Ανακοίνωση για τη διακοπή λειτουργίας του «ΕΡΓΑΝΗ» στις 07/03/15


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

11/Μαρ/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΡΓΑΝΗ» ΣΤΙΣ 07.03.2015 (09:15 ΠΜ - 12:20 ΜΜ)

Δεδομένου ότι η εν λόγω διακοπή ήταν προγραμματισμένη, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είχε αναρτηθεί ανακοίνωση, οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ θα αντιμετωπίζουν οποιεσδήποτε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής εντύπων, έστω και αν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του εντύπου εμπίπτει στα προαναφερθέντα χρονικά όρια, βάσει των οριζόμενων στην παράγραφο (στ) του άρθρου 4 της υπʼ αριθ. 29502/85/1.9.2014 ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων τους ….κλπ.


https://www.taxheaven.gr