Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

ΕΛΣΤΑΤ: «Οικογενειακά» τα επαγγέλματα στην Ελλάδα

Το επάγγελμα του γονέα φαίνεται ότι ακολουθεί ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών στην Ελλάδα. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με τη διαγενεακή επαγγελματική κινητικότητα.

Πληροφορίες:
Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας
Τμήμα Ειδικών Ερευνών Νοικοκυριών
Γ. Ντούρος:
τηλ.: 213 135 2174,
fax: 213 135 2906
e-mail: [email protected]

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011

Διαγενεακή επαγγελματική κινητικότητα

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται στοιχεία για τη διαγενεακή επαγγελματική κινητικότητα. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από ειδικά διαμορφωμένο για τον σκοπό αυτό ερωτηματολόγιο, το οποίο εντάχθηκε στη δειγματοληπτική Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, έτους 2011 (Statistics on Income and Living Conditions), με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2010. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση του κατά πόσο η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και το επάγγελμα των γονέων μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο φτώχειας και τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά την ενηλικίωση.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε για τα μέλη των νοικοκυριών(1) που έχουν γεννηθεί από το έτος 1951 μέχρι και το έτος 1985 (25 έως και 59 ετών), ενώ τα στοιχεία για το έτος 2005 για τα μέλη των νοικοκυριών που έχουν γεννηθεί από το έτος 1939 μέχρι και το έτος 1979 (25 έως και 65 ετών).

Όλα τα ερωτήματα απαντήθηκαν για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ερωτώμενος ήταν 14 ετών, περίπου. Δηλαδή, το ερώτημα που αφορούσε στην ασχολία (επάγγελμα) του πατέρα είχε διατυπωθεί ως εξής:- Ποια ήταν η κύρια ασχολία του πατέρα σας όταν ήσασταν 14 ετών (περίπου);

Βασικές διαπιστώσεις

Α. Επάγγελμα του παιδιού, μέλους του νοικοκυριού σε σχέση με το επάγγελμα του πατέρα(2)

I. Όταν ο πατέρας ήταν διευθυντικό στέλεχος, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού), ήταν το 2011:
• Υπάλληλος γραφείου (18,5%)
• Διευθυντικό στέλεχος (16,4%)
• Επαγγελματίας(3) (16,4%)
• Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών και πωλητής (15,8%)
• Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγγελμα (9,3%)
• Μη εργαζόμενος (8,6%)
• Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συναφές επάγγελμα (7,7%)
• Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και μικροεπαγγελματίας (3,9%)
• Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητής (1,8%)
• Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος και αλιέας (1,2%)
• Υπηρετών στις ένοπλες δυνάμεις (0,3%)
Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 15,0%, 18,0%, 19,4%, 11,6%, 9,3%, 7,9%, 8,8%, 3,4%, 4,4%, 2,1%, και 0,2% αντίστοιχα (Πίνακας 1).

II. Όταν ο πατέρας ήταν επαγγελματίας, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού), ήταν το 2011:
• Επαγγελματίας (42,3%)
• Μη εργαζόμενος (16,4%)
• Υπάλληλος γραφείου (10,6%)
• Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών και πωλητής (8,3%)
• Διευθυντικό στέλεχος (7,3%)
• Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγγελμα (7,3%)
• Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και μικροεπαγγελματίας (2,2%)
• Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συναφές επάγγελμα (2,2%)
• Υπηρετών στις ένοπλες δυνάμεις (1,4%)
• Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος και αλιέας (1,2%)
• Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητής (0,9%)
Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 40,6%, 9,5%, 11,7%, 8,4%, 7,0%, 10,3%, 2,8%, 6,9%, 0,7%, 1,4% και 0,8% αντίστοιχα (Πίνακας 1).

III. Όταν ο πατέρας ήταν ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος ή αλιέας, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού), ήταν το 2011:
• Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος και αλιέας (18,4%)
• Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συναφές επάγγελμα (15,0%)
• Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών και πωλητής (11,9%)
• Μη εργαζόμενος (11,4%)
• Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και μικροεπαγγελματίας (9,5%)
• Επαγγελματίας (8,6%)
• Υπάλληλος γραφείου (8,0%)
• Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητής (6,1%)
• Διευθυντικό στέλεχος (5,7%)
• Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγγελμα (4,7%)
• Υπηρετών στις ένοπλες δυνάμεις (0,6%)
Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 23,6%, 16,1%, 10,4%, 12,8%, 7,0%, 5,6%, 7,1%, 6,4%, 6,1%, 4,4%, και 0,5% αντίστοιχα (Πίνακας 1).

Β. Επάγγελμα του παιδιού, μέλους του νοικοκυριού σε σχέση με το επάγγελμα της μητέρας(4)

IV. Όταν η μητέρα ήταν διευθυντικό στέλεχος, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού), ήταν το 2011:
• Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών και πωλητής (21,5%)
• Διευθυντικό στέλεχος (17,6%)
• Υπάλληλος γραφείου (16,9%)
• Επαγγελματίας (16,6%)
• Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγγελμα (8,2%)
• Μη εργαζόμενος (6,1%)
• Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητής (5,2%)
• Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συναφές επάγγελμα (5,1%)
• Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος και αλιέας (1,9%)
• Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και μικροεπαγγελματίας (1,1%)
Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 8,8%, 25,2%, 12,6%, 16,6%, 6,7%, 8,9%, 2,6%, 12,6%, 2,5% και 3,6% αντίστοιχα (Πίνακας 2).

V. Όταν η μητέρα ήταν επαγγελματίας, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού), ήταν το 2011:
• Επαγγελματίας (46,4%)
• Μη εργαζόμενος (19,1%)
• Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών και πωλητής (7,7%)
• Διευθυντικό στέλεχος (6,5%)
• Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και μικροεπαγγελματίας (6,3%)
• Υπάλληλος γραφείου (5,6%)
• Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγγελμα (5,0%)
• Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συναφές επάγγελμα (1,6%)

• Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητής (0,3%)
• Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος και αλιέας (0,0%)
Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 42,5%, 11,6%, 5,0%, 3,9%, 2,4%, 10,8%, 14,2%, 7,6%, 1,4%, και 0,6% αντίστοιχα (Πίνακας 2).

VI. Όταν η μητέρα ήταν ειδικευμένη γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος ή αλιέας, το παιδί (μέλος του νοικοκυριού) ήταν το 2011:
• Ειδικευμένος γεωργός, κτηνοτρόφος, δασοκόμος και αλιέας (20,4%)
• Ειδικευμένος τεχνίτης και ασκών συναφές επάγγελμα (15,1%)
• Απασχολούμενος στην παροχή υπηρεσιών και πωλητής (11,9%)
• Μη εργαζόμενος (10,8%)
• Ανειδίκευτος εργάτης, χειρώνακτας και μικροεπαγγελματίας (8,9%)
• Υπάλληλος γραφείου (8,6%)
• Επαγγελματίας (7,6%)
• Χειριστής μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητής (6,1%)
• Διευθυντικό στέλεχος (5,9%)
• Τεχνολόγος και ασκών συναφές επάγγελμα (4,6%)

Τα ποσοστά για το 2005 ήταν 27,4%, 15,4%, 9,7%, 11,5%, 7,4%, 6,7%, 5,3%, 6,6%, 6,2% και 3,2%


(1) Νοικοκυριό: αφορά στο νοικοκυριό στο οποίο ο ερωτώμενος ζούσε όταν ήταν, περίπου, 14 ετών. Αν οι γονείς του ερωτωμένου ήταν διαζευγμένοι και μοιράζονταν την επιμέλειά του (50% του χρόνου σε κάθε γονέα), ο ερωτώμενος θα πρέπει να επιλέξει το νοικοκυριό, είτε αντικειμενικά, λαμβάνοντας υπόψη την κύρια διεύθυνσή του, όταν ήταν, περίπου, 14 ετών (από τα στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ή του δημοτολογίου), ή σε υποκειμενική βάση, δηλαδή ποια κατοικία αισθανόταν περισσότερο ως δική του, όταν ήταν, περίπου, 14 ετών.
(2) Πατέρας: το άτομο που ο ερωτώμενος θεωρούσε πατέρα του όταν ήταν, περίπου, 14 ετών. Γενικά, πατέρας θεωρείται ο βιολογικός/φυσικός πατέρας, αλλά, αν ο ερωτώμενος θεωρούσε πατέρα του κάποιον άλλο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι απαντήσεις πρέπει να αναφέρονται σε αυτόν, ακόμη και αν ο βιολογικός/φυσικός πατέρας είναι στη ζωή και ο ερωτώμενος τον έχει γνωρίσει.
(3) Ασκών επιστημονικό επάγγελμα και μηχανικός, επαγγελματίας του τομέα υγείας, επαγγελματίας επιχειρήσεων και διοίκησης, εκπαιδευτικός, επαγγελματίας του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνιών, επαγγελματίας του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου.
(4) Μητέρα: το άτομο που ο ερωτώμενος θεωρούσε μητέρα του όταν ήταν, περίπου, 14 ετών. Γενικά, μητέρα θεωρείται η βιολογική/φυσική μητέρα, αλλά, αν ο ερωτώμενος θεωρούσε μητέρα του κάποια άλλη κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι απαντήσεις πρέπει να αναφέρονται σε αυτή, ακόμη και αν η βιολογική/φυσική μητέρα του είναι στη ζωή και ο ερωτώμενος την έχει γνωρίσει.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο