Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Επιστολή Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. προς το Υ.Ο. για τη φορολόγηση οικοδομικών επιχειρήσεων

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.)
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22 - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310/554.073 - FAX: 2310/523.666
www.efeeth.gr, e-mail: [email protected]

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 - 3375314 - 5
ΦΑΞ: 210 - 3375001
Υπόψη: Κου Θ. Σαφαρή.

Θεσσαλονίκη 21/5/2015

ΚΟΙΝ: 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Κα ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
2. Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Αξιότιμε Κύριε Προϊστάμενε,

Με βάση τη παρ.24 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013, οι διατάξεις του Κώδικα για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα των οικοδομικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται για ακίνητα για τα οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί από την 1.1.2006 και μετά. Δηλαδή, για πωλήσεις οικοδομών από 1.1.2014 και μετά οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, εξάγουν λογιστικό αποτέλεσμα όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί από 1.1.2006 και μετά, ενώ για πωληθέντα ακίνητα με ημερομηνία έκδοσης της άδειας μέχρι 31.12.2005 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994. (ΠΟΛ.1097/28.4.2015).

Τίθεται θέμα, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013, το πώς θα προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα από ακίνητα που ήδη έχουν ανεγερθεί σε προηγούμενα έτη και πωλούνται από 1.1.2014 και μετά που εφαρμόζεται ο λογιστικός προσδιορισμός των κερδών, ενώ το κόστος κατασκευής έχει καταχωρηθεί στο έτος κατασκευής της οικοδομής.

Επ' αυτού διευκρινίσθηκαν με την ΠΟΛ.1097/28.4.2015 τα εξής:

Για πωλήσεις ακινήτων από 1.1.2014 και μετά, των οποίων η άδεια οικοδομής εκδόθηκε από 1.1.2006 και μετά, για να εξαχθεί ορθό λογιστικό αποτέλεσμα, λαμβάνονται υπόψη οι καταχωρηθείσες δαπάνες που αφορούν τα πωληθέντα ακίνητα, έστω και αν αυτές πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή στο έτος ή στα έτη κατασκευής. Ειδικότερα, οι δαπάνες ανέγερσης (κόστος), που πραγματοποιήθηκαν από την έκδοση της άδειας και μέχρι 31.12.2013, για τις οικοδομές που πωλήθηκαν εντός του έτους 2014 λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του αποτελέσματος από πωλήσεις οικοδομών του έτους.

Η παραπάνω παράγραφος δεν έλαβε υπ΄ όψη της ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών που τηρούσαν και τηρούν υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία, είχαν πουλήσει πάρα πολλά ακίνητα σε ημιτελή κατάσταση, τα οποία η οικοδομική άδεια είχε εκδοθεί από 01/01/2006 και τις πωλήσεις αυτές στις 31/12/2013 τις έχουν καταχωρημένες με βάση τη γνωμάτευση 257/2257/1995 του Ε.ΣΥ.Λ στην πίστωση του μεταβατικού λογαριασμού παθητικού «56.90 - Πωλήσεις ανεγειρόμενων οικοδομών υπό διακανονισμό», ενώ το κόστος κατασκευής ως απογραφή αποθεμάτων είναι καταχωρημένο στη χρέωση του λογαριασμού ενεργητικού «23-παραγωγή σε εξέλιξη».

Ο εν λόγω λογιστικός χειρισμός δεν επηρέαζε, την εφαρμογή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2238/1994, σχετικά με τον προσδιορισμό των φορολογητέων ακαθάριστων εσόδων και των αντίστοιχων τεκμαρτών καθαρών φορολογητέων κερδών των τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων, οι οποίες απέδιδαν φόρο με τη δήλωση του έτους πώλησης των ημιτελών ακινήτων.

Στη συνέχεια, όπως προέβλεπε η παρ.3 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών της χρήσης εντός της οποίας ολοκληρώνεται η ανέγερση της οικοδομής, εφαρμόζονται οι διατάξεις των τριών πρώτων εδαφίων της παραγράφου αυτής.

Από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος της τελευταίας δήλωσης, εκπίπτει ο φόρος που έχει καταβληθεί με βάση τις προηγούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ο οποίος προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις λόγω και της οικονομικής κρίσης δεν έχουν ολοκληρώσει την ανέγερση των οικοδομών οι οποίες βρίσκονται σε ημιτελή κατάσταση και στη χρήση 2014.

Ερώτημα είναι λοιπόν πως θα προσδιορίσουν το αποτέλεσμα της χρήσης 2014 για τα ακίνητα που έχουν πουλήσει μέχρι 31/12/2013 και τι θα γίνει με το φόρο εισοδήματος που έχουν καταβάλει για τα τεκμαρτά φορολογητέα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Επίσης τι προβλέπεται και στην περίπτωση ακινήτων έχουν πουληθεί στη χρήση 2014 σε ημιτελή κατάσταση.

Παρακαλούμε όπως εκδώσετε άμεσα απόφαση που θα δίνει οδηγίες για τις παραπάνω περιπτώσεις, διότι οι οικοδομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να κλείσουν τον Ισολογισμό της 31/12/2014 και δεν γνωρίζουν μέχρι και αυτή την ύστατη στιγμή τι θα κάνουν ακριβώς.Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο