Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Aποτελέσματα συγκρότησης Μητρώου Παρόχων για την υλοποίηση της Δράσης «EΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Aποτελέσματα συγκρότησης Μητρώου Παρόχων για την υλοποίηση της Δράσης «EΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει τα αποτελέσματα συγκρότησης του Μητρώου Παρόχων, σύμφωνα με το κεφ. 3 της Πρόσκλησης 8/2014, οι οποίοι κρίθηκαν επιλέξιμοι για την υλοποίηση της Δράσης,

«EΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 97/3/20-01-2015, απόφαση του ΔΣ ΟΑΕΔ κρίθηκαν επιλέξιμοι

67 Πάροχοι Κατάρτισης

Εκ των οποίων

13 Κοινοπραξίες και 54 Μεμονωμένοι Πάροχοι

και

1.136 Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις Με 42.270 Προσφερόμενες Θέσεις

Σημειώνεται ότι το 25 % ( κατ’ ελάχιστο) των Προσφερομένων Θέσεων Πρακτικής από τις Επιχειρήσεις θα πρέπει να οδηγήσουν σε θέσεις Απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.

Στους πίνακες που αναρτώνται εμφανίζονται για κάθε έναν από τους Παρόχους οι προσφερόμενες θέσεις ανά Περιφέρεια , Κλάδο και συνεργαζόμενη Επιχείρηση.

    ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*******34
    Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ KAI ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ********6
    ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΕΚ 09****24
    ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ******30
    ΜΕΤΡΟΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ******63
    ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (AMKE) ******25
    ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ *******2
    ΓΕΩΡΓΙΚΟ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ *****2
    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*******4
    EUROCOURSE KAI ΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ********4
    ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ******64
    ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ******522
    ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ******24
    Μ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ KAI ΣΙΑ Ε.Ε.******00
    ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ "ΕΥΡΩΙΔΕΑ"*******43
    ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ********9
    ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ *******7
    Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικής Εμβέλειας Z-INVEST *******7
    ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ******10
    ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ *******75
    ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ******21
    ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ******300
    Κ.Ε.Κ. ΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ*******33
    ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΔΙΑΥΛΟΣ********4
    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*******97
    01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ *******80
    ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ *******80
    Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ KAI ΣΙΑ Ε.Ε. ******40
    ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε. *******18
    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. *******75
    ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.********18
    Κ.Ε.Κ. Μ.Ι.Τ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ*******4
    ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. *******60
    MASTER Κέντρο Κατάρτισης και Συμβουλευτικής ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ******2
    Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων KAI Εκπαίδευσης ******56
    EFFECTIVE MANAGEMENT INTERNATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ********13
    INTEGRATION KΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ******502
    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ******322
    ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. *******03
    ΠΡΟΟΔΟΣ 21 ΕΠΕ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ********10
    Χ.ΠΕΠΟΝΗΣ KAI ΣΙΑ Ο.Ε 0*****02
    ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε *******48
    ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ *******12
    Κ.Ε.Κ. ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε.******99
    ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ********304
    ΜΑΡΙΑ ΧΑΪΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΕΚ PRAXIS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ******62
    ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ******41
    E.DIS.I. NET Α.Ε.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ******00
    ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ *******14
    Κ.ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ KAI ΣΙΑ Ο.Ε - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ *******90
    ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ *******07
    ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΡΑΣΗ *******75
    ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ******82
    Μ.Ε.Κ. Α.Ε. - POLIS Κε.Δι.Βι.Μ2 - ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ - ΚΕΚ "ΓΗ" - ΚΕ.Κ ΑΝΕΛΙΞΙΣ Α.Ε. *****25
    ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ ******16
    ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ KAI ΣΙΑ *******75
    ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ******18
    ΚΕΚ VOUCHER ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ******040
    ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ-ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ******23
    IDEA4SYNERGY 99****30
    Κ/Ξ HONESTY-ΕΡΕΙΣΜΑ 29-64 ******96
    ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ CONSUL 29-64 ******04
    ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ Ζ. ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ- ΚΕΚ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ******81
    ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 99****81
    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΪΝΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*****239
    «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ επ. 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 9*****66
    EUROTEAM ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε. *******00
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο