Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

H αντιμετώπιση διαφοράς αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης ανάλογα με το εισόδημα

Του Απόστολου Αλωνιάτη
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας


Επανερχόμαστε για μια ακόμη φορά στο θέμα της φορολόγησης της διαφοράς μεταξύ των τεκμηρίων και του πραγματικού εισοδήματος , λόγω των τροποποιήσεων που είχαμε στο θέμα με τον νόμο 4305/2014.

Αλλαγές που επέφερε στην φορολογία ο νόμος 4305/2014.

Ο νόμος 4305/2014 επέφερε γενικότερες αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ , πέρα από τις αλλαγές στην φορολόγηση της διαφοράς τεκμηρίων και πραγματικού εισοδήματος.

α) Επεκτάθηκε και για το 2015 , η ένταξη του κλάδου της εστίασης στο χαμηλό συντελεστή 13%. Ως γνωστό με το άρθρο 12 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288), οι υπηρεσίες εστίασης επανήλθαν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ , προσωρινά μέχρι 31.12.2014. Με την τροποποίηση του άρθρου 52 του νόμου , ο μειωμένος συντελεστής θα ισχύσει και για όλο το 2015.

β) Με το ίδιο άρθρο επεκτείνεται , έστω και μειωμένη κατά τριάντα τοις εκατό (30%) , η  Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), μέχρι και το 2016. Να θυμίσουμε ότι η φορολογική αυτή επιβάρυνση έληγε το 2014, και ο πρωθυπουργός το εμφάνισε ως φοροαπαλλαγή στην έκθεση Θεσσαλονίκης.

γ) Αποφασίστηκε ότι το τεκμήριο της αγοράς ακινήτου , από 31.10.2014 δηλαδή από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου, θα υπολογίζεται με βάση το αναγραφέν στο συμβόλαιο και όχι με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου συν τα έξοδα απόκτησης , όπως ήταν μέχρι σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα , μέχρι σήμερα το τεκμήριο αγοράς ακινήτου ήταν το μεγαλύτερο μεταξύ αντικειμενικής αξίας και αναγραφόμενης τιμής στο συμβόλαιο συν τα  έξοδα απόκτησης του ακινήτου.  Με την τροποποίηση του, που έγινε από την δημοσίευση του νόμου, θα λαμβάνεται υπόψη η αναγραφόμενη τιμή στο συμβόλαιο , ακόμη και αν είναι μικρότερη από την αντικειμενική, συν τα έξοδα απόκτησης του. Βέβαια θα γίνεται και σχετικός έλεγχος για την πραγματικότητα του τιμήματός (Θα επανέλθουμε σε σχετική ανάλυση όταν βγουν οι σχετικές εγκύκλιοι).

Με 13% η διαφορά αντικειμενικών δαπανών για τους αγρότες.

Σύμφωνα με τις αλλαγές του άρθρου 48 του 4305/2014 η σχετική παράγραφος του άρθρου 34 του 4172/2013 έγινε:

1. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους και φορολογείται:

α) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή

β) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

γ) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση.

δ) σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, εφόσον ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ).».

Άρα οι αγρότες σε κάθε περίπτωση για το εισόδημα τους είτε είναι πραγματικό είτε είναι τεκμαρτό , θα φορολογούνται με τον ειδικό συντελεστή 13%. 

Ας δούμε, για ακόμη φορά, τα παραδείγματα που είχαμε ανεβάσει και στο προηγούμενο άρθρο μας , με την προσθήκη  ορισμένων παραδειγμάτων ,με τις αλλαγές του 4305/2014

Παράδειγμα 1Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες:

20.000

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα:

5.000

Εισόδημα από ακίνητα & κινητές αξίες:

0

 

 

Σύνολο Εισοδήματος

25.000

Τεκμαρτό εισόδημα από αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια απόκτησης  περιουσιακών στοιχείων: 40.000

Άρα η διαφορά των (40.000 – 25.000 = ) 15.000 θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών υπηρεσιών.Φορολογητέο εισόδημα (Ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής (%)

< 25.000

22%

25.000,01 έως και 42.000

32%

> 42.000

42%

Παράδειγμα 2Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες:

10.000

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα:

15.000

Εισόδημα από ακίνητα & κινητές αξίες:

5.000

 

 

Σύνολο Εισοδήματος

30.000

Τεκμαρτό εισόδημα από αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων: 40.000

Άρα η διαφορά των (40.000 – 25.000 = ) 15.000 θα φορολογηθεί με την κλίμακα των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα.Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ)

Συντελεστής (%)

< 50.000

26%

> 50.000

33%

Παράδειγμα 4

Φορολογούμενος δεν έχει πραγματικό εισόδημα για την χρήση του 2014, αλλά έχει τεκμήρια 10.000

Θα φορολογηθεί με την κλίμακα των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα.Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ)

Συντελεστής (%)

< 50.000

26%

> 50.000

33%

 

Για μια ακόμη φορά οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν φόρο για εισοδήματα  που δεν έχουν πραγματικά.

Αν ο φορολογούμενος του παραδείγματος μας είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων , θα φορολογηθεί για το ίδιο ποσό , με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων .

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για τον χρόνο  που πρέπει να είναι ο φορολογούμενος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ώστε να έχει το δικαίωμα να φορολογηθεί για την διαφορά τεκμηρίων με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων , θα εκδοθεί απόφαση από  την ΓΓΔΕ. Συνήθως οι προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ που εκδίδεται για τον τύπο και περιεχόμενο του σχετικού εντύπου φορολογίας φυσικών προσώπων.

Παράδειγμα 5

Φορολογούμενος με αγροτικό εισόδημα 20.000 και τεκμήρια 40.000.

Άρα η διαφορά των (40.000 – 20.000 = ) 20.000 θα φορολογηθεί, μετά την τροποποίηση του 4305/2014, και αυτό με τον ειδικό συντελεστή του 13%.Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ)

Συντελεστής (%)

Όλο το ποσό από γεωργικό εισόδημα

13%

Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος με την προϋπάρχουσα κατάσταση θα πλήρωνε φόρο

20.000 Χ 13% = 2.600
20.000 Χ 26% = 5.200
Σύνολο               7.800

Μετά την τροποποίηση  ο φόρος που θα πληρωθεί θα είναι:

40.000 Χ 13% =  5.200 .(κέρδος για τον αγρότη 2.600 ευρώ)

Να θυμίσουμε ότι πέρυσι οι αγρότες είχαν φορολογηθεί με τη κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων .

Ακόμη να επισημάνουμε ότι πάνω στα προαναφερόμενα ποσά υπάρχει για τους αγρότες και προκαταβολή 55%.

Πηγή newmoney.gr
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο