Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ιδιωτικά χρέη «μαμούθ» στο 91% του εθνικού εισοδήματος

ME ΡΥΘΜΟ 25% αυξήθηκαν τα χρέη των νοικοκυριών το 2006, ενώ παρατηρείται ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων που προηγήθηκαν, άσκησαν μικρή σχετικά επιβράδυνση στο δανεισμό. Σήμερα αναμένεται και νέα αύξηση των βασικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εξέλιξη που θα επηρεάσει ανοδικά και τα τραπεζικά επιτόκια....

ME ΡΥΘΜΟ 25% αυξήθηκαν τα χρέη των νοικοκυριών το 2006, ενώ παρατηρείται ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων που προηγήθηκαν, άσκησαν μικρή σχετικά επιβράδυνση στο δανεισμό. Σήμερα αναμένεται και νέα αύξηση των βασικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εξέλιξη που θα επηρεάσει ανοδικά και τα τραπεζικά επιτόκια.
 
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Ζαν Κλοντ Τρισέ, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα και νέα αύξηση των βασικών επιτοκίων.
Στον τομέα των επιχειρηματικών δανείων διαπιστώνεται επιβράδυνση του άμεσου τραπεζικού δανεισμού στους τελευταίους μήνες του 2006, αλλά με τον συνυπολογισμό και των εκδόσεων εταιρικών ομολόγων, ο ρυθμός μεταβολής ανέρχεται στο 12% και το ποσό των οφειλών υπερβαίνει τα 90 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) διαμορφώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο 16%. Το σύνολο των οφειλών επιχειρήσεων και νοικοκυριών έφτασε σε 176.588,8 εκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 90,6% του ΑΕΠ. Χωρίς τον συνυπολογισμό των εταιρικών ομολόγων το ποσοστό των οφειλών προς το ΑΕΠ πέφτει στο 83,4%.

Τα δάνεια των νοικοκυριών φτάνουν συνολικά στο τέλος Δεκεμβρίου, σε 85.876,5 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 24,7% ή κατά 16,5 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2005. Ο ρυθμός αύξησης των δανείων των νοικοκυριών το Δεκέμβριο του 2005 ήταν 31,4%.

Ως ποσοστό του ΑΕΠ τα δάνεια των νοικοκυριών αυξήθηκαν στο 44,1%, ποσοστό χαμηλό μεν σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, αλλά η Τράπεζα της Ελλάδος ανησυχεί τόσο για το ρυθμό αύξησης των δανείων που είναι στο 25%, όσο και για την αύξηση των επισφαλών δανείων. Οι επισφάλειες αυξάνονται, παράλληλα με την αύξηση των επιτοκίων, αφού όλο και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται στην αποπληρωμή των δανείων.

Τα επιτόκια έχουν αυξηθεί κατά 1,50 μονάδα από το Δεκέμβριο του 2005 και σήμερα αναμένεται μία ακόμα αύξηση κατά 0,25 εκατ. μονάδες.

Η ΤτΕ δεν παύει να συστήνει αυτοσυγκράτηση τόσο σε ιδιώτες όσο και σε τραπεζίτες και να λαμβάνουν υπόψη πριν προχωρήσουν στη σύναψη δανείου, τις εισοδηματικές τους δυνατότητες, για την αποπληρωμή του.

Στέγης και καταναλωτικά

Αναλυτικότερα οι οφειλές των νοικοκυριών από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια έφτασαν το Δεκέμβριο σε 85.876,5 εκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 44,1% του ΑΕΠ, και είναι αυξημένο κατά 24,7% ή κατά 16,50 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2005. Προκύπτει δηλαδή ότι τα νοικοκυριά δανείζονταν το 2006 με ρυθμό 1,4 δισ. ευρώ, το μήνα.

Κατά κατηγορία δανείων των νοικοκυριών παρατηρήθηκαν σε ετήσια βάση οι ακόλουθες μεταβολές:

Τα στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση 25,8% το Δεκέμβριο του 2006, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα, το Δεκέμβριο του 2005 ο ρυθμός αύξησης ήταν 33,5%. Σημειώνεται ότι το Δεκέμβριο του 2005 υπήρξε η κορύφωση της ζήτησης στεγαστικών δανείων, λόγω της επιβολής του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές από την 1-1-2006 και την αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Ο ρυθμός επιβραδύνθηκε με μεγαλύτερη ταχύτητα από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν τιτλοποιηθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα ανήλθε στο τέλος Δεκεμβρίου σε 57.145 εκ. ευρώ.

Τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 21,9% το 2006 και το συνολικό υπόλοιπό τους στο τέλος Δεκεμβρίου συμπεριλαμβανομένων και των τιτλοποιηθέντων ανήλθε σε 26.596,6 εκ. ευρώ. Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2005, που ο ρυθμός εκταμίευσης καταναλωτικών δανείων ήταν 28,7% διαπιστώνεται επιβράδυνση, με σταθερό ρυθμό ανά μήνα.

Τα λοιπά δάνεια (φορο-δάνεια και άλλων κατηγοριών καταναλωτικά δάνεια) αυξήθηκαν κατά 30,2% και το υπόλοιπό τους διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου σε 2.134,9 εκ. ευρώ.

Οι χορηγήσεις των προσωπικών καταναλωτικών (με ή χωρίς δικαιολογητικά) δανείων αυξήθηκαν κατά 33,6% και το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου σε 17.880,6 εκ. ευρώ.

Οι χρεώσεις των πιστωτικών καρτών εμφανίζουν περιορισμένη αύξηση κατά 3,2%, ενώ το υπόλοιπό τους διαμορφώθηκε σε 8.716 εκ. ευρώ.

Αύξηση και στα επιχειρηματικά

Στα επιχειρηματικά δάνεια παρατηρείται ότι ο άμεσος τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 7,5% το Δεκέμβριο και το υπόλοιπο των οφειλών προς τις τράπεζες ανήλθε σε 76.659,8,8 εκ. ευρώ. Τον ίδιο μήνα όμως τα εταιρικά ομόλογα παρουσίασαν αύξηση 44,5% και το ύψος τους ανήλθε σε 14.052,5 εκ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο συνολικός δανεισμός των επιχειρήσεων να διαμορφώνεται σε 90.712,3 εκ. ευρώ.

Κατά κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας, η εξέλιξη των δανείων παρουσιάζει τις ακόλουθες μεταβολές:

* Ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης προς τη βιομηχανία αυξήθηκε το Δεκέμβριο κατά 5,8% και το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων ανήλθε σε 16.371,4 εκ. ευρώ.

* Οι χορηγήσεις προς τον γεωργικό τομέα παρουσίασαν αύξηση κατά 3,8% και το υπόλοιπό τους διαμορφώθηκε σε 3.051 εκ. ευρώ.

* Οι χορηγήσεις προς το εμπόριο αυξήθηκαν κατά 8,3% και το υπόλοιπο τους ανήλθε σε 20.572 εκ. ευρώ.

* Ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τον τουρισμό αυξήθηκε κατά 3,7% και το υπόλοιπο των δανείων ανήλθε σε 4.194,1 εκ. ευρώ.

* Οι χορηγήσεις προς τη ναυτιλία αυξήθηκαν κατά 8,6% και οι συνολικές οφειλές ανέρχονται σε 6.714,2 εκ. ευρώ.

* Οι χορηγήσεις προς «λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» αυξήθηκαν κατά 30,1% και το υπόλοιπό τους ανήλθε σε 2.901,1 εκ. ευρώ.

* Οι χορηγήσεις δανείων προς λοιπές κατηγορίες επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 21% ενώ το υπόλοιπο των συγκεκριμένων δανείων ανέρχεται σε 22.895,6 εκ. ευρώ.
Πηγή Ναυτεμπορική
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο