Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Χαρακτηρισμός πλοίων αναψυχής - Διευκρινίσεις για τις μεταβολές στα τουριστικά πλοία με τον νόμο 4276/2014

Με εγκύκλιο της ΓΓΔΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις του  ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α') αναφορικά με τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» και δίνονται σχετικές διευκρινίσεις

Αναλυτικά οι διατάξεις και οι διευκρινίσεις επ αυτών όπως δημοσιεύθηκαν στην απόφαση:

1. Με την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4276/2014 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 περί ναυλοσυμφώνου του ν. 4256/2014 και η φράση «με καταστάσεις επιβαινόντων» αντικαθίσταται με τη φράση «με ενημερωμένες καταστάσεις επιβαινόντων».

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει πλέον η υποχρέωση ενημέρωσης της κατάστασης επιβαινόντων από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη με τις εκάστοτε μεταβολές που λαμβάνουν χώρα χωρίς ωστόσο να απαιτείται η δήλωση της μεταβολής στη λιμενική αρχή ή η θεώρηση της κατάστασης επιβαινόντων.

2. Με την περίπτωση ε) της παρ. 2 του ως άνω ιδίου άρθρου και νόμου τροποποιείται η παράγραφος 3δ. υποπερίπτωση α) του άρθρου 9 περί ειδικών ρυθμίσεων του ν. 4256/2014 αναφορικά με τις υποχρεώσεις για την υποβολή πληροφοριών κατάπλου και απόπλου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

Συνεπώς, για τα πλοία αναψυχής που εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα δεν απαλλάσσεται ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης και το πλοίο από τις μεταξύ άλλων υποχρεώσεις τους (δηλαδή τήρησης ναυτιλιακών εγγράφων , καταβολή λιμενικών και λοιπών τελών και δικαιωμάτων) καθώς και της υποχρέωσης για την υποβολή πληροφοριών κατάπλου και απόπλου. 

3. Επιπλέον, σύμφωνα με τη β) ανωτέρω σχετική διαταγή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, απαραίτητη προϋπόθεση για το χαρακτηρισμό ενός πλοίου αναψυχής ως επαγγελματικού είναι, έως την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας του Μητρώου του άρθρου 2 του ν. 4256/2014, να διαθέτει άδεια του ν. 2743/1999 σε ισχύ (ή άδεια του ν. 2743/1999 για την οποία δεν έχει παρέλθει η τρίμηνη προθεσμία για τη θεώρησή της κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4256/2014) ή να έχει εφοδιαστεί με προσωρινή άδεια της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν χαρακτηρίζεται επαγγελματικό πλοίο αναψυχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4256/2014, ενώ μπορεί να έχει χαρακτηριστεί επαγγελματικό σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας.

Ωστόσο, πλοία που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως επαγγελματικά στη χώρα μας σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορούν να εκτελούν διεθνείς πλόες, δηλαδή:

α) να παραλάβουν τους επιβάτες τους από την αλλοδαπή, ανεξάρτητα από το εάν θα τους αποβιβάσουν ή όχι στην Ελλάδα ή

β) να παραλάβουν τους επιβάτες τους από την Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι θα τους αποβιβάσουν στην αλλοδαπή ή

γ) να διέρχονται από την Ελλάδα, έχοντας παραλάβει τους επιβάτες τους από την αλλοδαπή και με σκοπό να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους (αποβίβαση) στην αλλοδαπή.

4. Υπενθυμίζεται ότι ο εφοδιασμός των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 2743/1999 ή του ν. 4256/2014 με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. καυσίμων πραγματοποιείται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στα άρθρα 18 και 19 της αριθμ. Τ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β'), ενώ ο εφοδιασμός των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων με ξένη σημαία πραγματοποιείται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις αριθμ. Ε.180/10/Α0018/22-2-2002, Δ.1105/70/Α0018/8-7-2005 καθώς και την αριθμ. Δ.762/70/Α0018/4-5-2007 ΕΔΥΟ.

Οι ποσότητες καυσίμου με τις οποίες μπορούν να εφοδιάζονται τα ως άνω πλοία είναι οι ποσότητες που κρίνονται αναγκαίες με βάση το ναυλοσύμφωνο για την εκτέλεση του ναύλου τους.

5. Τέλος και δεδομένου ότι σύμφωνα με το ν. 4256/2014 δίνεται η δυνατότητα σε πλοία αναψυχής που δεν εκτελούν σύμβαση ναύλωσης να ιδιοχρησιμοποιούνται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές εφοδιασμού ή αντίστοιχα επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων, στην προσεκτική εξέταση των εκάστοτε προσκομιζόμενων ναυλοσυμφώνων και καταστάσεων επιβαινόντων για την ορθή φορολογική μεταχείριση των παραλαμβανόμενων καυσίμων.

Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας αναφορικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη νόμιμη χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο του καυσίμου, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα πρέπει να προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Ετικέτες για αναζήτηση ΕΦΚ τουριστικά πλοία ναυλοσύμφωνα


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο