Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Έλλειμμα 997 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Νοέμβριο του 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

20/01/2015

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το Νοέμβριο του 2014, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 997 εκατ. ευρώ, κατά 244 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του Νοεμβρίου του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των καθαρών τρεχουσών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης από την ΕΕ, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων να παρουσιάσει μικρό έλλειμμα το Νοέμβριο, έναντι πλεονάσματος τον ίδιο μήνα του 2013. Παράλληλα, μικρή αύξηση σημειώθηκε στο εμπορικό έλλειμμα και στο έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων. Οι μεταβολές αυτές αντισταθμίστηκαν, ως ένα βαθμό, από τη βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε οριακά κατά 10 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο του 2013, λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της αντισταθμίστηκε από τη μείωση των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων, ενώ το εμπορικό έλλειμμα χωρίς καύσιμα και πλοία δεν παρουσίασε μεταβολή. Σημειώνεται ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο το Νοέμβριο του 2014 (έναντι μείωσης τον ίδιο μήνα του 2013), οφειλόμενη στην άνοδο των εξαγωγών αγαθών εκτός καυσίμων, ενώ οι εισπράξεις από εξαγωγές καυσίμων μειώθηκαν. Επίσης, αύξηση παρουσίασε και η συνολική δαπάνη για εισαγωγές, λόγω της αύξησης των πληρωμών για εισαγωγές λοιπών αγαθών και σε μικρότερο βαθμό καυσίμων, ενώ η δαπάνη για αγορές πλοίων παρουσίασε κάμψη.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 128 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, λόγω της βελτίωσης των ισοζυγίων κυρίως των μεταφορών (θαλάσσιων και αεροπορικών) και δευτερευόντως των ταξιδιωτικών και λοιπών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 30,7%, αντανακλώντας σημαντική άνοδο κατά 53,9% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών. Η άνοδος αυτή των εισπράξεων αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο των ταξιδιωτικών δαπανών κατοίκων στο εξωτερικό.

Το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2014, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε πλεόνασμα 2,5 δισεκ. ευρώ, έναντι 1,3 δισεκ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2013. Επίσης, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα 2,3 δισεκ. ευρώ, έναντι 436 εκατ. ευρώ το 2013, εξέλιξη οφειλόμενη στη βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια του ενδεκαμήνου, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν άνοδο 8,4% (έναντι 2,4% την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους). Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,7%, ενώ οι εισπράξεις από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 11,3%.

Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 918 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων. Οι καθαρές πληρωμές για αγορές καυσίμων παρουσίασαν μικρή μόνο αύξηση, όπως και το έλλειμμα των λοιπών αγαθών.

Η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 2,8 δισεκ. ευρώ οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές, μεταφορικές, αλλά και λοιπές υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους σημείωσαν άνοδο κατά 10,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013, αντανακλώντας άνοδο κατά 22,7% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών.

Επίσης στο ενδεκάμηνο, το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων περιορίστηκε κατά 366 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους. Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων συρρικνώθηκε κατά 1,1 δισεκ. ευρώ σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2013, κυρίως λόγω των μειωμένων μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης από την ΕΕ και διαμορφώθηκε σε 2,8 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων

Το Νοέμβριο του 2014, το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 486 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσιο από εκείνο του Νοεμβρίου του 2013. Το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2014, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαιακών μεταβιβάσεων ανήλθε σε 2,3 δισεκ. ευρώ, έναντι 3,0 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων (τρεχουσών και κεφαλαιακών) παρουσίασε πλεόνασμα 5,1 δισεκ. ευρώ το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2014, έναντι 6,9 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων

Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2014 πλεόνασμα 4,8 δισεκ. ευρώ, έναντι 4,3 δισεκ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2013.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Νοέμβριο του 2014, στις άμεσες επενδύσεις από κατοίκους Ελλάδος στο εξωτερικό δεν σημειώθηκαν αξιόλογες συναλλαγές. Oι άμεσες επενδύσεις από κατοίκους εξωτερικού στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 132 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της εξαγοράς του 25% των μετοχών της Costa Navarino από την Fivedunes Limited (συμφερόντων της Olayan Group) με έδρα την Κύπρο.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή 2,5 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται αφενός στη μείωση (εκροή 1,1 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου στην αντίστοιχη αύξηση (κατά 1,4 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού.

Στις λοιπές επενδύσεις παρατηρήθηκε καθαρή εισροή 2,8 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην καθαρή αύξηση (κατά 4,2 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αποπληρωμή δανείων από κατοίκους ύψους 1 δισεκ. ευρώ.

Το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2014, οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 1,4 δισεκ. ευρώ, ενώ οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή εκροή ύψους 515 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή 6,0 δισεκ. ευρώ, καθώς η καθαρή εκροή (8,2 δισεκ. ευρώ) για επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο των υποχρεώσεων (2,2 δισεκ. ευρώ). Η τελευταία ήταν αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων (8 δισεκ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (5,9 δισεκ. ευρώ).

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή εισροή ύψους 2,3 δισεκ. ευρώ, αντανακλά κυρίως τη μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων κατά 2 δισεκ. ευρώ, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση των υποχρεώσεων κατά 736 εκατ. ευρώ. Η μικρή αύξηση των υποχρεώσεων οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η καθαρή αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς το εξωτερικό (εισροή 6,7 δισεκ. ευρώ) σχεδόν αντισταθμίστηκε από την πτώση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (εκροή 5,9 δισεκ. ευρώ).

Στο τέλος Νοεμβρίου 2014 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 4,9 δισεκ. ευρώ έναντι 4,3 δισεκ. ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου του 2013.

Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών του μηνός Δεκεμβρίου 2014 θα ανακοινωθούν στις 20 Φεβρουαρίου 2015.

Σχετικός Σύνδεσμος: Ισοζύγιο Πληρωμών: Νοέμβριος 2014 - Πίνακας
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο