Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Διευκρινίσεις σχετικά με την δυνατότητα υποβολής φωτοαντιγράφων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Υποβολή φωτοαντίγραφων αντί πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων τους

Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α/26.03.2014) με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/ τ. Α’ / 09.03.1999), στο φάκελο δικαιολογητικών γίνονται αποδεκτά:

Α) ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή ακριβών αντιγράφων τους που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες των ακόλουθων φορέων:

i) του Δημοσίου,
ii) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.),
iii) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
iv) των Δικαστηρίων όλων των βαθμών,
v) των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,
vi) των δημόσιων επιχειρήσεων και των οργανισμών που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/τ. Α/27.12.2005) καθώς και
vii) των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α.,
 
Β) ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς,
 
Γ) ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,

Δ) ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας θα προβεί στον έλεγχο της ακρίβειας των υποβληθέντων εγγράφων, κατά τα σχετικώς οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α/26.03.2014).
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο