Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2007

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε και φέτος τις ελάχιστες αμοιβές Λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών...

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ.Β.Σ.

Ι. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών και Ελεύθερων Επαγγελματιών : 170,00

ΙΙ. Επιχειρήσεις Εμπορικές & Βιοτεχνικές :210,00

ΙΙΙ. Επιχειρήσεις Μικτές : 260,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις παραπάνω επιχειρήσεις εάν απασχολείται προσωπικό πάνω από 1 άτομο θα υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση στις ανωτέρω τιμές 15,00 κατΆ απασχολούμενο άτομο.

Οι αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α, οι δε ετήσιες αποδοχές θα περιλαμβάνουν 14 μηνιαίες, όπου η σχέση εργασίας δεν είναι εξαρτημένη. Εννοείται ότι δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή για τις Δηλώσεις Εισοδήματος της επιχείρησης.

Τέλος, οι αμοιβές διαμορφώνονται προς τα πάνω λαμβανομένων υπόψη των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης.

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ.Β.Σ

 1. Επιχειρήσεις Ατομικές : 390,00
 2. Εταιρείες Ο.Ε. - Ε.Ε. : 610,00
 3. Εταιρείες Ε.Π.Ε : 660,00
 4. Εταιρείες Α.Ε. : 770,00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις παραπάνω επιχειρήσεις εάν απασχολείται προσωπικό πάνω από 1 άτομο θα υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση στις ανωτέρω τιμές 30,00 κατΆ απασχολούμενο άτομο.

Οι αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α, οι δε ετήσιες αποδοχές θα περιλαμβάνουν 14 μηνιαίες, όπου η σχέση εργασίας δεν είναι εξαρτημένη. Εννοείται ότι δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή για τις Δηλώσεις Εισοδήματος της Επιχείρησης.

Τέλος, οι αμοιβές διαμορφώνονται προς τα πάνω λαμβανομένων υπόψη των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης.

3.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. 3427/05

ανεξαρτήτου κατηγορίας βιβλίων Κ.Β.Σ. και νομικής μορφής της (μηνιαία) :

I. 1ο Τεχνικό Έργο : 500,00

II. 2o Τεχνικό Έργο : 300,00

III. 3ο Τεχνικό Έργο : 200,00

IV. Πέραν του τρίτου τεχνικού έργου της επιχείρησης τιμή κατόπιν ειδικής συμφωνίας των συμβαλλόμενων.

4. ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 • Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. ( Α – Β κατ.) : 85,00
 • Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. ( Γ κατ.) :100,00
 • Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α (Α-Β κατ): 165,00
 • Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α (Γ κατ): 200,00
 • Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ :85,00
 • Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. : 110,00
 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων(πλην επαγγελματιών): 85,00
 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με εισόδημα από ακίνητα(πλην επαγγελματιών): 100,00
 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3: 180,00
 • Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3 και με Εισόδημα ακινήτων: 220,00
 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Α.Ε και Ε.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και Ισολογισμού χρήσης): 770,00
 • Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Ο.Ε.-Ε.Ε & λοιπών Νομικών προσώπων: 320,00
 • Λοιπές Δηλώσεις μη σχετιζόμενες άμεσα με φορολογία Εισοδήματος (Κτηματολόγιο-Μεταβιβάσεις Ακινήτων κ.λ.π.):100,00
 • Δήλωση Φ.Μ.Α.Π.(ανά ακίνητο): 100,00
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών: 125,00
 • Δηλώσεις Περαιώσεων παρελθουσών χρήσεων ανά περαιούμενη χρήση (Α-Β κατ.):110,00
 • Δηλώσεις Περαιώσεων παρελθουσών χρήσεων ανά περαιούμενη χρήση (Γ κατ) : 220,00
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι παρακάτω αμοιβές περιλαμβάνουν την εργασία που θα εκτελεστεί από τον αρμόδιο λογιστή στη Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης και μόνον. Δηλαδή δεν περιλαμβάνουν και αμοιβές διεκπεραίωσης εκκρεμοτήτων των φορολογούμενων σε ασφαλιστικά ταμεία και επιμελητήρια.

Α) ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(ανά ώρα απασχόλησης) : 25,00

Β) ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(κατΆ αποκοπή)

1. Αμοιβή απασχόλησης σε προληπτικούς ελέγχους (Α-Β κατ.) : 70,00

2. Αμοιβή απασχόλησης σε προληπτικούς ελέγχους ( Γ κατ.) : 90,00

3. Αμοιβή απασχόλησης σε τακτικούς και συνοπτικούς ελέγχους (Α-Β κατ.) : 330,00

4. Αμοιβή απασχόλησης σε τακτικούς και συνοπτικούς ελέγχους (Γ κατ.): 660,00

Γ)ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(διαδικασίες σε Δ.Ο.Υ.)

1. Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων (Α-Β-Γ κατ. ):270,00

2. Έναρξη Ο.Ε.-Ε.Ε. (Α-Β-Γ κατ.): 330,00

3. Έναρξη Ε.Π.Ε. : 500,00

4. Έναρξη Α.Ε. : 830,00Δ) ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(διαδικασίες σε Δ.Ο.Υ.)

1. Διακοπή Ατομικών Επιχειρήσεων : 270,00

2. Διακοπή Ο.Ε.-Ε.Ε. : 390,00

3. Διακοπή Ε.Π.Ε.: 660,00

4. Διακοπή Α.Ε.: 1320,00

Ε) ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

( αμοιβή πρώτης επίσκεψης στο γραφείο ή στην επιχείρηση) : 55,00

ΙΣΧΥΣ 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΟΛΥΓΓΕΡ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο