Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ο Φ.Π.Α. στα νησιά για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λπ.

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN


Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.
Λογιστής - Φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Taxheaven


Σχετικά με το ζήτημα της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. παροχής υπηρεσιών για τη διαμονή σε ξενοδοχεία, και άλλους παρόμοιους χώρους κ.λπ., όταν οι υπηρεσίες παρέχονται από επιχειρήσεις που εδράζονται στα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, έχουμε να κάνουμε τις ακόλουθες επισημάνσεις:

Ι. Όπως είναι γνωστό, με την Π.Ν.Π. της 18ης Ιουλίου 2015, τροποποιήθηκε το Παράρτημα ΙΙΙ με τους συντελεστές ΦΠΑ, του νόμου 2859/2000 και ορίστηκε ότι, για τη διαμονή σε ξενοδοχεία, παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα, ο συντελεστής Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 6%. Δηλαδή, από την ημερομηνία ψήφισης της Π.Ν.Π. της 18ης Ιουλίου 2015, ήτοι από 20.7.2015 (σ.σ. δείτε την ακροτελεύτια παράγραφο 21 της απόφασης ΠΟΛ.1106/17.7.2015) έως και την 30.9.2015, ο συντελεστής Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών των ανωτέρω περιπτώσεων ανέρχεται σε 6%.

Σημείωση: Από 1.10.2015, ο συντελεστής Φ.Π.Α. των παραπάνω υπηρεσιών μεταφέρεται από το 6% στο 13%.

ΙΙ. Από το συνδυασμό των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000, προκύπτει ότι για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο, ισχύει η μείωση του συντελεστή κατά ποσοστό 30%. Συνεπώς, για τα ξενοδοχεία, κ.λπ. που βρίσκονται στα ανωτέρω νησιά, ισχύει ο μειωμένος συντελεστής, ο οποίος ορίζεται στο 4% (σ.σ. 6% Χ 70% = 4,20% το οποίο στρογγυλοποιείται σε 4%). Ο συντελεστής Φ.Π.Α. 4% όπως είναι φυσικό θα ισχύσει μέχρι την 30.9.2015, όσο δηλαδή είναι σε ισχύ ο συντελεστής 6%.

ΙΙΙ. Από την 1.10.2015 και μετά, όπως ήδη αναφέραμε, έχουμε αφενός μεν, τη μεταφορά του συντελεστή Φ.Π.Α. για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες από το 6% στο 13%, αφετέρου δε, τη σταδιακή κατάργηση της μείωσης κατά ποσοστό 30% για τα νησιά που μνημονεύονται στην παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000.

Σύμφωνα με την παρ. δ της παρ. 1 του άρθρου πρώτου του ν. 4334/2015, ισχύουν τα ακόλουθα:

Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 (Α' 248) μειώσεις των συντελεστών καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:
αα) Από 1.10.2015 στα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και από 1.6.2016 στα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά.
Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραμένουν σε ισχύ έως την 31.12.2016 οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές Φ.Π.Α. για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 (Α'248)

Συνεπώς, από 1.10.2015 και μετά στα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα δεν θα ισχύει ο μειωμένος συντελεστής κατά 30% για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ξενοδοχεία, κ.λπ., οπότε ο συντελεστής για τις περιοχές αυτές θα ανέρχεται στο 13%, δηλαδή όπως και για τις επιχειρήσεις του ιδίου τομέα που δραστηριοποιούνται στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Το ίδιο θα ισχύει, αλλά από 1.6.2016 και μετά, στα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά. Συνεπώς, στα λιγότερο ανεπτυγμένα νησιά από 1.10.2015 και μέχρι 31.5.2016, θα ισχύει ο συντελεστής 9% και από 1.6.2016 ο συντελεστής 13%. Ο μειωμένος συντελεστής (σ.σ. 9%) θα παραμείνει σε ισχύ από 1.10.2015 μέχρι 31.12.2016 μόνο για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά. 


IV. Μετά την παράθεση όλων των ανωτέρω, οι συντελεστές για την παροχή υπηρεσιών για διαμονή σε ξενοδοχεία, παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα, διαμορφώνονται ως ακολούθως:


Περιοχές στην Ελλάδα
Από 20.7.2015 έως 30.9.2015από 1.10.2015 έως 31.5.2016
από 1.6.2016  έως 31.12.2016
από 1.1.2017
Περιοχές με κανονικό συντελεστή6%13%13%13%
Νησιά (αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα)*4%13%13%13%
Νησιά (λιγότερο αναπτυγμένα νησιά)*4%9%13%13%
Νησιά (πλέον απομακρυσμένα νησιά)*4%9%9%13%

* Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών θα ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 (Α'248).

Κλείνοντας τη σημερινή μας ανάλυση θέλουμε να τονίσουμε ότι όλα τα ανωτέρω αποτελούν τις προσωπικές μας απόψεις που βρίσκουν έρεισμα στις υφιστάμενες διατάξεις, έτσι όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σήμερα.

Για τις ιδιαιτερότητες που αφορούν σε ειδικότερα θέματα των ξενοδοχείων και λοιπών επιχειρήσεων (all inclusive και διαβάθμιση συντελεστών, κ.λπ.), πρέπει να περιμένουμε απόφαση από το υπ. Οικονομικών που θα ξεκαθαρίζει το τοπίο και θα ρίχνει φως σε όλες τις περιπτώσεις. 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο