Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

H πρόταση των θεσμών από την E.E. - Ενημέρωση της Ευρωπαικής Επιτροπής σχετικά με τις τελευταίες προτάσεις των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα

Σχετικός σύνδεσμος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Βρυξέλλες, 28 Ιούνιος 2015

Για την ενημέρωση του ελληνικού λαού και σε πνεύμα διαφάνειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τις τελευταίες προτάσεις όπως συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών της 8ης, 14ης, 22ας και 25ης Ιουνίου 2015, αλλά και τις συνομιλίες σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Οι συζητήσεις επ' αυτών των προτάσεων συνεχιζόταν με τις ελληνικές αρχές το βράδυ της Παρασκευής ενόψει του Eurogroup της 27ης Ιουνίου 2015. Υπήρχε συναντίληψη όλων των εμπλεκομένων πλευρών ότι η σύνοδος αυτή του Eurogroup θα επιτύγχανε μια συνολική συμφωνία για την Ελλάδα, η οποία όχι μόνο θα είχε συμπεριλάβει τα μέτρα προς κοινή συμφωνία, αλλά θα κάλυπτε και τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες όπως και τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Περιελάμβανε επίσης την υποστήριξη ενός πακέτου για μια νέα αρχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση με τη πρωτοβουλία της Επιτροπής που θα υποστήριζε την ανασυγκρότηση και τις επενδύσεις στη πραγματική οικονομία, όπως είχε συζητηθεί και υιοθετηθεί στη συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2025.

Παρόλα αυτά, δεν έγινε εφικτή η τυπική ολοκλήρωση και παρουσίαση στο Eurogroup της τελικής εκδοχής αυτού του εγγράφου, ούτε της περίληψης μιας συνολικής συμφωνίας, λόγω της μονομερούς απόφασης των ελληνικών αρχών να εγκαταλείψουν τη διαδικασία το βράδυ της 26ης Ιουνίου 2015.

------------

Table 1. Greece: Prior Actions Policy    Actions to be taken in consultation with EC/ECB/IMF staff:

1. 2015 supplementary budget and 2016-19 MTFS

Adopt effective as of July 1, 2015 a supplementary 2015 budget and a 2016-19 medium-term fiscal strategy, supported by a sizable and credible package of measures. The new fiscal path is premised on a primary surplus target of 1, 2, 3, and 3.5 percent of GDP in 2015, 2016, 2017 and 2018. The package includes VAT reforms (A2), other tax policy measures (A3), pension reforms (M), public administration reforms (A5), reforms addressing shortfalls in tax collection enforcement (A6), and other parametric measures as specified below.

2. VAT reform

Adopt legislation to reform the VAT system that will be effective as of July 1, 2015. The reform will target a net revenue gain of 1 percent of GDP on an annual basis from parametric changes. The new VAT system will:

(i) unify the rates at a standard 23 percent rate, which will include restaurants and catering, and a reduced 13 percent rate for basic food, energy, hotels, and water (excluding sewage), and a super-reduced rate of 6 percent for pharmaceuticals, books, and theater;

(ii) streamline exemptions to broaden the base and raise the tax on insurance; and

(iii) eliminate discounts, including on islands.


The increase of the VAT rate described above may be reviewed at the end of 2016, provided that equivalent additional revenues are collected through measures taken against tax evasion and to improve collectability of VAT. Any decision to review and revise shall take place in consultation with the institutions.


3. Fiscal structural measures
Adopt legislation to:

•    close possibilities for income tax avoidance (e.g., tighten the definition of farmers), take measures to increase the corporate income tax in 2015 and require 100 percent advance payments for corporate income as well as individual business income tax by end-2016; eliminate the preferential tax treatment of farmers in the income tax code; raise the solidarity surcharge;

•    abolish subsidies for excise on diesel oil for farmers and better target eligibility to halve heating oil subsidies expenditure in the budget 2016;

•    in view of any revision of the zonal property values, adjust the property tax rates if necessary to safeguard the 2015 and 2016 property tax revenues at €2.65 billion and adjust the alternative minimum personal income taxation.

•    eliminate the cross-border withholding tax introduced by the installments act (law XXXX/2015) and reverse the recent amendments to the ITC in the public administration act (law XXXX/2015), including the special treatment of agricultural income.

•    adopt outstanding reforms on the codes on income tax, and tax procedures: introduce a new Criminal Law on Tax Evasion and Fraud to amend the Special Penal Law 2523/1997 and any other relevant legislation, and replace Article 55, As 1 and 2, of the TPC, with a view, inter alia, to modernize and broaden the definition of tax fraud and evasion to all taxes; abolish all Code of Book and Records fines, including those levied under law 2523/1997 develop the tax framework for collective investment vehicles and their participants consistently with the ITC and in line with best practices in the EU.

•    adopt legislation to upgrade the organic budget law to:

(i) introduce a framework for independent agencies;

(ii) phase out ex-ante audits of the Hellenic Court of Auditors and account officers (ypologos);

(iii) give GDFSs exclusive financial service capacity and GAO powers to oversee public sector finances; and (iv) phase out fiscal audit offices by January 2017.

•    increase the rate of the tonnage tax and phase out special tax treatments of the shipping industry.

By September 2015,

(i) simplify the personal income tax credit schedule;

(ii) re-design and integrate into the ITC the solidarity surcharge for income of 2016 to more effectively achieve progressivity in the income tax system; (iii) issue a circular on fines to ensure the comprehensive and consistent application of the TPC; (iv) and other remaining reforms as specified in A9 of the IMF Country Report No. 14/151.

On health care, effective as of July 1, 2015,

(i) re-establish full INN prescription, without exceptions, (ii) reduce as a first step the price of all off-patent drugs to 50 percent and all generics to 32.5 percent of the patent price, by repealing the grandfathering clause for medicines already in the market in 2012, and

(iii)) review and limit the prices of diagnostic tests to bring structural spending in line with claw back targets; and

(iv) collect in the full the 2014 clawback for private clinics, diagnostics and pharmaceuticals, and extend their 2015 clawback ceilings to 2016.

Launch the Social Welfare Review under the agreed terms of reference with the technical assistance of the World Bank to target savings of % percent of GDP which can help finance a fiscally neutral gradual roll-out of the GMI in January 2016.

Adopt legislation to:

•    reduce the expenditure ceiling for military spending by €400 million with a targeted set of actions, including a reduction in headcount and procurement;

•    introduce reform of the income tax code, inter alia covering capital taxation], investment vehicles, farmers and the self- employed, etc.;

•    raise the corporate tax rate from 26% to 28%;

•    introduce tax on television advertisements;

•    announce international public tender for the acquisition of television licenses and usage related fees of relevant frequencies;

•    extend implementation of luxury tax on recreational vessels in excess of 10 meters and increase the rate from 10% to 13%, coming into effect from the collection of 2014 income taxes and beyond;

•    extend Gross Gaming Revenues (GGR) taxation of 30% on VLT games, expected to be installed at second half of 2015 and 2016; and

•    launch the tender process for the issuing of 4G and 5G licences.


4. Pension reform
The Authorities recognise that the pension system is unsustainable and needs fundamental reforms. This is why they will implement in full the 2010 pension reform law (3863/2010), and implement in full or replace/adjust the sustainability factors for supplementary and lump-sum pensions from the 2012 reform to achieve equivalent savings and take further steps to improve the pension system.
Effective from July 1, 2015 the authorities will phase-in reforms that would deliver estimated permanent savings of % percent of GDP in 2015 and 1 percent of GDP on a full year basis in 2016 and thereafter by adopting legislation to:

•    create strong disincentives to early retirement, including the adjustment of early retirement penalties, and through a gradual elimination of grandfathering to statutory retirement age and early retirement pathways progressively adapting to the limit of statutory retirement age of 67 years, or 62 and 40 years of contributions by 2022, applicable for all those retiring (except arduous professions, and mothers with children with disability) with
immediate application;

•    adopt legislation so that withdrawals from the Social Insurance Fund will incur an annual penalty, for those affected by the extension of the retirement age period, equivalent to 10 percent on top of the current penalty of 6 percent;

•    integrate into ETEA all supplementary pension funds and ensure that, starting January 1, 2015, all supplementary pension funds are only financed by own contributions;

•    better target social pensions by increasing OGA uninsured pension;

•    Gradually phase out the solidarity grant (EKAS) for all pensioners by end-December 2019. This shall start immediately as regards the top 20% of beneficiaries with the modalities of the phase out to be agreed with the institutions;

•    freeze monthly guaranteed contributory pension limits in nominal terms until 2021;

•    provide to people retiring after 30 June 2015 the basic, guaranteed contributory, and means tested pensions only at the attainment of the statutory normal retirement age of currently 67 years;

•    increase the health contributions for pensioners from 4% to 6% on average and extend it to supplementary pensions;

•    phase out all state-financed exemptions and harmonize contribution rules for all pension funds with the structure of contributions to IKA from 1 July 2015;


Moreover, in order to restore the sustainability and improve the structure of the pensions system, the authorities will by 31 October 2015, legislate further reforms to take effect from January 1, 2016

(i) specific design and parametric improvements to establish a closer link between contribution and benefits;

(ii) broaden and modernize the contribution and pension base for all self-employed, including by switching from notional to actual income, subject to minimum required contribution rules; (iii) revise and rationalize all different systems of basic, guaranteed contributory and means tested pension components, taking into account incentives to work and contribute; (iv) the main elements of a comprehensive SSFs consolidation, including any remaining harmonization of contribution and benefit payment rules and procedures across all funds;

(v) abolish all nuisance charges financing pensions and offset by reducing benefits or increasing contributions in specific funds to take effect from 31 October 2015; and

(vi) harmonize pension benefit rules of the agricultural fund (OGA) with the rest of the pension system in a pro rata manner, unless OGA is  merged into other funds. The consolidation of social insurance funds will take place by end 2017.

In 2015, the process will be activated through legislation to consolidate the social insurance funds under a single entity and the operational consolidation will have been completed by 31 December 2016. Further reductions in the operating costs and a more effective management of fund resources including improved balancing of needs between better-off and poorer-off funds will be actively encouraged.


The authorities will adopt legislation to fully offset the fiscal effects of the implementation of court rulings on the 2012 pension reform.

In parallel to the reform of the pension system, a Social Welfare Review will be carried out to ensure fairness of the various reforms.
The institutions are prepared to take into account other parametric measures within the pension system of equivalent effect to replace some of the measures mentioned above, taking into account their impact on growth, and provided that such measures are presented to the institutions during the design phase and are sufficiently concrete and quantifiable, and in the absence of this the default option is what is specified above.

5. Public Administration, Justice and Anti Corruption

Adopt legislation to:

•    reform the unified wage grid, effective 1 January, 2016, setting the key parameters in a fiscally neutral manner and consistent with the agreed wage bill targets and with comprehensive application across the public sector, including decompressing the wage distribution across the wage spectrum in connection with the skill, performance and responsibility of staff. (The authorities will also adopt legislation to rationalise the specialised wage grids, by end-November 2015);

•    align non-wage benefits such as leave arrangements, per diems, travel allowances and perks, with best practices in the EU, effective 1 January 2016;

•    establish within the new MTFS ceilings for the wage bill and the level of public employment consistent with achieving the fiscal targets and ensuring a declining path of the wage bill relative to GDP until 2019;

•    hire managers and assess performance of all employees (with the aim to complete the hiring of new managers by 31 December 2015 subsequent to a review process).

•    reform the Civil Procedure Code, in line with previous agreements;

•    strengthen the governance of ELSTAT. It shall cover

(i) the role and structure of the Advisory bodies of the Hellenic Statistical System, including the recasting of the Council of ELSS to an advisory Committee of the ELSS, and the role of the Good Practice Advisory Committee (GPAC);

(ii) the recruitment procedure for the President of ELSTAT, to ensure that a President of the highest professional calibre is recruited, following transparent procedures and selection criteria;

(iii) the involvement of ELSTAT as appropriate in any legislative or other legal proposal pertaining to any statistical matter;

(iv) other issues that impact the independence of ELSTAT, including financial autonomy, the empowerment of ELSTAT to reallocate existing permanent posts and to hire staff where it is needed and to hire specialised scientific personnel, and the classification of the institution as a fiscal policy body in the recent law 4270/2014; role and powers of Bank of Greece in statistics in line with European legislation.


Publish a revised Strategic Plan against Corruption by 31 July 2015. Amend and implement the legal framework for the declaration of assets and financing of the political parties and adopt legislation insulating financial crime and anti-corruption investigations from political intervention in individual cases.

6. Tax administration

Take the following actions to:

•    Adopt legislation to establish an autonomous revenue agency, that specifies:

(i) the agency's legal form, organization, status, and scope; (ii) the powers and functions of the CEO and the independent Board of Governors;

(iii) the relationship to the Minister of Finance and other government entities; (iv) the agency's human resource flexibility and relationship to the civil service;

(v) budget autonomy, with own GDFS and a new funding formula to align incentives with revenue collection and guarantee budget predictability and flexibility;

(vi) reporting to the government and parliament; and

(vii) the immediate transfer of all tax- and customs-related capacities and duties and all tax- and customs-related staff in SDOE and other entities to the agency.

•    on garnishments, adopt legislation to eliminate the 25 percent ceiling on wages and pensions and lower all thresholds of €1,500 while ensuring in all cases reasonable living conditions; accelerate procurement of IT infrastructure to automatize e-garnishment; improve tax debt write-off rules; remove tax officers' personal liabilities for not pursuing old debt; remove restrictions on conducting audits of tax returns from 2012 subject to the external tax certificate scheme; and enforce if legally possible upfront payment collection in tax disputes.

•    amend (i) the 2014-15 tax and SSC debt instalment schemes to exclude those who fail to pay current obligations and introduce a requirement for the tax and social security administrations to shorten the duration for those with the capacity to pay earlier and introduce market-based interest rates; the LDU and KEAO will assess by September 2015 the large debtors with tax and SSC debt exceeding €1 million (e.g. verify their capacity to pay and take corrective action) and

(ii) the basic instalment scheme/TPC to adjust the market-based interest rates and suspend until end-2017 third-party verification and bank guarantee requirements.

•    adopt legislation to accelerate de-registration procedures and limit VAT re-registration to protect VAT revenues and accelerate procurement of network analysis software; and provide the Presidential Decree needed for the significantly strengthening the reorganisation of the VAT enforcement section in order to strengthen VAT enforcement and combat VAT carousel fraud. The authorities will submit an application to the EU VAT Committee and prepare an assessment of the implication of an increase in the VAT threshold to €25.000.

•    combat fuel smuggling, via legislative measures for locating storage tanks (fixed or mobile);

•    produce a plan whereby the SGPR intensifies fight to tax evasion and undeclared deposits, by checking bank transactions in banking institutions in Greece or abroad, with a view to recover unpaid taxes;

•    develop a costed plan for the promotion of the use of electronic payments, making use of the EU Structural and Investment Fund;

7. Financial sector

Adopt:

(i) amendments to the corporate and household insolvency laws including to cover all debtors and bring the corporate insolvency law in line with the OCW law;

(ii) amendments to the household insolvency law to introduce a mechanism to separate strategic defaulters from good faith debtors as well as simplify and strengthen the procedures and introduce measures to address the large backlog of cases;

(iii) amendments to improve immediately the judicial framework for corporate and household insolvency matters;

(iv) legislation to establish a regulated profession of insolvency administrators, not restricted to any specific profession and in line with good cross-country experience;

(v) a comprehensive strategy for the financial system: this strategy will build on the strategy document from 2013, taking into account the new environment and conditions of the financial system and with a view of returning the banks in private ownership by attracting international strategic investors and to achieve a sustainable funding model over the medium term; and

(vi) a holistic NPL resolution strategy, prepared with the help of a strategic consultant.

Labour market Launch a consultation process similar to that foreseen for the determination of the level of the minimum wage (Art. 103 of Law 4172/2013) to review the existing frameworks of collective dismissals, industrial action, and collective bargaining, taking into account best practices elsewhere in Europe. Further input to the review described above will be provided by international organisations, including the ILO. The organization and timelines shall be drawn up in consultation with the institutions. No changes to the current collective bargaining framework will be made prior to the conclusion of the review and in any case not before end-2015. Any proposed changes to the legislative frameworks will only be adopted in agreement with the EC/ECB/IMF. The authorities will take actions to fight undeclared work in order to strengthen the competitiveness of legal companies and protect workers as well as tax and social security revenues.

Adopt legislation to:

•    implement all the pending recommendations of the OECD competition toolkit I, including inter alia truck licenses, and the OECD toolkit II recommendations on beverages and petroleum products;

•    open the restricted professions of engineers, notaries, actuaries, and bailiffs, and liberalize the market for tourist rentals and ferry transportation;

•    eliminate non-reciprocal nuisance charges and align the reciprocal nuisance charges to the services provided;

•    (i) reduce red tape, including on horizontal licensing requirements of investments and on low-risk activities as recommended by the World Bank, and administrative burden of companies based on the OECD recommendations, and (ii) establish a committee for the inter-ministerial preparation of legislation.

Technical assistance of the World Bank will be sought to implement the easing of licensing requirements.

•    adopt the reform of the gas market and its specific roadmap, and implementation should follow suit.

•    take irreversible steps (including announcement of date for submission of binding offers) to privatize the electricity transmission company, ADMIE.

On electricity markets, the authorities will reform the capacity payments system and other electricity market rules to avoid that some plants are forced to operate below their variable cost, and to prevent the netting of the arrears between PPC and market operator; set PPC tariffs based on costs, including replacement of the 20% discount for HV users with cost based tariffs; and notify NOME products to the European Commission. The authorities will also continue the implementation of the roadmap to the EU target model prepare a new framework for the support of renewable energies and for the implementation of energy efficiency and review energy taxation; the authorities will strengthen the electricity regulator's financial and operational independence;

10. Privatization

•    The Board of Directors of the Hellenic Republic Asset Development Fund will approve its Asset Development Plan which will include for privatisation all the assets under HRDAF as of 31/12/2014; and the Cabinet will endorse the plan.

•    To facilitate the completion of the tenders, the authorities will complete all government pending actions including those needed for the regional airports, TRAINOSE, Egnatia, the ports of Pireaus and Thessaloniki and Hellinikon (precise list in Technical Memorandum). This list of actions is updated regularly and the Government will ensure that all pending actions are timely implemented.

•    The government and HRADF will announce binding bid dates for Piraeus and Thessaloniki ports of no later than end-October 2015, and for TRAINOSE ROSCO, with no material changes in the terms of the tenders.

•    The government will transfer the state's shares in OTE to the HRADF.

•    Take irreversible steps for the sale of the regional airports at the current terms with the winning bidder already selected.


-----------

Μετάφραση μέσω google tranaslate
Πίνακας 1. Ελλάδα: Πριν από δράσεις πολιτικής Ενέργειες που πρέπει να λαμβάνεται σε συνεννόηση με το προσωπικό της ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ:

1. 2015 συμπληρωματικός προϋπολογισμός και 2016-19 ΜΠΔΣ

Υιοθετήστε σε ισχύ από 1 Ιούλ 2015 ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό 2015 και 2016 - 19 μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική, που υποστηρίζεται από μια αρκετά μεγάλη και αξιόπιστη δέσμη μέτρων.

Η νέα δημοσιονομική πορεία βασίζεται σε έναν στόχο για πρωτογενές έλλειμμα 1, 2, 3, και 3,5 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2015, το 2016, το 2017 και το 2018.

Το πακέτο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις ΦΠΑ (Α2), και άλλα μέτρα φορολογικής πολιτικής (Α3), τα συνταξιοδοτικά μεταρρυθμίσεις (Μ), οι μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης (Α5), οι μεταρρυθμίσεις αντιμετώπιση των αποτυχιών στην επιβολή είσπραξης των φόρων (Α6), και άλλων παραμέτρων μέτρα, όπως ορίζεται παρακάτω.

Μεταρρύθμιση 2. ΦΠΑ

Θέσπιση νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ που θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου, 2015.

Η μεταρρύθμιση θα έχει ως στόχο μια καθαρή αύξηση των εσόδων του 1 τοις εκατό του ΑΕΠ σε ετήσια βάση από παραμετρικές αλλαγές.

Το νέο σύστημα ΦΠΑ θα περιλαμβάνει:

(i) την ενοποίηση των συντελεστών κατ 'αποκοπή 23 τοις εκατό, η οποία θα περιλαμβάνει εστιατόρια και τροφοδοσία, καθώς και μειωμένο συντελεστή 13 τοις εκατό για τα βασικά τρόφιμα, την ενέργεια, τα ξενοδοχεία, και νερό (εξαιρουμένων των αποβλήτων), και ένα υπερμειωμένο με ποσοστό του 6 τοις εκατό για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα βιβλία, και το θέατρο.

(Ii) τον εξορθολογισμό εξαιρέσεις για τη διεύρυνση της βάσης και την αύξηση του φόρου επί των ασφαλιστικών και

(iii) κατάργηση των εκπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των νησιών.
 

Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να επανεξεταστεί στο τέλος του 2016, υπό την προϋπόθεση ότι τα; ισοδύναμα πρόσθετα έσοδα εισπράττονται μέσω μέτρων που λαμβάνονται κατά της φοροδιαφυγής και για τη βελτίωση της είσπραξης του ΦΠΑ.

Οποιαδήποτε απόφαση για την επανεξέταση και αναθεώρηση πραγματοποιείται σε διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα.


3. Τα φορολογικά μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα


Υιοθέτηση νομοθεσίας για την:

• περιορισμός στις δυνατότητες αποφυγής φόρου εισοδήματος (π.χ., πιο ξεκάθαρος ορισμός του επαγγέλματος "αγρότης"), να ληφθούν μέτρα για την αύξηση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων το 2015 και να απαιτηθεί προκαταβολή 100 τοις εκατό για τα εταιρικά εισοδήματα, καθώς και για επαγγελματικό ατομικό εισόδημα μέχρι το τέλος του 2016. Εξάλειψη ευνοϊκής φορολογική μεταχείρισης των αγροτών στον κώδικα φορολογιάς εισοδήματος. Αύξηση στην εισφοράς αλληλεγγύης.

• την κατάργηση των επιδοτήσεων για τους φόρους κατανάλωσης επί του πετρελαίου ντίζελ για τους αγρότες και την καλύτερη επιλεξιμότητας με στόχο την μείωση  κατά το ήμισυ στο επίδομα θέρμανσης  πετρελαίου δαπανών στον προϋπολογισμό του 2016.

• εν όψει οποιασδήποτε αναθεώρησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, ρυθμίστε το φόρο ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) σε ποσοστά  εάν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση των εσόδων το 2015 και 2016 σε φόρο ύψους  € 2.650.000.000 και ρυθμίστε την εναλλακτική φορολογία για το λάχιστο  εισοδήματος φυσικών προσώπων.

• εξάλειψη της διασυνοριακής παρακράτησης φόρου που θεσπίστηκε με τον νόμο (νόμος XXXX / 2015) και αναστροφή των πρόσφατων τροποποιήσεων του ITC (νόμος XXXX / 2015), συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής μεταχείρισης του γεωργικού εισοδήματος.

• να θεσπίστούν μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν σχετικά με τους κώδικες για το φόρο εισοδήματος (ν.4172/2013), και τις φορολογικές διαδικασίες (ν4174.2013) : Εισαγωγή ενός νέου Ποινικού Δικαίου για τη φοροδιαφυγή και απάτη, επίσης  τροποποίηση του Ειδικού Ποινικού Δικαίου 2523/1997, καθώς και κάθε άλλης σχετικής νομοθεσίας, και αντικατάσταση του άρθρο 55, 1 και 2, του TPC, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εκσυγχρονιστεί και να διευρυνθεί ο ορισμός της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους.

Κατάργηση κάθε προστίμου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιβάλλονται βάσει του νόμου 2523/1997. Ανάπτηξη του φορολογικού πλαισίου για τις συλλογικές επενδυτικών οχημάτων και των συμμετεχόντων τους με συνέπεια την ITC και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ.

• Θέσπιση νομοθεσίας για την αναβάθμιση του οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό:

(i) να εισαγάγουν ένα πλαίσιο για ανεξάρτητους οργανισμούς.

(ii) η κατάργηση των εκ των προτέρων ελέγχων του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου

(iii) να δώθεί στην ΓΓΔΕ αποκλειστική ικανότητα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το Γενικό λογιστήριο α να επιβλέπει τα οικονομικά του δημόσιου τομέα.

και (iv) τη σταδιακή κατάργηση του φορολογικού ελέγχου από τις ελεγκτικές εταιρίες μέχρι τον Ιανουάριο του 2017.

• την αύξηση του ποσοστού του φόρου χωρητικότητας (τοναζ) και τη σταδιακή κατάργηση ειδικών φορολογικών καθεστώτων της ναυτιλιακής βιομηχανίας.


Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015,

(θ) Απλοποίηση  του χρονοδιάγραμματος  φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

(ii) επανασχεδιασμός και ένταξη στην ITC της επιβάρυνσης εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2016 σε πιο αποτελεσματική επίτευξη της προοδευτικότητας του φόρου εισοδήματος του συστήματος.

(ιii) έκδοση εγκυκλίου σχετικά με τα πρόστιμα για να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και συνεκτική εφαρμογή του TPC?

(Iv), και υπόλοιπες μεταρυθμίσεις, όπως καθορίζονται στο Α9 του ΔΝΤ Country Report No. 14/151.

 

Για την υγειονομική περίθαλψη, με ισχύ από 1 Ιουλίου, 2015,

(i) την αποκατάσταση πλήρους συνταγή INN, χωρίς εξαιρέσεις,

(ii) μείωση ως πρώτο βήμα την τιμή όλων των εκτός πατέντας φαρμάκων στο 50 τοις εκατό και όλα τα γενόσημα φάρμακα σε 32,5 τοις εκατό της τιμής δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, με την κατάργηση της ρήτρας κεκτημένων δικαιωμάτων για τα φάρμακα που βρίσκονται ήδη στην αγορά το 2012, και

(iii)) επανεξέταση και να περιορίσει τις τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων για να φέρει τις διαρθρωτικές δαπάνες, σύμφωνα με νύχι πίσω στόχους? και (iv) τη συλλογή στην πλήρη του 2014 clawback για τις ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά και φαρμακευτικά προϊόντα, και να επεκτείνει το 2015 τα ανώτατα όρια clawback τους για το 2016.

Ξεκινήστε την Κοινωνική Πρόνοια αναθεώρηση σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους αναφοράς με την τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας με στόχο την εξοικονόμηση του% τοις εκατό του ΑΕΠ, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη χρηματοδότηση φορολογικά ουδέτερη σταδιακή εξάπλωση της ΕΕΕ, τον Ιανουάριο το 2016.

Υιοθέτηση νομοθεσίας για την:

• τη μείωση του ανώτατου ορίου δαπανών για στρατιωτικές δαπάνες κατά € 400.000.000 με μια στοχευμένη δέσμη ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του αριθμού του προσωπικού και την προμήθεια?

• εισάγουν μεταρρύθμιση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, μεταξύ άλλων, καλύπτει τη φορολογία του κεφαλαίου], επενδυτικά οχήματα, οι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενοι, κλπ .;

• την αύξηση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από 26% έως 28%.

• την εισαγωγή φόρου στις τηλεοπτικές διαφημίσεις.

• ανακοινώσει δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την απόκτηση των αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών και τη χρήση των αντίστοιχων εισφορών των σχετικών συχνοτήτων.

• επεκταθεί η εφαρμογή του φόρου πολυτελείας στα σκάφη αναψυχής άνω των 10 μέτρων και να αυξήσει το ποσοστό από 10% έως 13%, με ισχύ από τη συλλογή του 2014 οι φόροι εισοδήματος και πέρα?

• επεκταθεί συνολικά ακαθάριστα έσοδα Gaming (GGR) φορολογία 30% επί του VLT παιχνίδια, αναμένεται να εγκατασταθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το 2016? και

• την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την έκδοση των αδειών 4G και 5G.


Μεταρρύθμιση 4. Σύνταξεις


Οι αρχές αναγνωρίζουν ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο και χρειάζεται θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Αυτός είναι ο λόγος που θα εφαρμόσουν πλήρως το νόμο μεταρρύθμιση του 2010 σύνταξης (3863/2010), και για την πλήρη ή αντικαταστήστε / προσαρμόστε τους παράγοντες βιωσιμότητας για εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις από τη μεταρρύθμιση του 2012, για να επιτευχθεί ισοδύναμη εξοικονόμηση και να λάβει περαιτέρω μέτρα για να τη βελτίωση του συνταξιοδοτικού συστήματος.
Με ισχύ από την 1 Ιούλη 2015, οι αρχές θα σταδιακά σε μεταρρυθμίσεις που θα παραδώσει την αναμενόμενη μόνιμη εξοικονόμηση% τοις εκατό του ΑΕΠ το 2015 και 1 τοις εκατό του ΑΕΠ για όλο το έτος 2016 και στη συνέχεια με θέσπιση νομοθεσίας για:

• δημιουργία ισχυρών αντικινήτρων για την πρόωρη συνταξιοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των ποινών για πρόωρη συνταξιοδότηση, και μέσω της σταδιακής κατάργησης των κεκτημένων σε νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και πρόωρης συνταξιοδότησης σταδιακή προσαρμογή του ορίου της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης των 67 ετών, ή 62 και 40 ετών συνεισφορές από το 2022, ισχύουν για όσους θα συνταξιοδοτηθούν (εκτός ανθυγιεινά επαγγέλματα, και οι μητέρες με παιδιά με αναπηρία) με
άμεση εφαρμογή?

• να θεσπίσει νομοθεσία, ώστε οι αναλήψεις από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα επιβαρύνεται με ετήσιο πρόστιμο για όσους πλήττονται από την παράταση της περιόδου ηλικίας συνταξιοδότησης, που ισοδυναμεί με το 10 τοις εκατό πάνω από το τρέχον ποινή του 6 τοις εκατό?

• ενταχθούν ETEA όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία και να διασφαλιστεί ότι, αρχής γενομένης από 1η Ιανουαρίου 2015, όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία που χρηματοδοτούνται μόνο από τη δική του συμβολή.

• στην καλύτερη στόχευση των κοινωνικών συντάξεων, αυξάνοντας ΟΓΑ ανασφάλιστο σύνταξη.

• τη σταδιακή κατάργηση της επιδότησης αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους από το τέλος Δεκεμβρίου του 2019. Αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως ό, τι αφορά το 20% των δικαιούχων με τις λεπτομέρειες της σταδιακής κατάργησης που θα συμφωνηθούν με τα θεσμικά όργανα.

• παγώσει μηνιαία εγγυημένη ανταποδοτικού όρια συντάξεων σε ονομαστικούς όρους μέχρι το 2021?

• να παρέχουν στα άτομα που συνταξιοδοτούνται μετά τις 30 Ιουνίου 2015, το βασικό, εγγυημένη καταβολή εισφορών, και τα μέσα που δοκιμάζονται συντάξεις μόνο στην επίτευξη του νόμιμου κανονική ηλικία συνταξιοδότησης σήμερα 67 χρόνια.

• να αυξήσει τις εισφορές υγείας για τους συνταξιούχους από 4% έως 6% κατά μέσο όρο και να επεκταθεί σε επικουρικές συντάξεις.

• σταδιακή κατάργηση όλων κρατική χρηματοδότηση απαλλαγών και να εναρμονίσει τους κανόνες συμμετοχής για όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία με τη δομή των εισφορών προς το ΙΚΑ από την 1 του Ιουλίου 2015.


Επιπλέον, προκειμένου να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα και να βελτιώσει τη δομή του συστήματος συντάξεων, οι αρχές θα τις 31 Οκτωβρίου 2015, νομοθετούν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για να τεθεί σε ισχύ από την 1η του Ιανουαρίου 2016

(i) τον ειδικό σχεδιασμό και παραμετρικές βελτιώσεις ώστε να καθιερωθεί στενότερη σύνδεση μεταξύ συμβολή και τα οφέλη

(Ii) να διευρύνουν και να εκσυγχρονίσουν τη βάση εισφοράς και σύνταξης για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, συμπεριλαμβανομένων και με μεταγωγή από το πλασματικό στο πραγματικό εισόδημα, υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούμενο κανόνες συμβολή

(Iii) την αναθεώρηση και τον εξορθολογισμό όλων των διαφορετικών συστημάτων των βασικών, που εγγυάται την καταβολή εισφορών και σημαίνει δοκιμασμένων συστατικών στοιχείων του συνταξιοδοτικού συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα για να εργαστούν και να συνεισφέρουν

(Iv) τα κύρια στοιχεία μιας ολοκληρωμένης ενοποίησης ΟΚΑ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπόλοιπο της εναρμόνισης των εισφορών και την καταβολή παροχών κανόνων και των διαδικασιών σε όλα τα κεφάλαια

(V) να καταργήσει όλες τις ενοχλήσεις έξοδα χρηματοδότησης των συντάξεων, αντισταθμίστηκε από τη μείωση των παροχών ή την αύξηση των εισφορών σε συγκεκριμένα κεφάλαια για να τεθεί σε ισχύ από τις 31 Οκτώβρη του 2015 και

(vi) την εναρμόνιση των κανόνων παροχών του Γεωργικού Ταμείου (ΟΓΑ) με το υπόλοιπο του συνταξιοδοτικού συστήματος σε αναλογική τρόπο, εκτός του ΟΓΑ συγχωνεύθηκαν σε άλλα ταμεία. Η ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης θα λάβουν χώρα μέχρι το τέλος του 2017. Το 2015, η διαδικασία αυτή θα ενεργοποιηθεί μέσω της νομοθεσίας για την παγίωση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με μια ενιαία οντότητα και τη λειτουργική ενοποίηση θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Περαιτέρω μειώσεις στο λειτουργικού κόστους και μια πιο αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων βελτιωμένη εξισορρόπηση των αναγκών των πιο εύπορες και των φτωχότερων-off κεφάλαια θα πρέπει να ενθαρρύνονται ενεργά.


Οι αρχές θα υιοθετήσει νομοθεσία για να αντισταθμίσει πλήρως τις φορολογικές επιπτώσεις της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2012.

Παράλληλα με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, η Κοινωνική Πρόνοια αναθεώρηση θα πρέπει να διενεργείται με διασφαλισθεί η δίκαιη αντιμετώπιση των διαφόρων μεταρρυθμίσεων.
Τα θεσμικά όργανα είναι έτοιμα να ληφθούν υπόψη άλλες παραμετρικά μέτρα εντός του συνταξιοδοτικού συστήματος ισοδύναμο αποτέλεσμα να αντικαταστήσει ορισμένα από τα προαναφερθέντα μέτρα, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στην ανάπτυξη, και υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά παρουσιάζονται στα θεσμικά όργανα κατά τη φάση του σχεδιασμού και είναι αρκούντως συγκεκριμένη και μετρήσιμη, και ελλείψει αυτής η προεπιλεγμένη επιλογή είναι αυτό που ορίζεται ανωτέρω.5. Δημόσιας Διοίκησης, Δικαιοσύνης και Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Υιοθέτηση νομοθεσίας για την:

• μεταρρυθμίσει το ενιαίο μισθολόγιο, αποτελεσματική 1η Ιανουαρίου 2016, για τον καθορισμό των βασικών παραμέτρων κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο και σύμφωνα με τους συμφωνημένους στόχους μισθολογικό κόστος και με πλήρη εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων και αποσυμπίεση της κατανομής των μισθών σε όλο το φάσμα των μισθών σε σχέση με την ικανότητα, την απόδοση και την ευθύνη του προσωπικού της. (Οι αρχές θα εγκρίνει επίσης τη νομοθεσία για τον εξορθολογισμό των εξειδικευμένων δικτύων των μισθών, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2015)

• ευθυγράμμιση οφέλη του μη μισθολογικού όπως ρυθμίσεις άδειας, ημερήσιες αποζημιώσεις, τα έξοδα ταξιδίου και προνόμια, με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ, την αποτελεσματική 1 Ιανουαρίου 2016

• δημιουργεί στους κόλπους των νέων ανώτατων ορίων ΜΠΔΣ για το μισθολογικό κόστος και το επίπεδο της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα συνάδουν με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και τη διασφάλιση πτωτική πορεία των μισθολογικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ μέχρι το 2019

• διαχειριστές ενοικίαση και αξιολογεί τις επιδόσεις όλων των εργαζομένων (με στόχο να ολοκληρωθεί η πρόσληψη νέων στελεχών από 31ης Δεκεμβρίου του 2015 μετά από μια διαδικασία αναθεώρησης).

• μεταρρύθμιση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με τις προηγούμενες συμφωνίες

• την ενίσχυση της διακυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ. Θα καλύπτει

(i) το ρόλο και τη δομή των συμβουλευτικών φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της αναδιατύπωσης του Συμβουλίου του ΕΛ.Σ.Σ. σε συμβουλευτική επιτροπή του ΕΛ.Σ.Σ., καθώς και το ρόλο της καλής πρακτικής συμβουλευτικής επιτροπής (GPAC)? 

(ii) η διαδικασία πρόσληψης για τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ, για να εξασφαλιστεί ότι ο Πρόεδρος του περισσότερα επαγγελματικά προσόντα προσλαμβάνεται, με διαφανείς διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής.

(iii) η συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ, κατά περίπτωση, κάθε νομοθετική ή άλλη νομοθετική πρόταση σχετικά με την στατιστική σημασία.

(iv) άλλα θέματα που επηρεάζουν την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής αυτονομίας, την ενδυνάμωση της ΕΛΣΤΑΤ για την ανακατανομή των υφιστάμενων μόνιμων θέσεων και την πρόσληψη προσωπικού, όπου αυτό είναι αναγκαίο και για την πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, καθώς και ο χαρακτηρισμός του οργάνου ως φορολογική πολιτική σώματος στο πρόσφατο νόμο 4270/2014 το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδα στον τομέα των στατιστικών, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Δημοσιεύστε ένα αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο κατά της διαφθοράς μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015. Τροποποίηση και εφαρμογή του νομικού πλαισίου για το δήλωση περιουσιακών στοιχείων και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και να υιοθετήσει νομοθεσία μονωτικό οικονομικού εγκλήματος και της καταπολέμησης της έρευνες για διαφθορά από την πολιτική παρέμβαση σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Διοίκησης 6. Φόρος

Πάρτε τις ακόλουθες ενέργειες για :

• Υιοθέτηση νομοθεσίας για τη δημιουργία ενός αυτόνομου οργανισμού εσόδων, που ορίζει:

(i) τη νομική μορφή, την οργάνωση, την κατάσταση και το πεδίο εφαρμογής του οργανισμού

(ii) οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβουλίου του.

(iii) η σχέση τους με τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους φορείς της κυβέρνησης

(iv) η ευελιξία του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού και τη σχέση με τη δημόσια υπηρεσία? 

(V) την αυτονομία του προϋπολογισμού, με το δικό GDFs και ένα νέο τύπο χρηματοδότησης για την ευθυγράμμιση των κινήτρων με την είσπραξη των εσόδων και την εγγύηση του προϋπολογισμού προβλεψιμότητα και την ευελιξία.

(Vi) την αναφορά στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο? και (vii) η άμεση μεταφορά όλων των αφορολόγητων και τις ικανότητες και τα καθήκοντα τελωνειακά θέματα και όλων των αφορολόγητων και τα έθιμα που σχετίζονται με το προσωπικό στο ΣΔΟΕ και άλλων φορέων στον οργανισμό.

• για garnishments, να εγκρίνει νομοθεσία για την εξάλειψη του ανωτάτου ορίου 25 τοις εκατό για μισθούς και συντάξεις και να μειώσει όλα τα κατώτατα όρια των € 1.500, ενώ εξασφαλίζει σε όλες τις περιπτώσεις αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης

επιταχύνουν την προμήθεια πληροφορικής υποδομής να αυτοματοποιήσετε e-συντηρητικής κατάσχεσης

τη βελτίωση των κανόνων διαγραφή φορολογικών χρεών

αφαιρέσει τα προσωπικά ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ υπολόγων για την μη συνέχιση παλαιού χρέους

 αρθούν οι περιορισμοί σχετικά με τη διεξαγωγή των ελέγχων των φορολογικών δηλώσεων από το 2012 υπόκεινται σε εξωτερική καθεστώς φορολογικού πιστοποιητικού

 και την επιβολή εάν είναι νομικά δυνατόν εκ των προτέρων είσπραξης εσόδων, των φορολογικών διαφορών.

• την τροποποίηση (i) τα καθεστώτα δόση του χρέους 2014-15 φόρους και SSC ώστε να αποκλείονται εκείνοι που δεν καταφέρνουν να πληρώσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις και να εισαγάγει μια απαίτηση για τη φορολογία και υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης να μειωθεί η διάρκεια για όσους έχουν την ικανότητα αποπληρωμής νωρίτερα και να εισαγάγει στην αγορά με βάση τα επιτόκια

 η LDU και KEAO θα αξιολογήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015, το μεγάλο οφειλέτες με τη φοροδιαφυγή και το χρέος υπερβαίνει το SSC € 1.000.000 (π.χ. επαλήθευση ικανότητά τους να πληρώσουν και να λάβουν διορθωτικά μέτρα) και

(ii) το βασικό σύστημα των δόσεων / TPC για να ρυθμίσετε το ενδιαφέρον της αγοράς με βάση τιμές και να αναστείλει μέχρι απαιτήσεις επαλήθευσης από τρίτους και τραπεζική εγγύηση στο τέλος του 2017.

• να θεσπίσει νομοθεσία για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διαγραφής και το όριο του ΦΠΑ έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας για την προστασία των εσόδων από το ΦΠΑ και να επιταχύνουν την προμήθεια του λογισμικού ανάλυσης του δικτύου? και παρέχει το Προεδρικό Διάταγμα που απαιτούνται για την ενίσχυση της σημαντικά την αναδιοργάνωση του τμήματος επιβολής του ΦΠΑ, προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή του ΦΠΑ και καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ καρουσέλ. Οι αρχές θα υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ και να προετοιμάσει μια αξιολόγηση των επιπτώσεων της αύξησης του ορίου του ΦΠΑ σε € 25.000.

• καταπολέμηση λαθρεμπόριου καυσίμων, μέσω νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερό ή κινητό)

• να παράγουν ένα σχέδιο σύμφωνα με την οποία οι εντείνεται SGPR αγωνιστούμε για τη φοροδιαφυγή και την αδήλωτη καταθέσεις, ελέγχοντας τραπεζικές συναλλαγές σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με σκοπό την είσπραξη οφειλομένων φόρων

• να αναπτύξουν ένα κοστολογημένο πρόγραμμα για την προώθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών, κάνοντας χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7. χρηματοπιστωτικού τομέα

Υιοθετήστε:

(i) τις τροποποιήσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών αφερεγγυότητας νόμους ιδίως προκειμένου να καλυφθούν όλες οι οφειλέτες και να φέρει το εταιρικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας, σύμφωνα με το νόμο OCW

(ii) τις τροποποιήσεις του νόμου περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών να θεσπιστεί ένας μηχανισμός για να διαχωρίσετε στρατηγικές παραβάτες από την καλή πίστη των οφειλετών, καθώς και την απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών και να θεσπίσει μέτρα για την αντιμετώπιση του μεγάλου όγκου των υποθέσεων.

(iii) τροποποιήσεις για να βελτιωθεί αμέσως το νομικό πλαίσιο για επιχειρήσεις και νοικοκυριά αφερεγγυότητας θέματα

(iv) νομοθεσία για τη θέσπιση ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος από τους διαχειριστές αφερεγγυότητας, δεν περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα και σύμφωνα με καλή εμπειρία cross-country

(V) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα: η στρατηγική αυτή θα βασιστεί στο έγγραφο στρατηγικής από το 2013, λαμβάνοντας υπόψη το νέο περιβάλλον και τις συνθήκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος και με την προοπτική της επιστροφής των τραπεζών στην ιδιωτική ιδιοκτησία με την προσέλκυση διεθνών στρατηγικών επενδυτών και να επιτευχθεί ένα βιώσιμο μοντέλο χρηματοδότησης μεσοπρόθεσμα

και (vi) μια ολιστική NPL στρατηγική ανάλυση, παρασκευασμένα με τη βοήθεια ενός στρατηγικού συμβούλου.

 

8. αγορά εργασίας


Ξεκινήσουν μια διαδικασία διαβούλευσης παρόμοια με εκείνη που προβλέπεται για τον προσδιορισμό του επιπέδου του κατώτατου μισθού (άρθρο. 103 του Νόμου 4172/2013) για την αναθεώρηση των υφιστάμενων πλαισίων των ομαδικών απολύσεων, συνδικαλιστικής δράσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές αλλού στην Ευρωπη. Περαιτέρω στοιχεία για την αναθεώρηση που περιγράφηκε παραπάνω θα πρέπει να παρέχονται από διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ΔΟΕ. Πρέπει να γίνει η οργάνωση και χρονοδιαγράμματα σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα. Καμία αλλαγή στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων θα γίνει πριν από την ολοκλήρωση της επανεξέτασης και σε κάθε περίπτωση όχι πριν από το τέλος του 2015.

 Όλες οι προτεινόμενες αλλαγές στις νομοθετικών πλαισίων θα εγκριθούν μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΚ / ΕΚΤ / ΔΝΤ. Οι αρχές θα λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των νομικών εταιριών και την προστασία των εργαζομένων, καθώς και των φορολογικών και ασφαλιστικών εσόδων.
 

 

9. Η αγορά προϊόντος

Υιοθέτηση νομοθεσίας για την:

• να εφαρμόσουν όλες τις εκκρεμείς προτάσεις της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ τον ανταγωνισμό Ι, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων αδειών φορτηγών, και την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ συστάσεις II επί των ποτών και των προϊόντων πετρελαίου?

• Ανοίξτε τη κλειστά επαγγέλματα των μηχανικών, των συμβολαιογράφων, των αναλογιστών, και των δικαστικών επιμελητών, και να ελευθερώσει την αγορά για τις τουριστικές ενοικιάσεις και μεταφορά πλοίο?

• την εξάλειψη των μη ανταποδοτικά τέλη όχλησης και να ευθυγραμμίσει τις αμοιβαίες ενόχληση χρεώσεις για τις υπηρεσίες που παρέχονται?

• (i) τη μείωση της γραφειοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των οριζοντίων απαιτήσεις αδειοδότησης των επενδύσεων και σε δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου, όπως συνιστάται από την Παγκόσμια Τράπεζα, και η διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων με βάση τις συστάσεις του ΟΟΣΑ, και (ii) δημιουργία μιας επιτροπής για τη διεθνή υπουργική προετοιμασία της νομοθεσίας.

Τεχνική βοήθεια από την Παγκόσμια Τράπεζα θα πρέπει να προσπαθήσει να εφαρμόσει τη χαλάρωση των απαιτήσεων αδειοδότησης.

• να εγκρίνει τη μεταρρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου και συγκεκριμένος οδικός χάρτης του, και η εφαρμογή θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

• να λάβει μη αντιστρέψιμα μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της ημερομηνίας για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΔΜΗΕ.

Στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, οι αρχές θα μεταρρυθμίσει το σύστημα πληρωμών ικανότητα και άλλους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για να αποφευχθεί ότι ορισμένα φυτά αναγκάζονται να λειτουργούν κάτω από το μεταβλητό κόστος τους, και να αποτρέψει τον συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και διαχειριστής αγοράς που τιμολόγια της ΔΕΗ με βάση το κόστος, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του 20% έκπτωση για τους χρήστες HV με βάση το κόστος των τιμολογίων? και κοινοποιεί τα προϊόντα NOME στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αρχές θα συνεχίσει την εφαρμογή του οδικού χάρτη με το μοντέλο στόχου της ΕΕ για την προετοιμασία ενός νέου πλαισίου για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την εφαρμογή της ενεργειακής απόδοσης και της φορολογίας επισκόπηση της ενέργειας
οι αρχές θα ενισχύσουν την οικονομική και λειτουργική ανεξαρτησία της ρυθμιστικής ηλεκτρικού ρεύματος.

10. Η ιδιωτικοποίησεις

• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας θα εγκρίνει το σχέδιο ανάπτυξης του περιουσιακού στοιχείου το οποίο θα περιλαμβάνει για την ιδιωτικοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων υπό HRDAF από 31/12/2014? και το Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκρίνει το σχέδιο.

• Για να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των προσφορών, οι αρχές θα ολοκληρώσουν όλα τα κυβερνητικά εκκρεμείς δράσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για τα περιφερειακά αεροδρόμια, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Εγνατία, από τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού (ο ακριβής κατάλογος στο Τεχνικό Μνημόνιο). Αυτός ο κατάλογος των δράσεων που ενημερώνεται τακτικά και η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι όλες οι εκκρεμείς δράσεις έγκαιρη εφαρμογή τους.

• Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ θα ανακοινώσει δεσμευτικές ημερομηνίες προσφορά για τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη λιμάνια της το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου 2015, και για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ROSCO, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στους όρους των προσφορών.

• Η κυβέρνηση θα μεταβιβάσει τις μετοχές του δημοσίου στον ΟΤΕ προς το ΤΑΙΠΕΔ.

• Να μη αναστρέψιμη βήματα για την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων με τους σημερινούς όρους με τον πλειοδότη νίκης που έχουν ήδη επιλεγεί.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο