Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Προτάσεις Προέδρου Ε.Ε.Α. για αλλαγή του Πτωχευτικού Κώδικα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

31 Ιουλίου 2014

Δελτίο Τύπου

Άμεσα η Κυβέρνηση προτίθεται να νομοθετήσει για την αλλαγή του Πτωχευτικού Κώδικα, με έμφαση στην Δεύτερη Ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες που έπεσαν έξω. Καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για έναν πραγματικά αναπτυξιακό Πτωχευτικό Κώδικα.

Σε κάθε προηγμένη χώρα ο Πτωχευτικός Κώδικας αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο της Οικονομίας και όχι μια απλή διαδικασία εκκαθάρισης των επιχειρήσεων που πτώχευσαν. Και αυτό γιατί το να αποτύχει μια επιχείρηση είναι απολύτως φυσιολογικό στα πλαίσια του επιχειρείν. Το να γνωρίζει ο έντιμος επιχειρηματίας ότι η πτώχευση της επιχείρησής του δεν αποτελεί αγχόνη αλλά φυσιολογική παράμετρο του επιχειρείν, εξυγιαίνει την επιχειρηματικότητα, βοηθάει νέους επιχειρηματίες να ρισκάρουν άφοβα, προωθεί την Ανάπτυξη της χώρας, προσφέρει θέσεις εργασίας.

Είναι προφανές ότι το πτωχευτικό μας δίκαιο υπολείπεται σημαντικά αφού στην διεθνή κατάταξη του DOING BUSINESS βρισκόμαστε, παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, στην 87η θέση!! Πολύ ψηλά βρίσκονται χώρες που εφαρμόζουν το Βρετανικό Εμπορικό Δίκαιο όπως το Ηνωμένο Βασίλειο (7), η Ιρλανδία (8) και το Hong Kong (19).

Ομάδα Εργασίας ασχολήθηκε εντατικά με το ζήτημα της αλλαγής του Πτωχευτικού Κώδικα, αφού μελέτησε τους πτωχευτικούς κώδικες της Ιρλανδίας, του Βελγίου, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Χονγκ Κονγκ και ετοίμασε σειρά από προτάσεις.

Πρώτη επισήμανση είναι ότι στην κατάρτιση του νέου Πτωχευτικού Κώδικα επιβάλλεται να συμμετάσχει και το Υπουργείο Ανάπτυξης (εκτός από το Υπ. Δικαιοσύνης που συντάσσει αποκλειστικά των Πτωχευτικό Κώδικα) και φυσικά οι φορείς των επιχειρήσεων όπως τα Επιμελητήρια. Άλλωστε αυτό συμβαίνει και σε Ενωσιακό επίπεδο όπου η διαμόρφωση της πολιτικής του Πτωχευτικού Δικαίου συνδιαμορφώνεται από την ΓΔ Δικαιοσύνης και ΓΔ Enteprise and Industry.

Επισημαίνουμε ότι οι προτάσεις είναι ένα αμάγαλμα πολιτικών – κοινωνικών – οικονομικών θέσεων, και λιγότερο θέσπισης συγκεκριμένων νομικών διατάξεων. Το αντικείμενο της πτωχευτικής διαδικασίας είναι εξαιρετικά τεχνικό, και απαιτεί εξειδικευμένες νομικές γνώσεις και εμπειρία ενασχόλησης με το θέμα. Ως προς τη δυνατότητα, συνεπώς, υιοθέτησης νέων διαδικασιών, και των έννομων συνεπειών που αυτές μπορεί να επιφέρουν στη σύνολη μεταχείριση του πτωχού, επιβάλλεται η προηγούμενη ειδική γνώση του αντικειμένου αλλά και της δυνατότητας ενσωμάτωσης των όποιων αλλαγών στο υφιστάμενο δικανικό μας σύστημα. Υπό αυτή την έννοια, οι προτάσεις αποτελούν μια βάση για διάλογο, θα πρέπει δε να αξιολογηθούν από την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που θα προετοιμάσει την αλλαγή του Πτωχευτικού Κώδικα.

Επίσης απολύτως χρήσιμη είναι η εμπειρία Ευρωπαϊκών χωρών με επιτυχημένους Πτωχευτικούς Κώδικες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την συνεργασία των οποίων επιβάλλεται να ζητήσει ο νομοθέτης, όπως για παράδειγμα στα κριτήρια διαχωρισμού των πτωχών σε έντιμους και μη καθώς και στις λοιπές διαδικασίες.

Τα βασικά σημεία των προτάσεων για την αλλαγή του Πτωχευτικού Κώδικα είναι τα ακόλουθα.

Δημιουργείται Οργανισμός Πτωχεύσεων που ασχολείται αποκλειστικά με τις Πτωχεύσεις νομικών προσώπων και με τους συνδίκους πτώχευσης.

Δημιουργείται Μητρώο Αφερεγγυότητας στο οποίο τηρούνται όλες οι διαδικασίες μιας πτώχευσης και στο οποίο ανακοινώνονται δημοσίως οι σχετικές πληροφορίες.

Ορίζεται ακριβώς τι εστί Αφερεγγυότητα, η αδυναμία μιας επιχείρησης να καλύψει με ρευστό τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Αλλάζει η διαδικασία διαπίστωσης της αφερεγγυότητας, αλλαγή που θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο επιχειρείν συνολικά. Η αδυναμία κάλυψης κάθε λογής βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι το σημάδι της αφερεγγυότητας. Η διαπίστωση της γίνεται ιδιαιτέρως εύκολη και άμεσα ξεκινάει η εκκαθάριση της επιχείρησης. Βασική συνέπεια της αλλαγής αυτής είναι η αλλαγή νοοτροπίας στο επιχειρείν που στηρίζεται στην πίστωση, ενισχύεται το επιχειρείν που ασχολείται με την χρηματοροή (cash flow) ως βασικός παράγοντας λειτουργίας της επιχείρησης. Αλλάζει η νοοτροπία σε όσους δίνουν πίστωση και σε όσους λαμβάνουν πίστωση (προμηθευτές, τράπεζες κλπ). Ο επιχειρηματίας επικεντρώνεται στις θετικές χρηματοροές, άρα σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα της επιχείρησης.

Αλλάζει ριζικά η αντιμετώπιση των επιχειρηματιών που κατέστησαν αφερέγγυοι με άμεσο διαχωρισμό τους σε έντιμους και μη, διαχωρισμό που επιβάλει πλέον και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κριτήρια διαχωρισμού αφορούν κριτήρια επιχειρηματικού χαρακτήρα και εφαρμόζονται με επιτυχία σε χώρες με προηγμένο Πτωχευτικό Δίκαιο. Ο έντιμος σύντομα αποκτάει το δικαίωμα σε επόμενη επιχειρηματική ευκαιρία (Δεύτερη Ευκαιρία), απαλλάσσεται από κάθε λογής ποινικές και αστικές ευθύνες (λόγω έλλειψης δόλου), διαγράφεται το μεγαλύτερο μέρος των χρεών του. Ο ανέντιμος (στατιστικά ποσοστό 3%-6%) αντιμετωπίζει ποινικές ευθύνες και άλλες δυσμενείς συνέπειες (πχ στέρηση Δεύτερης Ευκαιρίας).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

Ίδρυση Οργανισμού Πτωχεύσεων (Ο.Π.) που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων, με συμμετοχή στην Διοίκηση εκπρόσωπων των Επιμελητηρίων, δικαστικών λειτουργών εν ενεργεία, οικονομολόγων, νομικών. Οι Σύνδικοι Πτώχευσης (Σ.Π.) είναι Οικονομολόγοι ή Δικηγόροι πιστοποιημένοι για τον σκοπό αυτό. Ο Ο.Π. ασχολείται με τον έλεγχο της εργασίας αυτών, την σύγκρουση συμφερόντων, την αξιολόγησή τους, τον αποκλεισμό τους, την αμοιβή τους, την εκπαίδευση τους και γενικά με την υποστήριξή τους με κάθε δυνατό τρόπο.

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ

Δημιουργείται Μητρώο Αφερεγγυότητας (ΜΑ) στον ΟΠ.

Ως αφερεγγυότητα ορίζεται η αδυναμία μιας επιχείρησης να καλύψει με ρευστό τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Ο ΟΠ δύναται να διαπιστώσει την αφερεγγυότητα μιας επιχείρησης όταν αυτή καθίσταται αφερέγγυα απέναντι σε προμηθευτές της. Για να γίνει ο εντοπισμός αυτός ιδρύεται διαδικασία έγγραφης ενημέρωσης της επιχείρησης από τον πιστωτή, με ταυτόχρονη κοινοποίηση αυτής στον ΟΠ, αφού έχει μεσολαβήσει διάστημα 90 ημερών από την παράδοση των αγαθών/υπηρεσιών και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλου είδους έγγραφη συμφωνία. Εάν σε διάστημα 15 ημερών από την ειδοποίηση η επιχείρηση δεν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της ή δεν προβάλει νόμιμες αντιρρήσεις ή δεν διακανονίσει τις οφειλές της με τρόπο αποδεκτό από τον πιστωτή τότε ξεκινάει η διαδικασία αφερεγγυότητας (Παρατήρηση: λόγω της παρατεταμένης κρίσης η παρούσα ρύθμιση θα διαμορφωθεί σταδιακά και ανάλογα με τις σχετικές αποφάσεις).

Ο Ο.Π. είναι συνδεδεμένος με τον Τειρεσία, το Δημόσιο Ταμείο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ. Διαπιστώνει άμεσα την αφερεγγυότητα μιας επιχείρησης όταν αυτή καταγραφεί ως οφειλέτης σε τράπεζα, στο Δημόσιο, στα Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ.

Το παράβολο για κάθε πτωχευτική διαδικασία ορίζεται αναλογικά με το μέγεθος της επιχείρησης.

Στην περίπτωση της έντιμης αφερεγγυότητας τα υφιστάμενα χρέη διαγράφονται έως το πολύ δύο χρόνια μετά την έναρξη της αφερεγγυότητας της επιχείρησης.

Ο αφερέγγυος θα δίνει για διάστημα 2 ετών ποσοστό του εισοδήματός του της τάξεως του 25%-30% για τα χρέη του παρελθόντος.

Στην συνέχεια όλα τα άλλα χρέη εξαλείφονται

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ

Ο Σύνδικος Πτώχευσης (Σ.Π.), αμέσως μόλις αναλαμβάνει την εκκαθάριση μιας επιχείρηση, πραγματοποιεί έρευνα για το αν ο επιχειρηματίας είναι έντιμος ή όχι.

Τα κριτήρια δεν είναι αυστηρά νομικά αλλά λαμβάνουν υπόψη την λειτουργία του επιχειρείν καθώς και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και του κλάδου στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται. Εξετάζει αν υπήρξε άσκοπο ξόδεμα των πιστώσεων, αδικαιολόγητες πληρωμές προς τα μέλη της οικογένειας, αδικαιολόγητη εκποίηση περιουσίας της επιχείρησης, μη παράδοση πληρωμένων αγαθών, υποτιμημένες συναλλαγές, ύποπτες συναλλαγές (ιδίως με επιχειρήσεις που ανήκουν ή διαχειρίζονται άμεσα ή έμμεσα σε/από διευθυντικά πρόσωπα της πτωχευμένης επιχείρησης), επιλεκτικές πληρωμές στην κρίσιμη περίοδο, λήψη δανείου ενώ γνώριζε ότι δεν μπορεί να το αποπληρώσει, απάτη κλπ.

Αν ο αφερέγγυος έχει πτωχεύσει και πάλι εντός των προηγούμενων 10 ετών καθίσταται ανέντιμος, αφού εξεταστούν οι ειδικοί λόγοι που τον οδήγησαν στην νέα πτώχευση. Αν οι λόγοι είναι επαρκείς για να εξηγήσουν την μη δόλια νέα πτώχευση τότε χαρακτηρίζεται ως έντιμος.

Ο Σ.Π. μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο με την διαδικασία της προσωρινής διαταγής, άμεσα με την ανάληψη του ελέγχου μιας επιχείρησης, περιοριστικά μέτρα όπως: δέσμευση της περιουσίας τους, άμεση απαγόρευση διεύθυνσης άλλης επιχείρησης κλπ, για τους υπευθύνους αυτής, ή για κάθε άλλο συνδεδεμένο πρόσωπο που αιτιολογημένα θα κρίνει ότι έχει προσωπική ευθύνη.

Οι επιχειρηματίες που διαπιστώνεται ότι ανέντιμα έπεσαν έξω θα οδηγούνται στην ποινική Δικαιοσύνη και θα έχουν δυσμενείς συνέπειες στο μέλλον στην προσπάθειά τους να επιχειρήσουν και πάλι. Όλοι οι άλλοι θα επανέρχονται άμεσα στο επιχειρείν.

Οι έντιμοι επιχειρηματίες που αποκτούν δικαίωμα στην Δεύτερη Ευκαιρία (Δ.Ε.) θα έχουν ίδια δικαιώματα με τους μη πτωχεύσαντες για συμμετοχή σε υποστηρικτικά προγράμματα (βλ. ΕΣΠΑ), συμμετοχή σε Διαγωνισμούς του Δημοσίου κλπ.

Ο αποκλεισμός του πτωχευμένου έντιμου επιχειρηματία θα έχει μέγιστη διάρκεια ένα έτος, αποκλείονται οι με οποιοδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε «ισόβιες κυρώσεις» για τους έντιμους επιχειρηματίες.

Η νέα επιχείρηση που θα ξεκινήσει ο πτωχευμένος με βάση την Δ.Ε. δεν δύναται να γίνει αντικείμενο κατάσχεσης. Η απαγόρευση αφορά την ίδια την επιχείρηση ως νομικό πρόσωπο (μετοχές), τα περιουσιακά στοιχεία της, τις απαιτήσεις της, τα διαθέσιμά της και γενικά οτιδήποτε περιουσιακό στοιχείο της. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της νέας επιχείρησης δεν δεσμεύονται για χρέη του παρελθόντος λόγω εμπλοκής του πτωχού.

Με τον Ο.Π. συνεργάζονται τα Επιμελητήρια και τα Πανεπιστήμια. Σε κάθε περίπτωση Δ.Ε. ανατίθενται με αμοιβή σε ομάδες 2-4 ανθρώπων η υποστήριξη του επιχειρηματία στο επόμενο βήμα του, στην Δ.Ε. Στόχος της ομάδας είναι η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος της νέας επιχείρησης με εντοπισμό των λαθών του παρελθόντος και βοήθεια στον επιχειρηματία για αποφυγή αυτών στο μέλλον.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Καμία ποινική ευθύνη δεν βαρύνει τον πτωχεύσαντα που διαπιστώθηκε ότι πτώχευσε χωρίς δόλο.

Οι ποινές των ποινικών δικαστηρίων για τους μη έντιμους πτωχούς θα είναι ποινή φυλάκισης έως 10 έτη, ή/και χρηματικό πρόστιμο.

Επιβάλλεται στους μη έντιμους πτωχούς απαγόρευση διεύθυνσης επιχείρησης (άμεσα ή έμμεσα (σκιώδης) για διάστημα 2-10 ετών. Η συγκεκριμένη απαγόρευση μπορεί να αρθεί μόνο με απόφαση Δικαστηρίου και για σοβαρούς λόγους. Για λόγους προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος οι ποινές απαγόρευσης διεύθυνσης αναρτώνται, με τα πλήρη στοιχεία του τιμωρημένου, στο Μ.Α. και ενημερώνουν κάθε ενδιαφερόμενο για το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Με δεδομένο ότι σήμερα δεκάδες χιλιάδες επιχειρηματίες έχουν καταστεί αφερέγγυοι και η καθιέρωση μιας πολύμηνης διαδικασίας για την παροχή της Δ.Ε. δεν είναι δυνατόν να ευοδώσει (λόγω του μεγάλου όγκου των πτωχευμένων) προτείνουμε τα ακόλουθα:

Θεωρούνται ως έντιμοι προσωρινά όλοι όσοι τέθηκαν σε καθεστώς αφερεγγυότητας. Τα στοιχεία τους αναρτώνται σε ειδική ιστοσελίδα του Ο.Π. Όποιος κατέχει στοιχεία περί της μη έντιμης πτώχευσης τους έχει δυνατότητα να κάνει σχετική αναφορά στον Ο.Π. εντός 3 μηνών από την ανάρτηση των στοιχείων του αφερέγγυου. Το τι στοιχεία συνιστούν ανέντιμη πτώχευση τα καταγράφει ο Ο.Π. και κατευθύνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά.

Αν στο διάστημα 3 μηνών ουδείς θέσει θέμα για ένα πτωχευμένο τότε αυτός αυτόματα θεωρείται έντιμος.

Ο Ο.Π. εξετάζει εντός 3 μηνών την καταγγελία και καταλήγει οριστικά αν ο αφερέγγυος είναι έντιμος ή ανέντιμος.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η αλήθεια είναι ότι εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίοι του χθες, κυρίως λόγω της πρωτοφανούς κρίσης, έχουν πτωχεύσει με οφειλές σε προμηθευτές, τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία και η δυνατότητα να επιχειρήσουν και πάλι είναι μηδενική.

Δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στους έντιμους και στους δόλιους επιχειρηματίες, των οποίων η επιχείρηση πτώχευσε. Όλοι είναι το ίδιο και αντιμετωπίζονται ανάλογα από την Πολιτεία. Παρατηρούμε ότι ένας εγκληματίας έγκλειστος στις φυλακές για βαριά αδικήματα μπορεί να επιχειρήσει (μέσα από τις φυλακές) επειδή έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ενώ ο έντιμος που έπεσε έξω αδυνατεί!!

Η πολιτική παραγωγής νέων επιχειρηματιών είναι λιγότερο αποδοτική συγκριτικά με την πολιτική της Δεύτερης Ευκαιρίας στους έντιμους επιχειρηματίες που απέτυχαν την πρώτη ή την δεύτερη φορά. Η Ανάκαμψη και η Ανάπτυξη θέλει εργοδότες που θα αναλάβουν το ρίσκο των νέων θέσεων εργασίας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των έμπειρων εργοδοτών είναι πλέον εκτός αγοράς με αδυναμία συνέχισης, αφού λόγω πτώχευσης αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα εμπόδια, καταδικάζονται σε «Ισόβια Δεσμά». Η προσμονή άμεσα πολλών νέων θέσεων εργασίας από εργαζόμενους που θα γίνουν εργοδότες, από «καθαρούς» εργοδότες που δεν «μολύνθηκαν» από την κρίση, από νέους (σε ηλικία) εργοδότες δείχνει μη πειστική για το άμεσο μέλλον

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2011 σε 33 ευρωπαϊκές χώρες για την λεγόμενη «δεύτερη ευκαιρία»:

μόλις το 4%-6% των πτωχεύσεων είναι δόλιες (ανάλογο ποσοστό ισχύει και στην Αγγλία)

οι επιχειρηματίες που έπεσαν έξω, οι οποίοι «κουβαλάνε» τεράστια συσσωρευμένη εμπειρία, προτιμούν να συνεχίσουν με νέα επιχείρηση παρά ως υπάλληλοι

η δυσκολία για την Δεύτερη Ευκαιρία (το στίγμα του αποτυχημένου) αποθαρρύνει πάρα πολλούς μελλοντικούς επιχειρηματίες να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση

η έρευνα δείχνει ότι οι επιχειρηματίες που παίρνουν Δεύτερη Ευκαιρία, αφού απέτυχαν, προσφέρουν περισσότερες θέσεις εργασίας και πωλήσεις ταχύτερα από ότι οι νέοι επιχειρηματίες

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στις 25/6/2008 δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην συνέχεια εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εργασία ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΙΑ SMALL BUSINESS ACT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

Η δεύτερη Αρχή του SBA είναι:

II Εξασφάλιση ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες σε περίπτωση πτώχευσης

Σύμφωνα με το SBA η μετατροπή των αρχών σε συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να γίνει ως ακολούθως:

II Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες σε περίπτωση πτώχευσης.

Στις 23/2/2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας «SBA» στα Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη.

Επισημαίνει η έκθεση ότι «μόνο πέντε Κράτη Μέλη (Βέλγιο, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) συμμορφώθηκαν με την σύσταση να ολοκληρώνονται όλες οι νομικές διαδικασίες εκκαθάρισης μιας επιχείρησης στις περιπτώσεις των μη δόλιων χρεοκοπιών εντός ενός έτους».

ΑΡΑ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ: διαχωρισμός δόλιων χρεοκοπιών από τις έντιμες χρεοκοπίες και εκκαθάριση των έντιμων εντός ενός έτους.

Στις 31/5/ 2011 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε τα Κράτη Μέλη να προωθήσουν την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρηματίες, περιορίζοντας, εφόσον είναι δυνατόν, το χρόνο απαλλαγής και εκκαθάρισης των οφειλών για έναν έντιμο επιχειρηματία μετά την πτώχευση σε τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο έως το 2013.

Στις 9/1/2013 με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα «Επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη» επισημαίνει (ανάμεσα στα άλλα) ότι:

Tα κράτη μέλη καλούνται:

• Να μειώσουν, όπου είναι εφικτό, τον χρόνο απαλλαγής και τη διευθέτηση του χρέους για μη δόλιους επιχειρηματίες μετά τη χρεωκοπία σε τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο το 2013.

• Να προσφέρουν υπηρεσίες στήριξης σε επιχειρήσεις για την έγκαιρη αναδιάρθρωσή τους…..

• Να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πτωχεύσαντες επιχειρηματίες για τη διαχείριση του χρέους και τη διευκόλυνση της οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης …..

Στις 12/3/2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Σύσταση προς τα Κράτη Μέλη με θέμα «για μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα».

Τελειώνει η Σύσταση με την εξής οδηγία για τα Κράτη Μέλη, και φυσικά και για την Ελλάδα:

«34. Τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν τις αρχές που ορίζονται στην παρούσα σύσταση έως [προσθήκη ημερομηνίας 12 μήνες μετά τη δημοσίευση της σύστασης].»

Με απλά λόγια έως τις 12/3/2015 θα πρέπει να εφαρμοστούν οι βασικές Αρχές της Σύστασης για την Δ.Ε. και την επιχειρηματική αποτυχία.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Α.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ


Ετικέτες για αναζήτηση επιχειρείν πτώχευση χρέη ΕΕΑ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο