Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Στις ΔΟΥ τα πρόστιμα για παράνομη απασχόληση και διακίνηση μεταναστών

Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων στην Κοινή υπουργική απόφαση των υπ.οικονομικών, εργασίας, και μεταφορών.
Με την αν λόγω εγκύκλιο καθορίζονται επίσης  τα αρμόδια οργάνα και οι  διαδικασίες βεβαίωσης των προστίμων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει

Άρθρο 1
Αρμόδιο όργανο για την επιβολή προστίμου


1. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9, παρ. 1 και 23, παρ. 1 του ν.4251/2014 επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναλόγως της αρμοδιότητας για τη χορήγηση της άδειας διαμονής.

2. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 4 του ν.4251/2014, εάν οι παραβάσεις διαπιστώνονται από τις υπηρεσίες ελέγχου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή κοινοποιούνται σε αυτές από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς (Ελληνική Αστυνομία), επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας έλαβε χώρα η παράβαση και εάν διαπιστώνονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας, επιβάλλονται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας ή του Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας με βάση τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Σώματος.

3. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 3 και 4 του ν.4251/2014, επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας έλαβε χώρα η παράβαση

4. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 3 του ν.4251/2014, επιβάλλονται:

α) στις αεροπορικές εταιρίες με απόφαση του αρμόδιου αερολιμενάρχη,

β) στις ναυτιλιακές εταιρίες ή τα νομικά πρόσωπα (ταξιδιωτικά γραφεία) με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναλόγως του τόπου της έδρας της επιχείρησης και γ) στα φυσικά πρόσωπα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας έλαβε χώρα η παράβαση.

5. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 82, παρ. 3 και 83, παρ. 2 του ν.4251/2014 και των άρθρων 9, παρ. 5 και 17, παρ. 4 του Π.Δ. 106/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 42, παρ. 8 και 10αντίστοιχα του ν.4071/2012 επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναλόγως της χωρικής αρμοδιότητας για τη χορήγηση άδειας διαμονής.

Άρθρο 2
Διαδικασία βεβαίωσης προστίμου


1. Οι αποφάσεις των οργάνων του προηγούμενου άρθρου αποτελούν και τη βεβαίωση του οικείου προστίμου, συνιστούν δε νόμιμο τίτλο κατ' άρθρο 2 ν.δ.356/1974, όπως ισχύει.

2. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 9, παρ. 1, 82, παρ. 3 και 83, παρ. 2 του ν.4251/2014, καθώς και τα διοικητικά πρόστιμα των άρθρων 9, παρ. 5 και 17, παρ. 4 του Π.Δ. 106/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 42, παρ. 8 και 10 αντίστοιχα του ν.4071/2012 εισπράττονται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου και η πληρωμή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της αιτηθείσης άδειας διαμονής. Εάν μετά την πάροδο διμήνου από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης του αρμοδίου οργάνου, δεν έχει πληρωθεί το επιβληθέν πρόστιμο, η σχετική αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής απορρίπτεται.
Τα υπόλοιπα διοικητικά πρόστιμα εισπράττονται βάσει των διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημόσιων Εσόδων. Προς το σκοπό αυτό συντάσσεται από το αρμόδιο όργανο επιβολής των προστίμων σχετικός κατάλογος ο οποίος αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Στις αποφάσεις του άρθρου 1 αναγράφονται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση κατοικίας του υπόχρεου, αν είναι φυσικό πρόσωπο ή η επωνυμία και η διεύθυνση της έδρας αν είναι νομικό πρόσωπο, το ποσό, η αιτία καταβολής, καθώς και ο Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού, στον οποίο εμφανίζεται το αντίστοιχο ποσό. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται από ελεγκτικούς μηχανισμούς και κοινοποιούνται στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την επιβολή προστίμου, στο σχετικό ενημερωτικό έγγραφο συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα παραπάνω στοιχεία.

Άρθρο 3
Γενικές ρυθμίσεις


1. Τα έσοδα των προστίμων της παρούσας αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζονται στον Κ.Α.Ε. 3739 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από Δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές».

2. Η καταβολή των ποσών γίνεται εφάπαξ εκτός εάν το ύψος του συνολικού προστίμου υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, οπότε μπορεί να ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 1 σε μέχρι τρεις ισόποσες δόσεις.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ήτοι την 26.8.2014)

 

Ολόκληρη η εγκύκλιος στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Ετικέτες για αναζήτηση άδεια πρόστιμα


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο