Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

E.E.: Ανοίγοντας τα παράθυρα: Η Επιτροπή δεσμεύεται για ενισχυμένη διαφάνεια

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε ώθηση στη διαφάνεια, με τη δέσμευση να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που συναντώνται με τους πολιτικούς ηγέτες και ανώτερους υπαλλήλους της και να παρέχει ευρύτερη πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (ΤΤΙΡ) με τις ΗΠΑ. Από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της θητείας της, η Επιτροπή Juncker εκπληρώνει την υπόσχεση του Προέδρου για μια πιο ανοικτή και διαφανή Επιτροπή, σηματοδοτώντας μια νέα προσέγγιση για την επόμενη πενταετία.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker δήλωσε: «Ακόμα και αν επιτελούσαμε το έργο μας στο ακέραιο, δεν θα είχε καμία αξία αν δεν κερδίσουμε την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη των πολιτών για τους οποίους εργαζόμαστε. Ας είμαστε πιο διαφανείς, διότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Ας αποδείξουμε πως αυτή τη φορά η κατάσταση είναι όντως διαφορετική και ότι μαζί μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε και να ανανεώσουμε την Ευρώπη.»

Διαφάνεια των συναντήσεων

Η Επιτροπή συμφώνησε σε ένα κοινό σύνολο κανόνων που θα ισχύουν για τους Επιτρόπους, τα ιδιαίτερα γραφεία τους, καθώς και τους γενικούς διευθυντές των υπηρεσιών της Επιτροπής. Από την 1η Δεκεμβρίου, η Επιτροπή θα δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της, εντός δύο εβδομάδων από κάθε συνάντηση, τις ημερομηνίες και τις τοποθεσίες συνάντησης, τα ονόματα των οργανώσεων και των αυτοαπασχολούμενων που συμμετέχουν στις συναντήσεις και τα θέματα συζήτησης των διμερών συναντήσεών της.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Frans Timmermans, δήλωσε: «Για να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρώπη, πρέπει να ανοίξουμε διάπλατα τα παράθυρα και να είμαστε πιο διαφανείς όσον αφορά τον τρόπο που δουλεύουμε. Είναι εξίσου σημαντικό να μπορούν οι πολίτες να γνωρίζουν ποιον συναντούμε και για ποιον λόγο, όσο και να διατηρεί η Επιτροπή έναν ανοικτό και τακτικό διάλογο με τους ενδιαφερομένους. Η Επιτροπή προτίθεται να δώσει το παράδειγμα σε θέματα διαφάνειας.»

Οι νέοι κανόνες που εγκρίθηκαν σήμερα διατυπώνονται σε δύο αποφάσεις της Επιτροπής· μία για τους Επιτρόπους και τα μέλη του ιδιαίτερου γραφείου τους και μια δεύτερη για τους γενικούς διευθυντές. Και οι δύο αποφάσεις θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2014. Η σημερινή πρωτοβουλία θα ακολουθηθεί, το 2015, από πρόταση της Επιτροπής για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη δημιουργία υποχρεωτικού μητρώου εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων, το οποίο θα καλύπτει και τα τρία θεσμικά όργανα.

Ενισχυμένη διαφάνεια στο πλαίσιο της TTIP

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης ανακοίνωση της Επιτρόπου Malmström που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα αυξηθεί η διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP). Η Επιτροπή θεωρεί πρωταρχικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι το ευρύ κοινό έχει ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για τις προθέσεις της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις, καθώς και να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες και να αποκατασταθούν οι λανθασμένες εντυπώσεις.

«Επιθυμούμε ακόμα πιο εκτεταμένες διαβουλεύσεις για την TTIP», δήλωσε η αρμόδια για το εμπόριο Επίτροπος Cecilia Malmström, «και θέλουμε να γίνουμε ακόμη πιο διαφανείς, έτσι ώστε να μπορούμε να δείξουμε σαφώς τι αφορούν οι διαπραγματεύσεις και να τις απομυθοποιήσουμε. Θα το χρησιμοποιήσουμε ως βάση για περαιτέρω συνεργασία με τους ενδιαφερομένους και το κοινό.»

Οι δράσεις που προτείνει η Επιτροπή για την ενίσχυση της διαφάνειας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της ΤΤΙΡ περιλαμβάνουν:
τη δημοσιοποίηση περισσότερων διαπραγματευτικών κειμένων της ΕΕ τα οποία η Επιτροπή μοιράζεται ήδη με τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο·
την παροχή πρόσβασης σε κείμενα της TTIP σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι μόνο σε λίγους εκλεκτούς, επεκτείνοντας τη χρήση του «αναγνωστηρίου» στους ευρωβουλευτές που δεν είχαν πρόσβαση σε εμπιστευτικά έγγραφα μέχρι σήμερα·
τον χαρακτηρισμό λιγότερων διαπραγματευτικών εγγράφων της TTIP ως «EU restricted», ώστε να είναι πιο εύκολα προσβάσιμα στους ευρωβουλευτές έξω από το αναγνωστήριο·
τη δημοσίευση και επικαιροποίηση σε τακτική βάση δημόσιου καταλόγου εγγράφων της TTIP και την κοινοποίησή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ιστορικό

Στις 15 Ιουλίου 2014 ο Πρόεδρος Juncker παρουσίασε τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υποσχέθηκε ενισχυμένη διαφάνεια όσον αφορά τις επαφές με ενδιαφερομένους και εκπροσώπους ομάδων ειδικών συμφερόντων, λέγοντας: «Θα ήθελα οι απλοί πολίτες της Ευρώπης να γνωρίζουν ποιος έχει συναντηθεί με ποιον και ποιος έχει συζητήσει με ποιον, και θα ήθελα να ακολουθήσουν το παράδειγμα και τα άλλα θεσμικά όργανα.»

Στον λόγο του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Ιουλίου, ο Πρόεδρος Juncker δεσμεύτηκε επίσης να λειτουργήσει με διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις της TTIP, λέγοντας «Ας μην δίνουμε την εντύπωση ότι δεν είμαστε ειλικρινείς, ας λειτουργούμε με διαφάνεια και ας δημοσιεύουμε τα σχετικά έγγραφα.» Αυτή η δέσμευση για διαφάνεια υπογραμμίστηκε επίσης στις επιστολές ανάθεσης καθηκόντων που έστειλε ο Πρόεδρος Juncker στους 27 Επιτρόπους και έχει συμπεριληφθεί σε ανακοίνωση του Πρόεδρου σε όλους τους υπαλλήλους της Επιτροπής σχετικά με τις μεθόδους εργασίας της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «Οι Επίτροποι, κατά κανόνα, δεν πρέπει να συναντούν οργανώσεις ή αυτοαπασχολούμενους που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Διαφάνειας.»

Απόφαση της Επιτροπής για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ μελών της Επιτροπής και οργανώσεων ή αυτοαπασχολούμενων

Απόφαση της Επιτροπής για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ γενικών διευθυντών της Επιτροπής και οργανώσεων ή αυτοαπασχολούμενων

Ανακοίνωση προς την Επιτροπή σχετικά με τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις για την TTIP
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο