Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει τα θεμέλια για μια πιο δίκαιη και διαφανή προσέγγιση της φορολογίας στην Ε.Ε.

Βρυξέλλες, 18 Φεβρουάριος 2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα τις εργασίες που αφορούν το φιλόδοξο πρόγραμμά της για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Το σώμα των επιτρόπων πραγματοποίησε μια πρώτη συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με τις βασικές δράσεις που ενδεχομένως αναληφθούν για να διασφαλιστεί μια πιο δίκαιη και διαφανής προσέγγιση της φορολογίας στην ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ έχει ορίσει την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ως ύψιστη πολιτική προτεραιότητα της παρούσας Επιτροπής, και η σημερινή συζήτηση επικεντρώθηκε στα πλέον επείγοντα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σ΄αυτόν τον τομέα.Συμφωνήθηκε ότι βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες θα φορολογούνται εκεί όπου ασκούνται οι κερδοφόρες οικονομικές τους δραστηριότητες και ότι δεν θα μπορούν να αποφεύγουν την καταβολή του μεριδίου που τους αναλογεί μέσω πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε ευρεία συναίνεση μεταξύ των επιτρόπων ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της φορολογικής διαφάνειας στον τομέα της φορολογίας των εταιρειών.

Για τον σκοπό αυτό, οι επίτροποι συμφώνησαν να παρουσιάσουν, τον Μάρτιο, μια δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια.

«Μια ευημερούσα Ευρώπη χρειάζεται δίκαια, διαφανή και προβλέψιμα φορολογικά συστήματα ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις των επιχειρήσεων και να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Στο πλαίσιο των εργασιών μας για μια βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά, θέλουμε να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια και έναν δικαιότερο φορολογικό ανταγωνισμό, τόσο εντός της ΕΕ όσο και παγκοσμίως. Είναι απαράδεκτο να εξαρτώνται οι φορολογικές αρχές από τις διαρροές πληροφοριών για να επιβάλλουν τη φορολογική νομοθεσία», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο.

Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Οι «γκρίζες ζώνες» ευνοούν την ανάπτυξη καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών και επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων· η διαφάνεια και η συνεργασία είναι οι φυσικοί εχθροί τους. Έφτασε η ώρα για μια νέα εποχή ανοίγματος μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων, μια νέα εποχή αλληλεγγύης μεταξύ των κυβερνήσεων, ώστε να εξασφαλιστεί δίκαιη φορολογία για όλους. Η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως να διασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο φορολογικής διαφάνειας στην Ευρώπη.»

Η Επιτροπή υλοποιεί ταχέως τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της τον περασμένο Δεκέμβριο: τον επόμενο μήνα θα προτείνει νομοθεσία για την επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με φορολογικές αποφάσεις. Βάσει των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ, τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με αποφάσεις που αφορούν τα εταιρικά φορολογικά τους καθεστώτα, τα οποία είναι συνήθως ιδιαίτερα πολύπλοκα. Ως εκ τούτου, οι φορολογικές αρχές δυσκολεύονται να εντοπίσουν τον τόπο άσκησης των βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων μιας εταιρείας και, κατ΄επέκταση, να επιβάλουν τη φορολογική νομοθεσία με δίκαιο τρόπο. Κατά συνέπεια, πολλές πολυεθνικές επιχειρούν να μεταφέρουν τα κέρδη τους και να μειώνουν στο ελάχιστο τις φορολογικές τους οφειλές, στερώντας τις κυβερνήσεις της ΕΕ από πολύτιμα φορολογικά έσοδα και υπονομεύοντας τη δίκαιη φορολογία.

Η πρόταση του Μαρτίου θα συνοδεύεται από μια ευρύτερη σειρά μέτρων για την αύξηση της διαφάνειας· στη σημερινή συζήτηση προσανατολισμού εξετάστηκαν διάφορες νομοθετικές και μη νομοθετικές επιλογές.

Η δέσμη φορολογικής διαφάνειας του επόμενου μήνα είναι μόνο η αρχή, καθώς περισσότερα μέτρα σε αυτόν τον τομέα αναμένεται να ληφθούν κατά τη διάρκεια του 2015. Η Επιτροπή θα υποβάλει μια δεύτερη δέσμη μέτρων σχετικά με τη δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση εταιρειών φέτος το καλοκαίρι, η οποία θα λαμβάνει επίσης υπόψη τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο τού G20 και του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Ιστορικό:

Τον Μάρτιο η Επιτροπή θα υποβάλει δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένης νομοθετικής πρότασης για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με φορολογικές αποφάσεις.

Στο πρόγραμμα εργασίας της που παρουσίασε τον Δεκέμβριο, η Επιτροπή δήλωσε την πρόθεσή της να πατάξει τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι φόροι θα καταβάλλονται στη χώρα όπου πραγματοποιούνται κέρδη.

Παρουσιάζοντας τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 15 Ιουλίου 2014, ο Πρόεδρος Γιούνκερ δήλωσε τα εξής: «Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη δικαιοσύνη στην εσωτερική μας αγορά. Μολονότι αναγνωρίζουμε ότι τα εθνικά φορολογικά συστήματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, οφείλουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, ώστε όλοι να συμβάλλουν κατά το μερίδιο που τους αναλογεί.»

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή ξεκίνησε τέσσερις διεξοδικές έρευνες στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων  (βλέπε επίσης εδώ) τέσσερις διεξοδικές έρευνες στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων (βλέπε επίσης εδώ) σε σχέση με φορολογικές αποφάσεις που εκδόθηκαν από την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες. Στις αρχές του μήνα, η Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα για ένα βελγικό φορολογικό καθεστώς που επιτρέπει στις πολυεθνικές εταιρείες να καταβάλλουν σημαντικά μειωμένο εταιρικό φόρο στο Βέλγιο. Επίσης, η Επιτροπή έχει ήδη ζητήσει από όλα τα κράτη μέλη να της παράσχουν πληροφορίες για τις πρακτικές που ακολουθούν στο πλαίσιο των φορολογικών αποφάσεων προκειμένου να διαπιστώσει εάν και πού προκαλείται στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά εξαιτίας επιλεκτικών φορολογικών πλεονεκτημάτων.


Ετικέτες για αναζήτηση φοροδιαφυγή διαφάνεια ΕΕ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο