Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Να μην παρατηρούνται καθυστερήσεις ή/και απροθυμία χορήγησης απαντήσεων προς τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, από τις γραμματείες εταιρειών των Πρωτοδικείων της Χώρας ζητάει το Εποπτικό Συμβούλιο του ΓΕΜΗ

Με αφορμή εγγράφου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όσο και προφορικών αναφορών των διαφόρων Υπηρεσιών ΓΕΜΗ της χώρας, σύμφωνα με τις οποίες «παρατηρούνται καθυστερήσεις ή/και απροθυμία χορήγησης απαντήσεων σε Υπηρεσίες ΓΕΜΗ από Πρωτοδικεία της Χώρας», το Εποπτικό Συμβούλιο, ως αρμόδιο "να μεριμνά για την έναρξη και εύρυθμη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ" (σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ 2 του Ν.3419/2005 όπως ισχύει), παρακαλεί για την άμεση επίλυση του σχετικού προβλήματος και εκδίδει το έγγραφο 186/21.4.15, υπενθυμίζοντας ότι:

1. Με βάση τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει και τις υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του (ΥΑ Κ1-941 οικ./27.4.2012 - ΦΕΚ 1468/Β/2012 και ΥΑ Κ1−1798 οικ.:/28.9.2012 - ΦΕΚ 2660/Β/2012), έγινε απογραφή στο ΓΕΜΗ των εταιρειών, που τηρούσαν τα προηγούμενα μητρώα (πρωτοδικεία, νομαρχίες, ειρηνοδικεία κλπ).

2. Στις διατάξεις, του άρθρου 2, παραγρ 5, της ΥΑ Κ1-941 οικ./27.4.2012 (ΦΕΚ 1468/Β/2012), ορίζεται ότι: «5. Μετά την παρέλευση των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 3 αποκλειστικά αρμόδια για την χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων είναι η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. που είναι αρμόδια για τον υπόχρεο στον οποίο αφορά το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση. Για τον ως άνω σκοπό οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να ζητούν από τις Αρχές, που τηρούν τα Μητρώα και Βιβλία της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 να ανακαλούν και να διαβιβάζουν τα δεδομένα που αφορούν στις καταχωρίσεις του υπόχρεου, προκειμένου αυτά να εισαχθούν στο Γ.Ε.ΜΗ.».

3. Επίσης στις διατάξεις, του άρθρου 2, παραγρ 6, της ΥΑ Κ1−1798 οικ.:/28.9.2012 (ΦΕΚ 2660/Β/2012). ορίζεται ότι: «6. Βεβαιώσεις, αντίγραψα και αποσπάσματα για πράξεις που προηγούνται της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. χορηγούνται από τις αρχές που τηρούσαν το οικείο μητρώο πριν την εγγραφή του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ. Μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος από τον υπόχρεο, οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να ζητούν από τις Αρχές που τηρούν τα Μητρώα και Βιβλία της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 να ανακαλούν και να διαβιβάζουν τα δεδομένα που αφορούν στις καταχωρίσεις του υπόχρεου, προκειμένου αυτά να εισαχθούν στο Γ.Ε.ΜΗ. Μετά την εισαγωγή των δεδομένων στο Γ.Ε.ΜΗ. αποκλειστικά αρμόδια για την χορήγηση βεβαιώσεων στον υπόχρεο καθίσταται η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ».

4. Τέλος με την ΚΥΑ Κ2-4946/15.10.2014 (ΦΕΚ 1468/Β/2012), ορίσθηκε η αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση αιτημάτων έκδοσης πιστοποιητικών και αντιγράφων από το ΓΕΜΗ και ειδικότερα, στο άρθρο 7 παράγρ 2β αυτής, ορίζεται ότι η αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: «β. Δημιουργεί το αιτηθέν πιστοποιητικό, όπου αυτό είναι δυνατόν από έτοιμα πρότυπα του πληροφοριακού συστήματος. Η συμπλήρωση του πιστοποιητικού γίνεται αυτόματα με στοιχεία από τη βάση δεδομένων του Γ. Ε. Μ Η.. Ειδικά στις περιπτώσεις που η χορήγηση του πιστοποιητικού ή του αντιγράφου δε μπορεί να γίνει αυτόματα βάσει στοιχείων ήδη καταχωρισμένων στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. αλλά απαιτείται σύνθετη αναζήτηση στοιχείων εκτός αυτού, η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τα συμπληρώνει από το περιεχόμενο του Φακέλου ή, όπου χρειάζεται, επικοινωνεί αμελλητί με τις κατά περίπτωση αρμόδιες άλλες Υπηρεσίες προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα αυτά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία έκδοσης του πιστοποιητικού ή του αντιγράφου που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 6 της παρούσας εκκινεί από την απάντηση των εμπλεκομένων αρμοδίων άλλων Υπηρεσιών».

Σημειώνουμε δε ότι: Στην παραγρ 7, του άρθρου 6, της ΚΥΑ Κ2-4946/15.10.2014 ορίζεται ότι: Η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικό με την αποστολή απάντησης από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.. Ο χρόνος ολοκλήρωσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 10 ημέρες που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999 - ΦΕΚ 45Α'/1999) με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε και πάλι για τις δικές σας ενέργειες, έτσι ώστε να μην παρατηρούνται καθυστερήσεις ή/και απροθυμία χορήγησης απαντήσεων προς τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, από τις γραμματείες εταιρειών των Πρωτοδικείων της Χώρας, οι οποίες (καθυστερήσεις) έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία ανυπέρβλητων εμποδίων στην άσκηση της επιχειρηματικής εταιρικής δραστηριότητας.


Ετικέτες για αναζήτηση πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ΦΕΚ Πρωτοδικεία


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο