Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία για την απλούστευση αδειοδότησης στην άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ.δικαιοσύνης με την οποία ο υπουργός Ανάπτυξης θα ορίζει την αδειοδότηση των επιχειρήσεων στην άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων.

Με αυτή την τροπολογία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης και τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό να καθορίζουν, με κοινή απόφασή τους, τους όρους, τις προϋποθέσεις αλλά και την διαδικασία για την απλούστευση της αδειοδότησης στην άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο

α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α),

β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β),

γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Η προτεινόμενη διάταξη-τροπολογία καθίσταται αναγκαία αφενός μεν προκειμένου να διατυπωθεί επί το ορθότερο η μεταβατική διάταξη του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4262/2014 και αφετέρου να καλυφθεί το κενό του μεταβατικού σταδίου μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου με την έκδοση όλων των απαιτούμενων διατάξεων της δευτερογενούς νομοθεσίας. Ειδικότερα, όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, η διατύπωση της εν λόγω παραγράφου παρουσιάζει ένα κενό ως προς το αντικείμενο της (ελλείπει η λέξη «νομοθεσία»).

Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, η προτεινόμενη διάταξη σκοπεί στην αποφυγή πιθανών παρερμηνειών ως προς τη νομιμότητα των κατ' ιδίαν κανονιστικών πράξεων που θα εκδοθούν μέχρι την πλήρη υλοποίηση του νέου νόμου. Το σχετικό θέμα και η ανάγκη επίλυσής του προκύπτει από το γεγονός της μη ρητής εξουσιοδότησης των αρμόδιων ή συναρμόδιων Υπουργών ως προς τη δυνατότητά τους για κατάργηση ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων αυξημένης τυπικής ισχύος, προκειμένου να γίνει ομαλά η μετάβαση από τις ισχύουσες αδειοδοτικές διαδικασίες στο νέο καθεστώς αδειοδότησης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ν. 4262/2014 (ΦΕΚ Α' 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δημόσιες αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή άλλοι δημόσιοι φορείς οφείλουν εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος να προσαρμόσουν τη σχετική με την αδειοδότηση των εποπτευομένων από αυτούς οικονομικών δραστηριοτήτων νομοθεσία στις εισαγόμενες με το παρόν αρχές.
Με κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας πραγματοποιείται η κατά τα ανωτέρω προσαρμογή και καθορίζονται περαιτέρω, με την ίδια απόφαση, οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία της προσαρμογής, η κατάργηση υφιστάμενων διατάξεων, οποιασδήποτε μορφής, νομοθετικής ή κανονιστικής, που προβλέπουν την έκδοση αδειών λειτουργίας ή τα συγκεκριμένα προαπαιτούμενα πιστοποιητικά, η κατάταξη οικονομικών δραστηριοτήτων στις κατηγορίες του νέου ρυθμιστικού πλαισίου του παρόντος νόμου και κάθε άλλο σχετικό θέμα, Παρερχομένου απράκτου του ανωτέρω χρονικού διαστήματος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την άπρακτη πάροδο αυτού, και με προεδρικά διατάγματα τα οποία εκδίδονται μετά από πρότασή του, μπορούν να εισάγονται ρυθμίσεις, με τις οποίες θα γίνεται η εν λόγω προσαρμογή.»

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014
Αριθμ. 323 /19 / 2014


Ετικέτες για αναζήτηση αδειοδότηση


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο