Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

«Το Υπουργείο Οικονομικών χαρίζει 20 εκατομμύρια ευρώ σε ξένες δικηγορικές εταιρείες»16/9/2014

Δελτίο Τύπου

Θέμα: «Το Υπουργείο Οικονομικών χαρίζει 20 εκατομμύρια ευρώ σε ξένες δικηγορικές εταιρείες».


Στις 12.9.2014 κατατέθηκε ερώτηση ώστε να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με φωτογραφική διάταξη που ψηφίστηκε σε πολυνομοσχέδιο στις 7.4.2014 προκειμένου να εξυπηρετηθούν αλλοδαπές δικηγορικές εταιρείες. Ενώ μέχρι την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου οι συγκεκριμένες δικηγορικές εταιρείες φορολογούνταν όπως όλες οι αλλοδαπές εταιρείες, δηλαδή σαν Ανώνυμες Εταιρείες, μετά το πολυνομοσχέδιο ορίστηκε ότι θα φορολογούνται σαν τις ελληνικές δικηγορικές εταιρείες. Σε απλά ελληνικά με τη νέα διάταξη η φορολόγησή τους θα γίνεται με πιο ευνοϊκούς όρους και μάλιστα θα έχει αναδρομική ισχύ σε βάθος 20ετίας.

Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στα ξένα δικηγορικά γραφεία να ζητήσουν πίσω τα επιπλέον χρήματα που έχουν πληρώσει σε φόρους με βάση το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς. Σύμφωνα με δημοσίευμα τα χρήματα που αναμένεται να ζητήσουν πίσω ανέρχονται στα 20 εκατομμύρια ευρώ!

Την ίδια στιγμή που η χώρα μας περνά μία μεγάλη ανθρωπιστική κρίση η κυβέρνηση χαρίζει φόρους σε ξένες δικηγορικές εταιρείες, σε επιχειρηματικούς ομίλους που πραγματοποιούν τριγωνικές συναλλαγές, σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μέσω συνεχών αναβολών στο φόρο επί των διαφημίσεων κτλ. Οι φορολογικές διατάξεις ψηφίζονται χωρίς διαβούλευση με τους αντίστοιχους φορείς, χωρίς να συνυπολογίζονται οι προτάσεις τους, με κύριο κριτήριο την εξυπηρέτηση ημετέρων.

Δημήτρης Γελαλής βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Λάρισας
Υπεύθυνος φορολογικής πολιτικής της Ε.Ε.Κ.Ε. Οικονομικών


Το Γραφείο Τύπου

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Το Υπουργείο Οικονομικών χαρίζει 20 εκατομμύρια ευρώ σε ξένες δικηγορικές εταιρείες».

Μετά από 4 χρόνια μνημονίων και εξουθένωσης του ελληνικού λαού από δυσβάστακτα μέτρα το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών θεώρησε τη συγκυρία κατάλληλη για να χαρίσει λεφτά σε ξένες δικηγορικές εταιρείες. Με το πολυνομοσχέδιο σκούπα που ψηφίστηκε στις 7.4.2014 μαζί με τις φωτογραφικές διατάξεις για τις τράπεζες πέρασε στα πολύ ψιλά του Ν.4254/2014 μια φωτογραφική διάταξη για να εξυπηρετήσει μια χούφτα αλλοδαπές δικηγορικές εταιρείες.

Ενώ ο νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν.4172/2013 είχε αρχίσει να ισχύει από τη 1.1.2014 το Υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε να ρυθμίσει θέματα αλλοδαπών δικηγορικών εταιρειών, προσθέτοντας στον ήδη καταργημένο κώδικα φορολογίας εισοδήματος Ν.2238/1994 το εξής: « Οι δικηγορικές εταιρείες, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 152/2000, ως παράρτημα δικηγορικής εταιρείας, που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εισοδήματα που έχουν αποκτήσει ή αποκτούν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων του ν. 2238/1994, όπως εκάστοτε ισχύουν φορολογούνται όπως οι αντίστοιχες ελληνικές δικηγορικές εταιρείες». Δηλαδή η κυβέρνηση νομοθέτησε με αναδρομική ισχύ, διάταξη σε καταργημένο νόμο και για όσο αυτός ίσχυε, δηλαδή για 20 χρόνια!

Έως την κατάργηση του Ν.2238/1994 τα παραρτήματα των αλλοδαπών δικηγορικών εταιρειών φορολογούνταν όπως όλες οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, δηλαδή σαν Ανώνυμες Εταιρείες, με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερη συνολική φορολογική επιβάρυνση από τις αντίστοιχες ελληνικές δικηγορικές εταιρείες που λειτουργούν ως αστικές εταιρείες. Η επιβάρυνση οφειλόταν τόσο στον υψηλότερο μεσοσταθμικά συντελεστή φορολογίας όσο και σε περιορισμούς στην αναγνώριση εξόδων που τιμολογούσε η μητρική εταιρεία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα μετά την ψήφιση του νόμου κινήθηκαν άμεσα οι περισσότερες απ’ αυτές τις εταιρείες για να ζητήσουν πίσω τα λεφτά που είχαν πληρώσει σε φόρους λόγω των κερδών που είχαν τα γραφεία τους στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Σύμφωνα με την ίδια δημοσιογραφική πηγή έξι από αυτά τα δικηγορικά γραφεία, τα οποία αναλαμβάνουν δουλειές στη χώρα μας για τράπεζες, ναυτιλιακές, αποκρατικοποιήσεις κ.λπ., δεν είχαν αποδώσει τους αναλογούντες φόρους από κέρδη τους στην Ελλάδα και τους καταλογίστηκαν κατόπιν ελέγχου φόροι και πρόστιμα 6 εκατ. ευρώ. Με την νέα διάταξη θα ευνοηθούν και αυτά τα δικηγορικά γραφεία που δεν ήταν συνεπή στην καταβολή των φόρων τους. Το Δημόσιο πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα θα υποχρεωθεί, βάσει του νέου νόμου, να επιστρέψει συνολικά έως και 20 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Για ποιο λόγο αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών μετά από 20 χρόνια εφαρμογής του Ν.2238/1994 και ενώ αυτός είχε καταργηθεί να προσθέσει σε καταργημένο νόμο διάταξη (με το Ν.4254/2014, παράγραφος Β, υποπαράγραφος Β2, περίπτωση 4) σχετική με τη φορολόγηση των αλλοδαπών δικηγορικών εταιρειών η οποία μάλιστα ρυθμίζει το θέμα αναδρομικά σε βάθος εικοσαετίας;

2. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση υποτίθεται πως ψάχνει διαρκώς για ισοδύναμα μέτρα προκειμένου να προχωρήσει σε φοροελαφρύνσεις γιατί ξαφνικά θεσπίζει ένα πιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τις αλλοδαπές δικηγορικές εταιρείες σε σχέση με αυτό που ίσχυε;

3. Από την ψήφιση του Ν.4254/2014 μέχρι σήμερα πόσες είναι οι αλλοδαπές δικηγορικές εταιρείες που έκαναν αίτηση για επιστροφή χρημάτων βασιζόμενες σε αυτή τη διάταξη και ποιο είναι το συνολικό ποσό που διεκδικούν να τους επιστραφεί;

4. Υπάρχουν αλλοδαπές δικηγορικές εταιρείες που κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι δεν κατέβαλαν τους φόρους για τα κέρδη τους στην Ελλάδα και τους καταλογίστηκαν τα ανάλογα πρόστιμα και οι αναλογούντες φόροι; Αν ναι, πόσες από αυτές έκαναν αίτηση για επιστροφή ή διαγραφή φόρων και πρόστιμων και σε τι ποσά ανέρχονται οι αιτήσεις τους για επιστροφή ή διαγραφή;

5. Υπήρξαν παρεμβάσεις προς την ελληνική κυβέρνηση από ξένες κυβερνήσεις μέσω πρεσβευτών και λοιπών παραγόντων που σύμφωνα με το δημοσίευμα επέμειναν να πιέζουν παρασκηνιακά;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γελαλής Δημήτρης
Αμανατίδης Γιάννης
Αμμανατίδου Ευαγγελία
Βαλαβάνη Νάντια
Βούτσης Νίκος
Γεροβασίλη Όλγα
Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη
Διακάκη Μαρία
Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος
Ζαχαριάς Κωνσταντίνος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Κανελλοπούλου Μαρία
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Κούβελα Φωτεινή
Μιχαλάκης Νικόλαος
Παναγούλης Ευστάθιος
Σταμπουλή Αφροδίτη
Στρατούλης Δημήτρης
Τριανταφύλλου Μαρία
Τσακαλώτος Ευκλείδης
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο