτάζ που αναφέρονται σε καθυστερήσεις τελωνισμού εμπορευμάτων στα Τελωνεία Θεσσαλονίκης, υπαιτιότητας των Τελωνειακών Αρχών, σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ανταποκρινόμενη άμεσα στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την θέσπιση περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων και προκειμένου για την εξυπηρέτηση της ομαλής διεξαγωγής των συναλλαγών, προέβη:

α) στην έκδοση της αρ. ΠΟΛ.1137 (ΦΕΚ 1301/30-6-2015) «Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ και στα Τελωνεία», όπου μεταξύ άλλων αναπροσαρμόστηκαν τα ποσά των μετρητών και των επιταγών με τα οποία εξοφλούνται χρέη προς τα Τελωνεία. Η εν λόγω ΠΟΛ ίσχυσε κατά τη διάρκεια της από  28.6.2015 τραπεζικής αργίας της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ 65Α/28-6-2015), η οποία έληξε στις 20 Ιουλίου 2015 με την από 18 Ιουλίου ΠΝΠ (ΦΕΚ 84/18-7-2015).

β) στην πλήρη παραγωγική λειτουργία, από 29 Ιουνίου 2015, των ηλεκτρονικών πληρωμών στα Τελωνεία, με οδηγίες που δόθηκαν με την αρ.πρωτ. ΔΤΔ Δ 5014582 ΕΞ 2015/3-7-2015 ΕΔΥΟ και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη της Τελωνειακής Υπηρεσίας (portal), ηλεκτρονική διεύθυνση www.icisnet.gr.

Ως εκ τούτου, τυχόν δυσχέρειες και καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν σε οικονομικές συναλλαγές που αφορούν διακινήσεις εμπορευμάτων που υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις, δεν οφείλονταν στο εφαρμοζόμενο από τις Τελωνειακές Αρχές κανονιστικό και διοικητικό πλαίσιο, αλλά σχετίζονταν με τις διαδικασίες έγκρισης τραπεζικών συναλλαγών που εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιοριστικών μέτρων που θεσπίστηκαν με τις σχετικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ισχύει η από 18 Ιουλίου 2015 Π.Ν.Π - ΦΕΚ 84/18-7-2015).     

Ειδικά, όσον αφορά σε πραγματοποιηθείσες εισαγωγές του Β΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης για το χρονικό διάστημα 26/06/2015  -  23/07/2015, ήτοι ουσιαστικά, για το χρονικό διάστημα έναρξης ισχύος των Π.Ν.Π. για την Τραπεζική Αργία και τη θέσπιση περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων, σας γνωρίζουμε ότι διεκπεραιώθηκαν 2.609 παραστατικά εισαγωγής και οι εισπράξεις επ’  αυτών ανήλθαν σε:
               


ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 26/06/  ΕΩΣ ΚΑΙ 30/06/2015 ΦΥΣΙΚΕΣ                  #811.367,57#
                                                                                         ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ   #923.283,64#
                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ                #1.734.651,21#

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/07/  ΕΩΣ ΚΑΙ 22/07/2015  ΦΥΣΙΚΕΣ                   #720.846,78#    
                                                                                          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ   #8.497.786,08#
                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ                  #9.218.632,86#
 
Σε ό,τι αφορά τα προαναφερόμενα, παραστατικά, ό,τι ζητήθηκε από του φορείς να τελωνισθεί, τελωνίσθηκε και παραδόθηκε άμεσα στους δικαιούχους εφόσον πληρούνταν οι εκ των προβλεπομένων διατάξεων προϋποθέσεις.  

Μέρος των ανωτέρω τελωνισμών, αφορά σε υφαντουργικά προϊόντα (νήματα, υφάσματα)  με χώρα Αποστολής την Τουρκία,  που η τυχαία επιλογή του risk analysis  κατά τη διαδικασία του τελωνισμού είχε δώσει ως αποτέλεσμα «Αποστολή πιστοποιητικών κυκλοφορίας A.TR. στην ΕΛ.Υ.Τ.  Αττικής για διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχου λόγω βάσιμων αμφιβολιών, βάσει της Δ.421/263/10-03-2005 ΔΥΟΟ, με τη λήψη των απαιτούμενων διασφαλιστικών μέτρων.»   

Για το διάστημα 16/07/2015 – 23/07/2015 σε σύνολο τριάντα πέντε (35) παραστατικών που αφορούσαν υφαντουργικά προϊόντα, το σύστημα ανάλυσης κινδύνου υπέδειξε για εκ των υστέρων έλεγχο  τα πιστοποιητικά A.TR. εννέα (9) παραστατικών, για εμπορεύματα τα οποία όμως παραδόθηκαν στους δικαιούχους με την λήψη από μέρους μας του διασφαλιστικού μέτρου της χρηματικής εγγύησης (σύσταση Παρακαταθήκης) .

Η σύσταση παρακαταθήκης αλλά και η λήψη κάθε άλλου διασφαλιστικού για τα δημόσια και κοινοτικά συμφέροντα μέτρου δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται από τους ενδιαφερόμενους ως καθυστέρηση των τελωνειακών υπαλλήλων στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Σημειώνουμε ότι οι Τελωνειακές Αρχές στέκονται πάντα αρωγοί στην προσπάθεια που καταβάλουν οι Έλληνες Βιοτέχνες στο τομέα της ένδυσης αναφέροντας ενδεικτικά την καθημερινή από  μέρους μας  έγκριση  αιτημάτων τους για κατ’ εξαίρεση τελωνισμούς έκτος ωρών εργασίας.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο