Ειδήσεις Ανασκοπήσεις - Το σχόλιο της Δευτέρας

Το σχόλιο της Δευτέρας

Καρποδίνης Μ. Δημήτριος
Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. Λογιστής (Α’ τάξης) - Φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Taxheaven


Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Ενώ βαδίζουμε ολοταχώς προς τις υποβολές των δηλώσεων δυστυχώς για μια ακόμη εβδομάδα η επικαιρότητα ήταν αρκετά πλούσια σε αποφάσεις και εγκυκλίους. Στην εβδομάδα που πέρασε (19/05) είχαμε την ημέρα μνήμης για την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Η Ελληνική κυβέρνηση με ψήφισμά της (την 24/12) είχε ανακηρύξει την ημέρα αυτή ως ημέρα μνήμης. Ήταν η ημέρα αποβίβασης του Μουσταφά Κεμάλ στην Σαμψούντα για την πιο άγρια φάση Ποντιακής Γενοκτονίας. Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 ήλθαν στην Ελλάδα που με τις γνώσεις και το έργο τους συνεισέφεραν τα μέγιστα στην ανόρθωση του ελληνικού κράτους και άλλαξαν τις πληθυσμιακές ισορροπίες στη Βόρειο Ελλάδα. ( σχετικό video από την Γενοκτονία των Ποντίων του Βασίλη Νίκολη. )

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην επίτευξη μιας συμφωνίας με τους δανειστές καθώς εντείνεται η οικονομική ασφυξία που δημιουργούν σκόπιμα οι δανειστές στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση σχεδιάζει την αμνηστία αδήλωτων καταθέσεων με την επιβολή φόρου 15-20% και στην διατήρηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α με μειωμένες τις αντικειμενικές αξίες. Στις σκέψεις της κυβέρνησης είναι η καθιέρωση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ18% για αγορές με μετρητά, και 15% για αγορές ορισμένων αγαθών με κάρτες, ενώ 7-8% θα κυμανθούν τα είδη διατροφής και τα φάρμακα.

Τα δικά μας "βλέμματα" είναι στραμμένα στο taxis και στα πολλά προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στην εφαρμογή της υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, τα οποία δυσχεραίνουν αφάνταστα την διαδικασία και ουσιαστικά καθιστούν ανενεργή την εφαρμογή.

Την περασμένη εβδομάδα ενημερώθηκε η εφαρμογή με τα ποσά των δανείων, αναρτήθηκαν επίσης τα ποσά του εργοσήμου, ενώ φαίνεται να δόθηκε λύση στο πρόβλημα των λανθασμένων βεβαιώσεων του ΙΚΑ. Ωστόσο τα προβλήματα είναι ακόμα πολλά. [Δείτε αναλυτικά εδώ].

Τα δύο ασφαλιστικά ταμεία ΟΑΕΕ και ΟΓΑ ενημέρωσαν τους ασφαλισμένους ότι μπορούν να εκδώσουν βεβαίωση εισφορών 2014 και συντάξεων αντίστοιχα, για φορολογική χρήση μέσω διαδικτύου . Για τον ΟΑΕΕ δείτε εδώ . Για τον ΟΓΑ δείτε εδώ 

Με δελτίο τύπου η ΕΣΕΕ περιγράφει με μελανά χρώματα την ακινησία της ελληνικής αγοράς καθώς η έλλειψη ρευστότητας την έχει στεγνώσει. Είναι επιτακτική ανάγκη η επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας με τους εταίρους καθώς συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα της χώρας να αντλήσει κεφάλαια από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως μόλις το 95% των αιτημάτων χορήγησης δανείων απορρίπτεται καθημερινά από τις εμπορικές τράπεζες, κατόπιν εντολών και κανόνων της Ε.Κ.Τ. στην Τ.τ.Ε. Πλέον μόνο 1 στις 10, μικρομεσαία επιχείρηση ζητά απογοητευμένη δανειοδότηση από τις συστημικές τράπεζες. Οι καταθέσεις που έχουν φύγει, υπολογίζονται από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα στα 35 δις €, εκ των οποίων τα €4 δις τον Απρίλιο. Οι τράπεζες είναι στα όριά τους και τα διαθέσιμα δεν επαρκούν λόγω των συνεχών αναλήψεων. ( δείτε αναλυτικά εδώ )


 

Ξεκινώντας τη φορολογική ανασκόπηση στην εβδομάδα που πέρασε είχαμε την δημοσίευση στο ΦΕΚ Β' 864, των δύο πρώτων Κανονιστικών Πράξεων της Ε.Λ.Τ.Ε. για το 2015 για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας νόμιμου ελεγκτή και ελεγκτικού γραφείου και το Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των Νομίμων Ελεγκτών. ( δείτε εδώ αναλυτικά τις προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν. ).

Δείτε από τον φορολογικό αρχείο του κόμβου Κανονιστική Πράξη Ε.Λ.Τ.Ε. 001/2015και Κανονιστική Πράξη Ε.Λ.Τ.Ε. 002/2015

 

ΔΕΑΦ Β 1067042 ΕΞ 2015/15.5.2015 - Αφορά τη διενέργεια παρακράτησης φόρου στις αμοιβές που καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου από Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013. - Σύμφωνα με το έγγραφο από 01/01/2014και μετά οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης όταν προμηθεύονται υλικά ή υπηρεσίες υποχρεούνται στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί της αμοιβής. Σύμφωνα με την . ΠΟΛ.1120/25.4.2014 και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, διευκρινίστηκε πως δεν διενεργείται παρακράτηση όταν οι πιο πάνω φορείς προμηθεύονται αγαθά ή λαμβάνουν υπηρεσίες από νομικές οντότητες, συνεταιρισμοί, και κάθε μορφής ίδρυμα, σωματείο, κοινοπραξία, εταιρεία αστικού δικαίου ή κοινωνίες αστικού δικαίου. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

Με την αριθ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ 3.2.2012 απόφαση, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα. Η άδεια αυτή επιτρέπει στον κάτοχο της να συντάσσει δήλωση σχετικά με την προτιμησιακή καταγωγή στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, ανεξαρτήτως της αξίας των εξαγομένων προϊόντων και χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση των αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

Σημαντικές ειδήσεις περασμένης εβδομάδας χωρίς σχόλια

 

ΟΕΕ

 

Παρατάσεις

Ευρωπαική ένωση

 

 

Αποφάσεις

ΠΟΛ.1106/19.5.2015- Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015). Αφορά τις ρυθμίσεις οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στην φορολογική διοίκηση μέχρι και την 01/03/2015.

Ο οφειλέτης επιλέγει είτε :

 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και την 01/03/2015

 • Είτε οφειλές (ανεξάρτητα της ημερομηνίας που θα καταστούν ληξιπρόθεσμες) που θα βεβαιωθούν στη φορολογική διοίκηση μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής. Περιπτώσεις οφειλών που εκκρεμούν στα δικαστήρια μπορούν να βεβαιωθούν εάν ο οφειλέτης προσκομίσει βεβαίωση από το αρμόδιο δικαστήριο «πως δεν έχει συζητηθεί η υπόθεση και δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση».

 • Οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από εκκρεμής υποθέσεις στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και έχει υποβάλει ο υπόχρεος ενδικοφανής προσφυγή ώστε να αποσταλεί σημείωμα από την φορολογική αρχή ότι η εκκρεμής υπόθεση δεν έχει εξεταστεί.

 • Οφειλές ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ 31/12/2014

( δείτε αναλυτικά εδώ )

 

ΠΟΛ.1107/19.5.2015
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4328/2015 (ΦΕΚ Α΄51) «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α΄35) και άλλες διατάξεις.

Σε περίπτωση άρσης ακινησίας εντός του έτους 2015, τα τέλη κυκλοφορίας του έτους αυτού καταβάλλονται πριν την άρση της ακινησίας, αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους (31-12-2015), συμπεριλαμβανομένου του μήνα της άρσης της ακινησίας. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

 

ΠΟΛ.1108/21.5.2015
Με την εγκύκλιοΠΟΛ.1108/21.5.2015 τροποποιείται η εγκύκλιος της ρύθμισης οφειλών (ΠΟΛ.1080/7.4.2015) και προβλέπεται πλέον η κάλυψη της πρώτης δόσης της ρύθμισης και με τα αποδιδόμενα ποσά από κατασχετήρια που έχουν επιβληθεί αποκλειστικά στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ως τρίτων, εφόσον αυτά εισπράττονται εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση που τα κατασχεμένα ποσά στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας των άρθρων 30Α και 32 του Ν.Δ.356/1974 –ΚΕΔΕ− δεν έχουν αποδοθεί, επισπεύδεται η απόδοση αυτών εντός της ανωτέρω προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, με επιμέλεια του οφειλέτη.

Δείτε την απόφαση της αναπληρώτρια υπουργού οικονομικών εδώ.

Δείτε την κωδικοποιημένη ΠΟΛ.1080/7.4.2015 εδώ

 

 

Οδηγός - Κατοίκων Εξωτερικού σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα (Απρίλιος 2015) Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ τον επικαιροποιημένο οδηγό για τους κατοίκους εξωτερικού που επιμελήθηκε η Γ.Γ.Δ.Ε.
Στον οδηγό αυτό καταγράφονται τα σημαντικότερα φορολογικά και τελωνειακά θέματα αναδεικνύοντας τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν οι κάτοικοι εξωτερικού. ( δείτε αναλυτικά περιεχόμενα εδώ )


ΠΟΛ.1109/20.5.2015

H συγκεκριμένη εγκύκλιος κοινοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21.3.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 ν.1882/1990) και λοιπά συναφή θέματα.

Αναλυτικά τι ισχύει πλέον για το εν λόγω θέμα:

Ι. Θέματα επαναρρύθμισης ποινικού αδικήματος

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επαναρρυθμίζεται το προβλεπόμενο από τοάρ. 25 του ν.1882/1990 ποινικό αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα:

α) Αύξηση του ορίου του αξιοποίνου

Αυξάνεται το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς το Δημόσιο και τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, άνω του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων, από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Αποποινικοποιείται, δηλαδή, η μη καταβολή χρεών για συνολικά ποσά μικρότερα των 50.000 ευρώ.

β) Κατάργηση αυτόφωρης διαδικασίας

Ομοίως με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καταργείται το έκτο εδάφιο τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν.1882/1990, όπως αυτό θεσπίστηκε με τη διάταξη τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.3943/2011, που αναδιατύπωνε την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος, ορίζοντας ως χρόνο τέλεσης αυτού το χρονικό διάστημα από την παρέλευση τεσσάρων μηνών μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής, καθιστώντας το εν λόγω αδίκημα διαρκές και συνεχές αυτόφωρο. Με τις νέες διατάξεις επανέρχεται ο προγενέστερος της ανωτέρω διάταξης χαρακτηρισμός του εν λόγω αδικήματος ως στιγμιαίου, με χρόνο τέλεσης αυτού την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των οφειλών.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση και περισσότερες λεπτομέρειες εδώ


 


 

 

Θέματα ΓΕ.Μ.Η.

Αρ. πρωτ.: 50611/11.5.2015
Διευκρίνιση ως προς διαχειριστές ΕΠE. -
Σύμφωνα με την απόφαση δεν υφίσταται σχετικό κώλυμα από το πλέγμα των διατάξεων του εταιρικού δικαίου ως προς την διαχείριση και εκπροσώπηση εταιρείας ΕΠΕ από αλλοδαπό νόμιμα εγκαταστημένο και εργαζόμενο στη χώρα. ο οποίος ταυτόχρονα είναι μέτοχος αλλοδαπής εταιρείας και παράλληλα συμμετέχει στη υπό σύσταση ημεδαπής ΕΠΕ. ( δείτε εδώ )

Αρ. πρωτ.: 50622/11.5.2015
Αιτήσεις καταχώρισης οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικο Μητρώο - Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που έδωσε το ΓΕ.Μ.Η. οι οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται μέσω του site ηλεκτρονικά μπορούν να είναι ανυπόγραφες διότι ο υπόχρεος δηλώνει πως τα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή των νομίμων εγγράφων. Διαφορετικά όταν η υποβολή των εγγράφων είναι σε έντυπη μορφή θα παραδίδονται με ψηφιακό τρόπο π.χ. cd ( ανυπόγραφές ) υποβάλλοντας υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου με το εξής περιεχόμενο «Βεβαιώνεται υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του νόμου 1599/1986 περί υπευθύνου δηλώσεως αλλά και των ειδικότερων διατάξεων του ν.2190/1920ότι όλα τα έγγραφα τα οποία προσκομίστηκαν με την παρούσα αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να καταχωριστούν στη βάση του ΓΕΜΗ αποτελούν ακριβή αντίγραφο των νομίμως υπογεγραμμένων εγγράφων τα οποία διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας και είναι στη διάθεση των αρχών ανά πάσα στιγμή γιο τη διενέργεια τακτικών ή δειγματοληπτικών ελέγχων ή για την κατά το νόμο άσκηση εποπτείας

Εάν η ανάρτηση της πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ γίνει ταυτόχρονα με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας και εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος για τη δεύτερη (ήτοι το 20ημερο), το σύστημα προβλέπει πεδία όπου σημειώνεται η ιστοσελίδα της εταιρείας και η ημερομηνία ανάρτησης σε αυτή των οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου η Υπηρεσία ΓΕΜΗ στα πλαίσια του ελέγχου πληρότητας της ανάρτησης στο ΓΕΜΗ να μπορεί να κάνει έλεγχο ότι όντως έχει γίνει η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Τα πεδία αυτά είναι εμφανή και στους χρήστες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

- Εάν η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας γίνει εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος για αυτή (ήτοι το 20ημερο) αλλά η ανάρτηση της πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ γίνει εντός της προθεσμίας που προβλέπει o vόμος για εκείνη (ήτοι το 10ημερο) η υπόχρεη ΑΕ θα πρέπει να γνωστοποιεί χωριστά και εγκαίρως την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της με fax προς την αρμόδια ΥΓΕΜΗ μέχρι να δημιουργηθεί ειδική ηλεκτρονική αίτηση γνωστοποίησης προς την ΥΓΕΜΗ της ανάρτησης των οικονομικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα του υπόχρεου. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 227/8.5.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Λύσης ΕΠΕ, στην οποία συμβάλλονται οι κληρονόμοι θανόντος το 2002 εταίρου, χωρίς να έχει γίνει τροποποίηση του καταστατικού της (για είσοδο των κληρονόμων στη μερίδα του θανόντος) – Το Εποπτικό συμβούλιο ομόφωνα αναφέρει πως πρέπει να αναφερθούν οι μεταβολές αναλυτικά δηλαδή όλα όσα προκύπτουν από την συμβολαιογραφική πράξη λύσης της εταιρείας. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 226/8.5.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «της υπ' αριθ. 14000/9-1-2015 συμβολαιογραφικής πράξης για τροποποίηση της λύσης της ΕΠΕ με βάση το από 30-4-2000 αντίγραφο πρακτικού ΓΣ, ενώ είχε ήδη καταχωρηθεί η υπ' αριθ. 2156/1-10-2010 συμβολαιογραφική πράξη λύσης, με βάση το υπ' αριθ. 6/27-9-2010 αντίγραφο πρακτικού ΓΣ». Το Εποπτικό Συμβούλιο αναφέρει πως τα λάθη στις επαναλήψεις των διαλυτικών πρέπει να αποδεικνύονται από πραγματικά στοιχεία και οπωσδήποτε πριν από την υποβολή των αντίστοιχων δηλώσεων μεταβολών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 228/13.5.2015
Ερώτημα : Λήξη διάρκειας προσωπικών εταιριών – Σύμφωνα με την εγκύκλιο Κ2-1493/11.4.2014θα πρέπει να αλλάζει το status τους στο ΓΕΜΗ και να τίθενται σε καθεστώς λύσης/εκκαθάρισης. Eρώτημα : Εκκαθάριση της εταιρίας ΕΕ – Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ θα καταχωρίσει στο ΓΕΜΗ τη δικαστική απόφαση που θα εκδοθεί και τον εκκαθαριστή που αυτή θα διορίζει. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 225/8.5.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ και καταβολής των σχετικών τελών ΓΕΜΗ, από εταιρεία η οποία κατέθεσε α) απόφαση για περάτωση των εργασιών πτώχευσης β) απόφαση ΓΣ για λύση και θέση σε εκκαθάριση, γ) ισολογισμούς έναρξης και λήξης εκκαθάρισης και δ) απόφαση ΓΣ για οριστική λύση και διαγραφή μετά το πέρας της εκκαθάρισης – Η καταχώρηση ( και με ηλεκτρονικό μέσο ) και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, καθώς και n τήρηση της μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., προϋποθέτουν την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 224/8.5.2015
Δυνατότητα μετατροπής κοινωνίας αστικού δικαίου σε IKE με εφαρμογή των διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου (Ν.Δ.1297/72) – Το Εποπτικό Συμβούλιο ομόφωνα απαντάει πως από την επιτροπή του άρθρου 9 το Ν.2190/1920), μπορεί να προχωρήσει στη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, μετατροπής της σε IKE, σύμφωνα με τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου (ν.δ.1297/1972), σε συνδυασμό με το ν.4072/2012και μπορεί, η πράξη αυτή της μετατροπής, να καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 223/8.5.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «τροποποιητικού ΟΕ, για αποχώρηση εταίρου και για μεταβίβαση των ποσοστών της εταιρικής συμμετοχής του, στα τέκνα του, το οποίο δεν έχει συνυπογραφεί και από τους άλλους εταίρους, με βάση σχετικό όρο του ισχύοντος καταστατικού» - Το αίτημα καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και τροποποίησης του καταστατικού της ΟΕ λόγω αποχώρησης του εταίρου και μεταβίβασης των ποσοστών του στα τέκνα του, το οποίο δεν θα έχει συνυπογραφεί και από τους άλλους εταίρους, εφόσον τούτο προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση (καταστατικό της), μπορεί να καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ αλλά το ΓΕ.Μ.Η. δεν είναι αρμόδιο για τυχόν διαφωνία μεταξύ των εταίρων ( δείτε αναλυτικά εδώ )

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 185/21.4.2015
Αντιμετώπιση Αιτήματος Αναβίωσης Εταιρείας ή καταχώρησης νέας ημερομηνίας λύσης της. Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ αναβίωσης ή νέας ημερομηνίας λύσης της ανωτέρω εταιρείας, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή της και η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Ο ενδιαφερόμενος εταίρος μπορεί να εξετάσει τη δυνατότητα δικαστικής επίλυσης του προβλήματος, μέσω προσφυγής στα αρμόδια Δικαστήρια. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 183/21.4.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, Πρακτικών ΔΣ για την ίδρυση Υποκαταστήματος, ως και τι θεωρείται ως Υποκατάστημα. Η Απόφαση του ΔΣ για την ίδρυση του Υποκαταστήματος, καταχωρείται στο ΓΕΜΗ και υπόκειται σε δημοσιότητα (μέσω της καταχώρισης αυτής και άρα το Πρακτικό του ΔΣ των ΑΕ πρέπει να διαβιβάζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. δεύτερου Βαθμού (περιφερειών), για την άσκηση Εποπτείας και ελέγχου νομιμότητας των καταχωρητέων πράξεων και στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν τις ανώνυμες εταιρίες. Ως υποκατάστημα θεωρείται κάθε εγκατάσταση που είναι εκτός της κύριας εγκατάστασης ή της έδρας των επιχειρήσεων/ εταιρειών (π.χ. κατάστημα, αποθήκη, εργαστήριο ή εργοστάσιο κλπ) το οποίο δηλώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία και εκδίδει «Βεβαίωση Μεταβολής ως Υποκατάστημα». ( δείτε αναλυτικά εδώ )

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 169/20.4.2015
Διευκρινίσεις για το (υπ. αριθμ. 25130/5.3.2015) έγγραφο της Δ/νσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Στην περίπτωση που στο site του ΓΕ.Μ.Η. ( www.businessportal.gr ) δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης μεταβατικά και μέχρι την υλοποίηση των ηλεκτρονικών αιτήσεων μπορούν τα δικαιολογητικά οι εταιρείες να τα στέλνουν στις υπηρεσίες του ΓΕ.Μ.Η. ψηφιακά σε cd ή σε έντυπα μορφή. Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να τα παραλαμβάνουν και να τις διεκπεραιώνουν μέσω της «Γενικής Αίτησης υποβολής Δικαιολογητικών». ( δείτε αναλυτικά εδώ )

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 186/21.4.2015
Καθυστερήσεις ή/και απροθυμία απαντήσεων σε Υπηρεσίες ΓΕΜΗ από Πρωτοδικεία της Χώρας. Το Εποπτικό Συμβούλιο (που είναι υπεύθυνο για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών του ΓΕ.Μ.Η.) υπενθυμίζει πως έγινε απογραφή στο ΓΕΜΗ των εταιρειών, που τηρούσαν τα προηγούμενα μητρώα (πρωτοδικεία, νομαρχίες, ειρηνοδικεία κλπ). Οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ (που τηρούν τα Μητρώα και Βιβλία) μπορούν να ζητούν, να ανακαλούν και να διαβιβάζουν από τις Αρχές τα δεδομένα που αφορούν στις καταχωρίσεις του εκάστοτε υπόχρεου, προκειμένου αυτά να εισαχθούν στο Γ.Ε.ΜΗ.». Μετά την εισαγωγή των δεδομένων στο ΓΕΜΗ αρμόδιο για χορηγήσεις βεβαιώσεων είναι μόνο το ΓΕΜΗ. Επειδή σύμφωνα με τη ΚΥΑ Κ2-4946/15.10.2014ο χρόνος ολοκλήρωσης για την διαδικασία διεκπεραίωσης πιστοποιητικών και ηλεκτρονικά αιτημάτων από το ΓΕΜΗ δεν μπορεί να ξεπερνά τις 10 ημέρες παρακαλούνται να μην παρατηρούνται καθυστερήσεις από τις γραμματείες εταιρειών των Πρωτοδικείων της Χώρας. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 222/8.5.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Λύσης ΟΕ, η οποία δεν έχει συσταθεί νόμιμα και δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα. Από 01/01/2013 όλα τα άλλα μητρώα εταιρειών έχουν καταργηθεί και πλέον όλες οι μεταβολές μέχρι και η λύση των εταιρειών επέρχεται με την καταχώρισή τους στο ΓΕΜΗ. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μια άτυπη εταιρεία, που δεν είχε καταχωριστεί στο βιβλία εταιρειών του πρωτοδικείου και που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, δεν μπορεί να απογραφεί στο ΓΕΜΗ και να αποκτήσει νόμιμη εταιρική μερίδα στο ΓΕΜΗ και συνεπώς δεν μπορεί να καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ συμφωνητικό λύσης νομικού προσώπου που δεν υφίσταται. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 221/22.4.2015
Ερώτημα σχετικά με τη Διαγραφή Διαιτολόγου από τα Μητρώα του Επιμελητηρίου Γρεβενών. Σύμφωνα με το Εποπτικό Συμβούλιο του ΓΕΜΗ για να εγγραφή κάποιος στο ΓΕΜΗ πρέπει να είναι έμπορος. Ο Διαιτολόγος δεν είναι έμπορος, δεδομένου ότι α) το επάγγελμά του δεν περιλαμβάνεται στα ρητώς οριζόμενα ως εμπορικά στα σχετικά άρθρα του ΒΔ της 2/14-5-1835 «περί της αρμοδιότητας των Εμποροδικείων» και β) δεν ασκεί «ριψοκίνδυνη διαμεσολάβηση με σκοπό το κέρδος» όπως έχει γίνει δεκτό από τη θεωρία, τη νομολογία και από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ότι είναι ο ορισμός του εμπόρου. Συνεπώς εάν εκ παραδρομής έχει εγγραφεί στο Μητρώα του ΓΕΜΗ πρέπει να διαγραφεί. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 181/21.4.2015
Αντιμετώπιση Αιτήματος Διαγραφής Κοινοπραξίας - Η αίτηση για την καταχώριση στο ΓΕΜΗ, θα έπρεπε, να έχει υποβληθεί από κοινού και από τους δύο διαχειριστές όπως αυτοί κατονομάζονται στο εν λόγω καταστατικό. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 184/21.4.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Λύσης ΕΠΕ, που δεν έχει απογραφεί και δεν έχει ΑΦΜ. Σύμφωνα με το Εποπτικό Συμβούλιο για την λύση ΕΠΕ που δεν έχει ΑΦΜ πρέπει :

 1. Να απογραφεί στο ΓΕΜΗ, στις ειδικές περιπτώσεις (όχι μέσω της εφαρμογής της αυτοαπογραφής, αφού δεν έχει ΑΦΜ, ούτε κωδικούς ΤΑΧΙΣ), με αίτηση του νομίμου εκπροσώπου ή του έχοντος έννομο συμφέρον, για να αποκτήσει μερίδα στο ΓΕΜΗ.
 2. Να συνταχθεί διαλυτικό που να αναφέρει τους λόγους λύσης,
 3. Να θεωρηθεί το Διαλυτικό από τη Δ.Ο.Υ. και τα άλλα ταμεία (Νομικών ή/και Προνοίας δομικών)
 4. Να υποβληθεί το Διαλυτικό και να καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ (με ημερομηνία καταχώρισης την ίδια ή την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία υποβολής του). - ( δείτε αναλυτικά εδώ )

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Κ.Υ.Α. αριθμ. 3529.2/28/2015/12.5.2015
Συμπλήρωση της αριθμ. 3529.2/18/2015/30−03−2015 υπουργικής απόφασης «Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κατηγορίες Ανέργων Ναυτικών, Λόγω Εορτών Πάσχα 2015» (Β΄ 489) ( δείτε αναλυτικά εδώ )

 

Απόφαση του Αρείου Πάγου 48/2015 - Μονομερής βλαπτική μεταβολή - Επιχειρησιακή συνήθεια - Οικειοθελείς παροχές - Ανάκληση οικειοθελούς παροχής. Σύμφωνα με την απόφαση Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας υπάρχει, όταν ο εργοδότης επιχειρεί τροποποίηση των όρων της σύμβασης προκαλώντας στον εργαζόμενο ηθική ζημιά ( άμεση ή έμμεση ). Επιχειρησιακή συνήθεια ορίζεται η πρακτική που έχει διαμορφωθεί από μακροχρόνιο, ομοιόμορφο χειρισμό ορισμένων ζητημάτων που ανάγονται στις σχέσεις εργοδότη και μισθωτού μέσα στον χώρο της επιχείρησης, δεν αποτελεί από μόνη της πηγή γένεσης αξιώσεων, αλλά μπορεί ν' αποτελέσει βάση σιωπηρής συμφωνίας. Οικειοθελής παροχή ορίζεται οι πέραν του μισθού παροχές του εργοδότη προς τους εργαζομένους, χωρίς να έχει νομική δέσμευση και δη από την σύμβαση. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

 

ΣτΕ 532/2015
Συνταγματικότητα των διατάξεων Ν. 3842/2010 περί επιβολής φόρου στην ακίνητη περιουσία (Φ.Α.Π.) - Αφορά την εκδίκαση της προσφυγής περί επιβολής φόρου στην ακίνητη περιουσία (Φ.Α.Π.) Σύμφωνα με την προσφυγή τα επιχειρήματα του προσφεύγων που επικαλέστηκε την απώλεια του εισοδήματός του από τη ραγδαία πτώση της επαγγελματικής του δραστηριότητας κατά τα τελευταία τρία έτη και την έλλειψη εισοδήματος από τα επιβαρυνόμενα ακίνητά του ( καθώς ήταν ο Ψιλός κύριος και δεν μπορούσε να τα ενοικιάσει ώστε να του αποφέρουν εισόδημα ) κρίθηκε αβάσιμη από το συμβούλιο της επικρατείας και απορρίφθηκε. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

Αριθμ. 16456/12.5.2015
Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των Δήμων και των Περιφερειών - Σύμφωνα με την παρούσα απόφαση το Μητρώο Επιχειρήσεων των δήμων και περιφερειών τηρείται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, και ειδικότερα στα Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων της Διεύθυνσης Διοίκησης, τα οποία είναι αρμόδια για την εισαγωγή των στοιχείων ( σύσταση, λειτουργία και έλεγχο των επιχειρήσεων ) σε βάση δεδομένων.

Κάθε Επιχείρηση, που εντάσσεται στο Μητρώο ( νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών ), αποκτά και τον αντίστοιχο αριθμό μητρώου, ο οποίος χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο και δεν μεταβάλλεται. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

Αριθμ. 16457/12.5.2015
Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου ν.π.δ.δ. των δήμων και των περιφερειών. Στην απόφαση αναφέρονται που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων με κεφαλαία γράμματα :

 1. ο αύξων Αριθμός Μητρώου, που αποδίδεται στο ν.π.δ.δ. κατά την καταχώρησή του,
 2. η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στης οποίας τη χωρική αρμοδιότητα εμπίπτει το ν.π.δ.δ.,
 3. ο νομός της έδρας του ν.π.δ.δ.,
 4. ο δήμος ή η περιφέρεια της έδρας του ν.π.δ.δ.,
 5. η ακριβής επωνυμία του ν.π.δ.δ., όπως αναφέρεται στη συστατική του πράξη,
 6. η νομική μορφή του νομικού προσώπου και συγκεκριμένα η συντομογραφία «ΝΠΔΔ», χωρίς τελείες ή κενά,
 7. η ειδικότερη κατηγορία του ν.π.δ.δ.,
 8. περιληπτικά ο/οι σκοπός/οί και η/οι δραστηριότητα/ες του ν.π.δ.δ., όπως προκύπτουν από τη συστατική του πράξη,
 9. το αριθμητικό σύνολο και το είδος των επί μέρους δομών που εξυπηρετούν τις δραστηριότητες του ν.π.δ.δ.,
 10. ΦΕΚ σύστασης,
 11. ΦΕΚ τροποποίησης/λύσης,
 12. οι ΟΤΑ που συμμετέχουν στο ν.π.δ.δ., εφόσον πρόκειται για Σύνδεσμο,
 13. ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του ν.π.δ.δ.,
 14. η αρμόδια ΔΟΥ,
 15. η ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας του ν.π.δ.δ. (οδός, αριθμός, πόλη Τ.Κ.),
 16. τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας του ν.π.δ.δ.,
 17. η διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου που εμφανίζεται η επιχείρηση, όπου υφίσταται, και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ν.π.δ.δ.,
 18. ο νόμιμος εκπρόσωπος του ν.π.δ.δ. ( όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας).
  ( δείτε αναλυτικά εδώ )


Αρ. πρωτ.: 873/55993/20.5.2015
Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας. - με την απόφαση καθορίζεται η επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων και κτηνοτροφών. ( δείτε εδώ )

 

Αριθμ. Δ6/Α/Φ1/οικ.22220/1082/20.5.2015
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 494/07-04-2015 (Β' 577) υπουργική απόφαση «Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α'). - Στο άρθρο 3 «Κριτήρια επιλεξιμότητας», το κείμενο της παραγράφου Α1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το εισόδημα δικαιούχου των παροχών των άρθρων 1 έως 3 του Ν. 4320/2015 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος: 2.400 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 3.600 € ετησίως για το ζευγάρι ή για το μεμονωμένο άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος, προσαυξανόμενο κατά 600 € ετησίως για κάθε περαιτέρω ανήλικο ή ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 6.000 € ετησίως. Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας. Αναλυτικά τα όρια εισοδήματος διαμορφώνονται ως εξής:» ( δείτε εδώ αναλυτικά τις τροποποιήσεις)

 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

22-05-2015 - Αριθμ. 3525.1.12/01/2015/14.5.2015
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών με υπογραφή σύμβασης 15/01/2015 και ισχύει σύμβασης από 01/01/2015 έως 31/12/2015. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

 

Χρηστικά- αρθρογραφία κ.λπ.

Άρθρα από την επιστημονική ομάδα του κόμβου - (Ενημερωμένο) Βεβαιώσεις για φορολογική χρήση δηλώσεων φορολογικού έτους 2014. Πλήρης οδηγός για την εκτύπωσή τους και οδηγίες.

Μέσα από το άρθρο αυτό μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις για να εκτυπώσετε τις βεβαιώσεις για τις αποδοχές συνταξιούχων από τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν μόνο στα ταμεία που δεν έχουν στείλει σε έντυπη μορφή τις βεβαιώσεις και πρέπει να τις εκτυπώσουν οι ενδιαφερόμενοι με χρήση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Για όσα ταμεία οι σχετικές βεβαιώσεις δεν θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά, γίνεται σχετική αναφορά. Το άρθρο θα ενημερώνεται με νέα στοιχεία έτσι ώστε να αποτελεί έναν χρηστικό βοήθημα για όλους τους συναδέλφους.

Επίσης, να υπενθυμίσουμε στους συναδέλφους ότι μπορούν να ενημερώνονται για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2014, από τον χρηστικό οδηγό φορολογικών δηλώσεων που έχει αναρτηθεί στον κόμβο εδώ και αρκετό καιρό (ο οποίος εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο υλικό- δείτε αναλυτικά εδώ .

 

ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015

Ο κόμβος TAXHEAVEN αφουγκραζόμενος την ανάγκη των συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα για πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τη συμπλήρωση των δηλώσεων και με κύριο γνώμονα την διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών του, προσφέρει εντελώς δωρεάνέναν πλήρη οδηγό συμπλήρωσης δηλώσεων, προκειμένου να αποτελέσει το δεκανίκι όλων στο δύσκολο έργο της ορθής συμπλήρωσης των σχετικών εντύπων.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για την προβολή οδηγιών στις δηλώσεις Ε1,Ε3, ΦΠΑ, Νομικών προσώπων όπου μπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες του εντύπου ανά κωδικό επάνω στο έντυπο. π.χ. ( δείτε εδώ).

Είμαστε κοντά στους συναδέλφους και προσπαθούμε να το αποδεικνύουμε εμπράκτως. Θα συνεχίσουμε τις άοκνες προσπάθειές μας για πλήρη ενημέρωση των συναδέλφων σε όλα τα αντικείμενα.


Αρθρογραφία


Διαβάστε το πολύ χρήσιμο άρθρο του κ. Μιχάλη Τσιάβου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ( της Σ.Ο.Λ. αε ) που αναφέρεται στη Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών ν.2238/1994, σύμφωνα με τις παραγράφους 12 και 13 του άρθρου 72 του νόμου 4172/2013.

 • Ποιες οι προϋποθέσεις αυτοτελούς φορολόγησης ;

 • Φορολογική έκπτωση χρεωστικών υπόλοιπων αποθεματικών που είχαν σχηματισθεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις του ν. 2238/1994

 • Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά της εκπεσιμότητας των δαπανών ;

 • Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)

 • ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟ 1/1/2014 (Άρθρο 24 ν 4172/2013 και

 • Αποσβέσεις δαπανών βελτιώσεων και προσθηκών σε μισθωμένο ακίνητο ( μετά την ταλαιπωρία και την σύγχυση που δημιούργησε η ΠΟΛ.1073 και την ανάκλησή της από την ΠΟΛ.1103 ) ( δείτε αναλυτικά εδώ )

 

Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων (Άρθρο 26 ν.4172/2013-Κ.Φ.Ε) - Άρθρο της Γιαννοπούλου Κωνσταντίνας Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας Μέλος της ΣΟΛ Α.Ε. Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο άρθρο με βάθος ανάλυσης στις νέες διατάξεις και κατανοητά παραδείγματα. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

 

Άρθρο από τον συνάδελφο Ανδρέα Κ. Σακελλαριάδη για την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.Δ.3755/57,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΝΔ 147/73, άρθρο 4 παρ.1 του ΒΔ 748/1966στις υποχρεωτικές εξαιρέσιμες εορτές δεν αναφέρεται η εορτή του Αγίου Πνεύματος, επομένως για τον ιδιωτικό τομέα είναι εργάσιμη ημέρα και ο εργαζόμενος εφόσον εργαστεί κατά την ημέρα αυτή, δικαιούνται εκτός του ημερήσιου μισθού τους και προσαύξηση 75%. ( δείτε αναλυτικά εδώ)

 

Ο συνάδελφος ΤάσοςΚοτζιαγκιαουρίδης, έγραψε ένα χρηστικό άρθρο για τον φόρο που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή και την έκπτωση του. Στο άρθρο αναφέρει μεταξύ άλλων πως ο φόρος αλλοδαπής Κ.Α. 600 δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί στην Ελλάδα δηλαδή από το άθροισμα των κωδικών του αναλογούντα και του συμπληρωματικού φόρου (κωδικοί 004+005). Επειδή η απόδοση του φόρου αυτού έγινε στην αλλοδαπή και όχι στο Ελληνικό Δημόσιο δεν νοείται η επιστροφή του φόρου αυτού από το Ελληνικό Δημόσιο, έτσι το ποσό του κωδικού 600 δεν μπορεί να δημιουργεί πιστωτικό ποσό για συμψηφισμό στον κωδικό 012 και κατά συνέπεια δεν θα μεταφέρεται στον κωδικό αυτό […]».

Αν ο φόρος αλλοδαπής είναι μεγαλύτερος από τον αναλογούντα φόρο, τότε η επιπλέον διαφορά δεν μπορεί να εκπεσθεί. Υπήρχαν πολλές διοικητικές λύσεις που έδιναν οδηγίες για το συγκεκριμένο θέμα (σ.σ. βλ. αρ. πρωτ.1087693/11216π.ε./Β0012/23.5.2007, αρ. πρωτ.1112078/10003/Β0012/16.5.2007, αρ. πρωτ. 1060636/10717/Β0012/9.7.2007), με σαφή συμπεράσματα και ερμηνεία. Η σύγκριση γίνονταν πάντα μεταξύ του αναλογούντος φόρου και του φόρου αλλοδαπής. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το έγγραφο με αρ. πρωτ. 1060636/10717/Β0012/9.7.2007, στο οποίο υπάρχει αναλυτικό παράδειγμα του τρόπου σύγκρισης του φόρου αλλοδαπής και του αναλογούντος φόρου.

Δυστυχώς όμως κατά την προσπάθεια ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης και μετά και από τηλεφωνική επικοινωνία με το taxinset, διαπιστώθηκε ότι η ερμηνεία των συγκεκριμένων εγγράφων της Διοίκησης -όπως αυτή υλοποιήθηκε τεχνικά-, είναι ότι δεν γίνεται σύγκριση μεταξύ του φόρου αλλοδαπής και του αναλογούντος φόρου αλλά μεταξύ του φόρου αλλοδαπής και του υπολοίπου του αναλογούντος φόρου, αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή της προηγουμένης χρήσης και οι παρακρατηθέντες φόροι. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

 

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α02/1102/57/21.5.2015
Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας απογραφής προστατευομένων μελών (σύζυγος και τέκνα) και απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας (ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας). το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θέτει στη διάθεση όλων των άμεσα ασφαλισμένων του (εργαζόμενων και συνταξιούχων), που είναι δικαιούχοι ασφαλιστικής ικανότητας για το τρέχον ασφαλιστικό έτος (1/3/2015-29/2/2016), νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της οποίας έχουν τη δυνατότητα απογραφής (απόδοσης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου / Α.Μ.Α.) των προστατευομένων μελών τους (σύζυγος και τέκνα ηλικίας μέχρι και 24 ετών), που είναι καταχωρημένα στα οικογενειακά τους βιβλιάρια υγείας, με παράλληλη απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας (ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας), χωρίς προσέλευσή τους στα Υποκαταστήματα. Στην παρούσα φάση η ηλεκτρονική υπηρεσία εξυπηρετεί άμεσα ασφαλισμένους, που κατά το οικονομικό έτος 2014 υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 από κοινού με την/τον σύζυγό τους. ( δείτε αναλυτικά εδώ )

 

 

Χρηστικές πληροφορίες από σεμινάρια

Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσω να μεταφέρω κάποιες πληροφορίες από το webinar "Φορολογία Φυσικών προσώπων" που διεξήχθη στο τηλεοπτικό studio του taxheaven (το άφησα στο τέλος σκόπιμα για να έχετε διαβάσει τα προηγούμενα και να μην πάτε απευθείας στο τέλος ).

αρχικά κατεβάστε την δήλωση Ε1 από εδώ και ξεκινάμε :

 • κωδικός 319-320 αφορά κατοίκους εξωτερικού εάν τσεκάρουμε τον υπόχρεο και η σύζυγος θα φορολογηθεί σαν κάτοικος εξωτερικού ασχέτως εάν το έχουμε τσεκάρει ή όχι

 • κωδικός 017-018 αφορά επιτηδευματίες που έχουν κάνει έναρξη από 01/01/2013 και μετά και εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν τα 10.000€ για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας μειώνεται (κατά 50%) ο συντελεστής του πρώτο κλιμακίου της κλίμακας των κερδών.

 • κωδικός 019-020 αφορά τους μπλοκάκηδες που θα φορολογηθούν ως μισθωτοί. εδώ υπάρχει μείωση στο τέλος επιτηδεύματος. ( αντί για 650€ πληρώνουν 500€ για την Αθήνα και 400€ στην υπόλοιπη Ελλάδα )

 • κωδικός 027-028 αφορά εμπορικές επιχειρήσεις με έτος γέννησης μέχρι 31/12/1952 τότε εφόσον το επιλέξουν δεν υπολογίζεται τέλος επιτηδεύματος.

 • κωδικός 905-906 το τσεκάρουμε εφόσον ο υπόχρεος ανήκει στην κατηγορία των ολικά τυφλών ή βαριά κινητικά ανάπηρος με ποσοστό άνω του 80% δεν φορολογούνται τα εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις και δεν υπολογίζεται εισφορά αλληλεγγύης.

 • κωδικός 913-914 το τσεκάρουμε εφόσον ο υπόχρεος ανήκει στην κατηγορία των αναπήρων με αναπηρία άνω του 80% δεν φορολογούνται τα εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις και δεν υπολογίζεται εισφορά αλληλεγγύης. Να τονίσουμε πως στους κωδικούς 905,906,913,914 δεν θα επιβληθεί τέλος επιτηδεύματος.

 • κωδικός 011-012 αφορά τους βουλευτές και δημάρχους ώστε να υπολογιστεί με 5% εισφορά αλληλεγγύης.

 • κωδικός 301,302 αφορά μεταφορά των ποσών που μεταφέρονται από την ΠΟΛ.1051 μέσω αρχείου με τύπους αποδοχών 1,2,3,4,6,15. ΠΡΟΣΟΧΗ στις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές καθώς σε αυτούς τους κωδικούς συμπληρώνουμε και τυχόν αποδοχές από παλιότερες χρήσεις αλλά κατεβλήθησαν το 2014 ενώ δεν αναγράφονται μισθοί του 2014 που δεν έχουν ακόμα καταβληθεί. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο πως δεν ισχύ πλέον στις αναδρομικές συντάξεις η δυνατότητα φορολόγησης ποσοστού 80% στο έτος καταβολής τους αλλά υποβάλουμε συμπληρωματικές δηλώσεις ώστε να φορολογηθούν στα έτη που αφορούν.

 • κωδικός 303,304 αφορά μεταφορά των ποσών που μεταφέρονται από την ΠΟΛ.1051 μέσω αρχείου με τύπους αποδοχών 23

 • κωδικός 321,322 αφορά μεταφορά των ποσών που μεταφέρονται από την ΠΟΛ.1051 μέσω αρχείου με τύπους αποδοχών 24,25,26

 • κωδικός 307,308 αφορά μεταφορά από το έντυπο Ε3 κωδικός 348

 • κωδικός 309,310 αφορά μεταφορά των ποσών που μεταφέρονται από την ΠΟΛ.1051 μέσω αρχείου με τύπους αποδοχών 14 που ενημερώνει το ΙΚΑ και το ΟΓΑ. Δυστυχώς λόγω κάποιου λάθους στα δεκαδικά τα ποσά που έχουν μεταφερθεί είναι σε πολλές περιπτώσεις λάθος.

 • κωδικός 343,344 συμπληρώνονται μόνο εάν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή των στοιχείων από τους φορείς ή εάν έχει γίνει η αποστολή και είναι λάθος. ΠΡΟΣΟΧΗ το σωστό είναι εάν η αποστολή των στοιχείων είναι λάθος να ξαναγίνει η αποστολή τους ώστε να αποφευχθούν τυχόν ταλαιπωρίες στις Δ.Ο.Υ.

 • κωδικός 325,326 αφορά μεταφορά των ποσών που μεταφέρονται από την ΠΟΛ.1051 μέσω αρχείου με τύπους αποδοχών 5 - Αφορά αμοιβές μελών ΔΣ

 • κωδικός 255,256 αφορά καθαρές αποδοχές από ναυτικούς ποσά που μεταφέρονται από την ΠΟΛ.1051 μέσω αρχείου με τύπους αποδοχών 8,9,10,11,12,13

 • κωδικός 257,258 αφορά φόρος στις αποδοχές από ναυτικούς ποσά που μεταφέρονται από την ΠΟΛ.1051 μέσω αρχείου με τύπους αποδοχών 8,9,10,11,12,13

 • κωδικός 461,462 μεταφορά από τον κωδικό 347 του εντύπου Ε3 Αφορά τα αγροτικά εισοδήματα και να τονίσουμε πως οι αγρότες που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη ως αγρότες ειδικού καθεστώτος δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος αλλά και κανονικού καθεστώτος να ήταν για τα πρώτα πέντε έτη δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος. Επίσης και μεταβολή να είχαν πράξει από το ειδικό στο κανονικό πάλι για τα πρώτα πέντε έτη δεν έχουν τέλος επιτηδεύματος.

 • κωδικός 403,404 αφορά εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα μη επιτηδευματίες όπως συγγραφείς, εισηγητές σεμιναρίων εδώ τα ποσά μεταφέρονται από την ΠΟΛ.1051 μέσω αρχείου με τύπους αποδοχών 6,11. Προσοχή σε αυτόν τον κωδικό δεν βάζουμε τις αμοιβές από τους περιστασιακά αμειβόμενους που έχουμε εκδώσει τίτλο κτήσης σαν μισθωτοί γιατί αυτοί θα δηλωθούν στον κωδικό 301,302 των μισθωτών υπηρεσιών.

 • κωδικός 291,292 εισάγουμε μικτά ποσά από μερίσματα που έχουν νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία ( γιατί όταν έχουμε διανομή κερδών εταιρειών με απλογραφικά τότε αυτά τα ποσά τα εισάγουμε στους κωδικούς 431,432 ώστε να τους επιβληθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης )

 • κωδικός 121,122 αφορά το εισόδημα αποζημίωσης που καταβάλει ο ενοικιαστής στον ιδιοκτήτη - αφορά εισόδημα από ακίνητη περιουσία και όχι εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα όπως ήταν παλιά.

 • κωδικός 163,164 αφορά το εισόδημα που καταβάλει ο ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή κατά την λήξη της μίσθωσης.

 • να τονίσουμε πως από 01/01/2014 έχει καταργηθεί ο συμπληρωματικός φόρος στο εισόδημα από ακίνητα.

 • κωδικός 829,830 αφορά κέρδος από τη μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής. Προσοχή εδώ δηλώνεται το κέρδος από την μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων του αρθ. 42 ΚΦΕ δηλαδή μετοχές μη εισηγμένες, μετοχές εισηγμένες αν ο μεταβιβάζων μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 0,5% και οι μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν την 01/01/09, ποσοστά σε προσωπικές εταιρείες, ομόλογα και παράγωγα. Στις περιπτώσεις που μεταβιβάζονται εισηγμένες μετοχές από μεταβιβάζοντα που συμμετέχει στο κεφάλαιο με ποσοστό μικρότερο 0,5% ή αυτές έχουν αποκτηθεί πριν την 01/01/09 το κέρδος είναι αφορολόγητο και δηλώνεται στον πίνακα 6 στους κωδικός 659,660. Υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ αξίας πώλησης και της αξίας αγοράς. Εδώ επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης

 • Πλέον η συμμετοχή μας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η αγορά χρεογράφων και μεριδίων αποτελεί τεκμήριο όπως επίσης και όταν αγοράζουμε ή κτίζουμε ένα ακίνητο πλέον είναι τεκμήριο.

 • ο κάτοικος εξωτερικού απαλλάσσεται από τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. ΟΜΩΣ εάν έχει έστω και ένα λεπτό εισόδημα από τόκους τότε ενεργοποιούνται όλα τα τεκμήρια και χάνεται η απαλλαγή της ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης ( 3000€ για τον άγαμο ή 2500 και 2500 για τους έγγαμους ) εφόσον υπάρχει τεκμαρτή δαπάνη π.χ. εάν έχει και μία κατοικία ή ένα αυτοκίνητο.

 • Δεν ισχύει η απαλλαγή των επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας ( αντίκες ) αλλά φέρουν συμβατικές πινακίδες

 • Φόρος πολυτελούς διαβίωσης επιβάλλεται στα αυτοκίνητα κυβισμού από 1929 και άνω και έτη παλαιότητας κάτω από 10 ετών.

 • κωδικός 619,620 αφορά ποσά που μεταφέρονται από την ΠΟΛ.1051 μέσω αρχείου με τύπους αποδοχών 18,28 ( εδώ επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης )

 • κωδικός 617,618 αφορά ποσά που μεταφέρονται από την ΠΟΛ.1051 μέσω αρχείου με τύπους αποδοχών 17,19,29,37,39 ( εδώ τα ποσά αυτά δεν έχουν ούτε φόρο ούτε εισφορά αλληλεγγύης )

 • κωδικός 661,662 αφορά το επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ ( το taxis θα ελέγχει εάν θα φορολογηθεί διότι απαλλάσσεται από το φόρο εφόσον δεν υπερβαίνει τις 10.000€ ).

 • Προσοχή οι αποδείξεις ( κωδικός 049 ) συμπληρώνονται και υπολογίζονται με την εμπρόθεσμη δήλωση διαφορετικά τις χάνουμε. Ανώτατο όριο αποδείξεων το 10.500€ και μόνο για τα εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών.

 • κωδικός 051 χορηγείται έκπτωση 10% από τον φόρο που προκύπτει και εφόσον υπερβαίνουν το 5% του συνολικού εισοδήματος και με ανώτατο όριο μέχρι τα 3.000€ ανώτερο ποσό μείωσης φόρου.

 • Επίσης ο προκαταβλητέος φόρος που υποβάλουν π.χ. οι Μηχανικοί θα υπάρχει προ συμπληρωμένο στις δηλώσεις τους.

 • Προσοχή στον κωδικό (787) ανάλωσης κεφαλαίου όταν συμπληρώνουμε ποσό ανάλωσης η εφαρμογή του taxis ( επειδή έχει στοιχεία από το 2003 και μετά ) μας ενημερώνει πως δικαιούμαστε να κάνουμε χρήση μέχρι το Χ ποσό, εάν όμως εμείς θέλουμε να εισάγουμε ποσό μεγαλύτερο από το μήνυμα του taxis (διότι έχουμε την δυνατότητα τεκμηριωμένα να το αποδείξουμε) τότε μπορούμε εφόσον δεν συμφωνούμε με το ποσό που προτείνει το taxis να εισάγουμε το ποσό ανάλωσης που θεωρούμε σωστό και να υποβάλουμε δήλωση με επιφύλαξη. Φυσικά μετά θα πρέπει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά να τεκμηριώσουμε στην Δ.Ο.Υ. το εν λόγο ποσό.

 • Επιδόματα που καλύπτουν δαπάνες π.χ. επίδομα θέρμανσης δεν γράφεται πουθενά στην δήλωση. Ενώ αντίθετα το επίδομα μητρότητας που καλύπτει αποδοχές (καθώς καταβάλλεται) φορολογείται και το εισάγουμε στην δήλωση.

Υποχρεώσεις Μαΐου 2015
26 Μαϊ 2015
 1. 26 Μαϊ 2015 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ


 2. 26 Μαϊ 2015Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.

28 Μαϊ 2015
 1. 28 Μαϊ 2015 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα (Περιόδου Μαρτίου)

29 Μαϊ 2015
 1. 29 Μαϊ 2015 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Απριλίου


 2. 29 Μαϊ 2015 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

31 Μαϊ 2015
 1. 31 Μαϊ 2015 Διαβίβαση πληροφοριών από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα στην Γ.Γ.Π.Σ. (Πιστωτικοί - χρεωστικοί τόκοι - συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες κλπ) 2013 και 2014, χωριστά για κάθε έτος


 2. 31 Μαϊ 2015 Διαβίβαση πληροφοριών από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα στην Γ.Γ.Π.Σ. (Στοιχεία που αφορούν σε μερίσματα, που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών) 2013 και 2014, χωριστά για κάθε έτος
Υποχρεώσεις Μαΐου που μεταφέρονται λόγω αργίας την 2α Ιουνίου 2015
2 Ιουν 2015 Παρακρατούμενοι φόροι
 1. 2 Ιουν 2015 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') (Περιόδου Μαρτίου)


 2. 2 Ιουν 2015 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαρτίου)


 3. 2 Ιουν 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Μαρτίου)


 4. 2 Ιουν 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Μαρτίου


 5. 2 Ιουν 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαρτίου)

ΙΚΑ-ΑΠΔ

 1. 2 Ιουν 2015 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.


 2. 2 Ιουν 2015Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Διάφοροι φόροι και τέλη

 1. 2 Ιουν 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.


 2. 2 Ιουν 2015 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας


 3. 2 Ιουν 2015 Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτήρίων Δημοσίων Θεαμάτων


Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 2 Ιουν 2015 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

Επίλογος

 

Άλλο ένα σχόλιο ολοκληρώθηκε και ελπίζω να ήταν μια ευχάριστη αλλά κυρίως σύντομη και περιεκτική ανασκόπηση των θεμάτων της εβδομάδας που πέρασε. Στις εβδομάδες που έρχονται πρέπει να οπλιστούμε όλοι μας με υπομονή καθώς κοντοζυγώνει η περίοδος υποβολής των δηλώσεων. Δοκίμασα να καταχωρήσω στην εφαρμογή του taxis ιατροφαρμακευτικές αποδείξεις δαπανών και κατά την αποθήκευση και κλείσιμο του παραθύρου εμφανίστηκε το γνώριμο μήνυμα «Προσωρινή απώλεια σύνδεσης». Στο μυαλό μου έρχονται σκέψεις αρνητικές και ερωτήματα για το πώς θα υποβληθούν φέτος οι δηλώσεις. Κάθε χρόνο τα ίδια τεχνικά προβλήματα όπως :

Error 500--Internal Server Error

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.5.1 500 Internal Server Error

 

Θεωρώ σίγουρη την παράταση των δηλώσεων με ελεύθερη (χωρίς πρόστιμο) την υποβολή και μετά την 30/06.

Άλλωστε η Γ.Γ.Δ.Ε. και η Γ.Γ.Π.Σ. πάντα εκτιμά την χρονική περίοδο 20-30/06 με τις εκκρεμείς μη υποβληθείσες δηλώσεις και σε συνάρτηση με την υπολογιστική ισχύ που αντέχει το σύστημα τους θα εκδώσουν το γνωστό δελτίο τύπου παράτασης. Πέρυσι θυμάμαι υπήρχε μήνυμα από το taxis για τις ώρες μη αιχμής στις καταχωρήσεις των δηλώσεων ( δείτε εδώ ) . Σε συζητήσεις που είχα με συναδέλφους είχαν αναγκαστεί λόγω των προβλημάτων να λειτουργούν την εφαρμογή του taxis μετά την 22:00. Οι αρμόδιοι δεν πρέπει να ξεχνούν πως οι Λογιστές δεν είναι "πληκτρολογιστικές μηχανές" αλλά άνθρωποι οικογενειάρχες που ο χρόνος τους είναι πολύτιμος για να τον αναλώνουν σε δοκιμαστικές καταχωρήσεις και λάθη που προέρχονται από τεχνικά προβλήματα.

Καλή δύναμη και καλή συνέχεια...
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

 • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο