Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Περαίωση δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέσω διαδικτύου

Με την Α.Π. 1042446/27.04.07 δίνονται οδηγίες στις Δ.Ο.Υ. να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την επιβεβαίωση των δεδομένων που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις. Η Γ.Γ.Π.Σ μετά από διασταυρώσεις που έγιναν από τη Γ.Γ.Π.Σ. στα δεδομένα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (έντυπα Ε1 και Ε3), οι οποίες φέρονται ότι έχουν περαιωθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004, διαπίστωσε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περαίωσης.....

Περαίωση δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέσω διαδικτύου 

Με την Α.Π. 1042446/27.04.07 δίνονται οδηγίες στις Δ.Ο.Υ. να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την επιβεβαίωση των δεδομένων  που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις.
Η Γ.Γ.Π.Σ μετά από  διασταυρώσεις που έγιναν από τη Γ.Γ.Π.Σ. στα δεδομένα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (έντυπα Ε1 και Ε3), οι οποίες φέρονται ότι έχουν περαιωθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004, διαπίστωσε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περαίωσης.

To κείμενο της σχετικής απόφασης.
 
Θέμα: Περαίωση χωρίς έλεγχο,   με τις  διατάξεις  των άρθρων 13 - 17 του ν. 3296/2004, φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου.
 
Αναφορικά με το παραπάνω θέμα  παρέχουμε τις  ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:
 
Μετά από διασταυρώσεις που έγιναν από τη Γ.Γ.Π.Σ. στα δεδομένα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (έντυπα Ε1 και Ε3), οι οποίες φέρονται ότι έχουν περαιωθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περαίωσης κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
 
α.  Φέρεται ότι έχει γίνει περαίωση ενώ τα ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια.
 
β. Έχουν συμπληρωθεί οι κωδικοί 985,986 του εντύπου Ε1 που  υποδηλώνουν περαίωση, αλλά δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3.
 
γ.  Έχουν συμπληρωθεί οι κωδικοί 985, 986, αλλά δεν έχει συμπληρωθεί ο πίνακας Ι΄ του εντύπου Ε3.
 
Τα σχετικά αρχεία με τα στοιχεία των φορολογουμένων που κατά τα ανωτέρω δεν πληρούν τις προϋποθέσεις περαίωσης έχουν ήδη αποσταλεί μέσω e- mail  από τη Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ(Δ30) της Γ.Γ.Π.Σ. στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με το αριθ. 4010525/4288/0030/20-11-2006 έγγραφό της.
 
Κατόπιν αυτών παρακαλούνται όλες οι Δ.Ο.Υ. που παρέλαβαν τέτοια αρχεία να προβούν σε κάθε απαραίτητη δική τους περαιτέρω ενέργεια  για την επιβεβαίωση των ως άνω πληροφοριών και  στοιχείων και τον εν γένει χειρισμό των σχετικών υποθέσεων.
 
Σημειώνεται ότι με βάση τα ανωτέρω  δεδομένα της Γ.Γ.Π.Σ και εφόσον αυτά επιβεβαιωθούν και δεν διαφοροποιηθούν με βάση την έρευνα  των Δ.Ο.Υ., οι προαναφερόμενες δηλώσεις δεν θεωρείται ότι έχουν περαιωθεί, περαιτέρω δε:

-Oι δηλώσεις των ως άνω κατηγοριών α΄ και β΄ εξαιρούνται της περαίωσης και υπόκεινται σε έλεγχο κατά τις κείμενες διατάξεις (σχετ. οι οδηγίες της   περίπτ. γ΄ της παρ. 1 της πρόσφατης εγκ. ΠΟΛ 1064/07).

-Oι δηλώσεις της κατηγορίας γ΄ δεν εξαιρούνται της περαίωσης και μπορούν να περαιωθούν με την υποβολή εκπροθέσμων πλέον συμπληρωματικών δηλώσεων περαίωσης (με συμπληρωμένο τον πίνακα Ι΄ του εντύπου Ε3) και την επιβολή των σχετικών πρόσθετων φόρων ή προστίμων, εκτός βεβαίως  αν συντρέχουν άλλοι λόγοι εξαίρεσης και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί εντολή τακτικού ελέγχου.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο