Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεσες βελτιώσεις των υφιστάμενων ρυθμίσεων της φορολογίας, των φορολογικών διαδικασιών και του τρόπου λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


Αθήνα, 08/06/2015

Προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνη

Γενικά

Η Διοίκηση και τα Μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. αντιλαμβανόμενοι την ευθύνη τους απέναντι στην Ελληνική Οικονομία και με μόνο γνώμονα την παρούσα χρονική στιγμή τόσο την αύξηση των Δημοσίων Εσόδων μέσα από την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αλλά και με την προσέλκυση και νέων επενδύσεων μέσω της δημιουργία ενός σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος καταθέτει το παρόν έγγραφο με καταγραφή όχι μόνον σκέψεων αλλά και συγκεκριμένων προτάσεων που μπορούν ακόμη και να συμπεριληφθούν σαν προτάσεις στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους Θεσμούς καθώς θα προσδώσουν την αναγκαία ώθηση στην ανάπτυξη που πρέπει μετά από 5 χρόνια ύφεσης να εισέλθει επιτέλους η Ελλάδα που στηρίζεται στην Μικρομεσαία Επιχείρηση που κατάφερε να επιβιώσει και σήμερα αναμένει από την Κυβέρνηση να της δώσει τα απαραίτητα εργαλεία για ανάπτυξη και εξωστρέφεια.

Γνωρίζουμε ότι πολλά από αυτά που σήμερα προτείνουμε είναι και στο δικό σας σχεδιασμό και επομένως θα είμαστε συμπαραστάτες σας στο δύσκολο έργο να πείσετε - μέσω της συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας της ομάδας εργασίας που διαθέτουμε - όποιον αμφισβητεί την δυνατότητα συμβολής τους στην ανάπτυξη αλλά και στην αύξηση των εσόδων.

> Πιστεύουμε ότι πρέπει να επανέλθει το ενιαίο αφορολόγητο όριο για όλα τα φυσικά πρόσωπα και να γίνει μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα του 26% ή 33% (ή 33,4% όταν διανέμονται κέρδη). Το ύψος των 12.000 € αποτελεί μια ρεαλιστική και δίκαιη πρόταση της παρούσας Κυβέρνησης η οποία συμπίπτει με την εδώ και χρόνια δική μας θέση.

> Είναι άδικο και πέρα από κάθε λογική να επιβάλλεται φόρος σε πολύ χαμηλά εισοδήματα ή ακόμα και μηδενικά μέσω των υπερβολικών τεκμηρίων ή «δαπανών διαβίωσης».

> Επιπλέον ο φορολογικός συντελεστής 26% από το πρώτο ευρώ δεν αφήνει κανένα περιθώριο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και επομένως τόνωσης της απασχόλησης, ενώ αποτελεί το κίνητρο για μεταφορά της επιχειρηματικής έδρας για λόγους ανταγωνιστικότητας αλλά και επιβίωσης σε γειτονικές μας χώρες που μάλιστα ανήκουν και στην Ε.Ε.

> Κατάργηση ή σημαντική μείωση του τέλους επιτηδεύματος. Σήμερα κερδοφόρες και μη επιχειρήσεις, επαγγελματίες με ελάχιστους τζίρους ή με υψηλά εισοδήματα επιβαρύνονται με ισόποσο αντίστροφα προοδευτικό τέλος επιτηδεύματος. Ουσιαστικά «τιμωρείται» η προσπάθεια τόνωσης της τοπικής οικονομίας με την δημιουργία ενός υποκαταστήματος.

> Αναπροσαρμογή υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά των ακινήτων (νέες χαμηλότερες αξίες) αλλά και την ύπαρξη δανειακής επιβάρυνσης ή και προσημείωσης. Στην τελευταία περίπτωση θα μπορούσε να εκπίπτει ένα ποσοστό των τόκων από το ποσό του ΕΝΦΙΑ (ισοδύναμο μέτρο: τέλος επί του επιτοκίου σε όλα τα στεγαστικά πλην της πρώτης κατοικίας). Θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν οι αντικειμενικές ή να υπάρξει νέο σύστημα υπολογισμού σε συνδυασμό με την απόφαση του ΣτΕ .

> Μεσοπρόθεσμα, θα πρέπει να υπάρξει καθολική σταδιακή μείωση των συντελεστών ΦΠΑ (έστω και 1%). Το παράδειγμα της μείωσης στο ΦΠΑ εστίασης απέδειξε ότι χαμηλότεροι συντελεστές μπορούν να προκαλέσουν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα (σε αντίθεση με την εξίσωση στον φόρο πετρελαίου που μείωσε δραματικά τα δημόσια έσοδα).

> Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για τις παραγωγικές ΜΜΕ, με την προϋπόθεση επανεπένδυσης μέρους των κερδών και αύξησης θέσεων απασχόλησης.

Αλλαγή πολιτικής για τα πρόστιμα του Ν.4174/2013

Σε αντιδιαστολή με την αυστηρή διαδικασία επιβολής ποινών, έχουμε προτείνει τη δημιουργία μιας πρωτοβάθμιας Συμβουλευτικής Υπηρεσίας που θα ασκεί προληπτικό έλεγχο παρέχοντας προτάσεις, διεξόδους, λύσεις στις επιχειρήσεις και όχι ποινές για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης (αυτός ο ρόλος μπορεί να αποδοθεί σε νέες δομές συμβουλευτικής, κοινωνικούς εταίρους μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ).

Προτείνουμε:

1. Πρόστιμα 2.500 ευρώ που αφορούν λάθη με κοινό ποσό προστίμου , τόσο για απλογραφικά όσο και για διπλογραφικά , κυριολεκτικά «για ψήλου πήδημα» πρέπει να αναπροσαρμοσθούν και να μειωθούν δραστικά.

2. Το ισόποσο πρόστιμο του άρθρου 59 και το 60 (για τους παρακρατούμενους φόρους και για όσους εμπλέκονται στη διαδικασία υποβολής δήλωσης) πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθούν ή τουλάχιστον να γίνει δικαιότερο διότι είναι υπερβολικά υψηλά. Να υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς συμβιβασμού και καταβολής ενός μειωμένου ποσού όπως παλαιά καθώς αυτό είναι και δίκαιο μέτρο αλλά δημιουργεί και άμεση αύξηση εσόδων.

3. Το πρόστιμο του άρθρου 54 παρ 1 των 100,00€, για δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα κλπ, πρέπει να μηδενισθεί ή να γίνει το πολύ 30€.

4. Για τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ενώ έχει προηγηθεί εμπρόθεσμη αρχική, να ισχύσει ότι και για το ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους (να μην υπάρχει πρόστιμο εάν έχει γίνει εμπρόθεσμη αρχική).

Φορολογικές διαδικασίες - Διόρθωση αδικιών - Προθεσμίες για το φορολογικό έτος 2014 και επόμενα

Προτείνουμε - Επισημαίνουμε:

5. Ρεαλιστική καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις φυσικών προσώπων για το έτος 2014 είναι η 30/9/2015 και των νομικών η 31/7/2015 (εφόσον ανοίξει το σύστημα) με ενοποίηση των δόσεων πληρωμής.

i. Συμπερασματικά η καταβολή του φόρου στα Φυσικά Πρόσωπα να γίνει σε 2 δόσεις (από τις οποίες στην 1η στις 30/9 τα 2/3 του ποσού) και στα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες οι δόσεις να είναι έξη (6) με την 1η έως 31/07/2015

6. Να προσδιοριστούν αντικειμενικοί και σαφείς κανόνες για τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου που θα δημοσιοποιηθούν. Σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις ως μέτρο τεκμηρίωσης αθροίζονται απλά οι καταθέσεις των φορολογούμενων χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψιν ακόμη ούτε και η μεταφορά ποσών σε άλλο λογαριασμό.

7. Άμεση διόρθωση των ΠΟΛ.1056/2.3.2015 και ΠΟΛ.1113/2.6.2015 για την νέα μέθοδο υπολογισμού επισφάλειας απαιτήσεων που έμμεσα νομοθετεί καθώς εξαιρεί τον μη εισπραχθέντα ΦΠΑ - που όμως αποδόθηκε στο Δημόσιο - από την δυνατότητα συνυπολογισμού στην επισφάλεια που θεωρείται δαπάνη. Το Δημόσιο έχει απαίτηση να τιμολογηθούν ποσά, να αποδοθεί μη εισπραχθέντα ΦΠΑ και δεν το αναγνωρίζει ούτε σαν δαπάνη . Ποιο είναι το αίσθημα που δημιουργεί το μέτρο μπορείτε εύκολα να το αντιληφθείτε.

8. Για την περίπτωση δικαιώματος κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής να επανέλθειτο ποσοστό προκαταβολής των βεβαιωμένων προστίμων στο 10% από 50% που είναι σήμερα και αποτελεί στοιχείου έμμεσου εκβιασμού της φορολογικής αρχής.

9. Νομοθετική τροποποίηση επίσης χρειάζεται και η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τη χρήση 2015 (δηλώσεις που θα υποβληθούν εντός του 2016)από 30/4 σε 30/6. Δεν γίνεται πρώτα να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα και μετά τα νομικά αλλά και δεν υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος για ολοκλήρωση της υποβολής ακόμη και αν το σύστημα ανοίγει ακριβώς στις 01/02.

10. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για την εξυγίανση ισολογισμών επιχειρήσεων (μέτρο που θα φέρει άμεση εισροή χρημάτων στα δημόσια ταμεία). Θέλουμε οι επιχειρήσεις να κάνουν μια νέα αρχή αλλά όλες λίγο ή πολύ «σέρνουν» βαρίδια του παρελθόντος. Αυτό που αναφέρει σαν δυνατότητα ο ν.4308/2014 για τα Ε.Λ.Π. μπορεί να αποτελέσει εργαλείο εσόδων για το Δημόσιο

11. Η αφαίρεση των δαπανών του κωδ. 049 (σήμερα μόνον για μισθωτούς και συνταξιούχους) πρέπει να αναγνωρίζεται και σε εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

12. Επαναφορά της ισχύος του μέτρου της συλλογής αποδείξεων για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Προτείνεται, να εκπίπτει το σύνολο των αποδείξεων όλων των επαγγελματικών κλάδων και όλων των φορολογουμένων κατά ένα ποσοστό από το εισόδημα, και το υπόλοιπο αυτού να φορολογείται με βάση την υφιστάμενη φορολογική κλίμακα και να «κτίζεται» έτσι το όποιο ποσό αφορολόγητου.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα «ενεργοποιούσε» την φορολογική συνείδηση των υπόχρεων, παρέχοντάς τους ένα ισχυρό κίνητρο καθολικής και ενσυνείδητης συλλογής αποδείξεων. Το ποσό φόρου που θα χαθεί από το αφορολόγητο θα υπερκαλυφθεί με τον ΦΠΑ τον αποδείξεων που δεν ζητούνται σήμερα, αλλά και με τον φόρο των επιχειρήσεων λόγω αύξησης κερδών.

13. Το μέτρο της ωφέλειας φόρου με συγκέντρωση αποδείξεων να ισχύσει για όλα τα εισοδήματα.

Τα οφέλη στα Δημόσια Έσοδα θα είναι πολλαπλάσια του εκπιπτόμενου φόρου.

14. Πρέπει να ξεκαθαρίσει (με πολιτική απόφαση) πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα από φωτοβολταϊκά συστήματα των αγροτών. Λόγω της νομοθετικής ρύθμισης του Δεκεμβρίου έχουν δημιουργηθεί ζητήματα ερμηνείας.

15. Με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015 δημιουργήθηκε «πανικός» με το θέμα έκπτωσης των δικαιούμενων αμοιβών για υπηρεσίες Διοίκησης των Ομορρύθμων Εταίρων σε Ο.Ε. και Ο.Ε. κατ' αντιστοιχία με την έκπτωση των αντίστοιχων αμοιβών σε Μέλη του Δ.Σ. ή σε διαχειριστή Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. όπως ορίζει και ο ν.4172/2013 άρθρο 12 παρ.2 περ.δ'

16.1. Η ΠΟΛ.1072/31.3.2015 ορίζει ότι οι αμοιβές διοίκησης είναι δαπάνη και αντίστοιχα εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες των ομόρρυθμων εταίρων διαχειριστών ορθά καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.δ' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013 αυτό ισχύει για κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής σε κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

16.2. Η απάντηση με αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 της Διεύθυνσης Άμεσης Φορολογίας με θέμα «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ» επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της ΠΟΛ.1072/31.3.2015.

16.3. Απρίλιο και Μάιο οι Συνάδελφοι και οι Επιχειρήσεις προχωρούν στην απόδοση χαρτοσήμου και παρακρατούμενου φόρου για τις αμοιβές που εγγράφουν στα βιβλία τους ως έξοδα και φυσικά υπολογίζουν το φορολογικό αποτέλεσμα καθώς οι δηλώσεις για τα νομικά πρόσωπα θα ξεκινούσαν εντός του Μαΐου.

Όμως η ΠΟΛ.1113/2.6.2015 που κυκλοφορεί στις 3/6/15 δημιουργεί αναπάντητα ερωτήματα. H «ερμηνεία» του νόμου που επιχειρείται έρχεται σε αντίθεση τόσο με το κείμενο του νόμου αλλά και με τις προαναφερθείσες αποφάσεις και ερμηνείες της Διοίκησης.

Τι ισχύει τελικά;

Η αναφορά της ΠΟΛ.1113/2.6.2015 στο άρθρο 23 που αναλύει τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες καλύπτει - εύλογα - τις υπόλοιπες αμοιβές πλην αυτών για την διοίκηση - διαχείριση Ο.Ε. και Ε.Ε. και αν ναι γιατί δεν κάνει καμία σαφή αναφορά όπως κάνει για ανάλογες αμοιβές σε Διαχειριστές ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ ; Όταν ο νόμος ορίζει για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα πως o συντάκτης της ΠΟΛ.1113/2.6.2015 ΟΕ και τις ΕΕ ;

Ή οι Συνάδελφοι αντιλήφθηκαν λάθος το κείμενο και το πνεύμα της παρ.1γ περ.ϊϊ του άρθρου 23 της ΠΟΛ.1113/2.6.2015 ή η «ερμηνεία» που δόθηκε μπορούμε να πούμε ότι είναι επιεικώς αντίθετη με τον νόμο.

17. Στην ίδια ΠΟΛ.1113/2.6.2015 γίνεται αναφορά στην έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από την Ομόρρυθμη εταιρεία μόνο αν έχει τεθεί σε αδράνεια υπάρχουσα τυχόν ατομική επιχείρηση (στην περίπτωση που συμμετέχει ο Ομόρρ. Εταίρος σε ΟΕ και σε ατομική επιχείρηση) . Ο τρόπος που αναγράφεται στην εγκύκλιο αφήνει να εννοηθεί ότι έπρεπε να είχε τεθεί σε αδράνεια στο μητρώο. Επειδή πολλά επαγγέλματα όπως και το δικό μας προϋποθέτουν την ύπαρξη ατομικής έστω και χωρίς έσοδα παρακαλούμε για άμεση διόρθωση της αναφοράς «σε αδράνεια» με αναφορά στην ύπαρξη εσόδων που καλύπτουν το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών.

i. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν από πού θα γίνεται η αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών (Ο.Α.Ε.Ε.) σε περίπτωση συμμετοχής τους σε προσωπικές εταιρίες πέραν της ατομικής τους ιδιαίτερα όταν αυτή δεν έχει κέρδη για να καλυφθούν οι εισφορές.

18. Άμεση διόρθωση της αδικίας που γίνεται στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων τόσο σε κάτοικους εξωτερικού με μερικά ΛΕΠΤΑ του ευρώ τόκων που προκύπτουν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στην Ελλάδα ή τεκμαρτό έσοδο από την παραχώρηση της πατρικής γης στους συγγενείς που έμειναν πίσω. Φυσικά το ίδιο ισχύει με τους κάτοικους εσωτερικού που δεν έχουν άλλα εισοδήματα. Υπάρχει μεγάλη φορολόγηση χωρίς λόγο σε φτωχό κόσμο τόσο με μικροποσά τόκων όσο και με τεκμήρια φορολόγησης που «ενεργοποιούνται» με εισόδημα ακόμη και ενός λεπτού. Πρέπει να τεθεί ένα όριο ασφαλείας για έσοδα τόκων από αδρανείς λογαριασμούς ή από ενοίκια των 50, 80 ή 100€

19. Παραμένει η θέση μας για υποβολή φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών 20 ημέρες μετά το πέρας της προθεσμίας για υποβολή των δηλώσεων φορολογίας νομικών προσώπων ή κατ' ελάχιστο μέχρι την υποβολή της Φορολογικής δήλωσης. Για τα απλογραφικά βιβλία πρέπει να υπάρχει απαλλαγή της διαδικασίας.

20. Μέριμνα για συνεννόηση με το ΥΠΑΝ για την νομοθετική μετάθεση των Γενικών Συνελεύσεων 30 ημέρες μετά την υποβολή των δηλώσεων Νομικών προσώπων. Υπάρχει σύγκρουση προθεσμιών.

21. Θα βρεθούμε μπροστά στην ανάγκη και νέας παράτασης του πολύ καλού μέτρου της ρύθμισης των 100 δόσεων πολύ σύντομα, οπότε πρέπει να ληφθεί μέριμνα για νομοθετική παρέμβαση η ρύθμιση αυτή να είναι συνεχείς π.χ. έως το τέλος του έτους 2015.

22. Είναι άμεση η ανάγκη για την έκδοση της Κ.Υ.Α. για συναλλαγές με τα προνομιακά κράτη του Ν.4321/2015 διότι αυτή την στιγμή υπάρχει νομοθετικό κενό. Τα προβλήματα πολλά και σίγουρα θα ενταθούν με το λάθος σκεπτικό που φαίνεται σε πρώτη ανάγνωση να περιέχει ο νόμος που επιχειρεί να διορθώσει εν μέρει η αναμενόμενη Υ.Α. Ελπίζουμε η ορθώς αποφασισθείσα δημόσια διαβούλευση αλλά και τα υπομνήματα των φορέων - που κάλυψαν και την άποψή μας - να βοηθήσουν προς την μείωση της γραφειοκρατίας σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συνήθεις συναλλαγές καθημερινά με Βουλγαρία ή Κύπρο. Άλλωστε η διακίνηση εντός της Ε.Ε. ελέγχεται πολύπλευρα.

23. Είναι απαραίτητη η έκδοση της τροπολογίας για τα πρατήρια καυσίμων που είχαν παραγγείλει συστήματα εισροών - εκροών (ύπαρξη δελτίου παραγγελίας) και καθυστέρησαν οι προμηθευτές την εγκατάστασή τους με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν φοβερά άδικα πρόστιμα. Πρέπει να υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις.

24. Για λόγους δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης μεταξύ ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων (ιδιαίτερα σε περίοδο ύφεσης και κρίσης)πρέπει να καταστεί εφικτός στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων η δυνατότητα μεταφοράς της ζημίας στις επόμενες 5 χρήσεις. Σήμερα οι ατομικές επιχειρήσεις «χάνουν» τη ζημιά όταν φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο σε μια ζημιογόνο χρήση.

25. Σε περίπτωση που υπάρξει πολιτική απόφαση με νομοθετική παρέμβαση, όπως ανακοινώθηκε , για περαίωση εισοδημάτων ή νομιμοποίηση καταθέσεων στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό αυτή να έχει ενιαίο κοινό συντελεστή, να λαμβάνει υπόψη της το σύνολο της προσαύξησης περιουσίας και όχι μόνο μετρητών. Φυσικά σε τέτοια περίπτωση πρέπει να γίνει με μικρό συντελεστή για να υπάρχει ανταπόκριση και να συνδεθεί με περαίωση επιχειρηματικών εισοδημάτων ανέλεγκτων χρήσεων μέχρι 31/12/2014.

Αναγκαίες μεταβολές σε θέματα: Διακοπής ή μεταβίβασης επιχείρησης - Λοιπά

26. Οι εκπρόθεσμες διακοπές επιχειρήσεων (προ του 2010) να έχουν καθολική διάρκεια χωρίς ημερομηνία λήξης. Σήμερα η προθεσμία είναι 31/12/2015 μετά από παρατάσεις.

27. Η μεταβίβαση επιχείρησης (οικογενειακής) για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης σε συγγενή Α' βαθμού θα πρέπει να γίνεται με την μη καταβολή οπουδήποτε φόρου και διαδικασία με απλή διαδικασία.

28. Δημιουργία μόνιμης ομάδας εργασίας για παρακολούθηση τρεχόντων θεμάτων τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φορολογουμένων με την συμμετοχή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.. Θα βοηθήσει σημαντικά στην επίλυση προβλημάτων και στην πρόληψη κακής νομοθέτησης.

29. Αναγκαία είναι η επανασύσταση της Επιτροπής στα πλαίσια του παλαιού αρ. 70Α ανά Περιφέρεια με προεδρεύοντα Δικαστικό και συμμετοχή των κοινωνικών φορέων .

30. Στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των συμφωνητικών να ενσωματωθούν όλα τα συμφωνητικά και να μην χρειάζεται διπλή υποβολή καταστάσεων και από τους δύο συμβαλλομένους. Να αρκεί η κατάθεση από τον λήπτη των υπηρεσιών (πελάτη) και μόνο η αποδοχή από τον πάροχο των υπηρεσιών.

31. Περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών για μόνιμους (αυξανόμενους ταχύτατα δυστυχώς) κατοίκους εξωτερικού. Το νέο μεταναστευτικό ρεύμα προς όλη την υφήλιο δημιουργεί επιπλέον προβλήματα σε ανθρώπους που παλεύουν για να ζήσουν εαυτούς και οικογένεια που την αφήνουν στην Ελλάδα. Και είναι θετικό που την αφήνουν στην Ελλάδα καθώς εδώ καταλήγει το μεγαλύτερο κομμάτι του μισθού τους. Αυτούς θεωρούμε ότι κανείς δεν θέλει να τους «τιμωρήσει».

32. Μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας: Είναι προτιμότερο να δίνονται χρήματα από το κράτος στον άνεργο μέσω του εργοδότη, έτσι ώστε κάθε άνεργος να προσφέρει εργασία.

Θεσμικά αιτήματα του Κλάδου

33. Είναι απαραίτητη η άμεση καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην εμπέδωση της θεσμικής εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων, Λογιστικών γραφείων και φορολογικών αρχών. Να γίνει με τον ίδιο τρόπο που δόθηκε στους Συμβολαιογράφους και τους Εκτελωνιστές

34. Η πιστοποίηση πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα χωρίς διαδικασία εξετάσεων από τους ήδη ασκούντες ΝΟΜΙΜΑ το επάγγελμα και χωρίς εξαιρέσεις σύμφωνα με τον Ν.3842/2010 που παραμένει σε ισχύ.

35. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μπορεί και πρέπει να είναι θεσμικός ομιλητής τόσο του Υπουργείου όσο και της Γ.Γ.Δ.Ε. ως η μοναδική Ομοιοεπαγγελματική Ομοσπονδία στον χώρο των Λογιστών - Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών.

36. Ο εξουσιοδοτημένος Λογιστής - που εμφανίζεται στο σύστημα του Taxisnet-και οι υπάλληλοί του να μην χρειάζονται επιπλέον εξουσιοδοτήσεις για ενέργειες στις Δ.Ο.Υ στο όνομα των πελατών τους. Αυτό σημαίνει ότι οι Δ.Ο.Υ. πρέπει να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση που αφορά την παροχή εξουσιοδότησης σε κάποιο Λογιστικό Γραφείο. Έτσι θα ελέγχεται η ευθύνη του προσερχόμενου στην Δ.Ο.Υ. Σήμερα ζητούν χειρόγραφες εξουσιοδοτήσεις. Οι Επαγγελματικές Ταυτότητες που χορήγησε το Ο.Ε.Ε. κινδυνεύουν να πεταχτούν στα άχρηστα.

37. Έγκριση της δυνατότητας για καθορισμό ύπαρξης επαγγελματικού λογαριασμού για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ χρήση πληρωμών πελατών μας (σαν Λογιστικά Γραφεία) ο οποίος θα γνωστοποιείται και στο Μητρώο και η διακίνηση δεν θα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου εάν φυσικά οι χρεώσεις ισούνται με τις πιστώσεις για πληρωμές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Επίσης να υπάρξει μέριμνα και οδηγία προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς - για την ιδιαιτερότητά μας αυτή - για τους ελέγχους αυτού του είδους σε Συναδέλφους.

Συγκεντρωτικές τιμολογίων αγορών - πωλήσεων

38. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων (ή Μ.Υ.Φ.) να υποβάλλονται ετήσιες με όριο απαλλαγής υποβολής τα 300,00 € και στο σύστημα υποβολής να ορισθεί όριο διασταύρωσης σε επίπεδο 1 ευρώ και όχι λεπτού.

Εναλλακτικά, το όριο απαλλαγής υποβολής να γίνει 100 € (με απλοποιημένο τιμολόγιο ή απόδειξη) με υποβολή σε τρίμηνη η εξάμηνη βάση , με δυνατότητα υποβολής εντός διμήνου και τελικής τροποποίησης πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης κατά τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους χωρίς την υποβολή προστίμων.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο