Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

«Η Ε.Σ.Ε.Ε. θέλει τα καταστήματα ανοικτά την τελευταία Κυριακή του έτους στα πλαίσια των 7 θεσμοθετημένων Κυριακών»

ΕΣΕΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα · τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209, email: [email protected]

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Η ΕΣΕΕ θέλει τα καταστήματα ανοικτά την τελευταία Κυριακή του έτους στα πλαίσια των 7 θεσμοθετημένων Κυριακών»

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, με αφορμή την τροπολογία που κατατέθηκε στις 17/12/2014 με την οποία προστίθεται στο προαιρετικό άνοιγμα των καταστημάτων η τελευταία Κυριακή του έτους, απέστειλε σήμερα με κατεπείγουσα επιστολή της προς την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, την θέση που είχε εκφράσει προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για αντικατάσταση της πρώτης εκ των δύο Κυριακών πριν τα Χριστούγεννα με την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου αναφορικά με το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων.

Από την πρώτη στιγμή της θεσμοθέτησης του νόμου 4177/2013, η ΕΣΕΕ είχε επισημάνει ότι αντί των δύο Κυριακών προ των Χριστουγέννων τα καταστήματα θα έπρεπε να είναι ανοιχτά τις δύο τελευταίες Κυριακές του έτους, όταν πλέον θα είχε καταβληθεί το δώρο των Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα με αυτά, είχαμε δηλώσει με κάθε ευκαιρία ότι το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου δεν θα λειτουργούσε ενισχυτικά στην Χριστουγεννιάτικη αγορά και δεν θα τόνωνε την καταναλωτική ζήτηση, κυρίως λόγω της μη καταβολής του δώρου και της συνήθους καταναλωτικής πρακτικής των αγορών «τελευταίας στιγμής». Αντίθετα, η τελευταία Κυριακή του χρόνου 28 Δεκεμβρίου στο μέσο της εορταστικής περιόδου θα μπορούσε να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για το εμπόριο. Σχετικό αίτημα ώστε η τελευταία Κυριακή του έτους να αντικαταστήσει την πρώτη από τις δύο Κυριακές προς των Χριστουγέννων, είχε υποβληθεί και πέρυσι από την ΕΣΕΕ, όμως τελικά δεν ικανοποιήθηκε, με το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για την αλλαγή στη νομοθεσία, η οποία προϋποθέτει νόμο και όχι απλώς υπουργική απόφαση.  

Άλλωστε στην έρευνα που επισυνάπτουμε, για την πορεία της αγοράς την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου αποδεικνύεται περίτρανα η αποτυχία του ανοίγματος, αφού το 64% των εμπορικών επιχειρήσεων δήλωσε ότι τη συγκεκριμένη Κυριακή είχαν χαμηλότερο τζίρο από τον μέσο όρο της εβδομάδας.

Εάν λοιπόν υπάρχει μία Κυριακή, που θα έπρεπε να είναι η μία και η πρώτη των 7 θεσμοθετημένων, είναι η τελευταία Κυριακή του χρόνου που παραδοσιακά ίσχυε από το 1966 μέχρι πέρυσι που έκαναν τη λειτουργία της αγοράς "άνω - κάτω".

Εάν υπάρχει μία Κυριακή που δεν είναι σημείο αμφισβήτησης με το ΥΠΑΑΝ και αντιπαράθεσης μεταξύ εμπόρων και εμποροϋπαλλήλων είναι η τελευταία Κυριακή του χρόνου.

Εάν υπάρχει μία Κυριακή που όλοι οι έμποροι θέλουμε όλα τα καταστήματα ανοικτά σε μια εορταστική αγορά είναι η τελευταία Κυριακή του χρόνου.

Τα καταστήματα λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, θα ανοίξουν την τελευταία Κυριακή του χρόνου, 28 Δεκεμβρίου, ελπίζουμε με την σχετική αντικατάσταση της πρώτης από τις δύο Κυριακές προ των Χριστουγέννων.

Με την ευκαιρία της έναρξης της Χριστουγεννιάτικης αγοράς και του εορταστικού ωραρίου ευχόμαστε σε όλο τον εμπορικό κόσμο, καλές γιορτές και καλές δουλειές!

___________________

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014
Αρ. πρωτ: Φ1.2.2786

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Προς
Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Κατατέθηκε στις 17 Δεκεμβρίου και συζητείται σήμερα στην Επιτροπή σας, στα πλαίσια του σχεδίου νόμου «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις» η τροπολογία υπ’ αριθμ. 2151/101, που αφορά στην λειτουργία των καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του κάθε έτους. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη τροπολογία, διευρύνονται οι εκ του νόμου καθοριζόμενες επτά (7) Κυριακές λειτουργίας των καταστημάτων με την τελευταία Κυριακή του χρόνου, έτσι ώστε να γίνονται πλέον οκτώ (8).

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και ο εμπορικός κόσμος της χώρας, αν και η γενικότερη στάση μας για τις Κυριακές είναι αρνητική, εντούτοις δεν φοράμε παρωπίδες ως προς την ομοιογένεια της αγοράς και συζητήσαμε με το Υπουργείο σε θετική κατεύθυνση για την νομοθέτηση λειτουργίας της τελευταίας Κυριακής του έτους, ζητώντας όμως ρητά να αντικαταστήσει την πρώτη εκ των δύο Κυριακών προ των Χριστουγέννων, έτσι ώστε οι εκ του νόμου καθοριζόμενες Κυριακές λειτουργίας των καταστημάτων να παραμείνουν επτά (7). Για του λόγου το αληθές, σας επισυνάπτουμε και την σχετική υπ’ αριθμ. Φ1-22750/1.12.2014 σχετική επιστολή μας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Σκρέκα.

Την ως άνω πρότασή μας ήρθε να ενισχύσει και η έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ για το άνοιγμα των καταστημάτων στις 14 Δεκεμβρίου 2014 (πρώτη Κυριακή προ των Χριστουγέννων – επισυνάπτεται στην παρούσα), όπου καταδεικνύεται σαφώς ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας, δεν τοποθετήθηκε θετικά ως προς τα αποτελέσματα της λειτουργίας κατά την συγκεκριμένη ημέρα.

Για τους λόγους αυτούς, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας προς την Επιτροπή σας, ζητώντας την νομοθετική «αντικατάσταση» της πρώτης από τις δύο Κυριακές προ των Χριστουγέννων με την τελευταία Κυριακή, ώστε η προτεινόμενη με την τροπολογία αλλαγή να περιοριστεί μόνο εντός του πλαισίου των 7 Κυριακών που επιτρέπει ο ν. 4177/2013.

Συνακόλουθα, ζητούμε από εσάς και την Επιτροπή σας να στηρίξετε τις θέσεις μας και να προχωρήσετε στην αντικατάσταση της πρώτης εκ των δύο Κυριακών προ των Χριστουγέννων, με την τελευταία Κυριακή του έτους.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Κορκίδης

Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Καρανίκας
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο