Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Μεταβολή στο «μίνι» φορολογικό για τους περιστασιακά απασχολούμενους

Μια νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε η αναπληρώτρια υπουργός κα Νάντια Βαλαβάνη κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Η αλλαγή έγινε στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του σχετικού νομοσχεδίου, και επηρεάζει το τρόπο φορολόγησης των περιστασιακά απασχολούμενων που αποκτούν εισόδημα πάνω από 6.000, καθώς και όσους έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, και έχουν αποκτήσει εισόδημα μετά την διακοπή αυτή.

 

4. Στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα παράγραφος 35 ως εξής:
«35. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, κατά το φορολογικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων της παρ.1 του άρθρου 15.»


Νέα νομοτεχνική βελτίωση στο φορολογικό:

4. Στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα παράγραφος 35 ως εξής:
«35. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το φορολογικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων της παρ.1 του άρθρου 15. Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι διατάξεις εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους οι οποίοι διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα για το εισόδημα που απέκτησαν μετά την διακοπή της. »


 

Από την συζήτηση στη Βουλή :

".....Τι λέμε, λοιπόν, στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του παρόντος νομοσχεδίου; Τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι, άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ. και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, αντιμετωπίζονται φορολογικά, για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, ως εισόδημα από μισθούς και συντάξεις, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 2.100 ευρώ –να επισημάνω και εδώ ότι χρειάζονται αποδείξεις- και χωρίς να βεβαιώνεται προκαταβολή επόμενου έτους. Στη συνέχεια, καθιερώνεται ορθολογική και δίκαιη κλιμακωτή φορολόγηση για τους περιστασιακά και ευκαιριακά ως ανωτέρω απασχολούμενους, των οποίων το εισόδημα μπορεί να υπερβαίνει έστω και για λίγα ευρώ το ποσό των 6.000 ευρώ.

Το υπερβάλλον ποσό υπάγεται στην κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ το ποσό έως 6.000 ευρώ φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών.

Στη συνέχεια αντιμετωπίζεται κι η περίπτωση των φορολογούμενων, που λόγω της οικονομικής κρίσης, διέκοψαν την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ώστε να υπάγονται σε δικαιότερο φορολογικό καθεστώς, εφόσον το εισόδημα που απέκτησαν, πραγματικό και τεκμαρτό, μετά τη διακοπή της δραστηριότητάς τους, είναι εντός των ορίων της παραγράφου 35. "

---------------

Ανάλυση της διάταξης από την παρέμβαση της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ εισηγήτριας του νομοσχεδίου

Το νομοσχέδιο έρχεται για να διορθώσει μεταξύ άλλων και φορολογικές αδικίες. Έτσι, προβλέπεται η κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης κατοίκων εξωτερικού, με στόχο να αντιμετωπιστεί η εκροή κεφαλαίων από τη χώρα μας που ανήκουν σε Έλληνες ομογενείς. Για τους εν λόγω φορολογούμενους η υποχρέωση να αναγράφουν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος όλα τα εισοδήματα πηγής Ελλάδας, ανεξαρτήτως ποσού, δεν ενεργοποιεί πλέον τα τεκμήρια διαβίωσης.

Έτσι, στην περίπτωση που ένας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού αποκτά εισόδημα από τόκους καταθέσεων στη χώρα μας ύψους ενός ευρώ, δεν θα επιβάλλεται τόκος στην Ελλάδα βάσει τεκμαρτού εισοδήματος αν έχει, για παράδειγμα, μια δευτερεύουσα κατοικία ή ένα επιβατηγό ΙΧ αυτοκίνητο. 

Με την προϋπάρχουσα διάταξη όποιος κάτοικου εξωτερικού είχε εισόδημα από τόκους καταθέσεων έστω κι ένα ευρώ, ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει φόρο στην Ελλάδα βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης. Αυτό, όμως, είχε σαν αποτέλεσμα οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού και ιδίως οι Έλληνες ομογενείς, να αποσύρουν τις καταθέσεις τους από τα ημεδαπά τραπεζικά ιδρύματα με προφανή συνέπεια την απώλεια κεφαλαίων και φόρων επί των τόκων ή να εισάγουν χρήματα για να αντιμετωπίσουν τα κεφάλαια στην Ελλάδα, προκειμένου να καλύψουν τα τεκμήρια διαβίωσης και στη συνέχεια να τα εξάγουν στο κράτος της φορολογικής τους κατοικίας.

Τέλος, οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται για φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

Προκρίνουμε την τροποποίηση της φορολόγησης προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων, αλλά και την αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης των περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολουμένων. Το εισόδημα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι -που είναι οι άνεργοι, οι νοικοκυρές, οι φοιτητές- συμμετέχοντας σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, αντιμετωπίζεται για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης σαν εισόδημα από μισθούς, συντάξεις, υπολογιζόμενο του ποσού της μείωσης των 2.100 ευρώ και χωρίς να βεβαιώνεται η προκαταβολή στο επόμενο έτος. 

Επίσης, στο παρόν νομοσχέδιο καθιερώνεται ορθολογική και δίκαιη κλιμακωτή φορολόγηση για τους περιστασιακά και ευκαιριακά απασχολούμενους. Αν τα εισοδήματα αυτά υπερβαίνουν τα 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό υπάγεται στην κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ το ποσό έως 6.000 ευρώ φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της.

Συμπεριλαμβάνουμε, επίσης, στο νομοσχέδιο τη μη ενεργοποίηση των τεκμηρίων για τα αυτοκίνητα και τα ακίνητα όταν ο φορολογούμενος έχει μόνο μικρά εισοδήματα από τόκους καταθέσεων και ένα αυτοκίνητο ή ακίνητο και το τεκμήριο δεν υπερβαίνει τις 9.500 ευρώ, διορθώνοντας έτσι τις αδικίες των τεκμηρίων και δίνοντας λύση στο πρόβλημα της υπερφορολόγησης χιλιάδων φορολογουμένων με πολύ χαμηλά πραγματικά εισοδήματα από τόκους ή και από ακίνητα.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο