Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Το μέλλον των ΚΕΠ, οι νέες δράσεις του υπουργείου και τα «Tailor Made» ΚΕΠ

Σε επίκαιρη ερώτηση απάντησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γ. Κατρούγκαλος σχετικά με την λειτουργία των ΚΕΠ.

Ο σχετικός διάλογος στη Βουλή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, η σημερινή επίκαιρη ερώτηση αφορά το μέλλον ουσιαστικά των ΚΕΠ και τα ΚΕΠ, όπως γνωρίζετε, είναι ένας από τους δημοφιλέστερους διοικητικούς προορισμούς, αν μου επιτρέπεται η έκφραση, και σίγουρα η πιο επιτυχημένη μεταρρύθμιση που έγινε στη δημόσια διοίκηση την περίοδο της μεταπολίτευσης, όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών.
........

Άρα, το περιεχόμενο της ερώτησής μου είναι: Τι προτίθεστε να κάνετε, όσον αφορά τα πάγια προβλήματα των ΚΕΠ; Τα πάγια προβλήματα των ΚΕΠ έχουν να κάνουν και με το ύψος του προϋπολογισμού, το οποίο δαπανάται για την υποστήριξη τους. Ήδη αυτό ανέρχεται σε ένα ποσό, το οποίο υπό τις παρούσες συνθήκες είναι σημαντικό. Περίπου 78.823.000 ευρώ ήταν τα τελευταία στοιχεία του προϋπολογισμού, τα οποία έχω στη διάθεσή μου. Και, βεβαίως, έχουμε ένα προσωπικό, το οποίο ανέρχεται στις τέσσερις χιλιάδες περίπου ανθρώπους, το οποίο συν-πλην είναι το προσωπικό, το οποίο διαθέτουμε σήμερα για τα υπερφορτωμένα ήδη ΚΕΠ.
Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω και επιφυλάσσομαι στη συνέχεια στη δευτερολογίας μου για μία πρόταση για το πώς μπορεί τα πράγματα να βελτιωθούν.
Ευχαριστώ πολύ.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης):

Συμφωνώ απολύτως με τον ερωτώντα, τον κ. Καρκατσούλη, για τη μεγάλη σημασία που έχει ο θεσμός των ΚΕΠ, ο οποίος αναδεικνύεται και από τα στατιστικά στοιχεία. Βλέπω εδώ ότι το 2013 υποβλήθηκαν στο ΚΕΠ τρία εκατομμύρια εκατόν πενήντα οχτώ χιλιάδες αιτήσεις και κατά το έτος 2014 τρεις χιλιάδες εξακόσιες δέκα. Ήδη αυτό είναι μια σημαντική αύξηση 14%.

Ορθώς, επίσης, επισημάνθηκε ότι στο πλαίσιο των μέτρων που έχουμε λάβει ως Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης έχει περιέλθει ένας νέος τομέας αρμοδιότητας στα ΚΕΠ αφενός ως προς το νομοσχέδιο που αφορούσε την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης μέσω της κάρτας σίτισης και στη συνέχεια μέσω της διεκπεραίωσης από τα ΚΕΠ και του βιβλιαρίου των ανασφάλιστων.

Πράγματι, υπάρχει ένας φόρτος, επομένως, νέων διαδικασιών που έρχεται στα ΚΕΠ. Προσπάθησα να αντιμετωπίσω το θέμα αυτό ερχόμενος σε επικοινωνία με την ομοσπονδία των εργαζομένων εκεί και δεσμευόμενος απέναντί τους ότι οι νέες διαδικασίες που θα εντάσσονται στο εξής θα εντάσσονται κατόπιν συνεργασίας μαζί τους, ώστε να μας μεταφέρουν τη δική τους τεχνογνωσία.
Όμως, το βασικό μέσο, με το οποίο προτιθέμεθα να λύσουμε το ζήτημα της υπερφόρτωσης των ΚΕΠ, είναι κυρίως μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μέσω της αξιοποίησης του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΡΜΗΣ και της μεταφοράς μεγάλου πλήθους αρμοδιοτήτων και διαδικασιών, που τώρα γίνονται σε επίπεδο ΚΕΠ ηλεκτρονικά.
Όπως γνωρίζετε, γιατί είστε από τους ειδικούς εδώ στα θέματα, ήδη σαράντα από τις περίπου χίλιες διαδικασίες διεκπεραιώνονται μέσω ηλεκτρονικής αίτησης. Σε τριάντα επτά από αυτές το ζητούμενο πιστοποιητικό παρέχεται μέσω απευθείας διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος.

Έχουμε σκοπό να πολλαπλασιάσουμε αυτές τις ηλεκτρονικές διαδικασίες και να εξασφαλίσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος από αυτές θα μπορεί να γίνεται από το σπίτι των χρηστών, χωρίς να χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία στα ΚΕΠ.

Γι’ αυτό το σκοπό, λοιπόν, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης στο δημόσιο τομέα στο «Πρόγραμμα 2014-2020» διάφορες δράσεις του εμπροσθοβαρούς έργου «Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών».   

Αυτό περιλαμβάνει κυρίως πέντε υποέργα:
Το υποέργο ένα με τίτλο «Υπηρεσίες λειτουργίας συστήματος διαχείρισης υποθέσεων πολιτών», όπου έχει ολοκληρωθεί η οικονομική αξιολόγηση και αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίησή του εντός του έτους 2016 με προϋπολογισμό 3.375.000 ευρώ.

Το υποέργο δύο με τίτλο «Υπηρεσίες υλοποίησης ενιαίας ηλεκτρονικής διαχείρισης ροών εργασίας και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης», που είναι σε φάση κατακύρωσης και έχει προϋπολογισμό 8.683.000 ευρώ.
Το υποέργο τρία με τίτλο «Επικοινωνία-Δημοσιότητα», για το οποίο αναμένεται η έκδοση προκήρυξης.
Το υποέργο τέσσερα με τίτλο «Ωρίμανση των εσωτερικών διαδικασιών και περιβάλλοντος των φορέων υποδοχής», για το οποίο αναμένεται η έκδοση προκήρυξης.

Τέλος, το υποέργο πέντε με τίτλο «Αξιοποίηση διεθνών πρακτικών και τεχνογνωσίας».

Ήδη το υφιστάμενο σύστημα ΕΡΜΗΣ αναβαθμίζεται και έχει προκηρυχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για τα θέματα συντήρησης.

Στη συνέχεια, πρόκειται να προχωρήσουμε στην ανάρτηση και νέων διαδικασιών στο σύστημα αυτό.

Ως προς το θέμα του προσωπικού, που ορθά επισημαίνετε και πάλι ότι υπάρχει μεγάλη πίεση λόγω των μνημονιακών πολιτικών του παρελθόντος, έχουμε εντάξει τα ΚΕΠ στο σύστημα της μικρής κινητικότητας του πρόσφατου νομοσχεδίου και ελπίζουμε να καλύψουμε ορισμένες βασικές ανάγκες από αυτό το πρόγραμμα κινητικότητας.

Αναγνωρίζοντας προφανώς τη μεγάλη σημασία του θεσμού επιφυλασσόμαστε και για το μέλλον, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της οικονομίας, την προκήρυξη  μόνιμων θέσεων.


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.

Ένα από τα σημαντικά πράγματα σε σχέση με τα ΚΕΠ, όπως έχουμε  παρατηρήσει με την πρόοδο των χρόνων, είναι ότι ορισμένες διαδικασίες, οι οποίες καθίστανται ιδιαίτερα δημοφιλείς, απασχολούν πάρα πολλούς πολίτες. Κατ’ ανάγκην αυτές οι διαδικασίες απαιτούν και αντίστοιχο προσωπικό.

Εάν δηλαδή σκεφτεί κανείς για παράδειγμα ότι ενάμιση εκατομμύριο πολίτες ζητούν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν να κάνουν με το δημοτολόγιο, εδώ και πολλά χρόνια η συζήτηση ήταν πώς αυτά θα μπορούσαν να γίνουν ηλεκτρονικά.
Ως προς το σκέλος αυτό της ερώτησής μου είμαι καλυμμένος, παρόλο που τα έργα αυτά ξέρετε ότι πάνε πολύ αργά και θα πρέπει κι εσείς να προσπαθήσετε κατά το δυνατό να τα επισπεύσετε. Όμως, αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέραν αυτού.
Εκείνο όμως που είναι σημαντικό είναι ότι εκτός από τα πιστοποιητικά δημοτολογίου, τα κλασικά δηλαδή πιστοποιητικά των ΟΤΑ, στα ΚΕΠ πλέον πηγαίνουν και για περίπλοκες διαδικασίες, διότι η λίστα με τις διαδικασίες που προστίθεται κάθε φορά στα ΚΕΠ συνεχώς αυξάνει.

Από μια παλαιότερη δουλειά που είχε γίνει στο πλαίσιο της εφαρμογής του «Καλλικράτη», θα αναφερθώ για παράδειγμα στα επιχειρηματικά ΚΕΠ. Η ανάγκη δημιουργίας θεματικών ΚΕΠ προκύπτει διαρκώς. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκο να δημιουργήσει κάποιος θεματικά ΚΕΠ, διότι μπορεί ο πολίτης  στη συνέχεια να μπερδεύεται ή να μην ξέρει πού ακριβώς να πάει.
Όμως, εάν κάνουμε –για παράδειγμα- ένα επιχειρηματικό ΚΕΠ προκειμένου να βοηθήσουμε τη μικρή επιχειρηματικότητα, δηλαδή να ανοίγουν μικρά μαγαζιά, τα οποία δεν χρειάζεται να περνάνε όλη αυτή τη διαδικασία που προβλέπεται από το σημερινό νόμο, ενδεχομένως θα ήταν προς θετική κατεύθυνση, ειδικά εάν αυτό γινόταν στις πύλες εισόδου της χώρας. Αυτό είχε επιχειρηθεί παλαιότερα να μελετηθεί, δηλαδή εάν με περίπου δεκατρία ή δεκαπέντε τέτοια επιχειρηματικά ΚΕΠ θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε το κομμάτι της επιχειρηματικότητας.

Το ίδιο ισχύει και για τη μετανάστευση και για άλλα τέτοια θέματα, όπου αποδεικνύεται ότι τα ΚΕΠ έχουν τη ικανότητα να ανταποκρίνονται, λόγω της δημοφιλίας τους.

Θα πρότεινα, λοιπόν, το εξής και επιτρέψτε μου να το αναλύσω για ένα λεπτό. Εάν στο μέλλον πρόκειται να συζητήσουμε για θέματα στοχοθεσίας, αποδοτικότητας, δεικτών, δηλαδή μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι υπηρεσίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή λειτουργούν όλες οριζόντια και θα έλεγα ισοπεδωτικά, θα μπορούσε να δει κανείς τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες τα ΚΕΠ θα μπορούσαν να γίνουν πιο αποδοτικά.

Ξέρουμε, δηλαδή, ότι στην περιφέρεια λειτουργούν με τελείως διαφορετικό τρόπο και έχουν τελείως διαφορετική απόδοση απ’ ό,τι, για παράδειγμα, στην Καλλιθέα, στο κέντρο δηλαδή.

Άρα κάποια εξ αυτών θα ήταν δυνατόν συνδυαστικά να τα δούμε να εξελίσσονται, κάποια άλλα να παίρνουν μια άλλη τροπή, να εξυπηρετήσουν μια άλλη κατεύθυνση και κάποια άλλα να συγχωνευθούν ενδεχομένως στο πλαίσιο των ΟΤΑ ή της λειτουργίας των ΟΤΑ. Δεν θέλω να πω αυτήν τη στιγμή κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι στη διάθεσή σας, εφόσον ενδιαφέρεστε. Μπορείτε να πάρετε μία ιδέα.

Πάντως αυτή είναι η πρακτική και στο εξωτερικό και πολλές φορές έχει υποδειχθεί και σε εμάς ότι με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και τη διαφοροποίηση των ΚΕΠ ανά περιοχή και ανάγκη, θα μπορούσαμε να πάμε σε ένα πολύ πιο αποτελεσματικό σύστημα και διατηρώντας την καλύτερη ή, εν πάση περιπτώσει, την πιο αποδοτική μεταρρύθμιση που είχαμε κάνει.
Ευχαριστώ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης):

Κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Καρκατσούλη για τις εποικοδομητικές προτάσεις. Το πνεύμα των προτάσεων αυτών με βρίσκει απολύτως σύμφωνο.
Νας σας πω ότι ήδη προς την κατεύθυνση αυτή των «Tailor Made» ΚΕΠ έχουμε έρθει σε επαφή με τα επιμελητήρια, ούτως ώστε να υπάρχουν Γραφεία Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας μέσα σε κάθε επιμελητήριο, πέραν των περίπου πενήντα τεσσάρων Ειδικών Επιχειρηματικών ΚΕΠ που έχουν προβλεφθεί ανά την Ελλάδα.
Επομένως, βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και θεωρώ ότι στο μέλλον, παίρνοντας υπόψη και τις δικές σας εποικοδομητικές προτάσεις θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τη λειτουργία των ΚΕΠ.


Ετικέτες για αναζήτηση ΚΕΠ πιστοποιητικά ΟΤΑ κινητικότητα


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο