Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Μανικιούρ… Πεντικιούρ!

Μανικιούρ… Πεντικιούρ!

Αυγ.29, 2014 σε Editorial περιοδικού λογιστική prosvasis: τεύχος 426

Ναι, έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Ναι, έχουμε κάνει όλες τις διαρθρωτικές αλλαγές. Ναι, η ανάπτυξη είναι επιτέλους εδώ (κάπου εδώ γύρω). Ναι, το Δημόσιο μίκρυνε και οργανώθηκε. Ναι, οι συντεχνίες συνετρίβησαν. Ναι, η οικονομία ελευθερώθηκε από το βρόγχο του κράτους και τα επαγγέλματα άνοιξαν. Ναι, η φορολογία ΘΑ μειωθεί και Ναι, οι δανειστές μας ΘΑ κατεβάσουν τ’ αυτιά, γιατί κάτσε καλά… Ναι, θα πάρω τα χάπια μου…
Και ενώ τα τελευταία προαπαιτούμενα για την τελευταία δόση (ξέρετε, τη θανατηφόρα) συναγελάστηκαν σε ένα κείμενο νόμου 260 πυκνογραμμένων σελίδων, χωρίς αρχή και τέλος, όπου ο καθένας έγραφε και τα δικά του, το αδάμαστο μέσα στους αιώνες ελληνικό πνεύμα παρεισέφρησε για μια τελευταία πράξη ασύλληπτου ηρωισμού. Άτιμοι δανειστές, όλα μάς τα πήρατε. Αλλά ο δικός μας υπουργός θα έχει την τελευταία λέξη για την μιζανπλί. Και για να σας τη σπάσουμε παραπάνω, θα βάλουμε τέσσερις (4) υπουργούς να συμφωνούν κάθε φορά ποιος είναι κουρέας και ποιος όχι. Αμ πώς!!
Πώς είπατε; Δεν ξέρω τι γράφω; Για αναγνώσατε παρακαλώ παρακάτω και ειδικά τα άρθρα 242 και 245 που είναι και τα αγαπημένα μου…

Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/8.8.2014)
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις

[…]

Άρθρο 237
Ορισμοί

1. α) Κομμωτής – Κουρέας, είναι εκείνος που παρέχει κάθε είδους εργασία κομμώσεως σε παιδιά, άνδρες και γυναίκες, όπως κούρεμα, χτένισμα απλό ή καλλιτεχνικό, απλό ή ειδικό λούσιμο, αποχρωματισμό, αποχρώσεις, ανταύγειες (MECHES), κατσάρωμα (PERMANENTE), ίσιωμα, τοποθέτηση τοπικής περούκας και περούκας, ξύρισμα και λοιπές καλλιτεχνικές εργασίες.
β) Μαθητευόμενος Κομμωτής – Κουρέας είναι εκείνος που εκτελεί αποκλειστικά βοηθητικές εργασίες στο πλαίσιο της μαθητείας που προβλέπεται στο ν.4186/2013.
γ) Τεχνίτης περιποίησης χεριών και ποδιών είναι εκείνος που παρέχει υπηρεσίες στην περιποίηση χεριών (MANICURE) και ποδιών (PEDICURE).
 2. Κομμωτήριο – Κουρείο, είναι το κατάστημα όπου παρέχονται οι υπηρεσίες που ορίζονται στο εδάφιο α’ της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου, καθώς και οι υπηρεσίες περιποίησης χεριών (MANICURE) και ποδιών (PEDICURE), εφόσον αυτές παρέχονται από εξειδικευμένο τεχνίτη.

Άρθρο 238
Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος

Οι βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος διακρίνονται σε:
α) Κομμωτή – Κουρέα
 β) Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.

Άρθρο 239
Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση επαγγέλματος

Για την άσκηση του επαγγέλματος οποιασδήποτε κατά το προηγούμενο άρθρο κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω:
1. Για Κομμωτή – Κουρέα
 α. Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο TEE Α’ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β. Πτυχίο TEE Β’ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
γ. Δίπλωμα I.E.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Κομμωτής Τεχνικός περιποίησης κόμης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών (MANICURE – PEDICURE)
α) Δίπλωμα I.E.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας «Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) Σεμινάριο διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών σε κέντρο Δια Βίου Μάθησης που θα συνοδεύεται από αποδεδειγμένη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα δεκαοκτώ μηνών.
γ) Η διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων του επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών της περίπτωσης β’ καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Άρθρο 240
Μητρώο

α. Οι κατά τόπους Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων υποχρεούνται να τηρούν ειδικά Μητρώα Επαγγέλματος του άρθρου 2 του παρόντος στα οποία θα καταχωρούνται οι σχετικές Βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος.
β. Οι ενταγμένοι στα Μητρώα του παρόντος άρθρου, έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα της αντίστοιχης ειδικότητας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 241
Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων
 παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος κομμωτηρίων – κουρείων, περιποίησης χεριών – ποδιών

[…]

Άρθρο 242
Πειθαρχικό Συμβούλιο – Πειθαρχικές Ποινές

1) Την πειθαρχική εξουσία στους κουρείς – κομμωτές και τεχνίτες περιποίησης χεριών και ποδιών ασκεί πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, που εδρεύει στην οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και αποτελείται από:
α) Ένα Πρωτόδικη, ως Πρόεδρο.
β) Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ως Μέλος.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ως Μέλος.
δ) Έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συνδικαλιστικού Οργάνου Κουρέων – Κομμωτών ως Μέλος.
ε) Έναν εκπρόσωπο του Κλαδικού Οργάνου των εργαζομένων ή του Ανώτατου Συνδικαλιστικού Οργάνου, ή έναν εκπρόσωπο από το εργατικό κέντρο εφόσον δεν υπάρχει συνδικαλιστικό όργανο και εφόσον τα θέματα αφορούν στους εργαζόμενους, ως Μέλος.
Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και συνεδριάζει σε εργάσιμες για τις δημόσιες υπηρεσίες ώρες και ημέρες χωρίς καμία αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του για τη συμμετοχή τους σε αυτή.
2. Ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να προσφύγει όποιος έχει έννομο συμφέρον.
3. Πειθαρχικά αδικήματα είναι:
α) Κάθε παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.
β) Κάθε βλάβη των επαγγελματικών συμφερόντων των Κομμωτών – Κουρέων και Τεχνικών Περιποίησης χεριών – ποδιών (MANICURE PEDICURE), που προήλθε από δόλο ή αμέλεια ή αναξιοπρεπή συμπεριφορά κατά την άσκηση του επαγγέλματος.
γ) Η μη χορήγηση των απαιτουμένων πιστοποιητικών από τους καταστηματάρχες κομμωτηρίων ή κουρείων προς τους εργαζόμενους που απασχόλησαν ή απασχολούν στις επιχειρήσεις τους.
δ) Η κάθε είδους βλάβη που προκαλείται σε πελάτες κατά την άσκηση του επαγγέλματος.
4. Δεν επιβάλλεται πειθαρχική ποινή χωρίς κλήση σε έγγραφη απολογία.
5. Οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Πρόστιμο από 600 έως 3.000 ευρώ που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων, για τους κατόχους άδειας καταστήματος του παρόντος διατάγματος.
γ) Πρόστιμο από 150 έως 1.500 ευρώ που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων, για τους κατόχους αδειών ασκήσεως επαγγέλματος του παρόντος διατάγματος, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα με εξαρτημένη εργασία.
δ) Προσωρινή διαγραφή από τα Μητρώα επαγγέλματος για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη ή μη εργασία.
ε) Οριστική διαγραφή από τα Μητρώα επαγγέλματος για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη ή μη εργασία.

Άρθρο 243

Η εκ προθέσεως παράβαση επιτακτικών ή απαγορευτικών διατάξεων του παρόντος ως και συναφών υγειονομικών διατάξεων επισύρει τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 244

Οι άδειες και οι βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος και τα μητρώα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το π.δ.133/2005 συνεχίζουν να ισχύουν ως εκδόθηκαν. Αιτήσεις για χορήγηση αδειών ή βεβαιώσεων συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος, που έχουν υποβληθεί μέχρι της δημοσίευσης του παρόντος, συνεχίζουν και εξετάζονται με βάση το π.δ.133/2005 για ένα χρόνο ακόμα.

Άρθρο 245

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται το π.δ.133/2005 και κάθε σχετική διάταξη που αντίκειται στις παρούσες ρυθμίσεις. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Οικονομικών ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την έκδοση βεβαιώσεων συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση των ανωτέρω επαγγελμάτων.

Αντί σχολίου…

Αφιερώνεται:
1. Στην τρόικα (γιατί «άνοιξε» τα κλειστά επαγγέλματα και τσάκισε τη γραφειοκρατία).
2. Σε όσους θυμούνται να χαμογελάνε (γιατί το λέει η καρδιά τους).
3. Στον κ. Άδωνη Γεωργιάδη (γιατί έτσι μας αρέσει).

Χ. Τσοχαντάρης
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο