Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Αποφάσεις του Δ.Σ του ΔΣΑ κατά την συνεδρίαση του στις 21/4/2015

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αποφάσεις του Δ.Σ του ΔΣΑ κατά την συνεδρίαση του στις 21/4/2015


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας που συνεδρίασε στα γραφεία του Συλλόγου, την Τρίτη 21 Απριλίου 2015, μετά από εκτενή συζήτηση, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1.Ετέθη εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα συζήτησης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΠΝΠ) η οποία υποχρεώνει όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού να τοποθετήσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Διευκρινίσθηκε πως σύμφωνα με έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ ο ΔΣΑ αλλά και όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Αποφασίσθηκε να συγκληθεί η Επιτροπή Συνταγματικών Δικαιωμάτων για να τοποθετηθεί επί της συνταγματικότητας της συγκεκριμένης Πράξης νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ).

Μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών, το Δ.Σ εξέδωσε ανακοίνωση προς το Τύπο και τα ΜΜΕ, όπου αναφέρει τα εξής:

«Ο ΔΣΑ με αφορμή τη δεύτερη χρονικά προσφυγή της Κυβέρνησης στη νομοθέτηση μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου επιθυμεί να προβεί στις κάτωθι επισημάνσεις :

Α. Η χρήση της νομοθετικής καταφυγής στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου πρέπει να επιλέγεται όλως εξαιρετικώς και όταν  τούτο επιβάλλεται από επείγοντες λόγους και απρόβλεπτα περιστατικά σύμφωνα με τη ρητή συνταγματική επιταγή του άρθρου 44 παρ. 1 Σ 75/86/01. Μάλιστα, η «εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη» πρέπει να μνημονεύεται με συγκεκριμένο τρόπο, έστω και περιληπτικά, στο σώμα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Ο νομικός κόσμος της χώρας με αποφασιστικότητα στηλίτευσε την σωρεία και την ευκολία με την οποία εκδόθηκαν Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου από το 2010 έως τώρα, τούτο δε και για λόγους δημοκρατικής και κοινοβουλευτικής τάξης, αλλά και για λόγους συνταγματικότητας, αφού συχνά ούτε οι συνταγματικές προϋποθέσεις για την έκδοσή τους συνέτρεχαν.

Β.  Η επίμαχη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  τελεί σε προφανή αναντιστοιχία με την συνταγματική τάξη, καθώς α) δεν μνημονεύεται ούτε στο σώμα της, ούτε στην αιτιολογία της κανένας λόγος ή καμία εξαιρετική ή απρόβλεπτη περίσταση που οδήγησε στη θέσπισή της. Αντίθετα, η οικονομική αναγκαιότητα της οποία γίνεται επίκληση μόνον άγνωστη και μόνο αιφνίδια δεν είναι. β) παρεμβαίνει ανεπίτρεπτα στην οικονομική διαχείριση των πόρων αυτοδιοικούμενων νομικών προσώπων, όπως οι Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού και τα ΑΕΙ/ΤΕΙ κατά παράβαση των συνταγματικών προβλέψεων που προβλέπουν και την οικονομική αυτοτέλειά τους (άρθρο 102 παρ. 2, 16 παρ. 5 Σ.).

Γ. Από άποψη ουσίας, η ρύθμιση περιορίζεται σε μία αόριστη, γενικόλογη και για αυτό άκρως επικίνδυνη αναφορά σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα χρηματικά διαθέσιμα των οποίων, μονομερώς και χωρίς τη συναίνεσή τους διατάσσεται να μεταφερθούν σε λογαριασμούς της ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ανεξάρτητα από το ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι  δεν  ανήκουν  σύμφωνα με το άρθρο 89 ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), βλ. και ΠΟΛ 1022/15 Γ.Γ.Δ.Ε. στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται στο Μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ, δεν είναι ούτε νόμιμο ούτε ορθό να αντιμετωπίζονται αδιακρίτως και να εντάσσονται στους Φ.Γ.Κ. νομικά πρόσωπα ή οντότητες, που οι πόροι τους δεν προέρχονται από κρατικές ενισχύσεις ή πόρους αλλά από ιδιωτικά μέσα και πηγές. Ούτε βεβαίως είναι νόμω και ουσία επιτρεπτό να αυξομειώνεται  το Μητρώο  Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ανάλογα με την εκάστοτε βούληση της εκτελεστικής εξουσίας χωρίς σαφή και ρητή  νομοθετική πρόβλεψη, αλλά και χωρίς συγκεκριμένη αιτιολογία. Πολλώ μάλλον επί νομικών προσώπων, στα οποία το Σύνταγμα επιφυλάσσει αυτοτελή και αυτόνομη διοίκηση.

Δ. Ο Δ.Σ.Α. δεν θα παύσει να αρθρώνει υπεύθυνο λόγο, πάντοτε υπέρ της νομιμότητας ανεξάρτητα από τους εκάστοτε πολιτικούς συσχετισμούς. Θα επιμένει δε να υπομιμνήσκει σε όσους ομίλησαν και δη όλως προσφάτως περί πεισματικής εμμονής τους στην τήρηση νομιμότητας, ότι η χθεσινή επιλογή τους δεν βρίσκεται σε αντιστοιχία με τις νωπές διακηρυκτικές ρηματικά δεσμεύσεις τους.

Ε. Δεν παύει δε ο ΔΣΑ να υπενθυμίζει ότι, όπως σταθερά έπραττε και στο παρελθόν, θα συνεχίσει, μετερχόμενος κάθε νόμιμο μέσο, να προασπίζεται την νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον».

2.Ετέθη το θέμα του νομοσχεδίου ¨μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων και άλλες διατάξεις ¨,  που ψηφίσθηκε από τη Βουλή στις 20/4/2015.

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ Β. Αλεξανδρής σημείωσε ότι σε ανύποπτο χρόνο είχε ταχθεί προσωπικά με συνέντευξή του κατά των φυλακών τύπου Γ, θέση που εξέφρασε και παλαιότερα στη Βουλή. Οσον αφορά το θέμα της κλήσης του ΔΣΑ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου, ο Πρόεδρος του ΔΣΑ διευκρίνισε ότι: ¨Κληθήκαμε ως ΔΣΑ την παραμονή ενώ ακόμη το νομοσχέδιο μετασχηματιζόταν. απάντησα στον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης πως δεν είναι δυνατόν  να μας δίδονται νομοσχέδια την τελευταία στιγμή για να εμφανισθούμε στη Βουλή χωρίς να υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος προετοιμασίας για υποβολή ουσιαστικών παρατηρήσεων. Επιφυλάχθηκα δε εκ λόγων ευπρεπείας να αποστείλω κείμενο παρατηρήσεων επί του νομοσχεδίου. Και το δέχθηκαν ότι ήταν απολύτως λογικό, διότι 16 Απριλίου στις 7 το βράδυ έστειλαν το κείμενο και την άλλη ημέρα, στις 10.15 έπρεπε να ήμασταν στη Βουλή. Τα δε άρθρα του νομοσχεδίου ήταν περισσότερα από 250 με μεταβατικές  διατάξεις.  Η κυβέρνηση όμως επείγετο να το εισαγάγει στη Βουλή και ζήτησε την κατανόησή μας. Συνεπώς δεν υπήρχε ο αναγκαίος χρόνος για ουσιαστική διαβούλευση.

Ο κ. Αλεξανδρής ανέγνωσε επίσης επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης στις 8 Απριλίου 2015, στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι ο ΔΣΑ δεν είχε λάβει ακόμη επίσημη γνώση του νομοσχεδίου.

Μετά από συζήτηση, το Δ.Σ αποφάσισε να εκδοθεί Δελτίο Τύπου  με το οποίο θα εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στην στάση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

3.Ανακοινώθηκε η σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην 11μελή επιτροπή τα πέντε μέλη θα είναι δικηγόροι: Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Ν. Βαλεργάκης, η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων κ. Αν. Γιογλή, και οι κ. Μάζης, από την Ενωση Ελλήνων Δικονομολόγων , Αγγελός Φαφούτης, διικηγόρος, Θεμιστοκλής  Κλουκίνας, δικηγόρος, δικονομολόγος.

Της Επιτροπής προίσταται ο Αρεοπαγίτης κ. Δημ. Κράνης, από τους κύριους επικριτές του προηγούμενου σχεδίου ΚΠολΔ,. Συμμετέχουν επίσης ο δικαστής και καθηγητής Πανεπιστημίου Σ. Πανταζόπουλος, ο Εφέτης κ. Γ. Παπαγωργίου, η καθηγήτρια Λ. Πίψου(Νομική ΑΠΘ)  και οι καθηγητές Παρ. Αρβανιτάκης(Νομική ΑΠΘ) και Δημ. Μανιώτης(Νομική ΔΠΘ).

4.Το Δ.Σ έκανε ομόφωνα δεκτή εισήγηση του Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΣΑ όσον αφορά την κατάταξη των υποψηφίων προς πρόσληψη υπαλλήλων χειριστών υπολογιστών, τετράμηνης διάρκειας, από πρώην υπαλλήλους  που ήδη έχουν εργασθεί στο παρελθόν στον Σύλλογο και έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόληψης των μονίμων υπαλλήλων του ΔΣΑ.

Η κατάταξη έχει ως εξής: Κατερίνα Αιβατζίδου, Μαρία Κονταξή, Κατερίνα Κεφαλή, Ξεφτέρη Μαρία.  Αναπληρωματικοί: Ελένη Νικολοπούλου, ανθή Μαρτινοπούλου, Ελένη Μονέου, Χριστίνα Ανδρεόλα, Ελένη Παπαγεωργίου και Νικόλαος Μπάτζιος.

5.Το Διοικητικό συμβούλιο του ΔΣΑ έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του ΔΣΑ Αλέξανδρου Λεοντόπουλου για άσκηση παρέμβασης υπέρ των εμμίσθων δικηγόρων του ΟΛΘ στον Άρειο Πάγο κατά την συζήτηση της 26ης  Μαίου 2015.  Η υπόθεση αφορά σε αναίρεση που έχει γίνει κατά απόφασης του μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που δίκαζε ως  Εφετείο  για τις μειώσεις των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων από μνημονιακούς νόμους.  Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης οι έμμισθοι δικηγόροι περιλαμβάνονται στην έννοια του προσωπικού και άρα υπόκεινται στις μειώσεις.  Η πάγια θέση του ΔΣΑ είναι ότι οι αμοιβές των εμμίσθων δεν επηρεάζονται από γενικόλογες νομοθετικές διατάξεις περί «προσωπικού».

6.Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ έκανε ομόφωνα δεκτή τη διόρθωση της προυπολογιζόμενης δαπάνης του διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων του από 120.000 σε 130.0000 ευρώ (λόγω αριθμητικού λάθους) .

7.Το ΔΣ του ΔΣΑ εξουσιοδότησε το Προεδρείο να διαχειριστεί το υλικό των βιβλίων που παραμένουν στην Αποθήκη του ΔΣΑ Μαυρομιχάλη 16 (13.000 αντίτυπα του βιβλίου Ελληνική Δικηγορία: Μνημονιακοί μύθοι και καθημερινές πραγματικότητα.

8.Το ΔΣ του ΔΣΑ ενέκρινε δαπάνες ύψους α) 16.096,20 ευρώ για αμοιβές εξεταστικής Επιτροπής υποψηφίων δικηγόρων περιόδου Σεπτεμβρίου 2014, β) 1.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη δημιουργία εφαρμογής Αρχείου  TAXIS, γ) 1500 ευρώ στην Ελληνική Εταιρία Ποινικού Δικαίου για το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριό της στο Αμφιθέατρο Καρατζά 22-24 Μαίου με θέμα «η ποινική νομοθέτηση και τα προβλήματά της’.

9.Το ΔΣΑ ενέκρινε το από 26.3.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την προμήθεια χαρτιού Σαμουά για την εκτύπωση των περιοδικών Νομικό Βήμα και Κώδικας Νομικού Βήματος.

10. Έγινε ομόφωνα δεκτή από το ΔΣ του ΔΣΑ η Εισήγηση της Συμβούλου Ταμία Μαρινέτας Γούναρη για ανανέωση της παρούσας σύμβασης λειτουργίας του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων επί της οδού Μαυρομιχάλη και Διδότου με το μειωμένο μίσθωμα των 2000 ευρώ μέχρι τη λήξη της άδειας λειτουργίας 14.1.2016.

11. Το ΔΣΑ ενέκρινε παράταση της σύμβασης με την εταιρία «FMS FACILITY MANAGEMENT SERVICES AE” με τους ίδιους όρους για δύο μήνες, ή μέχρι να ολοκληρωθεί ο νέος διαγωνισμός και η επιλογή του νέου αναδόχου.

12. Το ΔΣ του ΔΣΑ ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό  του ΔΣΑ έτους 2014 καθώς και τον προϋπολογισμό του Συλλόγου για το 2014(Αναλυτική ενημέρωση σε χωριστές αναρτήσεις).

13.Ο Σύμβουλος του ΔΣΑ Δημήτρης Βερβεσός ενημέρωσε τα Μέλη του ΔΣ ότι η διοικούσα Επιτροπή του τομέα Ασφάλισης Νομικών αποφάσισε α) να εισηγηθεί την παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2014 έως 30.6.2015 (επικυρώθηκε από το ΔΣ του ΕΤΑΑ την Πέμπτη 24/4/2015)  β) να ζητήσει δάνειο 20 εκατομμυρίων ευρώ από το ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ / ΕΤΑΑ, γιατί το Ταμείο δεν έχει να πληρώσει συντάξεις τους επόμενους 4 μήνες ελπίζοντας ότι τους επόμενους μήνες θα αυξηθούν τα έσοδα από τις ρυθμίσεις οι οποίες μέχρι σήμερα δεν πάνε καλά γιατί οι μόνοι που ρυθμίζουν χρέη είναι οι παλιοί ασφαλισμένοι, γ) αν δεν παραταθεί η προθεσμία ρύθμισης μέχρι 27.5.15 να ενημερώσει ο Σύλλογος τους δικηγόρους να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέχρι 30-4-2015  δ) η Εθνική Τράπεζα δέχεται να πληρώνονται οι ρυθμίσεις με κάρτα αλλά εφάπαξ και όχι με δόσεις,  ε) μέχρι 30.6.15 να εγκριθεί η πρόσληψη τριών ασκουμένων για δύο μήνες διότι η Υπηρεσία έχει ελλείψεις και δεν μπορεί να λειτουργήσει.  Το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε την πρόσληψη τριών ασκουμένων για δύο μήνες.

14. Το ΔΣ του ΔΣΑ έκανε δεκτή την Εισήγηση του κ. Μιχαήλ Καλαντζόπουλου Προέδρου ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑ για ενίσχυσή του με 18.000 ευρώ συνολικά προκειμένου να καλύψει τις τρέχουσες λειτουργικές του ανάγκες  για ένα τρίμηνο και να προβεί σε σχεδιασμό νέων προγραμμάτων εκπαίδευσης.

15. Εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΔΣΑ η προσφορά της PROLINK για τη μετάπτωση ιστορικών δεδομένων στο νέο μηχανογραφικό σύστημα και εξουσιοδοτήθηκε η Σύμβουλος Ταμίας να διαπραγματευθεί το ποσό της προσφοράς.

16. Εγκρίθηκε τέλος από το ΔΣΑ η προσφορά του Γεωργίου Χρυσικού για την εφαρμογή συστήματος αποστολής μηνυμάτων στο Εφετείο Αθηνών, προκειμένου να ενημερώνονται οι Δικηγόροι με sms για την εξέλιξη των υποθέσεων τους.


Ετικέτες για αναζήτηση ΔΣΑ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο