Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. 43449/01.09.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το Ετήσιο Πρόγραμμα 2013 και ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 15/09/2014, ώρα 14:30, αντί της 05/09/2014.

Πέραν της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των δικαιολογητικών τυπικής πληρότητας που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) της ενότητας (Α) για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και τα ΝΠΔΔ, (θ) και (ια) της ενότητας (Β) για τα ΝΠΙΔ, (β) και (ε) της ενότητας (Γ) για τους Διεθνείς Διακυβερνητικούς Οργανισμούς, δύναται αυτά να υποβληθούν ξεχωριστά, μέχρι την ημερομηνία εξέτασης-αξιολόγησης των προτάσεων από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης της. Για την πιστοποίηση της αδυναμίας προσκόμισης τους θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, κατά το χρόνο υποβολής της πρότασης, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι εξ αντικειμένου λόγοι αδυναμίας προσκόμισης τους.
 
Δημοσίευση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων   του Ετησίου Προγράμματος 2013  του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών
 
Το Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής / Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης / Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης ως Υπεύθυνη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα προκηρύσσει δράσεις στο πλαίσιο του Ετησίου Προγράμματος 2013.

Οι δράσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση των πολιτικών για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία και στη βελτίωση της πρόσβασής τους σε δημόσια και ιδιωτικά αγαθά και υπηρεσίες.
Προτάσεις για τις προκηρυσσόμενες δράσεις μπορούν να υποβάλουν όλοι οι εν δυνάμει εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της ένταξης φορείς: οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, οι μη κερδοσκοπικοί φορείς, διεθνείς οργανώσεις, εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί κατάρτισης, κοινωνικοί εταίροι, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και κοινοπραξίες και ενώσεις (εφεξής αναφερόμενες και ως «συνεργασίες»).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 05/09/2014

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να ανατρέξετε στο διαδικτυακό τόπο του Ταμείου,


Ετικέτες για αναζήτηση κοινοπραξίες ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο