Ειδήσεις Ανασκοπήσεις - Το σχόλιο της Δευτέρας

Το σχόλιο της Δευτέρας

Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.
Λογιστής - Φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Taxheaven
Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.

Η περασμένη εβδομάδα ήταν αρκετά πλούσια σε ειδήσεις και γεγονότα όπως άλλωστε και κάθε εβδομάδα τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται πως οι ευχή των Κινέζων "Σου εύχομαι να ζήσεις σε ενδιαφέροντες καιρούς" έχει πιάσει τόπο στην χώρα μας.


ΕΛΠ

Θα ξεκινήσω με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που απ' ότι φαίνεται βρίσκονται ένα βήμα πριν την πλήρη νομοθετική κατοχύρωση τους.

Την περασμένη τρίτη κατατέθηκε στην βουλή το σχέδιο νόμου, μαζί με την αιτιολογική έκθεση την οποία θα προτιμούσαμε πιο "πλούσια" σε περιεχόμενο είναι η αλήθεια.

Το κείμενο που κατατέθηκε έχει μικροβελτιώσεις σε αρκετά άρθρα, επιπλέον υποδείγματα και παραρτήματα, σε σχ'εση με το προσχέδιο που είχαμε δει στην διαβούλευση.

Τη στήριξή τους στο εν λόγω νομοσχέδιο, δήλωσαν οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή όπου εκλήθησαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Οι φορείς χαρακτήρισαν μεταρρυθμιστικό το νομοσχέδιο που θα αποβεί χρήσιμο για τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτών. Παράλληλα, ζήτησαν να προχωρήσει γρήγορα η έκδοση των ερμηνευτικών εγκυκλίων για την εφαρμογή των διατάξεων και κατέθεσαν επιμέρους παρατηρήσεις. [Δείτε τι ανέφεραν για το νομοσχέδιο οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων εδώ].

Δεν πρέπει να παραλείψω την σημαντική παρέμβαση της Π..Ο.Φ.Ε.Ε. και της ΓΣΕΒΕΕ οι οποίες κατέθεσαν τροπολογία με την οποία ζητούν να προστεθεί συγκεκριμένη αναφορά στην παράγραφο 4 του άρθρου 5, οι οποία να ξεκαθαρίζει ότι όλες ανεξαιρέτως οι οικονομικές και φορολογικές καταστάσεις που αναλύονται στο άρθρο 16 θα υπογράφονται από τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. [Δείτε το σχετική ανακοίνωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. εδώ]

Ηλεκτρονικά η ενδικοφανής προσφυγή από το 2015

Ακόμα μία επιτροπή συστάθηκε την περασμένη εβδομάδα από την Γ.Γ.Δ.Ε. η οποία θα "ασχοληθεί" με την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τις ενδικοφανείς προσφυγές.

Η επιτροπή θα διερευνήσει τη δυνατότητα θεσμοθέτησης της ηλεκτρονικής υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών από τους φορολογούμενους, αλλά και την δυνατότητα της ηλεκτρονικής έκδοσης και κοινοποίησης των αποφάσεων της Δ.Ε.Δ.. [Δείτε αναλυτικά το θέμα εδώ]

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με το θέμα είναι αποκαρδιωτικά. Σχεδόν 6 στις 10  ενδικοφανείς προσφυγές, απορρίπτονται λόγω της εκπνοής της προθεσμίας εξέτασής τους από την Δ.Ε.Δ.. [Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά εδώ] . Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων εσόδων κα Aικατερίνη Σαββαίδου έχει ήδη εντοπίσει το πρόβλημα, και σύμφωνα με δηλώσεις της, έχει προτείνει την αύξηση της προθεσμίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών από 60 σε 90 ή 120 ημέρες ή/και εναλλακτικά τη χορήγηση στη Διεύθυνση Επίλυσης της δυνατότητας παράτασης της ως άνω προθεσμίας υπό ορισμένες προϋποθέσεις. [Δείτε εδώ την ομιλία της Γ.Γ.Δ.Ε. στο Συμπόσιο Transfer Pricing ]

 

Ηλεκτρονικά και οι πλειστηριασμοί

Ηλεκτρονικά θα γίνονται σύντομα όλοι οι πλειστηριασμοί όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαρ. Αθανασίου, παρουσιάζοντας τις αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που προβλέπονται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή την περασμένη εβδομάδα. [Δείτε εδώ σχετικά]

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται και η κατάργηση της προσωποκράτησης για αστικά και εμπορικά χρέη για όσους αποδεδειγμένα αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος. [Δείτε περισσότερα εδώ]

 

 

Αποδεικτικό ενημερότητας

Από την Τρίτη 11.11.2014 αναβαθμίστηκε η διαδικτυακή υπηρεσία «Έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο». Οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να εκδίδουν φορολογική ενημερότητα με την γνωστή ηλεκτρονική διαδικασία και στην περίπτωση που έχουν βεβαιωμένες αλλά μη ληξιπρόθεσμες οφειλές. [Δείτε εδώ ποιες ακόμα περιπτώσεις φορολογικής ενημερότητας καλύπτει η αναβάθμιση της υπηρεσίας]Στα του οίκου μας.

Σε δύο ημέρες θα διεξαχθεί το πρώτο σεμινάριο του Ο.Ε.Ε. στα πλαίσια της επιμόρφωσης για την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης στο πρώτο δίμηνο του 2015. Η επιμόρφωση αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998, την οποία και παραθέτω.

"Ο λογιστής - φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών - φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.. Αν ο λογιστής - φοροτεχνικός δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου, δεν εντάσσεται στο Μητρώο λογιστών - φοροτεχνικών του Ο.Ε.Ε. του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο θα αποκαθίσταται με την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ο. Ε. Ε. ελέγχει το περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης, ενημερώνει αυτόματα το Μητρώο Λογιστών - Φοροτεχνικών και εκδίδει ειδική πράξη σε όσους αυτοδίκαια έχουν εκπέσει λόγω της μη τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας."

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα πρέπει ΟΛΟΙ οι λογιστές να αποκτήσουν κλειδάριθμο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του επιμελητηρίου και στη συνέχεια να πληρώσουν το ποσό των 30,00 ευρώ με τους τρόπους που αναφέρονται στην ανακοίνωση του ΟΕΕ. Στην συνέχεια θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για την παρακολούθηση των σεμιναρίων μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του επιμελητηρίου. Υπενθυμίζω ότι, όσοι δεν μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα εν λόγω σεμινάρια κατά την ημερομηνία διεξαγωγής τους, θα μπορούν (πάλι κατόπιν αίτησης) να τα παρακολουθήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο και μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2015 (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Υ/Δ) από το site του Ο.Ε.Ε., μαγνητοσκοπημένα.

Τέλος σε ότι αφορά τα σεμινάρια αναβάθμισης, την Παρασκευή 14.11.2014 δόθηκε παράταση έως την 30η Νοεμβρίου, στους λογιστές-φοροτεχνικούς Β΄ τάξης που πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της Α΄ τάξης, για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στα σεμινάρια αυτά. [Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ]


Ελεγκτικά

Ο ΟΟΣΑ έδωσε στην δημοσιότητα έκθεση στην οποία υπογραμμίζει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών για την προσέλκυση εταιριών-κολοσσών, όπως η Apple και η Google, θα αυξάνεται όσο θα επιτυγχάνεται ο στόχος της εξάλειψης των φορολογικών παραδείσων παγκοσμίως. [Δείτε αναλυτικά εδώ]

Γ.Γ.Δ.Ε.: Real Time ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών.

Σύμφωνα με την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α.1150367ΕΞ2014/12.11.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων συστήνεται από την 1η Δεκεμβρίου 2014 Τμήμα αυτόματης Ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών. Το τμήμα αυτό με την κατάλληλη εκπαίδευση που θα δοθεί στο προσωπικό που θα το στελεχώσει, θα αξιοποιεί θα επεξεργάζεται και θα αρχειοθετεί όλα τα φορολογικά δεδομένα που προέρχονται από την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών -μέσα από ασφαλείς πύλες ηλεκτρονικής διακίνησης κρυπτογραφημένων πληροφοριών- από όλες τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου, καθώς και Διμερείς/πολυμερείς συμφωνίες που προβλέπουν μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.


Η FATF (Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης), στα πλαίσια της πρωτοβουλιών της για την προστασία του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος από τους κινδύνους που ελλοχεύει η χρησιμοποίησή του για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος, εξέδωσε δύο έγγραφα σχετικά με τις χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες ή δεν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των στρατηγικών αδυναμιών τους αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η διεύθυνση ελέγχων του υπ. Οικονομικών κοινοποίησε τα δύο αυτά έγγραφα στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες μέσω της εγκυκλίου ΔΕΛ 1149343 ΕΞ 2014/7.11.2014 και κάλεσε τους αρμόδιους να λαμβάνουν υπόψη τα ανωτέρω, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνουν συναλλαγές του υπόχρεου προσώπου με κάποια από τις χώρες που αναφέρονται στα εν λόγο έγγραφα.

Στην δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας την 11.11.2014, προχώρησε η οικονομική αστυνομία. [Δείτε εδώ τα αποτελέσματα]

Στο τομέα της αποτελεσματικότητας των εισπρακτικών μηχανισμών και όχι στους ελέγχους φαίνεται να εντοπίζει το πρόβλημα το ελεγκτικό Συνέδριο. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ν. Αγγελάρας, με έκθεση που κατέθεσε στο προεδρείο της Βουλής, επισήμανε πως είναι αναγκαία η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εισπρακτικών μηχανισμών του κράτους, όπως αναγκαίος είναι και ο επαναπροσδιορισμός του καθεστώτος επιβολής προστίμων και προσαυξήσεων. [Δείτε περισσότερα εδώ]

 


Αυθαίρετα

Συνταγματικός κρίθηκε ο νόμος για την τακτοποίηση των αυθαίρετων (4178/2013) εκτός από μία διάταξη, που προβλέπει ότι δεν μπορούν να τακτοποιηθούν τα ακίνητα που έχουν κριθεί αυθαίρετα και κατεδαφιστέα με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Το υπ. Περιβάλλοντος ενημερώθηκε αμέσως για την απόφαση του ΣτΕ και έσπευσε να καταθέσει την ανάλογη τροπολογία. [Δείτε εδώ την τροπολογία] Η τροπολογία ψηφίστηκε και η διάταξη είναι πλέον στον νόμο 4307/2014.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να αναρτηθούν και οι αεροφωτογραφίες οι οποίες θα χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικό στοιχείο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Οι εν λόγω αεροφωτογραφίες θα έχουν την ισχύ δημοσίου εγγράφου και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την ανέγερση του κτίσματος πριν την 28η Ιουλίου 2011, ώστε να ενταχθούν στο νόμο 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και να νομιμοποιήσουν το ακίνητό τους. [Δείτε σχετικά εδώ]


Επικυρωμένα αντίγραφα

Το υπ. Διοικητικής μεταρρύθμισης "παλεύει" με νύχια και με δόντια να εδραιώσει τις διατάξεις του ν. 4250/2014 σύμφωνα με τις οποίες καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων. Το νέο "όπλο" που θα χρησιμοποιήσει το υπουργείο, είναι το πληροφοριακό σύστημα για το δειγματοληπτικό έλεγχο επικυρωμένων αντιγράφων. Η εφαρμογή, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://rns.seedd.gr/PHCP4250, αναπτύχθηκε με ίδια μέσα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και είναι ανάλογη του πληροφοριακού συστήματος του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), σχετικά με την παρακολούθηση των διαδικασιών ελέγχου των πλαστών δικαιολογητικών – πιστοποιητικών – τίτλων του προσωπικού του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. [Δείτε περισσότερα εδώ]

 

Είπαν :Σάλας : Απαντώντας σε σχετική ερώτηση τάχθηκε κατά της απελευθέρωσης των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας σημειώνοντας ότι οι Τράπεζες δεν θέλουν να φορτωθούν χαρτοφυλάκια των 70 χιλιάδων ή των 100 χιλιάδων ευρώ. «Οι τράπεζες δεν αντιμετωπίζουν θέμα πλειστηριασμών, δεν υπάρχει λόγος, δεν πρέπει να γίνει και δεν βλέπω να γίνεται» [Εδώ]


Συμψηφισμοί

Την περασμένη εβδομάδα δόθηκε στην δημοσιότητα εγκύκλιος της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τους συμψηφισμούς των επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ με ασφαλιστικές εισφορές. [Δείτε την εγκύκλιο εδώ] . Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι :

α) Για τη διενέργεια συμψηφισμών θα χρησιμοποιείται η βάση δεδομένων Ασφαλιστικών Οφειλών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).
β) Τα αιτήματα συμψηφισμού οφειλών στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης θα υποβάλλονται προς την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., κεντρικά από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. και στην περίπτωση αυτή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα επιστρέφει εντός 3 ημερών.
γ) Αν το αίτημα συμψηφισμού υποβληθεί από τις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα επιστρέφεται σε πραγματικό χρόνο (online).
δ) Μετά τον συμψηφισμό και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο φόρου προς επιστροφή, αυτή θα γίνεται αμέσως και χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
ε) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει αδυναμία χρήσης της εφαρμογής της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η επιστροφή των φόρων θα μπορεί να γίνεται με χορήγηση «Βεβαίωσης μη οφειλής» ή έντυπης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο Οργανισμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Ασφαλιστικά

Σε υπερταμείο θα μετατραπεί το ΙΚΑ, καθώς θα ενταχθούν σε αυτό τόσο το επικουρικό των μισθωτών, ΕΤΕΑ, στο οποίο έχουν ενταχθεί στο σύνολό τους τα επιμέρους επικουρικά, όσο και όλα τα ταμεία πρόνοιας και εφάπαξ. Αντίστοιχα, στο ΝΑΤ θα ενταχθούν τα ταμεία πρόνοιας των ναυτικών. Ανεξάρτητα, θα παραμείνουν τα ταμεία κύριας ασφάλισης των εμποροβιοτεχνών - επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), των ανεξάρτητα αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ), ο ΟΓΑ καθώς και το ταμείο των δημοσιογράφων (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). [Δείτε την μεταρρύθμιση που προωθεί ο υπουργός εργασίας μέσα από την συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή]

Την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ΟΑΕΔ προτείνει το γερμανικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Οικονομικών Ερευνών (ZEW). Στη μελέτη του ZEW περιγράφετε ο  τρόπος με τον οποίο θα αντληθούν από τα κράτη μέλη τα αναγκαία κονδύλια, καθώς και τα τρία βασικά σενάρια για το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σχήμα. Σύμφωνα με το επικρατέστερο, στην Ελλάδα θα μπορούσε να επιβληθεί μία εισφορά της τάξεως του 2,08%. Υπενθυμίζεται πως σήμερα η εισφορά που αποδίδεται στο ΙΚΑ υπέρ του ΟΑΕΔ ανέρχεται στο 5,7% του μισθού κάθε εργαζομένου του ιδιωτικού τομέα.
[Περισσότερα εδώ]

Τέλος όπως έγινε γνωστό σήμερα, ο υπουργός Εργασίας θα καταθέσει ρύθμιση εντός των επομένων ημερών, η οποία θα προβλέπει την παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου του 2016, της δυνατότητας που έχουν οι Ελεύθεροι επαγγελματίες για επιλογή μικρότερης ασφαλιστικής κλάσης . [Δείτε εδώ σχετικά]


Εν.Φ.Ι.Α - ΣτΕ - Αντικειμενικές

Σε λειτουργία βρίσκονται από την παρασκευή όλες οι εφαρμογές για την υποβολή αρχικών αλλά και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2010-2014. Αναλυτικά οι εφαρμογές που τέθηκαν σε λειτουργία είναι :

-Υποβολή αρχικών και Τροποποιητικών Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 έως και 2013 για φυσικά πρόσωπα.
-Υποβολή αρχικών και Τροποποιητικών Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2011 έως και 2013 για νομικά πρόσωπα
-Υποβολή αρχικών Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2014 για φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
-Υποβολή τροποποιητικών Δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 για φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 3427/2005 οι μεταβολές για τα έτη 2011-2012-2013 μπορούν να γίνουν χωρίς πρόστιμο έως το τέλος Νοεμβρίου. [Δείτε και την σχετική ΠΟΛ.1186/31.7.2014].

Η παράταση είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη λόγω του ελάχιστου χρόνου που έχουμε στην διάθεσή μας για να προβούμε στις απαραίτητες διορθώσεις. Το γεγονός αυτό έχει ήδη επισημανθεί από την  Γ.Γ.Δ.Ε., η οποία εδώ και καιρό έχει αιτηθεί παράταση προς το υπ. Οικονομικών. Υπενθυμίζω ότι για να δοθεί παράταση πρέπει να γίνει παρέμβαση στον νόμο. 

Πριν όμως προχωρήσετε στις όποιες διορθώσεις, θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η μελέτη της νέα απόφασης - εγχειρίδιο, του υπ. Οικονομικών (ΠΟΛ.1237/11.11.2014 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014) . Η απόφαση περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την συμπλήρωση και την διόρθωση του Ε9, αλλά και σημαντικές αναφορές για τις τελευταίες προσθήκες που έγιναν στο έντυπο για τους σκοπούς του Εν.Φ.Ι.Α.. Μην παραλείψετε επίσης να δείτε και μαγνητοσκοπημένο το Σεμινάριο που διοργάνωσε η Γ.Γ.Δ.Ε., αλλά προσοχή γιατί θα είναι διαθέσιμο μόνο για δύο ημέρες. [Δείτε το Σεμινάριο από εδώ]

Περιττό θα ήταν να αναφέρω ότι εάν από το 2005 είχαμε μία ανάλογη σε περιεχόμενο απόφαση, θα είχαμε γλυτώσει από πολλές επανασυμπληρώσεις του Ε9.

Τέλος σχετικά με τον Εν.Φ.Ι.Α, την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστή η απόφαση του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκε παράνομη η μη αναπροσαρμογή αξιών ακινήτων από το υπ. οικονομικών. Το ανώτατο δικαστήριο υποστηρίζει ότι το γεγονός αυτό οδηγεί σε πλασματική φορολόγηση των πολιτών, και θέτει ασφυκτική προθεσμία έξι μηνών στην κυβέρνηση και το ΥΠ.ΟΙΚ. να επαναπροσδιορίσουν τις αντικειμενικές άξιες, έτσι ώστε να φορολογούνται οι πολίτες με βάση αυτές.

Το ΣτΕ βέβαια μπορεί να θέτει προθεσμίες ή να έχει άλλες αξιώσεις σχετικά με την τήρηση των δικαστικών αποφάσεων, το ζητούμενο είναι όμως κατά πόσον η εκάστοτε κυβέρνηση έχει την βούληση να συμμορφωθεί με αυτές. Η παρούσα φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο πρόθυμη, και εξ αυτού του λόγου οι δικαστές καταγγέλλουν για μία ακόμα φορά την κυβέρνηση, ενώ ταυτόχρονα καλούν τους βουλευτές να μην ψηφίζουν διατάξεις που έχουν προηγουμένως κριθεί αντισυνταγματικές, ή διατάξεις που ανατρέπουν δικαστικές αποφάσεις. [Δείτε αναλυτικά τι καταγγέλλουν οι δικαστές] . Θεωρώ ότι οι βουλευτές όποτε βρίσκονται μπροστά σε τέτοια διλήμματα ψηφίζουν κατά συνείδηση, αυτό τουλάχιστον έχει δείξει η ιστορία. Το μόνο περίεργο είναι ότι η συνείδησή τους είναι πάντα ταυτισμένη με την κομματική γραμμή. Τυχαίο; 

Ρύθμιση οφειλών

Αρκετό μελάνι χύθηκε την περασμένη εβδομάδα σχετικά με την ρύθμιση των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών σε έως και 100 δόσεις.

Δεν σκοπεύω να σας κουράσω με λεπτομέρειες, απλά να σας υπενθυμίσω τις αποφάσεις και τα άρθρα του κόμβου που θα σας βοηθήσουν να ξετυλίξετε τον "μίτο" της ρύθμισης.

Για τις οφειλές προς την φορολογική διοίκηση δείτε : ΠΟΛ.1236/7.11.2014 Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014).

και το σχετικό μας άρθρο : Ρύθμιση οφειλών στη φορολογική Διοίκηση. Ανάλυση και χρηστικοί πίνακες

για την ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών δείτε:

Γενικά - Αρ. πρωτ.: οικ.39703/2829/7.11.2014 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014

Για τις ρυθμίσεις στο ΙΚΑ δείτε :  . αρ. 61/10.11.2014 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014 και Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τον υπολογισμό δόσεων ρύθμισης

Για τις ρυθμίσεις στον Ο.Α.Ε.Ε. δείτε : ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/151/1487082 /11.11.2014Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Προσοχή μόνο σε μία λεπτομέρεια . Όσοι ενταχθούν στην ρύθμιση προς την φορολογική διοίκηση, θα πρέπει κατά την διάρκεια της να είναι φορολογικά ενήμεροι, για να μην απολέσουν την ρύθμιση και κατά συνέπεια τα ευεργετήματα της. Ποια είναι ακριβώς η σημασία της φράση "φορολογικά ενήμεροι" φαντάζομαι το γνωρίζετε.

Αντίστοιχα όσοι ενταχθούν στην ρύθμιση για τις ασφαλιστικές οφειλές θα πρέπει να καταβάλλουν και τις ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ εισφορές.

Στην ουσία της ρύθμισης.

Μπορώ να κατανοήσω ως ένα βαθμό την απαίτηση της κυβέρνησης για φορολογική συμμόρφωση, ωστόσο θεωρώ ότι κατά ένα μεγάλο βαθμό η απαίτηση αυτή ακυρώνει τα οφέλη τις ρύθμισης. Θα πρέπει να είναι το λιγότερο αφελής κάποιος για να νομίζει ότι υπάρχει φορολογούμενος ο οποίος μπορεί να είναι συνεπής σε όλες του τις φορολογικές υποχρεώσεις για 8 συνεχόμενα χρόνια. Θεωρώ ότι το Υπ.Οικονομικών οφείλει να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για την φράση "καθώς και να είναι φορολογικά ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. "

Φυσικά τα ευτράπελα δεν σταματούν εδώ, και στην συγκεκριμένη περίπτωση χωρεί η γνωστή επέκταση του νόμου του Μέρφυ* «Aν ένας αριθμός γεγονότων μπορεί να πάει στραβά, θα πάει στραβά με την πιο άσχημη δυνατή σειρά».

Η Κυβέρνηση λοιπόν ενώ γνώριζε ότι στην ρύθμιση μπορούσαν να ενταχθούν και οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, πήρε πίσω την διάταξη και μάλιστα με τρόπο που συνιστά μέγιστο επικοινωνιακό φιάσκο. [Δείτε εδώ την τροπολογία]

Το πισωγύρισμα αυτό της κυβέρνησης ακυρώνει και την όποια προσπάθεια των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. για την έγκαιρη έκδοση της εφαρμοστικής εγκυκλίου, αλλά και την τεχνική προετοιμασία για την υλοποίηση της εφαρμογής που θα υποδεχθεί τη ρύθμιση.

Οι φήμες που κυκλοφόρησαν σε όλα τα μέσα αναφέρουν ότι το υπ. Οικονομικών δέχθηκε πιέσεις από την ΤΡΟΙΚΑ λόγω του φόβου δημιουργίας δημοσιονομικού κενού. Ωστόσο επαναλαμβάνω ότι το υπ.Οικονομικών γνώριζε πολύ καλά όλες τις λεπτομέρειες τις ρύθμισης αλλά και τις συνέπειες στην εισροή των εσόδων που θα επέφερε η ψήφισή της.

Στην Ειδική έκθεση που κατατέθηκε με την ρύθμιση αναφέρεται το εξής:
«Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.Επί τον κρατικού προϋπολογισμού και επί των προϋπολογισμών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην NAT (ν.π.δ.δ. επιχορηγούμενα, κατά Βάση, από τον κρατικό προϋπολογισμό)
I. Απώλεια εσόδων λόγω της απαλλαγής (από 20% έως 100%) από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και υστέρηση είσπραξης εσόδων (λόγω της δυνατότητας καταβολής σε περισσότερες δόσεις) για τις οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση. Το ύψος των αποτελεσμάτων αυτών εξαρτάται από το ύψος των οφειλών που θα ενταχθούν κατόπιν αίτησης των οφειλετών, τον αριθμό των δόσεων που αυτοί θα επιλέξουν, τη συνέπεια τους στη ρύθμιση κ.λπ.
Παράλληλα, λόγω της ευνοϊκότερης ρύθμισης σε σχέση με αυτήν του ν.4152/2013 (περισσότερες δόσεις, μεγαλύτερη απαλλαγή από τόκους,πρόστιμα και προσαυξήσεις, μικρότερο επιτόκιο για τις δόσεις)αναμένεται αύξηση της εισπραξιμότητας των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και διασφάλιση είσπραξης των τρεχουσών υποχρεώσεων των φορολογουμένων και ασφαλισμένων.
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων των ν.π.δ.δ..»


Δικαιολογίες για κλάματα

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει την ανωτέρω αλλαγή, ανέφερε ότι ειδικά για την περίπτωση του Εν.Φ.Ι.Α., το 96% των οφειλετών του δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να υπαχθεί στις 72 έως 100 δόσεις της ρύθμισης. Και αυτό γιατί, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προκύπτει ότι το 92% περίπου των υπόχρεων έχει Εν.Φ.Ι.Α. ύψους μέχρι 1.000 ευρώ και το 4% από 1.000 ευρώ μέχρι 1.500 ευρώ. Ενώ μετά και τις βελτιώσεις του νόμου, το μέσο ποσό Εν.Φ.Ι.Α. ανά φορολογούμενο, ανέρχεται στα 536 ευρώ.
Συνεπώς, για το 96% των περιπτώσεων, με δεδομένη την υποχρέωση ελάχιστης μηνιαίας καταβολής ύψους 50 ευρώ που υπάρχει στην υφιστάμενη ρύθμιση, το πλήθος των δόσεων δεν θα υπερέβαινε τις 30 και, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, τις 10-20 δόσεις. [Δείτε ολόκληρη την ομιλία εδώ]. Προφανώς δεν πέρασε από το μυαλό του "Αναπληρωματικού" υπ. Οικονομικών ότι οι φορολογούμενοι που χρωστούν Εν.Φ.Ι.Α. ή φόρο εισοδήματος, υπάρχει πιθανότητα (για να μην πω βεβαιότητα) να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και από άλλες φορολογικές υποχρεώσεις με αποτέλεσμα το τελικό ποσό ένταξης στην ρύθμιση να ξεπερνά κατά πολύ τα 500 ή 1000 ευρώ που επικαλείται ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Λυπάμαι που θα το γράψω έτσι ωμά αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση ταιριάζει απόλυτα το απόφθεγμα που ακολουθεί.

Είναι καλύτερα να είσαι σιωπηλός και να θεωρείσαι βλάκας παρά να μιλάς και να αίρεις κάθε αμφιβολία.
Αβραάμ Λίνκολν, 1809-1865, Αμερικανός πρόεδρος

Επίλογος ενότητας

Εκτός από τους πολιτικούς το συγκεκριμένο θέμα δεν το ανέλυσαν στην σωστή του βάση ούτε οι δημοσιογράφοι. Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης περιόρισαν τις αναφορές τους στις δόσεις του Εν.Φ.Ι.Α. και του φόρου εισοδήματος, ενώ δεν είναι μόνο αυτές οι οφειλές που τελικά εξαιρέθηκαν της ρύθμισης. Η απαλοιφή της περίπτωση β της παραγράφου 7 από το άρθρο 51 του νόμου 4305/2014, έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να ενταχθεί στην ρύθμιση οφειλών ΚΑΜΙΑ μη ληξιπρόθεσμη φορολογική υποχρέωση (ΦΠΑ, ΦΜΥ, Φόρος πολυτελείας,τέλη αυτοκινήτων κλπ). Μικρή σημασία έχει φαντάζομαι να αναφέρω ότι η τροπολογία ψηφίστηκε και ο νόμος ήδη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το Σαββάτο 15.11.2014. (ν.4307/2014)
Εν τάχει

Για τα αγροτικά τιμολόγια ΔΕΗ.

Μέχρι 30.11 θα πρέπει οι πελάτες της ΔΕΗ που κάνουν χρήση Αγροτικού Τιμολογίου να προσκομίσουν στα αρμόδια Καταστήματα , τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, για τα οποία έχουν ενημερωθεί εγγράφως με σχετική επιστολή. [Δείτε εδώ τις λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά]

Κτηματολόγιο

Παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού έως τις 28 Νοεμβρίου 2014 για το Νομό Κοζάνης και περιοχές της Αργολίδας και Αρκαδίας, μετά την απόφαση της ΕΚΧΑ ΑΕ (ΔΣ 614/6/4.11.2014). [Περισσότερα εδώ]

 

Κώδικας Δεοντολογίας καταναλωτή

Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο «Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του Καταναλωτή κατά τη διάρκεια των προσφορών, των εκπτώσεων και τις προωθητικές ενέργειες. Μεταξύ άλλων ρυθμίσεων ο κώδικας δεοντολογίας προβλέπει ότι οι προσφορές μπορεί να πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός από τις περιόδους των εκπτώσεων. Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και προαιρετικά το ποσοστό της μείωσης σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. [Δείτε ολόκληρο κώδικα εδώ] Η ΕΣΕΕ αντέδρασε άμεσα και ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο να εναρμονιστεί με τα συμφωνημένα μεταξύ Γενικής Γραμματείας εμπορίου και των θεσμοθετημένων φορέων. [Δείτε περισσότερα εδώ]

Καθεστώς ΦΠΑ 39β

2.000 επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο καθεστώς 39β του ΦΠΑ. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η κα Σαββαΐδου σε συνέντευξή της στην εφημερίδα "ΑΓΟΡΑ", ο αριθμός αυτός θεωρείται ικανοποιητικός αφού ο στόχος της θέσπισης του συγκεκριμένου ειδικού καθεστώτος δεν είναι η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων φορολογούμενων, αλλά η διευκόλυνση αυτών που πραγματικά έχουν ανάγκη λόγο ρευστότητας να χρησιμοποιήσουν την δυνατότητα αυτή.
Επιτρέψτε μου να συμφωνήσω με την Γ.Γ.Δ.Ε.. Δεν είναι αναγκαίο ορισμένα στοχευμένα μέτρα και διευκολύνσεις να απευθύνονται σε όλους. Είναι καλό όμως να υπάρχουν αρκετά, ώστε να μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας να εξυπηρετηθεί εφόσον το χρειάζεται, ή εφόσον οι συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος του το επιβάλλουν.

Συγγραφικά δικαιώματα.

Στον μειωμένο συντελεστή 13% υπάγεται η συγγραφή διδακτικού υλικού και η μεταβίβαση δικαιωμάτων επί συνόλου διδακτικού υλικού. [Δείτε την σχετική απόφαση Δ14Β 1147329 ΕΞ 2014/27.10.2014]

Κοινωνικό μέρισμα.

Τη διανομή κοινωνικού μερίσματος και το 2015 προαναγγέλλει με συνέντευξή του στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. [Δείτε αναλυτικά εδώ]


Στην υγειά μας.
Ασφαλιστικός φάκελος Υγείας για όλους .
Στην αντικατάσταση του βιβλιαρίου υγείας με τον «Φάκελο Ασφάλισης Υγείας» στοχεύει ο ΕΟΠΥΥ. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 πρόσβαση στον προσωπικό του φάκελο θα έχει κάθε ασφαλισμένος χρησιμοποιώντας τον κλειδάριθμό του για το ΤAXISnet και το ΑΜΚΑ. Το επόμενο βήμα θα είναι η κάρτα ασφάλισης υγείας, που θα αποτελεί το «διαβατήριο» του ασφαλισμένου στο δίκτυο των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ. Χωρίς αυτήν ο γιατρός δεν θα γράφει φάρμακα και παραπεμπτικά και τα φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια δεν θα εκτελούν συνταγές. Ο Φάκελος Ασφάλισης Υγείας θα αποτελέσει τη βάση και για έλεγχο εξετάσεων σε πραγματικό χρόνο που σημαίνει ότι ο ΕΟΠΥΥ θα έχει τη δυνατότητα να «κόβει» μη αναγκαίες, με βάση επιστημονικά δεδομένα, εξετάσεις-πράξεις πριν αυτές εκτελεστούν. [Δείτε περισσότερα εδώ]

Ενδιαφέροντα άρθρα

-Άρθρα Τόπος παροχής υπηρεσιών από πλευράς φόρου προστιθέμενης αξίας (άρθρο 14 Κώδικα ΦΠΑ)

-Αρθρο του κ. Γεώργιου Λαζαρίδη, Ορκωτού ελεγκτή λογιστή, μέλους της Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. σχετικά με την πρακτική εφαρμογή φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. - Στο τεύχος Τ.40–11/11/2014 του e-magazine

-Φορολογικά θέματα των αλλοδαπών ελεγχόμενων εταιρειών. Άρθρο 66 του Ν.4172/2013, ΕΥΟ ΠΟΛ.1076/17.3.2014 και ΠΟΛ.1211/24.9.2014 - Γιάννης Θρ. Αποστολίδης - Περιοδικό λογιστική prosvasis - 43Λ

-Ν. Σγουρινάκης, Η έκπτωση δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ και ο αναλογών ΦΠΑ -Περιοδικό: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Τεύχος: 109/2014, Νοέμβριος 2014

Χρηστικά No1 :

Έκπτωση Εν.Φ.Ι.Α. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Αφορμή για την αναφορά μου στο θέμα αυτό, στάθηκαν πολλές αναφορές συναδέλφων, οι οποίοι -δικαίως- έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους τη φιλοσοφία του παλιού ΚΦΕ (ν.2238/1994) υποστηρίζουν ότι η δαπάνη για την πληρωμή του  Εν.Φ.Ι.Α. δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για το φορολογικό έτος 2014.

Χωρίς περαιτέρω ανάλυση απλά θα αναφέρω ότι στον άρθρο 23 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) στο οποίο απαριθμούνται οι μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, δεν υπάρχει καμία αναφορά στο Εν.Φ.Ι.Α. Οι φόροι που δεν εκπίπτουν αναφέρονται στην περίπτωση ζ του ιδίου άρθρου η οποία έχει ως εξής:

«ζ) ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ. Π. Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ. Π. Α. εισροών.»

Κατά συνέπεια και με την επιφύλαξη της ερμηνευτικής που σύμφωνα με πληροφορίες θα δημοσιευθεί μέχρι το τέλος του μήνα, η δαπάνη του  Εν.Φ.Ι.Α. συγκαταλέγεται στις ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ επιχειρηματικές δαπάνες.

Σχετική αναφορά στο θέμα είχε γίνει και κατά την ομιλία του πρώην υπ. Οικονομικών στην βουλή κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου, τον Δεκέμβριο του 2013. Ο Κος Στουρνάρας είχε πει συγκεκριμένα «Σύμφωνα δε με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, για πρώτη φορά ο φόρος αυτός θα εκπίπτει ως δαπάνη της επιχείρησης».Χρηστικά No2

Άλλο ένα θέμα που απασχολεί συναδέλφους αυτή την περίοδο έχει να κάνει με τον διακανονισμό της έκπτωσης του ΦΠΑ, καθώς και τον πενταετή διακανονισμό επενδυτικών αγαθών (prorata), και κατά πόσον και σε ποια περίοδο θα διακανονίζονται τα προς απόδοση ποσά μετά και την κατάργηση της εκκαθαριστικής. Η απάντηση βρίσκεται στο άρθρο 33 του ν. 2859/2000 μετά και την τελευταία τροποποίησή του με τον νόμο 4281/2014. Η prorata θα υπολογίζεται στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου (προφανώς εξωλογιστικά) ενώ για τις λοιπές λεπτομέρειες αναμένουμε την σχετική απόφαση της διεύθυνσης ΦΠΑ.

Με αφορμή την αναζήτηση αυτής της διάταξης αλλά και της τροποποίησης του άρθρου 33 από τον νόμο 4281/2014, θα σας δείξω σήμερα δύο σημαντικές καινοτομικές υπηρεσίες που προσφέρει το συνδρομητικό αρχείο του κόμβου.

Σε κάθε τροποποίηση άρθρου ή παραγράφου στους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου, κάτω από το σχόλιο που εξηγεί την εκάστοτε τροποποίηση υπάρχει ο σχετικός σύνδεσμος που οδηγεί στην αιτιολογική έκθεση του νόμου που επέφερε αυτήν την τροποποίηση.

Ανοίγοντας λοιπόν το άρθρο 33 του νόμου 2859/2000, και συγκεκριμένα την παράγραφο 1 βλέπουμε:

 

Επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο μπορούμε να δούμε την αιτιολογική έκθεση του νόμου 4281/2014 που αφορά το άρθρο που επέφερε την συγκεκριμένη τροποποίηση και να κατανοήσουμε πλήρως τον λόγο που συνετέλεσε στην αλλαγή αυτή, αλλά και τι πραγματικά αφορούσε η εκάστοτε τροποποίηση ιδιαιτέρως δε,  στις περιπτώσεις που δεν είναι ξεκάθαρο αυτό από τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας.

 

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, έχουμε την δυνατότητα να προσθέσουμε «Προσωπική σημείωση» στην παράγραφο αυτή (η οποία μπορεί να λειτουργήσει και σαν σελιδοδείκτης) έτσι ώστε να μπορούμε στο μέλλον να βρούμε την πληροφορία που θέλουμε .

 

Η σημείωση που, προσθέσαμε είναι διαθέσιμη από πολλά σημεία των συνδρομητικών υπηρεσιών, και ένα από αυτά είναι και η σελίδα του κάθε νόμου που υπάρχει στον κόμβο.

 

Χωρίς λοιπόν να ανοίγουμε το κάθε άρθρο μπορούμε μαζικά να δούμε τα ακριβή σημεία που έχουμε προσθέσεις προσωπικές σημειώσεις.

Οι σημειώσεις αυτές είναι προσβάσιμες και από την Βασική Σελίδα των συνδρομητικών υπηρεσιών, αλλά για αυτή θα αναφερθούμε σε επόμενο σχόλιο.


Επίλογος σχολίου.

Σήμερα δεν θα παραθέσω -όπως συνηθίζω- κάποιο συγκεκριμένο βίντεο, σας προτείνω όμως να δείτε το video της ημερίδας της ΓΓΔΕ σχετικά με την συμπλήρωση Ε9. [Δείτε το εδώ]

Εύχομαι σε όλους μια καλή δημιουργική και προπάντων ήρεμη ημέρα.

* Ο νόμος του Μέρφυ και οι επεκτάσεις του

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΦΥ: Αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει.

Συνακόλουθα:

1. Τίποτα δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.
2. Τα πάντα διαρκούν περισσότερο χρόνο από όσο νομίζεις.
3. Αν από διάφορα πράγματα ένα έχει την πιθανότητα να πάει στραβά, θα είναι αυτό που θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζημιά.
4. Αν ξέρεις ότι υπάρχουν μόνο 4 δυνατοί τρόποι για να πάει κάτι στραβά και φροντίσεις να τους προλάβεις, τότε αμέσως θα εμφανιστεί ένας 5ος.
5. Αν αφήσεις τα πράγματα στην τύχη τους, έχουν την τάση να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.
6. Όποτε ξεκινάς να κάνεις κάτι, κάτι άλλο πρέπει πρώτα να γίνει.
7. Κάθε λύση γεννάει ένα καινούριο πρόβλημα.

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΡΦΥ: Τα πάντα πάνε στραβά ταυτόχρονα.

Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΡΦΥ: Aν ένας αριθμός γεγονότων μπορεί να πάει στραβά, θα πάει στραβά με την πιο άσχημη δυνατή σειρά.

Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΦΥ: Το χειρότερο είναι ο εχθρός του κακού.

Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗ: O αισιόδοξος πιστεύει ότι ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο. Ο απαισιόδοξος φοβάται ότι αυτό είναι αλήθεια.

Ακόλουθοι νόμου που βασίζονται στην θεμελιώδη αρχή του νόμου του Μέρφυ.

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ PUDDER:

-Οτιδήποτε ξεκινά καλά, τελειώνει άσχημα.
-Οτιδήποτε ξεκινά άσχημα, τελειώνει χειρότερα.

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ GRESHAM: Τα ασήμαντα θέματα διευθετούνται αμέσως. Τα σημαντικά δε λύνονται ποτέ.

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ CHEOPS: Τα πάντα απαιτούν περισσότερο χρόνο και περισσότερα χρήματα από ό,τι είχε υπολογιστεί.

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COHEN: Αυτό που έχει σημασία είναι το όνομα που δίνεις στα γεγονότα κι όχι τα γεγονότα τα ίδια.

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HELLRUNG: Αν περιμένεις κάτι, θα έρθει και θα φύγει.

Η επέκταση του Shavelson: ...αφού πρώτα σου κάνει ζημιά.

ΤΟ ΔΙΔΑΓΜΑ ΤΟΥ DUCHARME: Οι ευκαιρίες παρουσιάζονται πάντα στην πιο ακατάλληλη στιγμή.

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ HOARE
: Μέσα σε κάθε μεγάλο πρόβλημα κρύβεται ένα μικρό πρόβλημα που προσπαθεί να βγει έξω.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ SCHAINKER:
Μέσα σε κάθε μικρό πρόβλημα κρύβεται ένα μεγάλο πρόβλημα που προσπαθεί να βγει έξω.

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ SEAY:
Τίποτα δε γίνεται όπως είχε σχεδιαστεί.

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ENG:
Όσο πιο εύκολο είναι να γίνει κάτι, τόσο πιο δύσκολο είναι ν'αλλάξει.

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OLIVIER:
Πείρα είναι αυτό που δεν αποκτάς, παρά μόνο αφού δεν το χρειάζεσαι πια.

Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ KIERKEGAARD:
Τη ζωή μπορείς να την καταλάβεις κοιτάζοντας το παρελθόν, αλλά πρέπει να τη ζεις κοιτάζοντας το μέλλον.

Η μερφολογία των καταστάσεων.

Ο χρόνος που απαιτείται για να διορθωθεί κάτι, είναι αντιστρόφως ανάλογος του χρόνου που χρειάστηκε για να γίνει η ζημιά.

1ο παράδειγμα: Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να κολλήσεις ένα βάζο, παρά για να το σπάσεις.

2ο παράδειγμα: Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να χάσεις κιλά, παρά για να πάρεις μερικά.

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ FULLER ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ: Όσο πιο μακρυά ο τόπος που έχει γίνει η καταστροφή ή το ατύχημα, τόσο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών ή τραυματιών απαιτείται για να αποτελέσει είδηση.

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Όσο πιο κοντά βρίσκεσαι στα γεγονότα, τόσο πιο εμφανή είναι τα λάθη στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

2. Όσο πιο μακρυά βρίσκεσαι από τα γεγονότα, τόσο πιο εύκολα πιστεύεις τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αυτό που έχεις βάλει στο μάτι, θα το πάρει ο μπροστινός στην ουρά.

Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ETTORE(Από το Νόμο του Μέρφυ): Οι διπλανές ουρές κινούνται πιο γρήγορα.

Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ O'BRIEN ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ETTORE: Αν αλλάξεις ουρά, η ουρά που μόλις άφησες, αρχίζει να κινείται πιο γρήγορα απ'την ουρά που βρίσκεσαι τώρα.

Το συνακόλουθο του Kenton: Αν εξακολουθήσεις ν'αλλάζεις ουρά, θα προκαλέσεις αναστάτωση και το πιθανότερο είναι να σε βρίσουν.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ': Όσο περισσότερο περιμένεις, τόσο αυξάνει η πιθανότητα να περιμένεις σε λάθος ουρά.

Ο κανόνας του Flugg: Η πιο αργή ταμίας είναι πάντα στην express γραμμή.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο