Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Σχόλια και παρατηρήσεις της Ε.Σ.Ε.Ε. επί του νομοσχεδίου ρύθμισης οφειλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Μητροπόλεως 42,  105 63 Αθήνα • τηλ.: 210 3259200,  fax: 210 3259209

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2014

Δελτίο Τύπου

«ΣΧΟΛΙΑ και ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ αφού μελέτησε το νομοσχέδιο «Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για την ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων» κατέληξε σε κάποια πρώτα συμπεράσματα, τα οποία παρέθεσε με επιστολές της στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στο Υπουργείο Οικονομικών εκφράζοντας σκέψεις και προτάσεις επ’ αυτών.

Σε γενικές γραμμές, οι μικρομεσαίοι της χώρας χρειάζονται ένα νόμο σαν αυτόν και προσβλέπουν και σε άλλα νομοθετήματα, τα οποία θα κινούνται προς την διάσωση και την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, όπως το παρόν που προσπαθεί να διαχειριστεί δίκαια τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια. Το νομοσχέδιο για πρώτη φορά προσεγγίζει σε ένα βαθμό τις επανειλημμένες προτάσεις της ΕΣΕΕ για την διευθέτηση των υποχρεώσεων των «εντός κρίσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Αρχικά, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται τρεις διαφορετικές διαδικασίες  για τη ρύθμιση των δανείων και χρεών:  

➢ Συμφωνία οφειλέτη και Πιστωτικού Ιδρύματος:  Αφορά στη ρύθμιση του δανείου σε συνεννόηση με την Τράπεζα, με πρωτοβουλία του οφειλέτη – επιχειρηματία, ο οποίος καταθέτει την σχετική αίτηση. Η Τράπεζα μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη εφόσον έχει τουλάχιστον το 50% των οφειλών της επιχείρησης ή εφόσον έχει τέτοιο ποσοστό των χρεών που μετά τη διαγραφή η επιχείρηση θα μείνει με δανεισμό που δεν θα ξεπερνά το 75% της καθαρής περιουσιακής της θέσης.

➢ Ρύθμιση με απόφαση δικαστηρίου: Αφορά στη δυνατότητα μιας επιχείρησης να ζητήσει τη ρύθμιση των χρεών της από το δικαστήριο, εφόσον συγκεντρώσει τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον του 50,1% του συνόλου των οφειλετών της.

➢ Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης: Αφορά στη δυνατότητα  των πιστωτών να ζητήσουν από το δικαστήριο να θέσει τον οφειλέτη σε «Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης», εφόσον αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 40% των οφειλών της επιχείρησης.

Αυτή η διαδικασία θα μπορεί να ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι σε κατάσταση παύσης πληρωμών. Εάν το δικαστήριο δεχθεί την αίτηση, ορίζεται ειδικός διαχειριστής ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχείριση για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης ή επί μέρους λειτουργικών συνόλων.

Από τις προωθούμενες διατάξεις των πέντε κεφαλαίων και των είκοσι δύο άρθρων, προκύπτουν αρκετά θετικά σημεία, αλλά και εύλογα ερωτήματα που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων.

Τα Θετικά:

✓ Έχουν ληφθεί υπόψη οι ορισμοί των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων όπως έχουν διατυπωθεί πολλάκις από την ΕΣΕΕ.
✓ Καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό υπερχρεωμένων επιχειρήσεων.
✓ Μειώνονται οι απαιτούμενοι χρόνοι για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.
✓ Είναι ικανοποιητικό το ποσοστό διαγραφής των συνολικών απαιτήσεων.
✓ Κρίνονται ικανοποιητικά τα κριτήρια ένταξης των οφειλετών στη ρύθμιση.
✓ Το όριο του κύκλου εργασιών ύψους 2,5 εκ. ευρώ κύκλου εργασιών είναι επαρκές, αφού καλύπτει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.
✓ Κρίνεται θετική η προστασία και ένταξη στις αναστολές διώξεων των εγγυητών και συνοφειλετών.
✓ Η θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας εκκρεμών συμβάσεων και ανάκλησης διοικητικών αδειών.

Τα Ερωτήματα:

Συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου όπως διατυπώνονται στο προσχέδιο δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά που θα χρειαστούν τις ανάλογες διευκρινίσεις, ώστε το τελικό κείμενο να καταστεί λειτουργικό και να εφαρμοστεί ουσιαστικά και ολοκληρωμένα από τους μικρομεσαίους της αγοράς.

✓ Για το πρώτο είδος ρύθμισης που αφορά ένα μεγάλο ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων (άρθρο 2 παρ. 5)  αναφέρεται ότι οι Τράπεζες παρέχουν την αιτούμενη διαγραφή «κατά τη διακριτική τους ευχέρεια», πράγμα που σημαίνει ότι είναι οι ίδιες που θέτουν τα κριτήρια και αναλόγως αποφασίζουν, όχι μόνο για το είδος της ρύθμισης αλλά και για την ένταξη του εκάστοτε αιτούντα στην εν λόγω ρύθμιση.

✓ Από την ανάγνωση του προσχεδίου δεν προκύπτει σύνδεση των διατάξεών του με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών, ο οποίος περιέχει ευνοϊκές προβλέψεις για τους δανειολήπτες. Θεωρούμε ότι αυτή η σύνδεση είναι απαραίτητη για την επιτυχία της εφαρμογής του νομοσχεδίου.

✓ Δεν διακρίνεται σαφής κατεύθυνση στο είδος των ρυθμίσεων των χρεών από τις Τράπεζες. Αντίθετα, η υποχρέωση του αιτούντα να δηλώσει την καθαρή περιουσιακή  του θέση δίνει τη δυνατότητα στις Τράπεζες να θέσουν ως κριτήριο τις περαιτέρω εξασφαλίσεις για  την ένταξη του αιτούντα στη ρύθμιση.

✓ Από τις διατάξεις δεν προκύπτει σε ποιο είδος οφειλής ή τραπεζικού προϊόντος αναφέρεται, εάν δηλαδή αφορά μόνο στα επαγγελματικά δάνεια ή εάν περιλαμβάνει άλλους τύπους δανείων που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα τα δάνεια των σεισμοπλήκτων και πυρόπληκτων, αγροτών και τα δάνεια με εγγύηση ΤΕΜΠΜΕ/ΕΤΕΑΝ.

✓  Στο άρθρο 2, παρ. 2δ θα πρέπει να διευκρινιστεί τι θα γίνει στην περίπτωση πολλαπλών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Δηλαδή θα υπολογίζεται αθροιστικά το 75%;

✓ Στην περίπτωση της απευθείας ρύθμισης με την Τράπεζα και αναφορικά με τη δυνατότητα υπαγωγής σε 100 μηνιαίες δόσεις, αφού εγκριθεί το αίτημα από την Τράπεζα, δεν αναφέρεται ποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές αφορά, απέναντι στο Δημόσιο ή στα Ταμεία;  Επιπλέον, ο επιχειρηματίας που θα καταφέρει να ρυθμίσει τα χρέη του σε μία τράπεζα ενώ εκκρεμούν και άλλες οφειλές σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, θα έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων;

✓ Αναφορικά με το άρθρο 7 του Κεφ. 3, «Δικαίωμα αποζημίωσης πιστωτών», χρήζει περαιτέρω διευκρίνισης ή δεσμευτικότητα της ρύθμισης, αφού φαίνεται να δίνεται η δυνατότητα στους πιστωτές που δεν συναινούν, να ζητήσουν αποζημίωση.

Τέλος, πρέπει να προκύπτει απόλυτη σύνδεση του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος με τις ρυθμίσεις που θα προβούν οι  συστημικές  Τράπεζες, ενώ η  προθεσμία υπαγωγής της 30ης Ιουνίου 2014 για ένταξη στις "επιλέξιμες διαγραφές"  των "επιλέξιμων οφειλετών" κρίνεται πολύ σύντομη και θα πρέπει να παρεκταθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Με την έγκαιρη κατάθεση των παραπάνω προτάσεων και παρατηρήσεων επί του νομοσχεδίου πιστεύουμε ότι  θα βοηθηθούν περισσότερες "εντός κρίσης μικρομεσαίες επιχειρήσεις" και η νέα ρύθμιση θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στη διευκόλυνση των οφειλετών, χωρίς όμως να αδικεί τους συνεπείς δανειολήπτες. Η ΕΣΕΕ ευελπιστεί η εφαρμογή του νέου νόμου, όπως τελικά διαμορφωθεί, να ευνοήσει όσο το δυνατόν περισσότερους μικρομεσαίους και να ανακουφίσει την αγορά.

Η ΕΣΕΕ τέλος ευχαριστεί θερμά τον Νίκο Δένδια για την αγαστή συνεργασία μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.


Ετικέτες για αναζήτηση ΕΣΕΕ δάνεια χρέη μικρομεσαίες


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο