Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης του Κ.Ε.Α.Ο. για το 2015

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ’Α/23-7-2013) ιδρύθηκε στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) με σκοπό την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (σε πρώτη φάση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).

Η ίδρυση του Κ.Ε.Α.Ο. εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου δράσης για την ενοποίηση των διαδικασιών είσπραξης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και αποτελεί υψηλής προτεραιότητας δράση, συνδεόμενη άμεσα με το στρατηγικό στόχο της καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής.

Η σύσταση του Κ.Ε.Α.Ο. έρχεται να καλύψει την επιτακτική ανάγκη για αύξηση της εισροής εσόδων στους ΦΚΑ, μέσω της αντιμετώπισης διαχρονικών παθογενειών στους μηχανισμούς είσπραξης και της λήψης μέτρων κατά της συστηματικής αποφυγής καταβολής των εισφορών.

To Κ.Ε.Α.Ο. στοχεύει στη βελτίωση και ενίσχυση των διαδικασιών είσπραξης των οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η οποία και αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των εσόδων τους. Με την έννοια αυτή, η δημιουργία του Κ.Ε.Α.Ο. αποτελούσε από καιρό πάγιο αίτημα για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την εξασφάλιση των παροχών των ταμείων.

Στην κατεύθυνση αυτή, για πρώτη φορά με τη δημιουργία του Κ.Ε.Α.Ο.:

> Συστηματοποιείται η διαδικασία είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και θεσπίζεται ένας ενιαίος μηχανισμός είσπραξης για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ)

> Γίνεται προσπάθεια διαχωρισμού των άμεσα εισπράξιμων και μη οφειλών, με συγκεκριμένα κριτήρια, με σκοπό να επικεντρωθούν οι υπηρεσίες στην κατά προτεραιότητα είσπραξη των άμεσα εισπράξιμων οφειλών και να αποτραπεί η κατασπατάληση υλικών και ανθρώπινων πόρων με την επιδίωξη της αναγκαστικής είσπραξης οφειλών με πολύ χαμηλή ή και μηδενική εισπραξιμότητα.

> Εξασφαλίζεται η κεντρική παρακολούθηση των οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., και δημιουργείται το προφίλ του κάθε οφειλέτη με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., τη διασύνδεση με το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ., τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κλπ. Τα παραπάνω επιτρέπουν την δίκαιη διαχείριση των υποθέσεων βάσει της συμπεριφοράς του οφειλέτη και την εκτέλεση στοχευμένων, κατά περίπτωση, δράσεων για την είσπραξη των οφειλών. Παράλληλα, εντείνεται ο έλεγχος αφερεγγυότητας των Κοινών Επιχειρήσεων που είναι οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο. με τον εντοπισμό των περιπτώσεων οργανωμένης εισφοροδιαφυγής και συστηματικής δημιουργίας οφειλών με μεθόδους που συνδυαζόμενες, πληρούν την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της απάτης, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη για τα αδικήματα του Α.Ν. 86/1967 (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών).

Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο του Κ.Ε.Α.Ο. διαρθρώνεται σε 14 κατηγορίες δράσεων, για κάθε μια από τις οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για το περιεχόμενο, τον αρμόδιο για την υλοποίησή της, την υφιστάμενη κατάσταση, τον προγραμματισμό για το επόμενο έτος, τους δείκτες επίτευξης αποτελέσματος, τις πιθανές δυσκολίες, τους κινδύνους που συνοδεύουν την υλοποίησή της και λοιπά στοιχεία.

Το Κ.Ε.Α.Ο. λειτουργεί με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, και εποπτεύεται από τον Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Προϊστάμενος των υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. ορίζεται Συντονιστής. Με την υπ’ αριθμ. Φ.10021/οικ.26418/2993/10-9-2013 απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ορίστηκε Συντονίστρια του Κ.Ε.Α.Ο. η κ. Βαρβάρα Χατζήευσταθιάδου.

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) ανάγονται στον τομέα της είσπραξης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ άνω των 5.000,00 € και των οφειλών προς τους ανωτέρω φορείς που κατέστησαν απαιτητές λόγω μη τήρησης προηγούμενων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής.

Η είσπραξη των καθυστερούμενων οφειλών που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κ.Ε.Α.Ο. παραμένει στην αρμοδιότητα των φορέων.

Οι αρμοδιότητες του Κ.Ε.Α.Ο. καθορίζονται από τον ν. 4172/2013 (άρθρο 101 παρ.6) και περιγράφονται λεπτομερώς στη Φ.10021/34047/1007/25.11.2013 απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β'3073/3-12-2013).


Ολόκληρο το σχέδιο ως συνημμένο αρχείο


ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΕΤΟΥΣ 2 0 1 5Ετικέτες για αναζήτηση ΙΚΑ Κ.Ε.Α.Ο.


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο