Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων: Μάιος 2015

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

03/07/2015

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε, το Μάιο του 2015, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων παρουσίασε αύξηση. Το περιθώριο επιτοκίου* αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,88 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,10% έναντι του προηγούμενου μήνα. Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 0,17% και 0,27% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,81%.

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,98%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,49%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου (1) αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βάσης, στο 7,50%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,25%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,73%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου (1) για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 47 μονάδες βάσης στο 6,11%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,17% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης, στο 4,68%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο (1) αυξήθηκε κατά 57 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,97%.

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν, το Μάιο του 2015, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων και των δανείων. Το περιθώριο επιτοκίου* παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 4,03 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 2).

Αναλυτικότερα, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) και δανείων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα έναντι στου προηγούμενου μήνα στο 1,07% και 5,10% αντίστοιχα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,88%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 1,84%. Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών, επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 2,83%, 4,23% και 5,21% αντίστοιχα.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ
Μάρτιος    2015

Απρίλιος   2015

Μάιος    2015

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Μίας ημέρας από νοικοκυριά

0,17

0,18

0,17

Μίας ημέρας από επιχειρήσεις

0,31

0,28

0,27

Με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά

1,83

1,82

1,81

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων

1,13

1,12

1,10

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,53

14,56

14,49

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,36

6,27

6,25

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

7,87

7,79

7,73

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με κυμαινόμενο επιτόκιο1

7,01

7,19

7,50

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και με κυμαινόμενο επιτόκιο1:
-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

6,13

5,64

6,11

-δάνεια από 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ

5,04

5,19

5,17

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

4,97

4,98

4,68

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο1

2,62

2,40

2,97

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων

4,94

4,91

4,98

 Περιθώριο επιτοκίου*

3,81

3,79

3,88Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

 

 

Φεβρουάριος 2015

Μάρτιος   2015

Απρίλιος  2015

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

1,94

1,90

1,88

Από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

1,87

1,83

1,84

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων**

1,13

1,09

1,07

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

2,83

2,83

2,83

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,24

4,25

4,23

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

5,22

5,22

5,21

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των δανείων

5,13

5,10

5,10

 Περιθώριο επιτοκίου*

4,00

4,01

4,03


 

(1) Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος

* Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
**Για τον υπολογισμό αυτού του μέσου επιτοκίου λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο