Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες δεν εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα, σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

(Περίοδος αναφοράς εισοδήματος 2012) Δείκτες Ευημερίας

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται οι δείκτες ευημερίας του πληθυσμού της Χώρας, που προκύπτουν από τα στοιχεία της δειγματοληπτικής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, έτους 2013, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2012, και του επικεντρωμένου ερωτηματολογίου για τη μέτρηση της ευημερίας του πληθυσμού σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθ. 62/2012).

Τα στοιχεία για την ευημερία συλλέγονται για πρώτη φορά σε εφαρμογή του παραπάνω κανονισμού, με πλήρως εναρμονισμένο ερωτηματολόγιο και κοινές μεταβλητές, από όλες τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από τις συστάσεις της Επιτροπής Stiglitz, Sen, Fitussi επί της μέτρησης της οικονομικής απόδοσης και της κοινωνικής προόδου. Βασικές διαπιστώσεις
 

• Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι, στο σύνολο του πληθυσμού, πλήρως ικανοποιημένο από τη ζωή του συνολικά δηλώνει το 5,1% του πληθυσμού, και πλήρως ικανοποιημένο από την εργασία του δηλώνει το 5,0% των εργαζομένων.

Αντίθετα, το 3,3% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τη ζωή του, και το 2,9% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την εργασία του.

Πολύ ικανοποιημένο από την εργασία του (βαθμοί 7 έως 9 της κλίμακας), δηλώνει το 43,2% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων (Πίνακας 1.1 - Γράφημα 1). 

• Το ποσοστό των ατόμων που δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση ανέρχεται σε 11,7%, ενώ πλήρως ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 1,4% του πληθυσμού

• Πλήρως ικανοποιημένο από τη στέγαση του δηλώνει το 8,6% του πληθυσμού, ενώ ανάλογα είναι και τα ποσοστά του πληθυσμού που δηλώνουν πλήρως ικανοποιημένα από τους χώρους αναψυχής και πρασίνου και από το περιβάλλον διαβίωσης στην περιοχή τους (8,0% και 8,3% αντίστοιχα). Πολύ ικανοποιημένο από τη στέγασή του (βαθμοί 7-9 της κλίμακας), δηλώνει πάνω από το 48% του πληθυσμού, ενώ λίγο ικανοποιημένο (βαθμοί 1-3 της κλίμακας) δηλώνει το 8,9%• Το μεγαλύτερο ποσοστό του φτωχού πληθυσμού (56,4%) δηλώνει καθόλου έως λιγο ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση, ενώ το ποσοστό για τον μη φτωχό πληθυσμό ανέρχεται σε 31,7%.

Πλήρως ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση, δηλώνει το 0,9% του φτωχού πληθυσμού και το 1,5% του μη φτωχού πληθυσμού


• Λαμβάνοντας υπόψη το πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται από τη ζωή, την οικονομική κατάσταση, την εργασία, τη στέγαση και το περιβάλλον διαβίωσης τους, αλλά και τις προσωπικές τους σχέσεις, 6 στα 10 άτομα (60%), στο σύνολο του πληθυσμού, δηλώνουν ότι ο τρόπος ζωής τους έχει περιεχόμενο σε μεγάλο βαθμό (βαθμοί ίσοι ή μεγαλύτεροι του 7 στην κλίμακα).

Για το φτωχό πληθυσμό η αναλογία είναι 5 στα 10 άτομα (περίπου 51%) και για το μη φτωχό πληθυσμό 6 στα 10 άτομα (περίπου 61%) (Πίνακας 2).
 
 
•    Το 45,0% του συνολικού πληθυσμού δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται καθόλου το πολιτικό σύστημα, ενώ 19,2% και 12,5% δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται καθόλου τη Δικαιοσύνη και την Αστυνομία αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά είναι μεγαλύτερα για τους άνδρες (46,4%, 20,3% και 13,7% αντίστοιχα) σε σχέση με τις γυναίκες (43,7%, 18,2% και 11,5% αντίστοιχα), καθώς και για τον φτωχό πληθυσμό (47,4%, 22,8% και 15,3% αντίστοιχα), σε σχέση με τον μη φτωχό πληθυσμό (44,3%, 18,2% και 11,8% αντίστοιχα) (Γράφημα 4, Πίνακες 3.1 και 3.2). Πλήρως, δηλώνει, ότι εμπιστεύεται το πολιτικό σύστημα μόλις το 0,6% του συνολικού πληθυσμού, χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών.

•    Στα γραφήματα 5, 6 και 7 παρουσιάζεται ο βαθμός εμπιστοσύνης των ατόμων στο Πολιτικό σύστημα, στη Δικαιοσύνη και στην Αστυνομία, με βάση την κύρια ασχολία τους. Οι άνεργοι δηλώνουν, σε ποσοστό 50,6% ότι δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, σε ποσοστό 24,0% ότι δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, και σε ποσοστό 16,6% ότι δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στην Αστυνομία. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους εργαζόμενους είναι 46,2%, 18,1% και 12,5%. Οι συνταξιούχοι και οι μη οικονομικά ενεργοί δηλώνουν ότι δεν έχουν καθόλου εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα σε ποσοστό που ανέρχεται περίπου στο 42%. Οι άνεργοι δηλώνουν, ότι εμπιστεύονται πολύ ή πλήρως τη Δικαιοσύνη, σε ποσοστό 21,6% και την Αστυνομία σε ποσοστό 29,0%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τους συνταξιούχους είναι 26,2% και 37,9%. (Γραφήματα 5, 6 και 7, Πίνακες 3.3, 3.4, 3.6 και 3.6). 
 
 
•    Το 7,8% του συνολικού πληθυσμού δηλώνει ότι, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων εβδομάδων (που προηγήθηκαν της συνέντευξης), ήταν πολύ νευρικό ή ανήσυχο συνεχώς, ενώ για τον φτωχό και τον μη φτωχό πληθυσμό τα ποσοστά ανέρχονται σε 10,8% και 7,0%, αντίστοιχα (Πίνακας 4).
•    Αντίστοιχα, το 10,4 % του συνολικού πληθυσμού δηλώνει ότι, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων εβδομάδων, δεν ήταν καθόλου ευτυχισμένο, ενώ τα ποσοστά για τον φτωχό και τον μη φτωχό πληθυσμό είναι 16,4% και 8,7%, αντίστοιχα (Πίνακας 4).
•    Σε ποσοστό 76,5% οι ερευνώμενοι δηλώνουν ότι έχουν κάποιον άνθρωπο με τον οποίο μπορούν να συζητήσουν προσωπικά τους θέματα, και σε ποσοστό 85,2% δηλώνουν ότι υπάρχει κάποιος συγγενής, φίλος ή γείτονας από τον οποίο μπορούν να ζητήσουν βοήθεια (Πίνακες 5 και 6).
•    Βάσει των στοιχείων, σε ποσοστό 38,3% οι άνδρες και 24,8% οι γυναίκες αισθάνονται πολύ ασφαλείς όταν περπατούν στην περιοχή τους στο σκοτάδι, ενώ το 10,5% των ανδρών και το 21,4% των γυναικών δηλώνουν ότι αισθάνονται πολύ ανασφαλείς (Πίνακας 8).
•    Στις αστικές περιοχές, οι ερωτώμενοι δηλώνουν πολύ ασφαλείς, όταν περπατούν στην περιοχή τους στο σκοτάδι, σε ποσοστό 29,0%, ενώ στις αγροτικές περιοχές το ποσοστό ανέρχεται σε 40,3% (Γράφημα 8, Πίνακας 9).


Δείτε στο συνημμένο την έρευνα με τα γραφήματα.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο