Ειδήσεις Ανασκοπήσεις - Το σχόλιο της Δευτέρας

Το σχόλιο της Δευτέρας

Επιμέλεια

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven.

 

Καλημέρα και Καλή εβδομάδα.
Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες  ( Εορτή του προφήτη Ηλία σήμερα ).

 

 

Τα πράγματα ( τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα ),  δεν είναι τόσο δύσκολα όσο φαίνονται, είναι ακόμα πιο δύσκολα. Δυστυχώς….

 Ας ελπίσουμε ότι όσο περνά ο καιρός, θα λαμβάνονται ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, οι οποίες θα καλυτερεύουν την κατάσταση…

Με δόσεις χιούμορ και ποίησης θα προσπαθήσω να «σχολιάσω», την εβδομάδα που πέρασε.

 

Σάπια. /Σάπια θέματα/ μουχλιασμένοι τόμοι ύπουλες βιβλιοθήκες

λέξεις τσανακογλύφτες λέξεις δούλες / στημένες μηχανές

λέξεις κομπίνες . [ Κατερίνα Γώγου -"Ιδιώνυμο" 1980 ].

 

………..


Έχουμε καταιγισμό « ειδήσεων », που μπορείτε όπως πάντα, να δείτε στον Κόμβο Ανασκόπηση συνολικών θεμάτων μηνός.

 

Μην ξεχάσετε :

α)  Να διορθώσετε τους συντελεστές Φ.Π.Α, όπου συντρέχει περίπτωση .

β)  Να μην μπερδευτείτε, οι Τράπεζες « άνοιξαν », αλλά τα Capital controls παραμένουν και επίσης αρχίζουν να μετρούν και οι προθεσμίες που είχαν « παγώσει », λόγω αυτού του γεγονότος.

γ) Να δείτε τις νέες παρατάσεις προθεσμιών.

 

 

 Τα θέματα που θα « σχολιάσουμε » σήμερα είναι τα εξής :

1) Capital controls - « Stroma Bank » -Τρόπος εξόφλησης συναλλαγών .

2) Το τρίτο Μνημόνιο και οι Νόμοι του ( Ν. 4334/2015 – [ Επείγον : Η εναρμόνιση στις αλλαγές συντελεστών Φ.Π.Α  ] ).

3) Οι προθεσμίες στην ζωή μας.

4) Διάφορες αποφάσεις της εβδομάδας που πέρασε.

5) Ερωτήσεις – απαντήσεις σε φορολογικά θέματα.

6) Πολιτικές και Οικονομικές εξελίξεις.

 

 

1)    Capital controls - « Stroma Bank » -Τρόπος εξόφλησης συναλλαγών .

 

 

 

Καταρχήν μπορεί να δείτε όλες τις σχετικές με το  θέμα αποφάσεις και ειδήσεις, στον Κόμβο Capital controls - Περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων .  

 

α) Ο θάνατος της  «τραπεζικής πίστης».

Εξαιτίας αυτού δυστυχώς  σήμερα η μεγαλύτερη  και πιο αξιόπιστη Τράπεζα της Χώρας μας και με τα περισσότερα Υποκαταστήματα θεωρείται η « STROMA BANK ».  Χωρίς την «ανάσταση» της  «τραπεζικής πίστης», η  οποία απαιτεί σημαντικό χρόνο και κόπο δεν μπορεί καμία Οικονομία να ανακάμψει…..

Και σίγουρα, η «μορφή» και ο τρόπος λειτουργίας των Τραπεζών, μετά από αυτά, πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική…


β) Οι κυριότερες τρέχουσες αποφάσεις επί του θέματος .

 

Ανοίγουν οι τράπεζες από τη Δευτέρα - Διευρύνονται οι συναλλαγές

[ Προσοχή : Η «Τραπεζική αργία» έληξε, αλλά τα Capital controls παραμένουν ]

[Π.Ν.Π. της 18.7.2015/2015] Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015.

Επιλέγω ορισμένα σημεία :

1. Από την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 λήγει η τραπεζική αργία η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 … και επιβάλλεται περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν επιτρέπονται οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) που υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά καταθέτη (CustomerlD), ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανά ημέρα, από τα ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420) ανά εβδομάδα….

4. Η μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών στο εξωτερικό, με κάθε τρόπο, απαγορεύεται, περιλαμβανομένης της εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν και λειτουργούν στο εξωτερικό, καθώς και της μεταφοράς κεφαλαίων με τη χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων και χρεωστικών καρτών για διασυνοριακές πληρωμές….

6. Απαγορεύεται να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί, να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους και να ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασμοί….

8. Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, με εξαίρεση την αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό…

17. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται να προβλέπονται περιορισμοί στη μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο συνάλλαγμα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

 

……………

 

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα έδωσε  η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ( 15-7-2015 ) .

 

Επισημαίνουμε ορισμένες απαντήσεις  :

18. Αν υπάρξουν καθυστερήσεις σε πληρωμές σε τράπεζες στο πλαίσιο ρυθμισμένων δόσεων, θα υπάρχει απώλεια της ρύθμισης;

Οι πληρωμές αυτές μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω internet, phone και mobile banking, ή από τα ΑΤΜ. Σε κάθε περίπτωση εάν δεν πραγματοποιηθούν οι πληρωμές, δεν θα υπάρχει απώλεια της ρύθμισης, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η τραπεζική αργία.

20. Οι μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπονται;

Στη διάρκεια της τραπεζικής αργίας ΟΧΙ, εκτός αν εντάσσονται στις εξαιρέσεις που επεξεργάζεται σε καθημερινή βάση η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και για τις οποίες χορηγεί ειδική άδεια. ….

28. Μπορώ να αρνηθώ συναλλαγές με κάρτες;

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι όποιος, κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας, αρνείται την πληρωμή με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες τιμωρείται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 288 παρ. 1 και 452 του Ποινικού Κώδικα, και των διατάξεων του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), του άρθρου 18α ν. 146/1914 (Α΄ 21), και του άρθρου 19 ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύουν.

31. Τι γίνεται με τις συναλλαγές πληρωμών για εμπορικούς σκοπούς στο εξωτερικό (πληρωμή εισαγωγών);

Για τις περιπτώσεις στις οποίες ένα έμβασμα ή μια μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπεται, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών που έχει συσταθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους….

32. Τι ισχύει με τις επιταγές;

Κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής και αναστέλλονται οι δικαστικές προθεσμίες, συνεπώς οι κομιστές δεν θα απωλέσουν τα δικαιώματά τους. Κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας δεν επιτρέπεται η κατάθεση επιταγών (τραπεζικών και ιδιωτικών).  

 

 

……………

 

 

Αριθ. πρωτ.: 2/47604/0004/15.7.2015
Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων.

……………

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου.

 

……………

 

 

γ) Τρόπος εξόφλησης συναλλαγών .

 

ΠΟΛ.1153/15.7.2015
Εξόφληση δαπανών κατά την παράταση της διάρκειας της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α'/28.06.2015)

Τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1143/3.7.2015 εγκύκλιό μας σχετικά με την έκπτωση των δαπανών που αφορούν σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών και εξοφλούνται στη διάρκεια της προβλεπόμενης από την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 65Α’/28.06.2015) τραπεζικής αργίας [ Σημ. : Η Τραπεζική αργία λήγει σήμερα 20/7/2015 ]  χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, ισχύουν και κατά το χρονικό διάστημα ισχύος κάθε μεταγενέστερης παράτασης της διάρκειας της αργίας αυτής.

……………

 

δ) Τα προβλήματα ρευστότητας και συναλλαγών.

 

Τα προβλήματα ρευστότητας εντάθηκαν αφού : α) Οι Τράπεζες δεν λειτουργούν ουσιαστικά και κανείς δεν ξέρει πότε θα μπορούν να  δανειοδοτήσουν τις επιχειρήσεις ( για τους καταναλωτές, ούτε λόγος )  και β) Άλλαξαν οι κανόνες πίστωσης της αγοράς, αφού όλοι σχεδόν απαιτούν πληρωμή «τοις μετρητοίς».

 

Συνοπτική επισκόπηση του έργου της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους


Στο διάστημα της λειτουργίας της έως και την Δευτέρα 13.7.2015, η Επιτροπή πραγματοποίησε 11 συνεδριάσεις και δέχθηκε 3.243 αιτήματα (κάποια από αυτά έχουν αποσταλεί περισσότερες από 2 φορές).Έτυχαν επεξεργασίας 2.639 αιτήματα, εκ των οποίων 909 ή 34,4% εγκρίθηκαν με απόφαση και 58 ή 2,2% απορρίφθηκαν με απόφαση..….

 

……………

 

Επιστολή Ε.Ε.Α. για παράταση προθεσμίας εξόφλησης επιταγών


Με στόχο πάντα την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, κρίνουμε απαραίτητο να παραταθεί για τουλάχιστον έναν μήνα η προθεσμία για την εξόφληση των μεταχρονολογημένων επιταγών λήξεως στο τέλος Ιουνίου και στο τέλος Ιουλίου, προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και να δοθεί μια περίοδο χάριτος στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μην μπαίνουν στον Τειρεσία, μέχρι η αγορά να βρει και πάλι τον βηματισμό της.  [ Ο ένας μήνας μάλλον είναι μικρό διάστημα ]

 

……………

 

Άρθρα
Εταιρικός τραπεζικός λογαριασμός στο εξωτερικό. Άρθρο  του Γιώργου Δαλιάνη


Πιστεύουμε ότι ένας τρόπος άμεσης αντίδρασης είναι το άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Η κυκλοφορία των κεφαλαίων είναι ελεύθερη και δεν τίθεται κανένας νομικός περιορισμός για το τύπο και για το ύψος των καταθέσεων. Επίσης, δεν υπάρχει φορολογικό πρόβλημα εφόσον οι συναλλαγές είναι νόμιμες και τα κεφάλαια, που θα διακινηθούν νομίμως φορολογηθέντα ή νομίμως απαλλασσόμενα. … Οι εισπράξεις από τους πελάτες του εξωτερικού, μπορούν να κατατεθούν απευθείας στο τραπεζικό λογαριασμό του εξωτερικού και από εκεί να γίνουν όλες οι πληρωμές, τόσο στο εξωτερικό (προμηθευτές) , όσο και στο εσωτερικό (ακόμη και μισθοδοσία προσωπικού ). Για το άνοιγμα ενός λογαριασμού στο εξωτερικό υπάρχουν φυσικά προϋποθέσεις, ανάλογα με τη νομοθεσία του κράτους, που θα ανοιχθεί ο λογαριασμός, το είδος και τέλος την τράπεζα που θα επιλεγεί. ….

 

  

 

2)    Το τρίτο Μνημόνιο και οι Νόμοι του ( Ν. 4334/2015 – [ Επείγον : Η εναρμόνιση στις αλλαγές συντελεστών Φ.Π.Α  ] ).

 

 

 

 

 

Δείτε : Ολόκληρο το κείμενο της συμφωνίας στην Ελληνική γλώσσα.


Στα μέτρα αυτά, τα οποία θα ληφθούν με πλήρη εκ των προτέρων συμφωνία με τους θεσμούς, θα περιλαμβάνονται:

έως 15 Ιουλίου [ Ψηφίστηκαν με τον 4334/2015 ]

έως τις 22 Ιουλίου [ Θα κατατεθούν προς ψήφιση και θα συζητηθούν μάλλον την ερχόμενη Τετάρτη ] ….

Αμέσως μετά, και μόνον μετά τη νομική εφαρμογή των τεσσάρων πρώτων προαναφερόμενων μέτρων καθώς και την έγκριση όλων των δεσμεύσεων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο από την Ελληνική Βουλή, κατόπιν επαλήθευσης από τους θεσμούς και την Ευρωομάδα, μπορεί να ληφθεί απόφαση προκειμένου να δοθεί στους θεσμούς η εντολή διαπραγμάτευσης μνημονίου συνεννόησης (ΜΣ)…….

 

 

Η  τρίτη ( δηλ. το τρίτο μνημόνιο )  μέσα σε πέντε χρόνια, « γεννήτρια » Νόμων ( κυρίως φορολογικών ) , ξεκίνησε αυτή την βδομάδα  την παραγωγή Νόμων και αυτό θα απαιτήσει εκτός των άλλων, από τους Λογιστές αρκετό χρόνο και κόπο, ότι δηλαδή και τα άλλα μνημόνια. ….  .

 

[4334/2015] ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4334 Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).

…….

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
«Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»

…….

 

Οι νόμοι, που τροποποιήθηκαν έχουν ήδη κωδικοποιηθεί στον Κόμβο :


Taxheaven - Άμεση ενημέρωση - Έγκαιρη επιστημονική κωδικοποίηση - Καινοτομικά εργαλεία. Κωδικοποιήθηκαν όλοι οι νόμοι στους οποίους επιφέρει αλλαγές ο νόμος 4334/2015

………………

Αναλυτικά όλες οι μεταβολές που επήλθαν με το νόμο 4334/2015 σε Φ.Π.Α., φορολογία εισοδήματος, κ.λπ.

………………

Νέοι συντελεστές φορολογίας νομικών προσώπων, αύξηση προκαταβολής, φόρος πολυτελείας, κ.λπ. - Οδηγίες από τη Γ.Γ.Δ.Ε. για την ορθή εφαρμογή των αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος

………………

ΠΟΛ.1159/17.7.2015
Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α' 80/16-07-2015)

[ Αφορά τις αυξήσεις συντελεστών  φόρου εισοδήματος και αλληλεγγύης  και αναφέρεται επίσης  στο χρόνο έναρξης των αυξημένων συντελεστών  ]

………………

 

Τα κύρια φορολογικά θέματα του Ν. 4334/2015 είναι :

 

α) Αλλαγές των συντελεστών Φ.Π.Α.

 

ΠΟΛ.1160/17.7.2015
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α716.7.2015), που αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»

Σταχυολογώ ορισμένα αποσπάσματα της ΠΟΛ. :

 

[ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ]

1. γ) ο συντελεστής για τον οποίο προβλεπόταν περαιτέρω μείωση κατά 50% για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ από 6,5%, μειώνεται σε 6%....... οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 16%, 9%, και 4%......

 

[ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 23% - ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ]

2. β) Σε συντελεστή ΦΠΑ 23% μετατάσσονται τα ακόλουθα προϊόντα :
-    ορισμένα ζωντανά ζώα,
-    κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα από βοοειδή, κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων,
-    μαλακόστρακα και μαλάκια (εκτός από χταπόδια, σουπιές και καλαμάρια), συκώτια, αυγά και σπέρματα,
-    άνθη,
-    καφές, τσάϊ, ματέ και μπαχαρικά,
-    μαστίχα, πηκτικές και πηκτινικές ενώσεις,
-    λάδια (εκτός από το ελαιόλαδο),
-    παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών, μαλακίων και μαλακοστράκων,
-    ζάχαρη και παρασκευάσματα ζάχαρης,
-    κακάο και παρασκευάσματα κακάου,
-    παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα και το γάλα,
-    παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων,
-    διάφορα παρασκευάσματα διατροφής,
-    ξύδια και υποκατάστατα αυτών,
-    απορρίματα βιομηχανιών διατροφής και τροφές για τη διατροφή των ζώων,
-    αλάτι και θαλασσινό νερό,
-    ορισμένα ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα
-    καυσόξυλα,
-    λιπάσματα,
-    εντομοκτόνα,
-    προφυλακτικά,
-    σερβιέτες και λοιπά είδη για την υγιεινή της γυναίκας,
-    κτηνοτροφικά προϊόντα,
-    ορισμένα είδη για αναπήρους.


[ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 6% - ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ]

2. γ) Όσον αφορά τον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ :
Ο υπερμειωμένος συντελεστής αναπροσαρμόζεται από 6,5% σε 6% και ισχύει για :
-    τα φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004 καθώς και τα εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002,
-    τα βιβλία της δασμολογικής κλάσης 4901 και τα βιβλία για παιδιά της δασμολογικής κλάσης 4903,
-    τις εφημερίδες και τα περιοδικά της δασμολογικής κλάσης 4902….

 

[ Επίσης : Στο 6% ο Φ.Π.Α. για τη διαμονή σε ξενοδοχεία και καταλύματα μέχρι την 1.10.2015  ( Π.Ν.Π ) :  2. Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή  κάμπινγκ για τροχόσπιτα από 1.10.2015 και έως την ημερομηνία αυτή ο εφαρμοζόμενος συντελεστής, για τις υπηρεσίες της περίπτωσης αυτής, ορίζεται σε 6%. ]

 

[ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 23% ]

8. …Πρόκειται για:
α. Τις κάθε είδους μεταφορές προσώπων στο εσωτερικό της χώρας (χερσαίες, εναέριες και θαλάσσιες), ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται (μέσα μαζικής μεταφοράς, επιβατηγά δημοσίας χρήσης αυτοκίνητα - ΤΑΞΙ, πλωτά μέσα κλπ).
β. Τα εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για κάθε είδους εκδηλώσεις, όπως αθλητικές, πολιτιστικές, εμπορικές, μουσικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, καθώς και για λούνα παρκ, ζωολογικούς κήπους, παιδότοπους κλπ, εκτός από τα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων.
γ. Τα τέλη για τη λήψη ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
δ. Τις υπηρεσίες συγγραφέων, συνθετών, καλλιτεχνών και ερμηνευτών έργων τέχνης, καθώς και τα δικαιώματα αυτών.
ε. Τις υπηρεσίες για τη γεωργική παραγωγή, οι οποίες παρέχονται από υποκειμένους του κανονικού καθεστώτος.
στ. Τις υπηρεσίες εστίασης (αναλύεται κατωτέρω).
ζ. Τις υπηρεσίες από φιλανθρωπικούς οργανισμούς ή οίκους ευγηρίας, στις περιπτώσεις που δεν απαλλάσσονται με το
άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ.
η. Τις υπηρεσίες και τις παραδόσεις των συναφών ειδών από γραφεία κηδειών και επιχειρήσεις αποτέφρωσης νεκρών.
θ. Τις ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες, εφόσον δεν απαλλάσσονται με το
άρθρο 22 (αναλύεται κατωτέρω).
ι. Τις υπηρεσίες οδοκαθαρισμού, αποκομιδής, ταφής και ανακύκλωσης απορριμμάτων καθώς και επεξεργασίας αποβλήτων, εκτός από αυτές που παρέχονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ.
κ. Τις επισκευές, επιδιορθώσεις, υπηρεσίες φασόν και γενικά τις κάθε είδους εργασίες επί αγαθών, ανεξάρτητα από το συντελεστή ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το αγαθό βάσει της δασμολογικής κλάσης στην οποία κατατάσσεται.
κα. Τις εργασίες στο πλαίσιο ανακαίνισης και επισκευής παλαιών ιδιωτικών κατοικιών…..

 

[ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ]
10.
Επίσης, σε ό,τι αφορά στην εστίαση, επισημαίνεται ότι στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ υπάγονται ανεξαιρέτως όλες οι υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από κάθε είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως των ειδών που καταναλώνονται επιτοπίως (π.χ. χρέωση νερού, γάλακτος, ψωμιού, αναψυκτικών, καφέδων, φαγητών κλπ με συντελεστή 23%). Όσον αφορά στις παραδόσεις αγαθών (γενικά τροφίμων τυποποιημένων ή μη, γευμάτων, αρτοποιημάτων, ψωμιού, γλυκών, νερού, αλκοολούχων ή μη ποτών, χυμών, καφέδων και λοιπών ροφημάτων κλπ) που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις εστίασης, δηλαδή στις απλές πωλήσεις ειδών εστίασης που δεν σερβίρονται για επιτόπια κατανάλωση από τους πελάτες, αλλά είτε παραλαμβάνονται από τους πελάτες για κατανάλωση εκτός των επιχειρήσεων εστίασης, είτε αποστέλλονται καθ' υπόδειξη του πελάτη, εφαρμόζεται ο συντελεστής ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται κατά περίπτωση το παραδιδόμενο αγαθό (π.χ. 13% για το νερό, το γάλα, καθώς και για το ψωμί εφόσον χρεώνεται χωριστά, 23% για τα γλυκά, τα λοιπά αρτοποιήματα, τους καφέδες κλπ)….

 

[ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Φ.Π.Α ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ( ΠΑΡ. 13- 19 ΤΗΣ ΠΟΛ ) – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ].
13. .. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή, εκτός από τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών….
16. Σημειώνεται ότι ο εφαρμοστέος συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκπαίδευσης που δεν απαλλάσσονται με το
άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ είναι ο κανονικός (23% ή 16% στις νησιωτικές περιοχές), δεδομένου ότι από τις κοινοτικές διατάξεις (Παράρτημα III της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) δεν επιτρέπεται η υπαγωγή των υπηρεσιών εκπαίδευσης σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.
17. Για την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οι ανωτέρω επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν δήλωση μεταβολών εντός δέκα ημερών από την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων, έχοντας πλέον όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται για τους υποκειμένους στο φόρο από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, όπως υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ εισροών κλπ. Κατά αυτόν τον τρόπο εξορθολογίζεται η λειτουργία του συστήματος ΦΠΑ ως γενικού φόρου κατανάλωσης και διασφαλίζεται για τις εν λόγω επιχειρήσεις η ουδετερότητα του φόρου μέσω του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους, αντί της ενσωμάτωσης του φόρου αυτού στο κόστος των υπηρεσιών τους….

 

[ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ( ΠΑΡ. 20-21 ΤΗΣ ΠΟΛ ) ]

20 … 21. Η εφαρμογή των νέων συντελεστών έχει έναρξη ισχύος από τη δημοσίευση του ν. 4334/2015. Ωστόσο σύμφωνα με την από 16 Ιουλίου 2015 ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών «προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς του ΦΠΑ, το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η εφαρμογή των νέων διατάξεων να ξεκινήσει από τη Δευτέρα 20/7/2015».

 

 

…………..

 

Ε.Φ.Ε.Ε.Α.: Αλλαγές στο Φ.Π.Α. - Μεταβολές στο μητρώο


Επίσης σας υπενθυμίζουμε  την υποχρέωση υποβολής δήλωσης μεταβολής  στο μητρώο (όπου χρειάζεται)  εντός  δέκα ημερών

…………..

 

β) Θέματα διασφάλισης συναλλαγών – Προείσπραξη Φ.Π.Α

Απόδοση του Φ.Π.Α. εντός 5 ημερών για τις λιανικές συναλλαγές άνω των 1.500 και τις χονδρικές άνω των 3.000 ευρώ. [ Αναμένεται σχετική Υπουργική απόφαση για τον τρόπο εφαρμογής ]

…………..

 

Το  Άρθρο 20. Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών  του Ν. 3842/2010 , μετά την τροποποίηση, έχει ως εξής :

 

1. …

2. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη - πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών, οι κινήσεις των οποίων διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να ισχύει ως προς τούτο το τραπεζικό απόρρητο. Οι Τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αμοιβές για τη λειτουργία των επαγγελματικών λογαριασμών.

3. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και με επιταγές. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά. Οι Τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αμοιβές για την κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

4….. 7. Το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στο σύνολο των συναλλαγών, οι οποίες εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου και διενεργούνται με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως μέσω χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικής τραπεζιτικής (e-banking), τραπεζικής κατάθεσης σε εξόφληση τιμολογίου ή τραπεζικής επιταγής, δεσμεύεται από την τράπεζα και αποδίδεται κατευθείαν στο Δημόσιο εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της πληρωμής. Σε περίπτωση φορολογουμένων που υποβάλλουν δήλωση Φ.Π.Α., η τράπεζα χορηγεί βεβαίωση για το εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ, ώστε να υπολογίζεται στη δήλωση του φορολογουμένου. Για τις υπηρεσίες αυτές τα τραπεζικά ιδρύματα δεν χρεώνουν δαπάνες ή οποιαδήποτε αμοιβή. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ρυθμίζεται η διαδικασία εφαρμογής της διάταξης της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικά με την απόδοση και την επιστροφή Φ.Π.Α…

 

γ) Αλλαγές στον συντελεστή του φόρου ασφαλίστρων ( πρώην « φόρος κύκλου εργασιών » ) .

Εφαρμογή του φόρου ασφαλίστρων σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ν. 4334/2015.


Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε:

α. 20% επί των ασφαλίστρων κλάδου πυρός,

β. 4% επί των ασφαλίστρων κλάδου ζωής,

γ. 15% επί των ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων.»……

Καταργείται κάθε διάταξη που αφορά σε απαλλαγές από το φόρο κύκλου εργασιών, …Εξαιρετικά, διατηρείται η απαλλαγή από το φόρο ασφαλίστρων για τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα ζωής εφόσον τα συναπτόμενα συμβόλαια είναι διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών….

 

δ) Αύξηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από 26% σε 29%.

Αυξάνεται από 26% σε 29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών, που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013 που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, ελλείψει ρητής πρόβλεψης στο νόμο περί αναδρομικής εφαρμογής τους για εισοδήματα φορολογικού έτους 2014.

 

ε) Αύξηση προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος.

(1)  Νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., κ.λπ.)

Αυξάνεται από 80% σε 100% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.

(2)  Νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των περιπτώσεων β', γ', ε' και στ'  του άρθρου 45

Αυξάνεται από 55% σε 75% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου σε: β) προσωπικές εταιρείες, γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και στ) κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών), για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η διάταξη είναι « μεταβατικού χαρακτήρα »,θα εφαρμόζεται  δηλαδή, μόνο για την προκαταβολή φόρου εισοδήματος που βεβαιώνεται με βάση τα κέρδη του φορολογικού έτους 2015.

 

στ) Φόρος πολυτελούς διαβίωσης.

 α) Επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης και στο ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε (5) μέτρων.

β) Αυξάνεται από δέκα (10%) σε δεκατρία τοις εκατό (13%) ο εφαρμοζόμενος συντελεστής για τον υπολογισμό του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού (άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών), για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, καθώς και για δεξαμενές κολύμβησης (εσωτερικές και εξωτερικές).

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2014 και εφεξής, τα οποία δηλώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται τα φορολογικά έτη 2015 και μετά.

Προσοχή: Για τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης θα επαναπροσδιοριστεί και η Φορολογική Διοίκηση θα εκδώσει εκ νέου πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

 

ζ) Συντελεστές ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3686/2011.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3686/2011, αυξάνεται για τα εισοδήματα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, που αποκτώνται από 01/01/2015 και μετά.

Τα νέα αυξημένα κλιμάκια, έχουν ως εξής:

Από 30.001,00 έως 50.000,99: συντελεστής 2% επί ολόκληρου του ποσού.

Από 50.001,00 έως 100.000,99: συντελεστής 4% επί ολόκληρου του ποσού.

Από 100.001,00 έως 500.000,99: συντελεστής 6% επί ολόκληρου του ποσού.

Από 500.001,00 και άνω: συντελεστής 8% επί ολόκληρου του ποσού.

 

 

 

 

Δυστυχώς, η απόφασή μας  [ λόγω «επιμονή» μας ή και  «αδυναμία» μας, μετά τους «εκβιασμούς» ( εσωτερικούς και εξωτερικούς )  που δεχόμαστε ] , να βαδίζουμε στους ίδιους αποτυχημένους δρόμους  ( φόροι – περιορισμός της ρευστότητας – περιορισμός της ζήτησης – αύξηση της ανεργίας , κ.λ.π ), θα οδηγήσει τουλάχιστον σε αναποτελεσματικότητα των μέτρων, που ψηφίζονται.

 

Η  έλλειψη ενός σχεδίου « παραγωγικής ανασυγκρότησης της Χώρας », είναι εμφανής όχι μόνο σε Πολιτικό, αλλά και σε Κοινωνικό επίπεδο. Αυτό σε συνδυασμό με την « Πολιτική και Κοινωνική Αστάθεια », δυσκολεύει αφάνταστα τα πράγματα.. …..

 

 

 


 

 

3) Οι προθεσμίες στην ζωή μας.

 

 

 

 Καταρχήν δείτε : (Ανανεωμένο - εμπλουτισμένο) - Όλες οι αλλαγές στις προθεσμίες δηλώσεων, τις δόσεις πληρωμής του φόρου, το Γ.Ε.ΜΗ., την απόδοση φόρου μερισμάτων τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, και τις πληρωμές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

…………………

 

α ) Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων.

Δημοσιοποιήθηκε στο παρά πέντε ( Παρασκευή βράδυ 17/7/2015 ) , η ΠΟΛ. της παράτασης, η οποία είχε εκδοθεί από τις 14/7/2015.

ΠΟΛ.1151/14.7.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1257) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013.

(1)  Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ( Ε1)  φορολογίας εισοδήματος των φυσικών παρατείνεται μέχρι την 26η Αυγούστου 2015.».

Η πληρωμή δόσεων, έχει ως εξής  :

-Α Δόση για δηλώσεις που υποβάλλονται από 19.7.2015 και μετά, έως 31 Αυγούστου 2015 (παράταση με Π.Ν.Π  της 18-07-2015)

-Α δόση για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως 18/7/2015, έως 31 Ιουλίου 2015

-Β Δόση έως 30 Σεπτεμβρίου 2015

-Γ Δόση έως 30 Νοεμβρίου 2015

 

(2)  Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ν)  των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, παρατείνεται μέχρι την 20η Αυγούστου 2015.

Τέλη διαφήμισης:   ( Προσοχή δεν έχει καταργηθεί ).  Οι δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν στην περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλομένων τελών διαφήμισης, δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

……………

 

β ) (Ανανεωμένο) Τραπεζική αργία - Προθεσμίες για καταβολή φόρων, εισφορών, κ.λπ.


Προθεσμίες των οποίων η καταληκτική ημερομηνία συναρτάται με την τραπεζική αργία

Πληρωμές /άλλες υποχρεώσεις

Παρατείνονται

Απόφαση / ανακοίνωση

Ημερομηνία λήξης υποχρέωσης

Καταβολή βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση

έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της αργίας

ΠΟΛ.1136/30.6.2015

22/07/2015

Καταβολή δόσεων ρυθμίσεων προς τη φορολογική διοίκηση

έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της αργίας

ΠΟΛ.1136/30.6.2015

22/07/2015

Αναστολή προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής

έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της αργίας

ΠΟΛ.1140/1.7.2015

22/07/2015

Αναστολή αίτησης αναστολής ενώπιον της υπηρ. εσωτ. επανεξέτασης

έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της αργίας

ΠΟΛ.1140/1.7.2015

22/07/2015

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ που λήγουν 30.6.2015

έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της αργίας

Αριθμ. Πρωτ.  Ε10/5/16.7.2015

22/07/2015

Καταβολή δόσεων ρύθμισης ΙΚΑ

έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της αργίας

Αριθμ. Πρωτ.  Ε10/5/16.7.2015

22/07/2015

Εξόφληση τιμολογίων > 500 ευρώ με μετρητά .

Μέχρι την λήξη της τραπεζικής αργίας

ΠΟΛ.1143/3.7.2015

19 20/07/2015

Μη εκτέλεση κατασχετηρίων εις χείρας τραπεζών κατά οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.

Μέχρι την λήξη της τραπεζικής αργίας

Αρ. Πρωτ.: Γ36/04/207/2.7.2015

19 20/07/2015

       

Προθεσμίες των οποίων η καταληκτική προθεσμία δεν συναρτάται με την τραπεζική αργία

Καταβολής δόσεων ρύθμισης ΟΑΕΕ

 

Ανακοίνωση της 13/7/15

20.07.2015

Προθεσμίας διενέργειας τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο.

Αριθμ. πρωτ.Οικ. 41267/3423/2.7.2015
και
43437/3592/10.7.2015

18/07/2015

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Α.Α. έτους 2014

Ανακοίνωση

31/7/2014

Καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Α΄ εξαμήνου 2015

Ανακοίνωση

31/08/2015 για τους προ του 1993 ασφαλισμένους
και
30/09/2015 για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους

 

 

……………

 

γ ) Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε10/5/16.7.2015.
Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγαν 30/06/2015.

Η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγε την 30/06/2015 (τελευταία εργάσιμη) για τους εργοδότες των Υποκ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων), παρατείνεται μέχρι και την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από την λήξη της ειδικής τραπεζικής αργίας, όποτε αυτή επέλθει.

……………

 

δ ) Υποχρεώσεις ΓΕΜΗ και σύγκληση Γενικών συνελεύσεων ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ


Σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου 4331/2015, σε συνάρτηση με τις νέες καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων για την σύγκληση της Γενικής συνέλευσης ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ θα ισχύσουν τα εξής:

"Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα." (Δείτε το άρθρο 48 του ν. 4331/2015)

Συνεπώς η Γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί νομίμως :


Νομική μορφή

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης (ΠΟΛ.1130/25.6.2015)
(ΠΟΛ.1151/14.7.2015)

Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

   

το αργότερο έως

Ανώνυμες εταιρίες

20/8/2015

20/9/2015

Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)

20/8/2015

20/9/2015

Ι.Κ.Ε.

20/8/2015

20/9/2015

 

Συνεπώς οι καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εφόσον οριστεί ως ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης η 20η Σεπτεμβρίου  2015, είναι η εξής:

 

Νομική μορφή

Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

 

το αργότερο έως

το αργότερο έως

Ανώνυμες εταιρίες

20/9/2015

31.8.2015

Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)

20/9/2015

31.8.2015

Ι.Κ.Ε.

20/9/2015

31.8.2015


Προσοχή : Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που ήδη έχει αποφασιστεί και έχει δημοσιοποιηθεί η σύγκληση της γενικής συνέλευσης σε προγενέστερη ημερομηνία (π.χ. 30.6.2015), δεν ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες.

 

……………

 

ε )  Άρθρο 33 του Κώδικα ΦΠΑ – Διακανονισμοί Εκπτώσεων έτους 2014.

Διακανονισμοί των εκπτώσεων, που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο, περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα (δήλωση ΦΠΑ, του Ιουνίου) , του επόμενου ημερολογιακού έτους, από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος. ( Δείτε παρακάτω ΠΟΛ. 1149/2015 )

 

……………

 

στ ) Δήλωση  στοιχείων ακινήτων Ε9

Ε9 - 2015 (Μεταβολές από 1.1.2014 έως 31.12.2014) - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 26η Αυγούστου 2015

Ε9 - 2016 (Μεταβολές από 1.1.2015 έως 31.05.2015) - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 26η Αυγούστου 2015 .  

Προσοχή :  όσοι φορολογούμενοι έχουν μεταβολές από την 1.6.2015 και μετά θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτου εντός 30 ημερών από την ημέρα μεταβολής.

……………

 

ζ )  Έως και σήμερα 20/07 - Υποβολή συμφωνητικών στο taxis που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο.

 

 


4) Διάφορες αποφάσεις της εβδομάδας που πέρασε.

 

α) Αποφάσεις  με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Διευκρινίσεις για τις νέες διατάξεις του ν. 4321/2015 σχετικά με το Φ.Π.Α. – Διακανονισμός εκπτώσεων. [ ΠΡΟΣΟΧΗ ]

ΠΟΛ.1149/10.7.2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015

 

α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8Β του άρθρου 1 του ν.4281/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, για τις διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από 1.1.2014 και εφεξής από οποιαδήποτε αιτία (λήξη διαχειριστικής περιόδου π.χ. 31.12.2014 ή 30.6.2014, παύση εργασιών, κλπ) και για τις διαχειριστικές αυτές περιόδους οι ετήσιοι διακανονισμοί των εκπτώσεων διενεργούνται πλέον με τη δήλωση ΦΠΑ.

β) Οι διακανονισμοί των εκπτώσεων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου διενεργούνται με την καταχώρηση των αντίστοιχων ποσών προς έκπτωση ή καταβολή στη δήλωση ΦΠΑ, του Ιουνίου για τους τηρούντες διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και του δευτέρου τριμήνου, για τους τηρούντες απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή για τους μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, του επόμενου ημερολογιακού έτους από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Κατ' εξαίρεση σε περίπτωση παύσης εργασιών ισχύουν τα αναφερόμενα στο σημείο στ'…

γ) Στο έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ Φ2 TAXIS έκδοση 050-ΦΠΑ 2014 τα ποσά των διακανονισμών προς έκπτωση αναγράφονται στον κωδικό «407 - Ποσά διακανονισμών προς έκπτωση προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου» και τα ποσά των διακανονισμών προς καταβολή στον κωδικό «423 - Ποσά διακανονισμών προς καταβολή προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου»….

 

……………

 

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1095974 ΕΞ 2015/14.7.2015
Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που λαμβάνουν αυτοαπασχολούμενοι από την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι το εν λόγω εκπαιδευτικό επίδομα που καταβάλλεται στους ανωτέρω αυτοαπασχολούμενους, εντάσσεται και αυτό στα πλαίσια άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας καθόσον προέρχεται από την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης συναφών με την άσκηση του ατομικού τους επαγγέλματος. Συνεπώς οι υπόχρεοι για την υποβολή του σχετικού αρχείου βεβαιώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (ΠΟΛ.1051/19.2.2015) αποστέλλουν τις αμοιβές αυτές ως αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα με τον κωδικό 1 (άρθρο 64 παρ.1 περ.δ΄ εδάφ. 1 του ν.4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα) ή με τον κωδικό 10 (αμοιβή μικρότερη των 300 ευρώ άρθρου 64 παρ.8 ν.4172/2013) και όχι ως εισόδημα από μισθωτή εργασία με τον κωδικό 4 (αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κτλ.). Οι υπόχρεοι για την υποβολή του σχετικού αρχείου βεβαιώσεων θα πρέπει να αποστείλουν εκ νέου διορθωτικό αρχείο στην περίπτωση που απέστειλαν τις αμοιβές αυτές με τον κωδικό 4. Επισημαίνεται, ότι τα εκπαιδευτικά αυτά επιδόματα αποστέλλονται με τον κωδικό 4 εφόσον αυτά καταβάλλονται σε εργαζόμενους (μισθωτούς) ή ανέργους. Τέλος διευκρινίζεται, ότι οι ανωτέρω αυτοαπασχολούμενοι φορολογούνται με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ.2 του παρόντος. Οι φορολογούμενοι που υπάγονται στις διατάξεις της περ.στ΄ παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013, θα πρέπει να ενημερώνουν εκ των προτέρων τους εκκαθαριστές των αμοιβών αυτών, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια φαινόμενα.

 

 

……………

 

 

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1096855 ΕΞ 2015/16.7.2015
Φορολογική μεταχείριση α) μερίσματος που καταβάλλεται σε δικηγόρους οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή Ε3 και β) αμοιβών δικηγόρων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για παροχή υπηρεσιών στις αρχαιρεσίες Δικηγορικού Συλλόγου.

 

4. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι ανωτέρω δικαιούχοι δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή εντύπου Ε3 γίνεται δεκτό, τα ποσά των μερισμάτων αυτών, ως αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, να αποτυπώνονται στους κωδικούς 403-404 του εντύπου Ε1.

5. Τέλος, οι αμοιβές που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους σε δικηγόρους οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος για παροχή υπηρεσιών σε εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου (εφορευτικές επιτροπές, κλπ.), εντάσσονται στα πλαίσια άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και αποστέλλονται είτε με τον κωδικό 1 (άρθρο 64 παρ.1 περ.δ΄ εδάφιο 1 του ν.4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα) είτε με τον κωδικό 10 (αμοιβή μικρότερη των 300 ευρώ άρθ. 64 παρ.8 ν.4172/2013).

 

……………

 

β) Αποφάσεις  που αφορούν ειδικές περιπτώσεις.

 

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 5015203 ΕΞ 2015/16.7.2015
Ενδοκοινοτική διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ (κρασιών) με ΑΣΔΕ στα πλαίσια του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 389/12.

 

……………

 

Αριθμ. πρωτ.: οικ. 101282/14.7.2015
Οδηγίες για την κατάρτιση φακέλου αδειοδότησης για αγροτική χρήση ύδατος από σημεία υδροληψίας που έχουν δηλωθεί στο Ε.Μ.Σ.Υ (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) είτε η αντίστοιχη αγροτική δραστηριότητα είναι καταγεγραμμένη στο Ο.Σ.Δ.Ε. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) είτε όχι

 

……………

 

Αρ. πρωτ.: 71460/2.7.2015
Υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ αγροτών που ασχολούνται με φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής μέχρι 100 KW.

Κατά συνέπεια, η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW συνιστά αγροτική δραστηριότητα. Όταν αυτή ασκείται από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δεν υπάρχει, κατά την άποψή μας, υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, δεδομένου ότι οι αγρότες δεν εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ..

……………

 

ΠΟΛ.1127/3.6.2015
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β΄/2.4.2013) απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

 

……………

 

Παράταση στην υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης για τα νομικά πρόσωπα με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του 2014

παρατείνεται από την λήξη της έως και την 30/9/2015.

……………

 

 

Αιτήσεις καταχώρισης πράξεων και στοιχείων κεφαλαιουχικών εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Α.

 

……………

 

Ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β' ημερολογιακό εξάμηνο 2015.

……………

 

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5014962 ΕΞ 2015/13.7.2015
Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ 5004686/18.02.2015 ''Μεταβίβαση εμπορευμάτων που βρίσκονται σε καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή από δικαιούχο αδείας πρόσωπο σε άλλο δικαιούχο αδείας πρόσωπο χωρίς την λήξη του καθεστώτος'' και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της.

 

……………

 

Άσκηση των Τελωνειακών υπαλλήλων για τον έλεγχο της νόμιμης κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας.

 

 


 

 

5) Ερωτήσεις – απαντήσεις σε φορολογικά θέματα.

 

Εγχειρίδιο ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιούλιος 2015)  [2η έκδοση 10 Ιουλίου 2015 ].

Στο Εγχειρίδιο αυτό καταγράφονται από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα και αναδεικνύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων.

 [ Ιδιαίτερα χρήσιμο για νέους Συναδέλφους. Μακάρι να κυκλοφορούσαν τέτοια εγχειρίδια για όλα τα φορολογικά θέματα ] .


Σταχυολογώ δυο-τρία  σημεία :

Ι. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μεταφορά ζημίας

- Σε περίπτωση απορρόφησης εταιρείας από άλλη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.
2166/1993 δεν μπορεί να μεταφερθεί η ζημία ούτε της απορροφούμενης εταιρείας ούτε της απορροφώσας. Ειδικά για απορροφήσεις για την πραγματοποίηση των οποίων συντάσσονται ισολογισμοί μετασχηματισμού από 11.04.2012 και μετά (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4072/2012), μεταφέρεται μόνο η ζημία παρελθουσών χρήσεων της απορροφώσας ανώνυμης εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (άρθρο 322 ν.4072/2012).
- Αν ο μετασχηματισμός γίνεται με τις διατάξεις του ν.
1297/1972, μεταφέρεται μόνο η ζημία της απορροφώσας εταιρείας όχι της απορροφούμενης.
- Επί συγχωνεύσεως ή διασπάσεως επιχειρήσεων δυνάμει του άρθρου 54 του ν.
4172/2013, η λήπτρια (απορροφώσα) μπορεί να μεταφέρει τις ζημίες της εισφέρουσας (απορροφούμενης ή διασπώμενης), υπό τους ίδιους όρους που θα ίσχυαν για εισφέρουσα εταιρεία, εάν η συγχώνευση ή η διάσπαση δεν είχε λάβει χώρα.
- Σε περίπτωση μετατροπής είτε με το ν.
2166/1993 είτε με το ν.1297/1972 (π.χ. ΕΠΕ μετατρέπεται σε ΑΕ) δεν μεταφέρεται η ζημία της μετατρεπόμενης.

II. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
2. Φόρος αλλοδαπής

Ο φόρος που τυχόν παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή για εισόδημα που προέκυψε σε αυτή συμψηφίζεται μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.
VII. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

2. Έκπτωση ζημιάς από αποτίμηση τίτλων
Η ζημία που προκύπτει από την αποτίμηση τίτλων από 01.01.2014 και μετά δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
3. Φορολογική μεταχείριση του υπολοίπου του λογαριασμού «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» που σχηματίσθηκε με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν.
2238/1994.
Τα υπόλοιπα επισφαλών πελατών για τα οποία έχουν σχηματισθεί προβλέψεις με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν.
2238/1994 διαγράφονται μέχρι την 31.12.2014. Τυχόν υπόλοιπο του λογαριασμού 44.11 στις 31.12.2014 θα μεταφερθεί στα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2015.

 

 

Και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα, για όποιον έχει χρόνο………….

 

 


   

 

6) Πολιτικές και Οικονομικές εξελίξεις.

 

 

 

 

………..

 

Eγκρίθηκε το δάνειο - γέφυρα των 7,16 δισ. ευρώ από τον EFSM

Την απόφαση για χορήγηση μέχρι και 7,16 δισ. ευρώ σε βραχυπρόθεσμη οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSM), εξέδωσε την Παρασκευή το Διοικητικό Συμβούλιο του Μηχανισμού. Το δάνειο, μέγιστης διάρκειας τριών μηνών, θα επιτρέψει στην Αθήνα να αποπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της στο ΔΝΤ και την Τράπεζα της Ελλάδας καθώς και να αποπληρώσει την ΕΚΤ, μέχρι την έναρξη της χρηματοδότησης στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ). ….

 

………..

 

Το νέο κυβερνητικό σχήμα

Στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, που μας αφορά :

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ για θέματα εσόδων

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Δείτε : Τρύφων Αλεξιάδης: Ποιος είναι ο νέος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών για θέματα εσόδων

Ο Τρύφων Αλεξιάδης διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εφοριακών Υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών και πρόεδρος του Συλλόγου των εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων. Προέρχεται από το συνδικαλιστικό κίνημα και ήταν υπεύθυνος στον τομέα της φορολογικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, συνέβαλε σημαντικά, εκ της θέσεώς του, στη διαμόρφωση του προεκλογικού σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολογία….. [ Καλή δύναμη και Καλή τύχη ]

http://alexiadistrifon.blogspot.comhttp://alexiadistrifon.blogspot.com

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ για θέματα γενικού λογιστηρίου του κράτους 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ

 

Νωρίτερα είχαμε :

Παραίτηση της Ν. Βαλαβάνη

Αλέξη,

ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα ότι σ’ ένα πόλεμο, όταν οι δυνάμεις του αντίπαλου αποδειχθούν συντριπτικά υπέρτερες, επιτρέπεται η συνθηκολόγηση – με μοναδικό στόχο την ανασύνταξη των δικών σου δυνάμεων και την οργάνωση, ξανά, της αντίστασης που θα επιτρέψει να μεταβάλλεις πλέον τις ίδιες εκείνες τις συνθήκες που οδήγησαν στην ήττα. Αυτή η «συνθηκολόγηση», όμως, είναι τόσο συντριπτική, που δε θα επιτρέψει ανασύνταξη δυνάμεων. …………….

 

………………………..

 

 

 

 

 

………..

 

 

Τσακαλώτος : Eίναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε την συμφωνία

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην επιτροπή τελείωσα το λόγο μου με μια αναφορά στον Τσου Εν Λάι, που όταν τον ρώτησαν τι γνώμη έχει για τη γαλλική επανάσταση είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να την κρίνουμε.

Κάπως έτσι αισθάνομαι εγώ γι αυτή τη συμφωνία. Πολλά θα εξαρτηθούν από τις αλλαγές στην Ευρώπη. …..

Πολλά θα εξαρτηθούν από την οικονομία. Αν τα πολύ σκληρά δημοσιονομικά μέτρα θα βρουν αντιστάθμισμα από αυτά που έχουμε κερδίσει στο επενδυτικό πρόγραμμα και το χρέος. Αν θα είναι τελικά μακριά από  την ατζέντα το Grexit. Αν θα μπορέσει να αυξηθεί η ζήτηση των καταναλωτών, αν θα επιστρέψουν οι αποταμιεύσεις στις τράπεζες, αν θα επιστρέψουν  οι επενδυτές. Δεν το ξέρω. Ένα πράγμα ξέρω: Για να επιστρέψει αυτή η Ευρώπη και αυτή η Ελλάδα στην ανάπτυξη χρειάζεται να υπάρχουν συμμαχίες που συνεχώς πολεμούν τη λιτότητα και ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί τελικά σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Πολλά θα κριθούν από τους πολιτικούς και το πολιτικό σύστημα, πώς μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις αλλαγές που υπάρχουν μέσα σε αυτή τη συμφωνία. …..

 

 

………..

 

 

«Η Ε.Σ.Ε.Ε. καταγράφει και κοστολογεί τις σημαντικότερες φορολογικές διατάξεις του νομοσχεδίου»

1. ΦΠΑ: Οι αναπροσαρμοσμένοι συντελεστές ΦΠΑ, επιφέρουν επιβαρύνσεις στο καταναλωτικό κοινό εξαιτίας των μετατάξεων των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών σε υψηλότερα επίπεδα……….Εκτίμηση αποδοτικότητας: Οι αυξήσεις στο ΦΠΑ υπολογίζεται ότι θα έχουν αποδοτικότητα 2,39 δις ευρώ στη διετία (795 εκ. ευρώ το 2015).

2. Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης:….. Εκτίμηση αποδοτικότητας: Η αύξηση της έκτακτης εισφοράς αναμένεται να αποφέρει έσοδα 251 εκ. ευρώ.

3. Φορολόγηση επιχειρήσεων:……………. Εκτίμηση αποδοτικότητας: Η αύξηση του φόρου στις επιχειρήσεις/νομικά πρόσωπα από 26% σε 29% θα εξασφαλίσει επιπλέον 410 εκ. ευρώ, ενώ θα προστεθούν άλλα 445 εκ. ευρώ από την αύξηση εσόδων κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της αυξημένης προκαταβολής των νομικών οντοτήτων.

4. Φόρος πολυτελούς διαβίωσης:……………….. Εκτίμηση αποδοτικότητας: Η αύξηση του φόρου πολυτελείας θα συνεισφέρει άλλα 48,5 εκ. ευρώ. ………..

 

………..

 

Εκτιμήσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη νέα συμφωνία

Οι επιπτώσεις από την υλοποίηση αυτών των μέτρων σε μια ήδη καθημαγμένη οικονομία θα φανούν πρώτα στη μείωση του ΑΕΠ, η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ θα κυμανθεί περίπου στο 3,5% και σε μια περαιτέρω μείωση του μέσου καθαρού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Τούτο, θα έχει προφανείς συνέπειες στην κατανάλωση, την εγχώρια παραγωγή και τον επενδυτικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων………..

 

………..

 

Κ. Κόλλιας: «Ας δουλέψουμε όλοι μαζί ώστε αυτά να είναι τα τελευταία υφεσιακά μέτρα που καλούμαστε να πάρουμε»

Η συμφωνία, που επήλθε μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών, περιλαμβάνει σκληρά υφεσιακά μέτρα, αμφίβολης αποτελεσματικότητας, δεδομένης της εξάντλησης της φοροδοτικής ικανότητας των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Περιέχει, όμως, και σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες έχει τόσο πολύ ανάγκη η οικονομία, και οι οποίες θα δώσουν το εναρκτήριο λάκτισμα για την πολυπόθητη επανεκκίνηση του παραγωγικού ιστού της χώρας. ……………….

 

………..

 

Επιτροπή Αγώνα Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών της ΠΑΣΕΒΕ - Κινητοποιήσεις ενόψει ψήφισης των νέων μέτρων

( Η Κυβέρνηση ) Καλλιέργησε συστηματικά την αυταπάτη ότι «οι συμμορίες των λύκων θα γίνουν αρνάκια», ότι η Ε.Ε. μπορεί να γίνει φιλολαϊκή. Τώρα στο όνομα του «μη χειρότερα» ζητά από το λαό να υποταχθεί και να περάσει τη θηλιά στο λαιμό του….

………..

 

Στα 803.687 άτομα το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας

………..

 

Συνάντηση του υπ. οικονομικών Ε. Τσακαλώτου με τον Αμερικανό νομπελίστα οικονομολόγο Joseph Stiglitz


Ο κ. Stiglitz  εξέφρασε τις επιφυλάξεις του ως προς την οικονομική  λογική της συμφωνίας. Προσέθεσε, ωστόσο, ότι τόσο ο ίδιος όσο και ένας μεγάλος αριθμός γνωστών και έγκριτων επιστημόνων από την Ευρώπη και την Αμερική  προσφέρονται να βοηθήσουν την ελληνική κυβέρνηση με όποιον δυνατό τρόπο  στην προσπάθειά της για τερματισμό της λιτότητας και έξοδό της  από τη βαθιά οικονομική κρίση. … 

………..

 

C. Lagarde: Αισιόδοξη πως η Ευρώπη κινείται προς την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους


«Αυτό που έχουμε πει σε όλους είναι πως δεν έχει σημασία ο τρόπος που θα γίνει …. αλλά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος που να ελαφρύνει την Ελλάδα από το βάρος του χρέους και να το επαναφέρει σε βιώσιμο μονοπάτι», σημείωσε χαρακτηριστικά η κα Lagarde, ενώ εκτίμησε πως η πιο πιθανή επιλογή είναι η επιμήκυνση του χρέος και όχι τόσο το κούρεμα στην ονομαστική του αξία, κυρίως για πολιτικούς λόγους.

………..

 

Κλείνω το θέμα, δίνοντας μια νότα αισιοδοξίας.

 

Εξομαλύνονται σταδιακά τα προβλήματα στον τουρισμό - Ισχυρό «brand» η Ελλάδα.


Οι παραδοσιακές αγορές του Ελληνικού Τουρισμού ανακάμπτουν πλήρως, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η περιορισμένη ανάσχεση κρατήσεων που σημειώθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες, εκμηδενίζεται και η αγορά επανέρχεται στους φυσιολογικούς ρυθμούς για την εποχή…..

 

 

 

Ξαναδιαβάζω το « Σχόλιο»… Τι απαισιοδοξία είναι αυτή  ; Προς ισορρόπηση  του θέματος, προσθέτω τα εξής ( πηγή : www.gnomikologikon.gr ) :

 

 

« Είμαι αισιόδοξος. Δεν φαίνεται να έχει καμιά χρησιμότητα να είμαι οτιδήποτε άλλο » .

Ουίνστον Τσώρτσιλ, 1874-1965, Βρετανός πρωθυπουργός, Νόμπελ 1953

 

« Άλλωστε, το αύριο είναι μια άλλη μέρα ».

Margaret Mitchell, 1900-1949, Αμερικανίδα συγγραφέας

 

« Είμαι ρεαλιστής, περιμένω θαύματα ».

Wayne W. Dyer, 1940-, Αμερικανός συγγραφέας αυτοβοήθειας

 

« Κάθε φορά που χρησιμοποιώ τη λογική είμαι πολύ απαισιόδοξος. Όταν ακούω την καρδιά μου, όταν ακούω την πίστη μου -και έχω πίστη στον άνθρωπο- γίνομαι πολύ αισιόδοξος » .

Ζαν-Υβ Κουστώ, 1910-1997, Γάλλος ωκεανογράφος

 

 

« Η απαισιοδοξία ποτέ δεν κέρδισε καμιά μάχη »

Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, 1890-1969, Αμερικανός στρατηγός & πρόεδρος

 

………………

 

Τελειώνω καταφεύγοντας, για μια ακόμα φορά στην « Ποίηση», η οποία και αυτή «ερμηνεύεται» πολλές φορές « κατά το δοκούν ».

 

Εδώ, π’ ανταμωθήκαμε, αδερφοί,

δεν είναι πλατωσιά μηδέ κορφή,

μήδ’ άκρα του πελάου και τ’ ουρανού.

Το βάθος είναι τ’ άσωτου Κενού. …………..

Δεν πέσαμε μονάχοι στ’ αναιώνια σκοτάδια.

Μας γκρεμίσαν τα τελώνια της Ανομίας,

οι «πρώτοι» του λαού,

κάθε λαού, καινούριου ή παλαιού. ………….

—Πώς εδώθε να βγούμε; — Όχι ένας ένας!

 Όλοι μαζί και μοναχός κανένας!.........

 

 Κώστας Βάρναλης (1884-1974) – Τέρμα
 

 

 

 

 

 

Καλή δύναμη και Καλή συνέχεια ……
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο