Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αυξάνονται οι καταθέσεις των επιχειρήσεων ενώ μειώνονται αυτές των πολιτών


Καταθέσεις και ρέπος των μη ΝΧΙ στα ΝΧΙ στην Ελλάδα (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος)
(υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ)
Τέλος περιόδου Ιαν-14 Φεβ-14 Μαρ-14 Απρ-14 Μαϊ-14 Ιουν-14 Ιουλ-14 Αυγ-14 Σεπ-14
1 Κάτοικοι εσωτερικού 174.636 174.590 176.387 176.572 174.650 177.634 179.173 178.594 178.755
1.1 Γενική Κυβέρνηση 13.609 14.052 15.365 15.171 12.547 14.572 15.951 14.365 14.007
1.1.1 Κεντρική Κυβέρνηση 6.939 7.181 7.776 7.079 6.201 7.061 8.062 7.026 7.598
1.1.2 Τοπική Αυτοδιοίκηση 2.088 1.996 2.009 1.928 1.969 1.982 2.040 2.095 2.120
1.1.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας 4.582 4.876 5.580 6.164 4.376 5.529 5.849 5.243 4.289
1.2 Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά 161.027 160.538 161.022 161.401 162.103 163.062 163.222 164.229 164.748
1.2.ε Σε ευρώ 151.685 151.465 151.910 152.410 152.623 153.418 153.621 154.760 154.666
1.2.ν Σε λοιπά νομίσματα 9.341 9.073 9.112 8.991 9.480 9.644 9.601 9.469 10.082
1.2.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 3.118 3.310 3.093 3.021 2.793 2.932 2.863 2.838 2.758
1.2.1.1 Καταθέσεις όψεως 320 395 364 374 323 325 355 361 270
1.2.1.2 Ταμιευτηρίου
1.2.1.3 Προθεσμίας 2.752 2.904 2.710 2.609 2.463 2.601 2.500 2.471 2.486
1.2.1.4 Ρέπος 47 12 19 38 8 6 8 5 3
1.3.1 Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 4.708 4.678 4.549 4.574 4.394 4.483 4.430 4.695 4.948
1.3.1.1 Καταθέσεις όψεως 1.018 1.034 1.134 1.163 925 968 867 900 946
1.3.1.2 Ταμιευτηρίου
1.3.1.3 Προθεσμίας 3.610 3.573 3.338 3.325 3.406 3.442 3.493 3.728 3.910
1.3.1.4 Ρέπος 81 71 77 86 63 72 70 68 92
1.4.1 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 18.785 18.329 19.089 19.339 20.213 20.731 20.736 20.747 21.232
1.4.1.1 Καταθέσεις όψεως 9.887 9.454 10.083 10.209 10.365 11.788 11.110 11.031 11.807
1.4.1.2 Ταμιευτηρίου
1.4.1.3 Προθεσμίας 8.862 8.839 8.969 9.077 9.749 8.844 9.527 9.617 9.326
1.4.1.4 Ρέπος 37 37 37 53 99 99 99 99 99
1.5.1 Νοικοκυριά 134.415 134.221 134.291 134.467 134.703 134.917 135.193 135.949 135.810
1.5.1.1 Καταθέσεις όψεως* 6.738 6.791 6.826 7.295 7.370 7.431 7.401 7.591 7.559
1.5.1.2 Ταμιευτηρίου 43.637 43.282 42.991 42.940 42.914 43.137 42.971 43.411 43.106
1.5.1.2.α εκ των οποίων απλού ταμιευτηρίου σε ευρώ 41.593 41.297 41.005 40.959 40.923 41.120 40.958 41.382 41.051
1.5.1.3 Προθεσμίας 84.000 84.108 84.415 84.149 84.397 84.297 84.757 84.892 85.101
1.5.1.4 Ρέπος 40 40 59 82 22 51 65 55 44
2 Κάτοικοι λοιπών χωρών ζώνης ευρώ 1.466 1.460 1.383 1.388 1.401 1.413 1.438 1.436 1.475
2.1 Γενική Κυβέρνηση 46 48 8 8 5 4 4 4 4
2.1.1 Κεντρική Κυβέρνηση 5 6 6 6 2 2 2 2 2
2.1.2 Τοπική Αυτοδιοίκηση 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.3 Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας 42 42 2 2 3 2 2 2 2
2.2 Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά 1.419 1.412 1.374 1.380 1.396 1.409 1.434 1.432 1.470
2.2.ε Σε ευρώ 1.277 1.253 1.218 1.215 1.234 1.255 1.285 1.273 1.308
2.2.ν Σε λοιπά νομίσματα 142 159 157 165 161 154 148 158 163
2.2.1 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις 2 2 2 3 15 15 15 15 15
2.2.1.1 Καταθέσεις όψεως 1 1 2 2 2 2 2 1 1
2.2.1.2 Ταμιευτηρίου
2.2.1.3 Προθεσμίας 1 1 0 0 13 13 13 14 13
2.2.1.4 Ρέπος 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1 Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 676 659 595 554 544 572 592 594 611
2.3.1.1 Καταθέσεις όψεως 330 331 293 169 128 135 153 143 138
2.3.1.2 Ταμιευτηρίου
2.3.1.3 Προθεσμίας 346 328 303 385 416 437 439 451 473
2.3.1.4 Ρέπος 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4.1 Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 330 338 361 414 425 409 410 403 422
2.4.1.1 Καταθέσεις όψεως 121 109 130 132 130 119 113 113 137
2.4.1.2 Ταμιευτηρίου
2.4.1.3 Προθεσμίας 208 228 230 282 296 290 297 290 285
2.4.1.4 Ρέπος 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5.1 Νοικοκυριά 412 413 417 410 411 413 416 419 422
2.5.1.1 Καταθέσεις όψεως 13 13 13 13 13 12 13 13 14
2.5.1.2 Ταμιευτηρίου 130 132 132 135 134 138 139 135 136
2.5.1.3 Προθεσμίας 269 268 271 262 264 262 265 271 272
2.5.1.4 Ρέπος 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Μη Κάτοικοι ζώνης ευρώ 33.567 33.183 33.147 33.580 33.320 34.644 34.574 34.542 33.996
3.1 εκ των οποίων υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία (που συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στη λογιστική) 22.168 22.397 22.105 21.969 21.952 22.090 21.759 21.692 21.751
4 Σύνολο καταθέσεων και ρέπος 209.669 209.233 210.917 211.541 209.370 213.692 215.185 214.571 214.226
* περιλαμβάνεται και το ηλεκτρονικό χρήμα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Από τον Ιούνιο του 2010 τα πιστωτικά ιδρύματα που ακολουθούν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα αναγνωρίζουν τις τιτλοποιημένες απαιτήσεις τους στο ενεργητικό τους. Τα ποσά των απαιτήσεων αυτών δεν αφαιρούνται πλέον από το ενεργητικό της Λογιστικής Κατάστασης. Στο παθητικό εμφανίζονται αντίστοιχες υποχρεώσεις στην κατηγορία 'καταθέσεις από μη κατοίκους ζώνης ευρώ'.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο