Ειδήσεις Επιχειρήσεων Νέα

Απασχόληση: Η Επιτροπή προτείνει 6,4 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης για τους πρώην εργαζομένους στα πολυκαταστήματα «Φωκά» στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να χορηγηθούν στην Ελλάδα 6,4 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για να βοηθήσει 600 πρώην εργαζομένους στα πολυκαταστήματα «Φωκά» να βρουν νέες θέσεις εργασίας καθώς και να επεκτείνει την υποστήριξή της σε 500 νέους που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Οι περισσότερες από τις απολύσεις έγιναν στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Η πρόταση τώρα έχει διαβιβαστεί για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, κα Marianne Thyssen, δήλωσε: «Πολλοί τομείς και κλάδοι στην Ευρώπη διέρχονται σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές λόγω της παγκοσμιοποίησης. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι μια απτή έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Θα εξακολουθήσει να βοηθά τα κράτη μέλη να επανεντάξουν στην αγορά εργασίας τα άτομα που απώλεσαν την εργασία τους και να τα υποστηρίξουν ώστε να προσαγμόσουν κατάλληλα τις δεξιότητές τους. Μέσω αυτού του ταμείου, πλαισιώνουμε τους εργαζομένους που βιώνουν δυσκολίες στη δύσκολη μετάβαση σε νέες θέσεις εργασίας, και προτίθεμαι να μεγιστοποιήσω την απόδοσή του τα προσεχή έτη.»

Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση υποστήριξης από το ΕΤΠ μετά την απόλυση 600 εργαζομένων από την επιχείρηση «Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ». Η εν λόγω απώλεια θέσεων εργασίας ήταν συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η οποία έπληξε σοβαρά την ελληνική οικονομία.

Τα μέτρα, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ, θα βοηθήσουν τους εργαζομένους και τους ΕΑΕΚ να βρουν νέες θέσεις εργασίας μέσω της παροχής ενεργού επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικών συμβουλών για την επιχειρηματικότητα, συνεισφορών για τη ίδρυση επιχειρήσεων και των σχετικών επιδομάτων.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της δέσμης μέτρων είναι 10,7 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία η ΕΤΠ θα συνεισφέρει 6,4 εκατομμύρια ευρώ.

Ιστορικό

Η «Οδυσσεύς Φωκάς» ήταν μια δυναμική επιχείρηση η οποία δραστηριοποιούνταν στον τομέα του χονδρικού εμπορίου. Τη δεκαετία του ’80 είχε ήδη το τρίτο μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Ελλάδα. Η επιχείρηση επεξέτεινε περαιτέρω τις δραστηριότητές της αναλαμβάνοντας την αντιπροσώπευση στην εγχώρια αγορά γνωστών ξένων εταιρειών ειδών ένδυσης, και τα πρώτα ενδοκαταστήματα (shop-in-shop) έκαναν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα μέσω των πολυκαταστημάτων «Φωκάς». Τη δεκαετία του ’90 ο όμιλος «Φωκάς» αύξησε τις συμφωνίες αποκλειστικότητας που είχε συνάψει με διεθνείς εταιρείες ειδών ένδυσης και άνοιξε καταστήματα δικαιόχρησης διαφόρων διεθνών εμπορικών σημάτων. Κατά τα έτη 1999-2008 η επέκταση της επιχείρησης «Φωκάς» συνεχίστηκε. Εγκαινιάστηκαν δύο πολυκαταστήματα στα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της Αθήνας, σε συνδυασμό με διάφορους εκθεσιακούς χώρους πώλησης, καταστήματα δικαιόχρησης και σημεία πώλησης, σε συμφωνία με διάφορα διεθνή εμπορικά σήματα.

Η επιτυχία αυτή κατέληξε σε απότομο τέλος με το ξέσπασμα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008. Λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών νοικοκυριών από την αρχή της κρίσης, η ζήτηση για προϊόντα εκτός των βασικών ειδών διατροφής μειώθηκε σημαντικά και, ως εκ τούτου, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας άρχισε να μειώνεται.

Μια άλλη συνέπεια της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας ήταν η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Για να αντιμετωπίσει την έλλειψη ρευστότητας, η επιχείρηση Φωκά ζήτησε, ανεπιτυχώς, οικονομική βοήθεια από τις τράπεζες. Η μείωση του κύκλου εργασιών που προέκυψε από την πτώση της κατανάλωσης, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση των πιστώσεων, κατέστησαν τις προσπάθειες του ομίλου «Φωκάς» για εξεύρεση λύσης άκαρπες και οδήγησαν την επιχείρηση σε πτώχευση.

Οι περισσότερες απολύσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ περίπου το 10 % στη Θεσσαλία. Το τελευταίο τρίμηνο του 2013 το ποσοστό ανεργίας στην Αττική ήταν 28,2 %, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία ήταν 30,3 %, και τα δύο πάνω από τον εθνικό μέσο όρο (27,5 %). Η κατάσταση της απασχόλησης στην Θεσσαλία είναι ελαφρώς καλύτερη από τον εθνικό μέσο όρο, αλλά, ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας είναι 26 %. Επιπλέον, και στις δύο περιοχές υπάρχει έλλειψη θέσεων εργασίας σε σύγκριση με τον υψηλό αριθμό των ατόμων που αναζητούν εργασία.

Το μεγαλύτερο άνοιγμα του εμπορίου με τον υπόλοιπο κόσμο οδηγεί σε συνολικά οφέλη για την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά και απώλεια θέσεων εργασίας, ιδίως σε ευάλωτους τομείς και στους εργαζομένους με χαμηλή ειδίκευση. Γι’ αυτό τον λόγο η Επιτροπή πρότεινε για πρώτη φορά τη δημιουργία ταμείου για την υποστήριξη εκείνων που προσαρμόζονται στις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Από την έναρξη λειτουργίας του το 2007, το ΕΤΠ έχει λάβει 130 αιτήσεις. Περίπου 536 εκατ. ευρώ έχουν ζητηθεί για να βοηθηθούν περισσότεροι από 116.000 εργαζόμενοι. Μόνο το 2013, το ΕΤΠ χορήγησε πάνω από 53,5 εκατομμύρια ευρώ για την εν λόγω υποστήριξη.

Το Ταμείο συνεχίζει κατά την περίοδο 2014-2020 ως έκφραση της αλληλεγγύης της ΕΕ, με περαιτέρω βελτιώσεις στη λειτουργία του. Το πεδίο εφαρμογής του καλύπτει τους εργαζομένους που απολύθηκαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης καθώς και τους εργαζομένους με σύμβαση ορισμένου χρόνου, τους αυτοαπασχολουμένους και, κατά παρέκκλιση, έως τα τέλη του 2017, τους νέους που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές επιλέξιμες στο πλαίσιο τηςπρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), έως έναν αριθμό ίσο προς τους απολυμένους εργαζομένους που λαμβάνουν υποστήριξη.


Ετικέτες για αναζήτηση Φωκάς


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο