Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Επιστολή του Ο.Ε.Ε. Π.Τ. Θράκης για παράταση καταληκτικής ημερομηνίας δημοσίευσης οικ. καταστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟIΚΟΝΟΜIΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΔΡΑ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Μ. Μ. Βασιλείου 3 69100
Τηλ. 2531023035
Fax 2531082992
Email [email protected]

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 06/03/2015

Προς: Υπουργείο Οικονομίας , Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Τομέας Οικονομίας
Υπουργός : Κος Σταθάκης Γιώργος
Κοιν. Γενική Γραμματεία ΥΠΑΑΝ

Aρ. Πρωτ.: …….

Θέμα: Παράταση και οριστική μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ΙΚΕ, ΕΠΕ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας οι εταιρίες με τη μορφή ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ έχουν υποχρέωση δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό εταιρική διαφάνεια.

Πιο συγκεκριμένα και δυνάμει του άρθρου 25 του Ν. 2190/1920, οι Ανώνυμες εταιρίες, καλούνται μέσω της Τακτικής Γενικής τους Συνέλευσης, να εγκρίνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους, εντός έξι μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής τους χρήσης.

Αντίστοιχα, οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, δυνάμει των άρθρων 8 και 21 του Ν. 3190/1955, καλούνται να δημοσιεύσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους είκοσι ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης των εταίρων.

Τέλος, όσον αφορά στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες και δυνάμει του άρθρου 98 του Ν. 4072/2012, υφίσταται η υποχρέωση δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εν λόγω εταιριών στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής τους χρήσης. Οι καταστάσεις αυτές εγκρίνονται από τη Συνέλευση των εταίρων, η οποία συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το μήνα και εντός 4 μηνών από το τέλος της ως άνω εταιρικής χρήσης.

Στο σημείο αυτό είναι εύλογο να σημειωθεί ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των παραπάνω εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4172/2013, υποβάλλονται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.

Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις παραπάνω διατάξεις που αφορούν στις προβλεπόμενες προθεσμίες για τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι σε κάθε περίπτωση αυτές μόνο σύγχυση προκαλούν στους έχοντες την συγκεκριμένη υποχρέωση, χωρίς να εξυπηρετείται τελικά κανένας απολύτως σκοπός σχετικά με την εκπλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων των παραπάνω εταιριών (ΙΚΕ , ΕΠΕ).

Το παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα εκκρεμούν εγκύκλιοι για τον προσδιορισμό φορολογητέων κερδών των επιχειρήσεων αλλά και με τη διαπιστωμένη αδυναμία του Γ.Ε.ΜΗ. να ανταποκριθεί στην υποβολή ηλεκτρονικών δικαιολογητικών μέσω του νέου συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων, που μετρά μόνο λίγες μέρες λειτουργίας, μας επιβάλλει να αιτηθούμε την παράταση και οριστική μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών που αφορούν στη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των ΙΚΕ και ΕΠΕ, στις ημερομηνίες που ισχύουν μέχρι και σήμερα και αφορούν στις ΑΕ.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη παράταση είχε δοθεί με τη διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 4161/2013, με την οποία είχε μετατεθεί η καταληκτική ημερομηνία για τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εν λόγω εταιριών μέχρι και την 31/07/2013.


Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε. Π.Τ. Θράκης
Μαλτέζος Μενέλαος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο