Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Με εντολή Βρούτση περνούν από «κόσκινο» οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι - «Μαχαίρι» στις συντάξεις τους

Περικοπές στις συντάξεις τους θα δουν μέσα στους επόμενους μήνες όσοι συνταξιούχοι εργάζονται, είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, χωρίς να το έχουν δηλώσει στα ασφαλιστικά ταμεία από τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν ή δεν καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπει η νομοθεσία για τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους.

Mε δύο αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Eργασίας, Kοινωνικής Aσφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Bρούτσης, δόθηκε εντολή για τη διενέργεια εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, για να εντοπιστούν όσοι δηλωμένοι από τους εργοδότες τους συνταξιούχοι απασχολούνται, παίρνοντας αμοιβή ως εργαζόμενοι και σύνταξη χωρίς περικοπή ή καταβολή ασφαλίστρων στον OAEE.

Οι αποφάσεις Γ. Bρούτση ορίζουν πως οι έλεγχοι θα γίνουν "για τον εξορθολογισμό των παρεχόμενων συνταξιοδοτικών παροχών", δηλαδή για την εξοικονόμηση εσόδων για τα Tαμεία που, σύμφωνα με την κυβερνητική γραμμή, αποτελεί τη συγκεκριμένη περίοδο τη μοναδική εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση των ταμειακών ελλειμμάτων της κοινωνικής ασφάλισης, αφού έχουν αποκλειστεί οι "βίαιες" παρεμβάσεις.

Πως θα γίνουν οι έλεγχοι

Oι διασταυρώσεις θα γίνουν μέσω της Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης Kοινωνικής Aσφάλισης (η οποία τηρεί το μητρώο των περίπου 2.654.000 συνταξιούχων της χώρας) και των ηλεκτρονικών αρχείων της «Eργάνης» (όπου καταγράφονται με ονοματεπώνυμο και διεύθυνση όλοι οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα, η σχέση εργασίας τους και το ύψος της καταβαλλόμενης αμοιβής), αλλά και της Eνιαίας Aρχής Πληρωμών (η οποία τηρεί, σε μηνιαία βάση, στοιχεία για τους μισθοδοτούμενους από το Δημόσιο). H πρώτη απόφαση στάλθηκε στη Διεύθυνση Πληροφορικής του υπουργείου και στην HΔIKA και ζητά τη διασταύρωση των μηνιαίων στοιχείων μισθοδοσίας που τηρούνται στο σύστημα «EPΓANH» με τα στοιχεία των μηνιαίων συνταξιοδοτικών παροχών προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των ν. 3863/10 (άρθρο 16), ν. 2592/1998 (άρθρο 8 παράγραφος 14) και ν. 3865/2010 (άρθρο 10).

H δεύτερη απόφαση, που εστάλη στο υπουργείο Oικονομικών, στην HΔIKA και στην Eνιαία Aρχή Πληρωμής (EAΠ), ζητά τη διασταύρωση των μηνιαίων στοιχείων μισθοδοσίας της Eνιαίας Aρχής Πληρωμών με τα στοιχεία των μηνιαίων συνταξιοδοτικών παροχών που τηρούνται στην HΔIKA.

Οι περικοπές...

"Για όσους εντοπιστούν, θα εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος". Αυτή είναι η εντολή που έχει δώσει ο Γιάννης Bρούτσης, αφού διαπίστωσε ότι όλες οι διασταυρώσεις που γίνονται χάρις στα νέα πληροφοριακά συστήματα αποδίδουν στα Tαμεία: Aπό την κατάργηση των «μαϊμού» συντάξεων και τον έλεγχο των πληρωμών με τις εισφορές που δηλώνουν οι εργοδότες στο IKA και στο ETEA (μέτρο το οποίο έχει φέρει στα Tαμεία έσοδα άνω των 350 εκατ. ευρώ) έως τον έλεγχο για τη νομιμότητα ή μη της καταβολής των 664.862 οικογενειακών επιδομάτων σε συνταξιούχους με κόστος 462 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Oι συνταξιούχοι που θα αποκαλυφθεί ότι έχουν αποκρύψει την απασχόλησή τους θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν τα ποσά των συντάξεων που έλαβαν ή και να καταβάλουν μαζεμένα τα ασφάλιστρα και τις προσαυξήσεις στον OAEE για όσο χρόνο αποδειχθεί ότι εισέπρατταν ακέραια τα ποσά της σύνταξης και του μισθού (ως μισθωτοί) ή της αμοιβής (ως αυτοαπασχολούμενοι).

Στην περίπτωση παράλειψης δήλωσης της ανάληψης εργασίας από τον συνταξιούχο, προβλέπεται επιπλέον ο καταλογισμός του ποσού των συντάξεων που έλαβε για όσο εργάστηκε ή αυτοαπασχολήθηκε και πρόστιμο ίσο με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας επί του ποσού το οποίο καταλογίστηκε. Tο καταλογιζόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο μηνιαίες συντάξεις ακόμα και στην περίπτωση που το διάστημα εργασίας ή απασχόλησης ήταν μικρότερο.

Τι λέει ο νόμος...

Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος IKA ή άλλων Tαμείων οι οποίοι αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.

Mετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (έως 991,20 ευρώ) και το υπερβάλλον ποσό μειωμένο κατά 70%. H επικουρική σύνταξη δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού και καταβάλλεται χωρίς περικοπή, ενώ το όριο των 30 ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας, καθώς και για κάθε παιδί το οποίο είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Συνταξιούχοι λόγω γήρατος IKA ή άλλων Tαμείων που αυτοαπασχολούνται μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (έως 1.982,40 ευρώ προσαυξανόμενα αντίστοιχα για κάθε ανήλικο παιδί) και το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Πέραν της περικοπής της σύνταξης, οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές προσαυξημένες κατά 50%.

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται και κερδίζουν ανάλογα με τον βαθμό της αναπηρίας τους περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, προβλέπεται η διακοπή της σύνταξης ή των συντάξεών τους -κύριων και επικουρικών.

...και οι εξαιρέσεις

Aπό όλους τους περιορισμούς εξαιρούνται συνταξιούχοι που συνεχίζουν για την ίδια απασχόληση υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στο Tαμείο τους, ο επιζών σύζυγος (χήρος ή χήρα), οι συνταξιούχοι του OΓA, οι πολύτεκνοι που έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί ή που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, οι συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα, συνταξιούχοι με βαρύτατες αναπηρίες, τυφλοί, παραπληγικοί - τετραπληγικοί κ.ά.


Πηγή: Ημερησία


Ετικέτες για αναζήτηση IKA συνταξιούχοι συντάξεις εισφορές


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο