Ειδήσεις Ανασκοπήσεις - Το σχόλιο της Δευτέρας

Το σχόλιο της Δευτέρας

Επιμέλεια
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven.


Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Το είχα στο μυαλό από καιρό, ένα αφιέρωμα στην γενιά μου ( +/- 50 ετών σήμερα ) και είπα, βλέποντας και τις προθεσμίες να έχουν χαλαρώσει (σχετικό), να καταχραστώ τον χρόνο μου και τον χρόνο σας, αυξάνοντας κατά πολύ την έκταση του σημερινού «Σχολίου ». Και για να το πω με σύγχρονη γλώσσα, πρόκειται για «Special Edition» του «Σχολίου», κατάλληλη και για την παραλία. Βέβαια ισχύει και εδώ, ότι για τα ένθετα των εφημερίδων, μπορείς να τα πετάς χωρίς να τα διαβάσεις. Για τους νεώτερους, που κάποιες λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούσε η γενιά μου, δεν είναι κατανοητές παραθέτω στο τέλος την ερμηνεία τους.

Αφήνω λοιπόν τους κλασσικούς ρόλους και παίζω «μπακότερμα» (1) , κάνοντας όμως, όπως πάντα, την επαγγελματική «σούμα» της περασμένης εβδομάδας, αλλά και μια αναδρομή στο προηγούμενο επαγγελματικό έτος.

1) ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ « ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014) .
2) ΔΕΥΤΕΡΑ 14/7/14, ΩΡΑ 11.59.59. ( Ή ΓΙΑΤΙ ΤΡΑΒΗΞΑΝ ΤΗΝ «ΠΡΙΖΑ» ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ;;;)
3) ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ.
4) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ( Δείτε τα video : Ορέστης Σεϊμένης, Ιωάννης Πορτοκάλης ).
5) Ο ΠΙΟ ΦΤΩΧΟΣ/ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
6) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
7) ΤΑ « ΣΗΡΙΑΛ» ΤΗΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΣΑΙΖΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ. (Όσοι ασχολείστε με Αγρότες δείτε το σχετικό απόσπασμα)
8) ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
9) ΤΟ ΣΑΤΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Φύρδην μίγδην»
10) ΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ.ΕΝΘΕΤΑ : «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΔΕΣ ( +/-) » «ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ »


1) ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ « ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014) « .
 

Επιλέγω ορισμένα αποσπάσματα :

«Επομένως, ένας κάτοικος Ελλάδας ή συνήθως διαμένων στην Ελλάδα φορολογείται στη χώρα μας για το σύνολο των εισοδημάτων που αποκτά, τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, ενώ ο κάτοικος αλλοδαπής φορολογείται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που αποκτά από πηγές Ελλάδας.»

«Οι αγροτικές ενισχύσεις , επιδοτήσεις, αποζημιώσεις κλπ επί της παραγωγής αναγράφονται στους κωδικούς 995-996 και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των τεκμηρίων. Το τελευταίο ισχύει και για τις συνδεδεμένες με την παραγωγή επιδότησης (Κωδικοί: 477-478).»

«Για μισθώσεις που συνάπτονται ή τροποποιούνται από 1-1-2014 δεν κατατίθενται ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης ακινήτων στις ΔΟΥ για θεώρηση αλλά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακινήτων.»

«Μεταφορά ζημίας
- Σε περίπτωση απορρόφησης εταιρείας από άλλη εταιρεία με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 δεν μπορεί να μεταφερθεί η ζημία ούτε της απορροφούμενης εταιρείας ούτε της απορροφώσας. Ειδικά για απορροφήσεις για την πραγματοποίηση των οποίων συντάσσονται ισολογισμοί μετασχηματισμού από 11-4-2012 και μετά (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4072/2012), μεταφέρεται μόνο η ζημία παρελθουσών χρήσεων της απορροφώσας ανώνυμης εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (άρθρο 322 ν. 4072/2012).
- Αν ο μετασχηματισμός γίνεται με τις διατάξεις του ν. 1297/1972, μεταφέρεται μόνο η ζημία της απορροφώσας εταιρείας όχι της απορροφούμενης.
- Σε περίπτωση μετατροπής είτε με το ν. 2166/1993 είτε με το ν. 1297/1972 (π.χ. ΕΠΕ μετατρέπεται σε ΑΕ) δεν μεταφέρεται η ζημία της μετατρεπόμενης.»

    [Προσέξτε και αυτό το σημείο λοιπόν, πριν αποφασίσετε τον μετασχηματισμό μιας επιχείρησης]

«Όταν αλλοδαπή επιχείρηση (χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα) παρέχει υπηρεσίες προς ημεδαπή επιχείρηση και ο τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών βρίσκεται στην αλλοδαπή, τότε το εισόδημα προκύπτει στην αλλοδαπή όπου και φορολογείται και επομένως στις αμοιβές που καταβάλλει η ημεδαπή επιχείρηση δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου 25%.»

 

«Η παρακράτηση του φόρου με συντελεστή 25% στις αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα ενεργείται κατά την πίστωση, ανεξάρτητα αν η καταβολή γίνεται αργότερα.»

«Ο νέος Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) ισχύει για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Για τις χρήσεις με έναρξη μέχρι και την 31.12.2013 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2238/1994

└ [Άρα για τις επιχειρήσεις με διαχειριστική περίοδο από 1/7/2013 έως 30/6/2014, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2238/1994]
 

«Σε όσες περιπτώσεις η επιχείρηση ασχολείται με περισσότερους κλάδους που αντιστοιχούν σε επαγγέλματα που αναφέρονται ξεχωριστά στους πίνακες με διαφορετικό Μ.Σ.Κ.Κ. πρέπει να γίνει διαχωρισμός των ακαθαρίστων εσόδων (ή των αγορών) κατά κλάδο και να εφαρμοστεί σ' αυτά ο οικείος Μ.Σ.Κ.Κ. για κάθε κλάδο αντίστοιχα. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις διακρίνονται δύο (2) πεδία εφαρμογής των Μ.Σ.Κ.Κ. α) κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων και β) κατά την περαίωση χωρίς έλεγχο των υποβαλλόμενων από τις επιχειρήσεις φορολογικών τους δηλώσεων (αυτοπεραίωση)»

«Για κάθε πάγιο που δεν ορίζεται συντελεστής απόσβεσης, ο συντελεστής απόσβεσης αυτού θα είναι εκείνος των «λοιπών πάγιων στοιχείων» δηλαδή δέκα τοις εκατό (10%) για όλους τους κλάδους επιχειρήσεων και όχι εκείνος που τυχόν προκύπτει από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του παγίου αυτού.»

└ [ Η πλήρης διάσταση στο σημείο αυτό, μεταξύ φορολογικής Νομοθεσίας και των Λογιστικών Οδηγιών ( διαφορά δηλ. μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης), θα οδηγήσει αργά η γρήγορα στην παρακολούθηση των παγίων, σε «δεύτερο » μητρώο παγίων, αλλιώς οι Ισολογισμοί θα είναι αναξιόπιστοι (Ένα κλασσικό παράδειγμα είναι οι συντελεστές απόσβεσης κινηματογραφικών ταινιών). Το θέμα είναι σημαντικό και θα επανέλθουμε αναλυτικά. ]
 

«Τι σημαίνει ο όρος «υποχρεωτικές αποσβέσεις»
Σημαίνει ότι αν διενεργηθούν αποσβέσεις, αλλά με συντελεστή μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο, οι επιπλέον αποσβέσεις δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, ενώ αν δεν διενεργηθούν αποσβέσεις ή διενεργηθούν με συντελεστή μικρότερο από τον προβλεπόμενο, η επιχείρηση χάνει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει στο μέλλον τις αποσβέσεις που όφειλε να διενεργήσει και δεν διενήργησε.»

«Μισθώματα ακινήτων.
Τα μισθώματα των ακινήτων υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, που μαζί με την εισφορά υπέρ ΟΓΑ ανέρχεται σε ποσοστό 3,6%. Το τέλος αυτό οφείλεται σε κάθε περίπτωση ακόμα κι αν ο ιδιοκτήτης είναι κάτοικος εξωτερικού. Το θέμα του βάρους του ανωτέρου τέλους καθορίζεται βάσει συμφωνίας των συμβαλλομένων (ιδιοκτήτη και ενοικιαστή). Εάν δεν υπάρχει συμφωνία το τέλος βαρύνει τον ιδιοκτήτη και ενοικιαστή εξ ημισείας. Όταν ο ένας απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, αυτά βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον αντισυμβαλλόμενο.
Τα τέλη χαρτοσήμου συμβεβαιώνονται και συνεισπράττονται με το φόρο εισοδήματος, που αναλογεί στο εισόδημα από οικοδομές, σύμφωνα με την ακολουθούμενη για το φόρο αυτό διαδικασία.»

└ [Να επισημάνουμε, επί τη ευκαιρία την ανάγκη για άμεση επικαιροποίηση του « Κώδικα τελών Χαρτόσημου» ( ο «αρχαιότερος» φορολογικός Νόμος, εν ισχύ ), ιδιαίτερα στα θέματα χαρτοσήμανσης Δανείων και Δοσοληπτικών Λογαριασμών]
 

«Κατάργηση του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων κατά την σύσταση των εταιρειών.
Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ.22 της παρ. ΣΤ. του Άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α' του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7-4-2014), δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του ν.1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α')κατά την σύσταση των υποκείμενων προσώπων στο φόρο αυτό.»

└ [Προσοχή μόνο κατά την σύσταση, όχι και την αύξηση δείτε και την ΠΟΛ.1133/8.5.2014, άλλος ένας Νόμος που χρειάζεται επικαιροποίηση].
 

«Πότε είναι εκπρόθεσμη η έναρξη ή η διακοπή δραστηριότητας και ποιες οι συνέπειες;
Κάθε φυσικό πρόσωπο, που πρόκειται να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται, να υποβάλλει δήλωση έναρξης εργασιών, στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός τριάντα (30) ημερών από την καταχώρηση του καταστατικού τους στο Γ.Ε.ΜΗ. ή στο οικείο Μητρώο ή Βιβλίο που προβλέπεται κατά περίπτωση ή από το έγγραφο σύστασής τους σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.
Η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται για μεν τα φυσικά πρόσωπα εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους, για δε τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή από την ανακοίνωση διαγραφής τους από το Γ.Ε.ΜΗ., όπου απαιτείται. Στις περιπτώσεις που τα εν λόγω πρόσωπα, δεν τίθενται σε εκκαθάριση, υποβάλλουν τη δήλωση διακοπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λύση τους ή την παύση των εργασιών τους, κατά περίπτωση.
Η υποβολή δήλωσης έναρξης ή διακοπής εργασιών, πέραν των ανωτέρω προθεσμιών, θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) κατά περίπτωση.
Για την υποβολή, μετά την 1/1/2014, εκπρόθεσμων δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους έως την 31/12/2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν.2523/1997 με τον περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό, να μην ξεπερνά, το προβλεπόμενο στο άρθρο 54 παρ.2 περίπτωση α' του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (δηλαδή 100 ευρώ).»


«ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Α. Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας
Β. Αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης
Γ. Περιεχόμενο Ενδικοφανούς Προσφυγής - Συνυποβαλλόμενα στοιχεία
Δ. Άσκηση προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων»

└ [Δείτε σχετικά με το αντικείμενο αυτό αναλυτικά τις οδηγίες, έχει ενδιαφέρον]


2) ΔΕΥΤΕΡΑ 14/7/14, ΩΡΑ 11.59.59. ( Ή ΓΙΑΤΙ ΤΡΑΒΗΞΑΝ ΤΗΝ «ΠΡΙΖΑ» ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ;;;)
Κλείνει τότε, η εφαρμογή, υποβολής φορολογικών δηλώσεων και οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων ξεκινούν, ενώ οι σύλλογοι αρχίζουν να στέλνουν μαζικές επιστολές προς το υπ. Οικονομικών διαμαρτυρόμενοι για το απότομο κλείσιμο.

Όσο και αν προσπάθησα, δεν βρήκα μια «λογική» εξήγηση . Σε τέτοιες περιπτώσεις, αποσύρομαι από την συζήτηση και επικοινωνώ μόνο με τρόπους, όπως ο επόμενος.
Ο αγώνας για την αναγνώριση της «Λογικής», συνεχίστηκε και την περασμένη εβδομάδα , με τα εξής επεισόδια :Η επίσημη απάντηση ήλθε με την : ΠΟΛ.1181/23.7.2014 Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων οικ. έτους 2014

Την διερεύνηση της αιτίας για την οποία βγάλανε την πρίζα, το είχα θέσει από την αρχή της εβδομάδας στην ειδική ερευνητική ομάδα του taxheaven και μου δόθηκε η σχετική εξήγηση, η οποία και απεικονίζεται στο ακόλουθο comic του ΑΡΚΑ :

Ενώ λοιπόν στην πράξη υπάρχουν κάποιες «δυσλειτουργίες», στον σχεδιασμό τα πράγματα είναι υπέροχα, αφού χρησιμοποιούνται τα διεθνούς φήμης εργαλεία S.W.O.T.( Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats ).
 

Όμως η Ουσία των πραγμάτων, είναι εντελώς απλή:

 • Σεβασμός προς τους φορολογούμενους και τους λογιστές.
 • Τήρηση των Νόμων (δηλ. των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων απ΄ όλους) και του χρονικού διαστήματος των προθεσμιών (δηλ. και της αρχικής και της τελικής).
 • Απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία του taxis.
 • Ορθολογικός προγραμματισμός των προθεσμιών των διαφόρων φορολογικών δηλώσεων και
 • Έγκαιρη έκδοση των ερμηνευτικών εγκυκλίων.


Δείτε λοιπόν: Τα πάντα ηλεκτρονικά - Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της Γ.Γ.Δ.Ε. για το 2014 – 2015
 

Εξοικειωθείτε με τους όρους :
M.I.S. : Management Information System
Γ.Ε.Φ. : Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων
Δ.ΗΛΕ.Δ : Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. : Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων
Κ.Ε.Φ. : Τηλεφωνικά κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων.
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. : Κέντρα Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου.
 

Σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον να ρίξετε μια ματιά στο «επιχειρησιακό σχέδιο» , για να δείτε την οργάνωση και τα σχέδια της Γ.Γ.Δ.Ε..

Τέλος όσον αφορά την επικοινωνία, μεταξύ Φορολογικής Διοίκησης και Λογιστών, ταιριάζει η φράση που χρησιμοποιούσαμε στα νιάτα μας : «Δεν σ' ακούω, πάρε το μηδέν» (2) . Να δούμε λοιπόν και «Πόσες στάσεις έμειναν στο φιλμ;» (3)

Σχετικά με την δυνατότητα/αδυναμία πολιτικής παρέμβασης, σε σχέση με την αντίστοιχη δυνατότητα άλλων επαγγελματικών κλάδων ( δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί ) , παραθέτω ένα ιστορικό ντοκουμέντο που δημοσιεύτηκε (τότε) στο περιοδικό «Οικονομικό Επιμελητήριο », το οποίο εξέδιδε ο «Σύνδεσμος Δημιουργίας Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος» ( Σ.Δ.Ο.Ε.Ε ), ( ο πρόδρομος του σημερινού Ο.Ε.Ε ) την περίοδο 1975-1981 . (Τα αποσπάσματα είναι από το τεύχος 25/Νοέμβρης 1977)

Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια από τον « Σ.Δ.Ο.Ε.Ε », στις εκλογές του 1977, να ψηφιστούν οικονομολόγοι υποψήφιοι βουλευτές. Στον αριθμό 10, του καταλόγου της « ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» , είναι το όνομα του σημερινού Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά και στον αριθμό 4 του καταλόγου του « Κ.Κ.Ε», είναι το όνομα του κ. Γιάννη Δραγασάκη, ενός από τα σημαντικότερα στελέχη του «ΣΥ.ΡΙΖ.Α», της σημερινής δηλαδή αξιωματικής αντιπολίτευσης.3) ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ.
- Εταιρείες που κλείνουν Ισολογισμό στις 30-6-2014.
Καταρχήν ξαναδείτε στον κόμβο το άρθρο του Φώτη Δημ. Λώλα με θέμα «Εργασίες τέλους χρήσεως 31-12-2013 - Χρονοδιάγραμμα εργασιών»
 

Και προσέξτε, τις ενέργειες :

 • «Δήλωση υποβολής αποζημιώσεων» (Ν.2238/1994 – Άρθρο 31 § 9), έως 31/7/2014.
 • Απογραφή ( ποσοτική ) / (φυσική καταμέτρηση), έως 20/8/2014.
   

Θυμίζω ότι : «Ο νέος Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) ισχύει για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Για τις χρήσεις με έναρξη μέχρι και την 31.12.2013 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2238/1994
[Άρα για τις επιχειρήσεις με διαχειριστική περίοδο από 1/7/2013 έως 30/6/2014, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2238/1994]

- Εξετάσεις Ο.Ε.Ε
Μετά την παράταση που δόθηκε, η ημερομηνία για τη διαδικασία αξιολόγησης απόκτησης της Α΄ τάξης, λήγει στις 31 Ιουλίου 2014 και ώρα 24.00.
Σημειώνω επίσης ότι κυκλοφόρησε 4ο τεύχος του Newsletter του Ο.Ε.Ε.
Δείτε το. -  Και επίσης όσοι παρακολούθησαν τα σεμινάρια της εκπαιδευτικής σειράς «Αξιολόγηση Επενδύσεων-Οικονομοτεχνικές Μελέτες» στην Αθήνα, κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2014, ότι μπορούν να παραλάβουν τις σχετικές Βεβαιώσεις Παρακολούθησης από τη Διεύθυνση Μελετών και Δραστηριοτήτων του ΟΕΕ (Μητροπόλεως 12-14, γραφείο 46 ή 47, 4ος όροφος), από τις 09.00 έως τις 13.30.

- Γνωστοποίηση στην ΔΟΥ εκπτώσεων λόγω τζίρου. (Μια αθόρυβη και επικίνδυνη προθεσμία).
Προκειμένου για εκπτώσεις που χορηγούνται λόγω κύκλου εργασιών, λαμβάνονται υπόψη, εφόσον τα παρεχόμενα ποσοστά εκπτώσεων γνωστοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πωλητή ή του παρέχοντος τις υπηρεσίες, τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίηση τους. (άρα για χρήσεις που κλείνουν 31/12, έως 31/8).

- 31-07-2014 : Καταβολή τέταρτης δόσης του φόρου, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της 31/12/2012.

- Μην ξεχάσετε να υπολογίσετε τις μισθοδοσίες, από τον στον Ιούλιο και μετά, με τα νέα μειωμένα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών.

- Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.
Η προθεσμία που είχε δοθεί μέχρι 25/07/2014 με την απόφαση ΔΕΣ 1092026 ΕΞ 19.6.2014, για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι την 26/09/2014.


4) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Επίκαιρα Φορολογικά Ζητήματα» ( ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO : Ορέστης Σεϊμένης, Ιωάννης Πορτοκάλης )
Διοργανώθηκε στις 15 Ιουλίου 2014, στο President Hotel, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικών και Φορολογικών Αναλύσεων (ΕΚΟΦΑΝ) σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) και την Abeliotis and Associates ο κ. Ορέστης Σεϊμένης και τα Video, αναρτήθηκαν στον Κόμβο την περασμένη εβδομάδα. Θέμα της Εσπερίδας ήταν «Επίκαιρα Φορολογικά Ζητήματα».

Τέτοιες ενέργειες, δηλαδή η δημόσια δωρεάν προβολή, είναι πολύ ωφέλιμες και αξίζουν συγχαρητήρια και στους διοργανωτές και στους εισηγητές.


5) Ο ΠΙΟ ΦΤΩΧΟΣ / ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
Ο Πρόεδρος της Ουρουγουάης José Mujica (Χοσέ Μουχίκα)
 

Ενώ οι γειτονικές χώρες κυβερνήθηκαν για μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα από στρατιωτικά καθεστώτα, το δημοκρατικό πολίτευμα στην Ουρουγουάη καταλύθηκε μονάχα μια φορά το 1973. Η δικτατορία κράτησε έως το 1985. Πολλοί από όσους αντιστάθηκαν σε αυτήν, ανάμεσα τους και ο τωρινός Πρόεδρος της Ουρουγουάης José Mujica, που εκείνη την περίοδο ήταν μέλος των Tupamaros (Τουπαμάρος ), μια αντάρτικη οργάνωση (Περισσότερες πληροφορίες για τους Tupamaros μπορείτε να βρείτε στην ταινία του Κώστα Γαβρά «Κατάσταση πολιορκίας» (Γαλλικός τίτλος: État de siège ), Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης, που είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα) . Ο Mujica έμεινε στη φυλακή από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 έως το 1985. Το 2010 εκλέχθηκε Πρόεδρος της χώρας. Είναι δημοφιλής για τον λιτό τρόπο ζωής και τον απλό του λόγο. Αρνήθηκε να μετακομίσει στο Προεδρικό Μέγαρο και να χρησιμοποιήσει το προσωπικό που δούλευε εκεί. Είναι ο πιο φτωχός πρόεδρος Κράτους, αφού χαρίζει το 90% του μισθού του σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Πρόσφατα δήλωσε σε συνέντευξή του ότι το μοναδικό αντικείμενο που έχει στην ιδιοκτησία του είναι το αυτοκίνητο του, ένα Volkswagen Beetle, αξίας 1.945 δολαρίων. Ο Σκαραβαίος του έχει πάρει τη θέση της κρατικής λιμουζίνας, ενώ ο ίδιος έχει επιλέξει να μη φρουρείται από αστυνομικούς και, ενίοτε, μοιράζει ενημερωτικά φυλλάδια στον δρόμο για να προωθήσει τις κυβερνητικές του πρωτοβουλίες (π.χ. το 2011 μοίρασε φυλλάδια που καταδίκαζαν τη βία κατά των γυναικών). Ο μηνιαίος μισθός του Μουχίκα, φτάνει τα 12.500 δολάρια αλλά εκείνος κρατά για τον εαυτό του μόνο 1.250 δολάρια, όσα χρειάζεται δηλαδή, δωρίζοντας τα υπόλοιπα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ο πρόεδρος της Ουρουγουάης δήλωσε: «"Τι να το κάνω όλο αυτό το ποσό; Οι περισσότεροι κάτοικοι της Ουρουγουάης ζουν με πολύ λιγότερα. Εμένα είναι επιλογή μου αυτός ο λιτός τρόπος ζωής. Επέλεξα να μην έχω πολλά υπάρχοντα, ώστε να μπορώ να ζήσω όπως θέλω εγώ. Μπορεί να φαίνομαι ως ένας εκκεντρικός γέρος, αλλά επιτρέψτε μου να ζω όπως εγώ έχω επιλέξει να νιώθω ευτυχισμένος" . Αρνείται τον τίτλο του φτωχότερου προέδρου του κόσμου που του δόθηκε πέρυσι σε ένα ρεπορτάζ του BBC και φαίνεται να τον ακολουθεί παντού. «Εγώ δεν νιώθω φτωχός. Φτωχός είναι όποιος αγωνίζεται να διατηρήσει ένα πολυτελές επίπεδο ζωής, επιθυμώντας όλο και περισσότερα υλικά αγαθά».
Μπορεί για μερικούς σκληροπυρηνικούς και πουριτανούς αντιπάλους του, να θεωρείται πολιτική καρικατούρα και να χαρακτηρίζεται ως λαϊκισμός αυτό το προφίλ του αλλά ο αντίλογος σε όποιον θα μπορούσε να υποθέσει πως όλο αυτό αποσκοπεί στο να διατηρηθεί ψηλά η δημοφιλία του είναι ενισχυμένος από το γεγονός πως ο Μουχίκα, βάση της εκλογικής νομοθεσίας, δεν μπορεί να είναι πάλι υποψήφιος για πρόεδρος.
Μιλώντας στην εφημερίδα El Observador ανέφερε πως το σχέδιο του μόλις τελειώσει με τη θητεία του δεν είναι η ήσυχη ζωή. Σκοπεύει να "υιοθετήσει" παιδιά φτωχών οικογενειών τα οποία θα στεγάσει στο αγρόκτημα του και θα τα διδάξει πως να γίνουν αγρότες και να εκμεταλλευτούν τη γη του μιας και ο ίδιος δεν έχει παιδιά.

Διαβάζοντας αυτά μου έρχονται στο νου τρείς δικοί μας Κυβερνήτες, που η «λιτή» ζωή τους, πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους «Κυβερνήτες».

Ιωάννης Γ΄ Βατάτζης (1192 - 1254)
Ο Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης γεννήθηκε το 1192 στο Διδυμότειχο. Τον Ιανουάριο του 1222, στέφθηκε αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ιδιαίτερη φροντίδα του Ιωάννη Βατάτζη αποτελούσε η καταπολέμηση των καταχρήσεων στη διοίκηση και η σωστή απονομή της δικαιοσύνης. Τομή αποτελεί η πολιτική του να διορίζει σε διοικητικά αξιώματα άτομα μη ευγενούς καταγωγής, γεγονός για το οποίο αρκετοί εκπρόσωποι των αριστοκρατικών στρωμάτων δυσανασχέτησαν. Η επιτυχία της εσωτερικής πολιτικής του ωστόσο έγκειται κυρίως στα οικονομικά και αγροτικά μέτρα. Οι ενέργειές του στον τομέα αυτό απέβλεπαν στην οικονομική αυτάρκεια και στην εξυγίανση της εγχώριας παραγωγής, ενώ παράλληλα στόχευαν στον περιορισμό της εισαγωγής ξένων, ιδίως δυτικών, ειδών πολυτελείας. Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του μερίμνησε για την ανύψωση του επιπέδου ζωής του αγροτικού και του αστικού πληθυσμού. Έκανε απογραφή της χώρας και απένειμε σε κάθε υπήκοο της αυτοκρατορίας μερίδα γης. Προχώρησε επίσης, κυρίως προς το τέλος της διακυβέρνησής του, σε επιτάξεις ορισμένων κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων μεγαλογαιοκτημόνων και αριστοκρατών, προκαλώντας τη δυσαρέσκειά τους. Ιδιαίτερα λιτός στη ζωή του σύμφωνα με τις πηγές, έλαβε επιπροσθέτως απαγορευτικά μέτρα όσον αφορά τη σπατάλη του ιδιωτικού πλούτου, ενώ προκειμένου να εμπεδωθεί στο κράτος η κοινωνική δικαιοσύνη προώθησε μέτρα κατά της εκμετάλλευσης των φτωχών. Ενοχλείτο από τις πλούσιες ενδυμασίες και επέπληττε όσους τις φορούσαν. Μεταξύ αυτών που δέχτηκαν τις επιπλήξεις του ήταν και ο γιος του. Η ευαισθησία για τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και η ευνοϊκή προς αυτά πολιτική του Ιωάννη Βατάτζη έκαναν το όνομά του σεβαστό και ιδιαίτερα αγαπητό στο λαό. Εντύπωση προκαλεί η ομοφωνία των σύγχρονών του πηγών σχετικά με το πρόσωπο και το έργο του. Ποιητές (π.χ. Νικόλαος Ειρηνικός), ιστορικοί και πεζογράφοι (π.χ. Νικηφόρος Γρηγοράς, Γεώργιος Ακροπολίτης) τονίζουν τα ιδιαίτερα χαρίσματα του αυτοκράτορα, εξαίροντας το ήθος και το λιτό τρόπο ζωής του. (Πηγές: Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντίνος Χολέβας (Ιωάννης Βατάτζης: Πρότυπο για κάθε Έλληνα κυβερνήτη! ))

 

Ιωάννης Καποδίστριας ( 1776 – 1831)
Διετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και πρώτος Κυβερνήτης του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους. Στις 30 Μαρτίου 1827 η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας τον εξέλεξε Κυβερνήτη του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους, σε μία περίοδο που η Επανάσταση καρκινοβατούσε. Έπειτα από επίπονες διαβουλεύσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την εξασφάλιση της απαραίτητης υποστήριξης για το ελληνικό κράτος, έφτασε στο Ναύπλιο στις 7 Ιανουαρίου 1828, γενόμενος δεκτός με ζητωκραυγές και ενθουσιώδεις εκδηλώσεις από τον λαό. Η πρώτη επαφή του με την ηπειρωτική Ελλάδα υπήρξε αποκαρδιωτική, λόγω της κατάστασης που επικρατούσε στο πολιτικό σκηνικό. Οι αντιπαλότητες που είχαν προκύψει μεταξύ των φατριών κατά τη διάρκεια της επανάστασης δεν είχαν κοπάσει, ενώ η χώρα είχε καταστραφεί και η οικονομία της τελούσε υπό πτώχευση.
Ο Καποδίστριας με τον ασκητικό και λιτό τρόπο της ζωής του και με τη γενναιοδωρία του αποτελεί άριστο πρότυπο πολιτικού και κυβερνήτη. Ο Καποδίστριας δεν δεχόταν να πάρει μισθό, αν και εδικαιούτο. Τον χάριζε στο Δημόσιο Ταμείο. Επιπλέον είχε υποθηκεύσει όλη την οικογενειακή περιουσία του στην Κέρκυρα και με το δάνειο που έλαβε αγόρασε τρόφιμα από την Ιταλία για να θρέψει τις χήρες και τα ορφανά του πολέμου. Σε μια περιοδεία του στην Κορινθία, προηγείτο ο δημόσιος κλητήρας-ντελάλης ονόματι Καρδαράς, ντυμένος μεγαλοπρεπώς, και ακολουθούσε ο κυβερνήτης ντυμένος πολύ απλοϊκά. Ο κόσμος νόμιζε ότι ο Καρδαράς είναι ο κυβερνήτης και τον χαιρετούσε με ενθουσιασμό. Τότε ο Θ. Κολοκοτρώνης συνέστησε στον Καποδίστρια να φορέσει κάποιο επισημότερο ένδυμα για να τον αναγνωρίζει ο λαός. Παρά ταύτα ο Καποδίστριας συνήθιζε να αποφεύγει τα πολυτελή ενδύματα.
«…Ελπίζω ότι όσοι εξ´ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ´ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ´ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της…» και «…εφ´ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».
( Πηγές: www.sansimera.gr , www.dimokratianews.gr )

 

Νικόλαος Πλαστήρας (1883-1953 )
Στρατιωτικός και πολιτικός, με έντονη δράση σε κρίσιμες περιόδους της νεοελληνικής ιστορίας του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, γνωστός με το προσωνύμιο «Μαύρος Καβαλάρης». Γεννήθηκε στο Βουνέσι (σημερινό Μορφοβούνι) Καρδίτσας στις 4 Νοεμβρίου 1883. Έγινε γνωστός για την στρατιωτική του δράση κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους και την Μικρασιατική εκστρατεία και πολλές φορές ενεπλάκη με την πολιτική συμμετέχοντας ή οργανώνοντας κινήματα. Συμμετείχε ενεργά στον «Στρατιωτικό Σύνδεσμο», που έκανε το Κίνημα στο Γουδί (1909) και έφερε στην εξουσία τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Υπηρέτησε τρεις φορές ως πρωθυπουργός της Ελλάδας. Επί κυβερνήσεως του απαλλοτριώθηκαν τα περισσότερα τσιφλίκια και αποδόθηκε η γη στους καλλιεργητές.
Το περίφημο εργοστάσιο ζυθοποιίας «ΦΙΞ», το οποίο βρισκόταν στην Λεωφόρο Συγγρού, δημοσιεύει αγγελία, ζητώντας οδηγό. Όπως ήταν φυσικό, οι υποψήφιοι που διεκδίκησαν την θέση, ήταν πολλοί. Ο υπάλληλος τής «ΦΙΞ» που εξέταζε τις αιτήσεις, κάποια στιγμή κοιτάζει ερευνητικά, κάποιον από τούς υποψήφιους που βρισκόταν εκείνη την ώρα μπροστά του. Το επώνυμο που αναγράφεται στην αίτηση εργασίας, είναι «Πλαστήρας. Τον πρωθυπουργό τί τον έχετε;», ρωτά με μια ανάλαφρη και περιπαικτική διάθεση ο υπάλληλος. Ο μεσόκοπος υποψήφιος, αναλαμβάνει να εξηγήσει: «Είναι αδελφός μου. Είναι όμως επιθυμία, δική μου και δική του, αν υπάρχει κάποιος καταλληλότερος για τούτη τη θέση, να μην σάς επηρεάσει η σχέση αυτή.».
Υπενθυμίζεται, πως ο Νικόλαος Πλαστήρας, πρόσφερε διακριτικά τον μισθό του σε άπορους και ορφανά παιδιά, ενώ ο ίδιος πέθανε πάμφτωχος. Άφησε πίσω του την «τεράστια» περιουσία, που αποτελούνταν από τα παράσημά του, 216 δραχμές, 10 δολάρια κι ένα σιδερένιο κρεβάτι εκστρατείας. Ακόμη και το κουστούμι της κηδείας του, ήταν προσφορά φίλου του.
(Πηγές: www.plastiras-lake.gr, www.sansimera.gr )

 

6) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

Ο τίτλος κτήσης και η παρακράτηση φόρου 20% . Άρθρο του Νικολάου Σγουρινάκη, από το Σημείωμα σύνταξης του περιοδικού Επιχείρηση (www.epixeirisi.gr)
 

«Ο τίτλος κτήσης επομένως, είναι το δικαιολογητικό στοιχείο που αντικατέστησε την γνωστή μας απόδειξη δαπάνης του άρθρου 15 του καταργηθέντος ΚΒΣ………… Από τον συνδυασμό των παραπάνω προκύπτει ότι το κρίσιμο στοιχείο για την διενέργεια παρακράτησης φόρου, είναι η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μας, όσοι δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποκτούν εισόδημα από περιστασιακή εργασία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζεται άσκηση δραστηριότητας (ή άσκηση πρώην ελευθερίου επαγγέλματος), δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%, όπως αντιθέτως συνέβαινε με τις διατάξεις του «παλαιού» ΚΦΕ, όπου ρητά αναφερόταν η υποχρέωση αυτή, κατά την έκδοση της απόδειξης δαπάνης του άρθρου 15 (παρ. 1, περ. ε’, άρθρου 55 και παρ. 1, άρθρου 58, Ν 2238/1994). Θεωρούμε πάντως, ότι παραμένει ο υπολογισμός τελών αναλογιστικού χαρτοσήμου 3,6% (με τον ΟΓΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Τ.Χαρτοσήμου (παρ. 6, άρθρου 15ε). Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε και την θέση της Φορολογικής Διοίκησης.»

Πάντως και η επικαιροποίηση των υπαγόμενων περιπτώσεων (δηλ. των εισοδημάτων από περιστασιακή εργασία), μετά την ισχύ του Ν. 4172/2013, είναι αναγκαία, για την αποφυγή διενέξεων στους φορολογικούς ελέγχους. 

---

Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109180 ΕΞ 24.7.2014 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων

└ [Με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι, από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α' 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων, που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. Επομένως η υποπ. β' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994 (....Υπόχρεος σε παρακράτηση ορίζεται το Δημόσιο γενικά και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί εκκαθάριση ή καταβολή για τις περιπτώσεις αυτές. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακρατήθηκε ο φόρος, τότε αυτός αποδίδεται με δήλωση του δικαιούχου της αμοιβής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 60) δεν ισχύει για εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων κλπ. που αποκτώνται από 1-1-2014 και μετά».]

---

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1109224 ΕΞ 24.7.2014 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα (Ν. 2238/1994)

└ [ Οι αμοιβές που λαμβάνουν τόσο οι ασκούμενοι δικηγόροι όσο και οι σπουδαστές, που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, κατά το διάστημα της άσκησης, φορολογούνται με την κλίμακα της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 για τη χρήση του 2013 (κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων). Επομένως, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις δύο αυτές κατηγορίες (ασκούμενοι δικηγόροι και σπουδαστές) και έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αρχική φορολογική τους δήλωση για τη χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) μπορούν να υποβάλουν χειρόγραφα τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος με αίτησή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση σύμφωνα με τα ανωτέρω.]

---

Ασφαλιστική αντιμετώπιση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 19/23.7.2014 Ασφαλιστική αντιμετώπιση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)

Θυμίζω και τις δύο προηγούμενες, που έχουν εκδοθεί από διαφορετική Αρχή :

Τι θα ισχύσει τελικά ;;;

---

Ομογενείς: ΠΟΛ.1177/2014 - Σχόλια, επισημάνσεις και παρατηρήσεις για την φορολογική κατοικία και την αλλαγή της. Μια γενική ανασκόπηση του προβλήματος. Από τον Ορέστη Σεϊμένη.
└ [ Αφορά κυρίως, Έλληνες Ομογενείς Φορολογικούς Κατοίκους Ελλάδος.]

---

Με την Α.Π.Δ. περιόδου 8/2014 η εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ για τις παιδικές κατασκηνώσεις
└ [ Η εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) θα καταβληθεί ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου 8/2014.]

---

Παρελθόν σε λίγο καιρό η απόκρυψη τόκων και μερισμάτων που εισπράττεται σε άλλες χώρες
└ [ Πλησιάζει η ημέρα που οι τόκοι που εισπράττει ένας φορολογούμενος σε μια άλλη χώρα από αυτή της διαμονής του δεν θα μπορούν να κρυφτούν από τα μάτια της εφορίας και κατά συνέπεια δεν θα μπορούν να αποφύγουν τη φορολόγηση. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε χθες την πλήρη έκδοση του παγκόσμιου προτύπου για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών κρατών.]

---

Γη γλίτωσε στο «πάρα πέντε» το 2012!
 

«Στις 23 Ιουλίου 2012, ο Ήλιος, μετά από μία εκτίναξη στεμματικής μάζας, έστειλε προς την κατεύθυνση του πλανήτη μας μια πανίσχυρη μαγνητική "καταιγίδα", με ταχύτητα 3.000 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, η οποία στο "τσακ" δεν βρήκε τον στόχο της. Η NASA ανακοίνωσε, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και τη βρετανική "Ντέιλι Μέιλ", ότι επρόκειτο για την ισχυρότερη ηλιακή καταιγίδα των τελευταίων 150 ετών και είχε τη δυνατότητα να "ταρακουνήσει" για τα καλά τον σύγχρονο πολιτισμό. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για δύο διαδοχικές εκτινάξεις στεμματικής μάζας με χρονική απόσταση μόλις δέκα έως 15 λεπτών, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να έχει ασυνήθιστη συνδυασμένη ένταση. "Αν η ηλιακή έκρηξη είχε συμβεί μόνο μια εβδομάδα νωρίτερα, η Γη θα είχε βρεθεί ακριβώς στη γραμμή του πυρός", δήλωσε ο καθηγητής ατμοσφαιρικής και διαστημικής φυσικής του Πανεπιστημίου του Κολοράντο Ντάνιελ Μπέικερ.»

 ---

Οδηγίες εφαρμογής της διατάξης περί μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων, από το υπ. Οικ
[Κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα, δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ]

---

ΠΟΛ.1170/25.6.2014 Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης Εξαγωγής» από τα τελωνεία

---

Αρ. πρωτ.: Δ2Γ 1106701 ΕΞ 21.7.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπαλλήλων για οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
└ [Αφορά υπάλληλους κατηγορίας ΠΕ, όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, και πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα έως και την Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014, αποκλειστικά με fax στο 210 33 75 489.]

---

Αριθ. πρωτ.: Β1/40886/3353/24.7.2014 Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010 - Οικονομική επιφάνεια οδικών μεταφορέων - Καταχώριση στο ΕΜΜΕ - Έδρα μεταφορικής επιχείρησης - Χώροι στάθμευσης.
└ [ Αφορά όλους όσους, ασχολούνται με μεταφορικές επιχειρήσεις.]
 

---

Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ22/3/22.7.2014 Λειτουργία νέων ανακεφαλαιωτικών κέντρων για χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση
└ [ Αφορά ασφαλισμένους που επιθυμούν να προσδιοριστεί ο χρόνος ασφάλισής τους, οι οποίοι μπορούν δύο έτη πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους για συνταξιοδότηση, να απευθύνονται για χορήγηση σχετικής Βεβαίωσης στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους, και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι αρμόδιο για την εξέταση του αιτήματος, θα διαβιβάζεται στο κατά τόπο αρμόδιο.]


7) ΤΑ « ΣΗΡΙΑΛ» ΤΗΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΣΑΙΖΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ

Παράταση λοιπόν δόθηκε ως προς την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων 2013 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, ενώ για τις περιβόητες μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις η υποβολή των δύο πρώτων τριμήνων θα γίνει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Μία ακόμα ουσιαστική αλλαγή είναι η μεταβολή από μήνα σε τρίμηνο της υποβολής των καταστάσεων, όσον αφορά τους εκδότες. Συνεπώς από δω και στο εξής η μηνιαίες συγκεντρωτικές θα ονομάζονται Τριμηνιαίες.

 • ΠΟΛ.1176/14.7.2014 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει
 • ΠΟΛ.1175/14.7.2014 Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια :
- Μάχη για το όριο των υποβαλλόμενων στοιχείων ( 0 ή 300 ευρώ ),
- Προβλήματα ηλεκτρονικής φύσης τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας. Αφού ρε παιδιά η «ουρά», μεγαλώνει κατά πολύ τις τελευταίες ημέρες, γιατί δεν τοποθετείται και εσείς ένα μηχάνημα με αριθμό προτεραιότητας όπως οι Τράπεζες ή γιατί δεν αυξάνετε την δυναμικότητα των server σας.
- (Δεν ;) θα δούμε : Διαβούλευση για την χρησιμότητα των περιοδικών συγκεντρωτικών και εύρεση εναλλακτικών πολιτικών για την διασφάλιση της ορθής αποτύπωσης των συναλλαγών.
- (Δεν ;) θα δούμε : Πλήρεις και αναλυτικές σημειώσεις και παρουσιάσεις από την Φορολογική Διοίκηση, για τα ερωτήματα και τις απορίες των Λογιστών.

ΑΓΡΟΤΕΣ
Καταρχήν δείτε την πρόσφατη απόφαση : Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013)

Από την οποία προκύπτει ότι :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Πώληση παραγομένων προϊόντων χωρίς επεξεργασία Λιανική ή Χονδρική 13%
Πώληση παραγομένων προϊόντων μετά από επεξεργασία ( δε συμπεριλαμβάνεται η απλή συσκευασία ) Λιανική ή Χονδρική 26% ή 33%
Πώληση προϊόντων που έχει αγοράσει από άλλους αγρότες Λιανική ή Χονδρική 26% ή 33%
Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους ακόμα και σε αγρότες Λιανική ή Χονδρική 26% ή 33%

Επίσης στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι : «5.Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος και του καθαρού κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα θα δοθούν με νεώτερη διαταγή.»
Αυτή η αναφορά θα είχε ένα ουσιαστικό περιεχόμενο, αν συνέχιζε με την φράση : «η οποία θα εκδοθεί έως την ../../… », αλλά βέβαια από την ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους οι προθεσμίες αφορούν μόνο τους πολίτες .

Τέλος να σημειώσουμε την ανάγκη της αντιμετώπισης όλων των φορολογικών αντικειμένων όταν η Φορολογική Διοίκηση εκδίδεται μια απόφαση. Θυμίζουμε ότι ο Ν. 2859 (Φ.Π.Α ) Άρθρο 41 «Ειδικό καθεστώς αγροτών» , παρ. 2, ορίζει ότι :
 

«Το ειδικό αυτό στοιχείο εκδίδεται και από αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς, προκειμένου να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα της αγροτικής εκμετάλλευσης. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα οικεία νόμιμα παραστατικά, με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα, είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε έννομη σχέση.» και Άρθρο 42 του Ν. 2859/2000 «Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 θεωρούνται: …………………… 4. Ως αγροτικές υπηρεσίες, οι παρεχόμενες από τους αγρότες με χειρωνακτική εργασία ή με το συνήθη εξοπλισμό της εκμετάλλευσης τους, οι οποίες συμβάλλουν στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται κυρίως:
α) οι εργασίες σποράς και φύτευσης, καλλιέργειας, θερισμού, αλωνίσματος, δεματοποίησης, περισυλλογής και συγκομιδής,
β) οι εργασίες προπαρασκευής για την πώληση προϊόντων, όπως η διαλογή, η ξήρανση, ο καθαρισμός, η άλεση, η έκθλιψη, η απολύμανση, η συσκευασία και η αποθήκευση,
γ) η φύλαξη, η πάχυνση και η εκτροφή ζώων,
δ) η μίσθωση μηχανικών μέσων και εξοπλισμού γενικά, που χρησιμοποιούνται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις,
ε) η τεχνική βοήθεια,
στ) η καταπολέμηση επιβλαβών φυτών και ζώων, καθώς και ο ψεκασμός φυτών και εδάφους,
ζ) η χρησιμοποίηση αρδευτικών, αποξηραντικών μέσων και εξοπλισμού, η) η υλοτομία, η κοπή ξύλων, καθώς και άλλες δασοκομικές υπηρεσίες.»


Άρα τα ερωτήματα είναι :
α) Η έκδοση του «ειδικού στοιχείου » και γενικότερα η παρακολούθηση των πωλήσεων αυτών, ως ξεχωριστού κλάδου, δεν έχει πια έννοια για τους αγρότες που έχουν ενταχθεί στο «κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α », αφού το εισοδημα τους φορολογείται με ενιαίο συντελεστή ( 13% ) ;

β) Η παροχή υπηρεσιών από τους αγρότες έχει άλλη αντιμετώπιση στην Φορολογία Εισοδήματος και άλλη στον Φ.Π.Α ; και

γ) Ο τρόπος λογιστικής παρακολούθησης και ειδικότερα ο επιμερισμός των εξόδων μεταξύ των «κλάδων», που φορολογούνται με διαφορετικό συντελεστή φορολογίας ποιος θα είναι ; ( μάλλον δεν θα είναι δύσκολος, αλλά μάλλον θα δημιουργήσει αρκετά επιπλέον όγκο λογιστικών εργασιών )

Δεύτερον θυμίζουμε ότι, για εκείνους τους αγρότες, που υποχρεούνται να υποβάλλουν ( επειδή ασκούν και άλλη δραστηριότητα ), τριμηνιαία περιοδική σύμφωνα με την ΠΟΛ.1024/17.1.2014 : «3. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας…..Σε κάθε περίπτωση μετάταξης από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν απογραφή των αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και αγαθών επένδυσης και να υποβάλλουν δήλωση αποθεμάτων ……Ο κατ' αποκοπή φόρος των αποθεμάτων ….. θα εκπεστούν από το φόρο εκροών…….. Επομένως ο αγρότης του παραδείγματος έχει δικαίωμα να εκπέσει συνολικά ΦΠΑ ευρώ ……), ο οποίος αναγράφεται στα «Λοιπά προστιθέμενα ποσά» της οικείας περιοδικής δήλωσης.»
Να μην ξεχάσετε λοιπόν στην περιοδική δήλωση Φ.Π.Α, να προσθέσετε στις εισροές και το ποσό του Φ.Π.Α που προκύπτει από την «δήλωση αποθεμάτων».

Σχετικά με τα φορολογικά θέματα των Αγροτών δείτε στον «Οδηγό Φορολογίας Αγροτών» που δημοσιεύτηκε μαζί με την εφημερίδα «Agrenda» της 26 Απριλίου 2014.

Στο σίριαλ αυτό :
- (Δεν;) θα δούμε : Την έκδοση από την φορολογική Διοίκηση , μιας ολοκληρωμένης οδηγίας ( « Οδηγού » ), που θα αντιμετωπίζει αρμοδίως, όλα τα θέματα φορολογίας ( Φ.Π.Α. , Κ.Φ.Α.Σ , Φ.Ε ) των αγροτών και η οποία εκτός των άλλων θα βοηθήσει στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των αγροτών, των λογιστών και των φορολογικών αρχών.


Επίσης δείτε σχετικά με τους αγρότες :


ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Δεν προβλέπονται καινούργια επεισόδια, σε ένα σήριαλ που πέρυσι είχε υψηλή τηλεθέαση . Δείτε για επανάληψη το άρθρο :
Αλλαγές στις δηλώσεις και τα πρόστιμα Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4254/2014. Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven


Ν. 4172/2013 - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ
Το άρθρο 72 «Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος» του Ν. 4172/2013, παρ. 26, ορίζει ότι : «Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α' 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου», κάτι που επιβεβαιώθηκε και την Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109180 ΕΞ 24.7.2014 «Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων» (Δείτε ανωτέρω).
 

Αντί σχολιασμού, αντιγράφω τον Κωνσταντίνο Γραβιά από το «Το σχόλιο της Δευτέρας » [30.03.2014] και [17.02.2014]:

«II. 421 ημέρες μετά... Αν νομίζετε ότι ο τίτλος αυτός αναφέρεται σε κάποια νέα κινηματογραφική ταινία που προβάλλεται στις σκοτεινές αίθουσες, τότε πλανάστε πλάνην οικτράν! Τόσες μέρες ακριβώς πέρασαν από την ημερομηνία ψήφισης του ν. 4110/2013 (23.1.2013) μέχρι την ημερομηνία έκδοσης από το υπ. Οικονομικών της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ. 1085/20.3.2014! Παρόλο που η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων έχει ξεκινήσει, παρόλο που το σύστημα υποβολής των δηλώσεων έχει ανοίξει, οι ιθύνοντες του υπ. Οικονομικών έχοντας πάντα ως γνώμονα την «εξυπηρέτηση» των φορολογουμένων, συνεχίζουν ακάθεκτοι τηρώντας ευλαβικά τη συνήθεια έκδοσης των αποφάσεων κατόπιν εορτής! Προφανώς τους αφήνει παγερά αδιάφορους το γεγονός ότι δεν υπάρχει χρηστή διοίκηση εκ μέρους τους...

V. Εξελίξεις σχετικά με την ερμηνευτική εγκύκλιο που αγνοείται
Σε προηγούμενο σχόλιό μου είχα αναφερθεί στην υπόθεση της ερμηνευτικής εγκυκλίου του ν. 4172/2013, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από τις αρχές του χρόνου. Άκαρπες παραμένουν μέχρι σήμερα οι προσπάθειες εντοπισμού της από τις αρμόδιες αρχές. Τελικά, μετά από συντονισμένες προσπάθειες λογιστών-φοροτεχνικών απ΄όλη την Ελλάδα, δόθηκε στα Μ.Μ.Ε. η φωτογραφία της προκειμένου να βρεθούν τα ίχνη της μέσα από τη γραμμή ζωής SILVER ALERT. Αν δε βρεθεί ούτε μ' αυτό τον τρόπο, τότε με το θέμα θα ασχοληθεί καταξιωμένη δημοσιογράφος που ειδικεύεται σε θέματα εξαφανίσεων προσώπων. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα εντοπιστεί ώστε να ηρεμήσει ο κλάδος που αδημονεί... »

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια :
- Την ένταξη στο στοίχηματικό παιχνίδι, της πιθανολογούμενης ημερομηνίας έκδοσης της ερμηνευτικής .
- (Δεν;) θα δούμε : Μια συνολική πλήρη αναλυτική και με παραδείγματα «ερμηνευτική» , για όλο το Νόμο, αντάξια της ερμηνευτικής Π.4336/3162/Εγκ.10/10.7.1987 «Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις»».Ε9 ΚΑΙ ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Θα μας απασχολήσει, κυρίως λόγω της έκδοσης των εκκαθαριστικών του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και των τροποποιητικών που θα πρέπει να γίνουν σε πληθώρα περιπτώσεων.

Δείτε : Το Ε9 θα συνεχίσει να μας απασχολεί και το 2014 - Οι σημαντικές διατάξεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που ψηφίστηκαν πρόσφατα .
 

Μία σημαντική παράγραφος που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η προσθήκη της παραγράφου 3β στο άρθρο 6 του νόμου 4223/2013 και συγκεκριμένα το τελευταίο εδάφιο που αναφέρει:
"Ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.ΦΙ.Α., θεωρούνται ως μη δηλωθέντα."
Η σχετική αιτιολογική έκθεση αναφέρει επίσης:
"Επίσης, ορίζεται ότι οι δηλώσεις στοιχείων για ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.ΦΙ.Α., θεωρούνται ότι δεν έχουν υποβληθεί ως προς αυτά με όλες τις συνέπειες της μη υποβολής για το φορολογούμενο."


Δείτε επίσης : Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1107404 ΕΞ 22.7.2014 Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε συμβολαιογραφικές πράξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.4178/2013


ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.) ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π .).

Να τονίσω την σημασία που έχει η πρώτη κωδικοποίηση των «Διεθνών Λογιστικών Προτύπων» η οποία εδώ και λίγο καιρό είναι διαθέσιμη στο αρχείο του κόμβου.

Πλέον στο αρχείο μας, υπάρχουν πλήρως κωδικοποιημένα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), οι Διερμηνείς Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔ.Δ.Π.Χ.Α.), οι Διερμηνείς Προτύπων (Μ.Ε.Δ.) και όλοι οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τα πρότυπα.

Η σημασία της κωδικοποίησης αυτής θα φανεί περισσότερο στο επόμενο χρονικό διάστημα, όπου είναι πολύ πιθανόν, πολύ περισσότεροι χρήστες θα πρέπει να εντρυφήσουν στα (Δ.Λ.Π.), λόγω της πιθανολογούμενης ενσωμάτωσης όρων και λογιστικών χειρισμών στα «Νέα» Ε.Λ.Π.
Να θυμίσω ότι εκκρεμεί η Πρόταση Σχεδίου Νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις».  Και η ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Νέας Ευρωπαϊκής Λογιστικής Οδηγίας την οποία έχουμε αναλύσει στο Άρθρο : Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ».


8) ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ως ένα είδος απολογισμού, να υπενθυμίσω την προσοχή σας σε ορισμένα άρθρα, της τελευταίας περιόδου:
9) ΤΟ ΣΑΤΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Φύρδην μίγδην»Δείτε το Φύρδην μίγδην μηνός Απριλίου
Πρέπει να σας ενημερώσω ότι, μετά από επικοινωνία με τους συντάκτες του περιοδικού και σε ερώτηση μου σχετικά με την περιοδικότητα της έκδοσης, μου δήλωσαν : Ο Ριολίτης ότι, υπήρχε τυπογραφικό λάθος « άπαξ του μηνός» , αντί του ορθού « άπαξ του μηνός, που δεν περιέχει ρ». Άρα περιμένουμε το επόμενο τεύχος τον Σεπτέμβριο ; . Ο δε Αμβρακιώτης ότι, θα εκδοθεί «εν ευθέτω χρόνω», δεύτερο και τρίτο τεύχος μαζί. Πραγματικά δεν ξέρεις, πότε μιλούν σοβαρά και πότε κάνουν χιούμορ σε αυτό το περιοδικό.


10) ΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
Οι μεγάλες μάχες των Συγκεντρωτικών και του ΕΝ.Φ.Ι.Α –Ε9, αλλά και οι γνωστοί μας, από παλιά .ΕΝΘΕΤΟ : «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΔΕΣ ( +/-) »
(Σημ. : Για τις γυναίκες ισχύει και για μικρότερες δηλούμενες από αυτές, ηλικίες)Η εξέλιξη κάποιων πενηντάρηδων, όπως την είδε ο ΚΥΡ.
 


Καταρχήν δείτε το video : In The Fall
Ταινία animation μικρού μήκους που δείχνει έναν άντρα να γλυστράει από την ταράτσα της πολυκατοικίας και καθώς πέφτει, βλέπει όλη του τη ζωή.

 Από τις προτάσεις εποχής, έχουμε :
α) Όσον αφορά ποτά/αναψυκτικά και άλλα προϊόντα : Βερμουτ, Γκαζόζα, Τσιτσιμπίρα, Μπυράλ, Ρετσίνα Κουρτάκη, Τσίχλες ADAMS, κολόνια Μυρτώ και 4711...
β) Όσον αφορά καφετέριες και ζαχαροπλαστεία : GREEN PARK στο Πεδίο του Άρεως, Πύργος του ΟΤΕ και Αχίλλειον στην Θεσσαλονίκη, Λέντζος στο Παγκράτι με «α λα Λέντζος φραπέ», καφετέρια Φοντάνα στο Πασαλιμάνι , Βάρσος στην Κηφισιά και «Χαρά» στα Κάτω Πατήσια.
γ) Για Σινεμά προτείνουμε : «Σινέ Θησείoν», «Βοξ» στα Εξάρχεια ,«Γαλαξίας» στους Αμπελοκήπους , «Αλέκα» στου Ζωγράφου.
δ) Οι συμβουλές που δίνουμε είναι : «Πρόσεχε μη σου ρίξουν τίποτα στην πορτοκαλάδα» (4)
Να έχετε μαζί σας για κάθε ενδεχόμενο Σουλφαμιδόσκονη (5)
«Αν μάσησει πάλι την κασέτα, διόρθωσε τη την με ένα μολύβι» (6)
« Η Θεία Όλγα ξέρει» (7)
 

ε) Από τα τραγούδια της εποχής μπορείτε να επιλέξετε :

 • Κάπου την έχουμε πατήσει (1978 ) - Σύνθεση / Στίχος / Ερμηνεία : Λουκιανός Κηλαηδόνης - Άλμπουμ: Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόυ
 • Δε λες κουβέντα (1981 ) - Σύνθεση: Δήμος Μούτσης - Ερμηνεία: Σωτηρία Μπέλλου, Δήμος Μούτσης , Στίχος: Κώστας Τριπολίτης - Άλμπουμ: Φράγμα.
 • Υπάρχω (1975 ) - Ερμηνεία: Στέλιος Καζαντζίδης, Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος Στίχοι: Πυθαγόρας - Άλμπουμ: ''ΥΠΑΡΧΩ''
 • Κουτσή κιθάρα (1980) Σύνθεση: Μάνος Λοΐζος, Ερμηνεία: Δήμητρα Γαλάνη, Στίχος: Λευτέρης Παπαδόπουλος - Άλμπουμ: Για μια μέρα ζωής
 • Το δίχτυ (1983 ) - Σύνθεση: Σταύρος Ξαρχάκος, Ερμηνεία: Τάκης Μπίνης, Στίχος: Νίκος Γκάτσος - Άλμπουμ: Ρεμπέτικο
 • Ο δρόμος (1974 ) – Σύνθεση/ Ερμηνεία: Μάνος Λοΐζος, Στίχος: Κωστούλα Μητροπούλου - Άλμπουμ: Τα τραγούδια του δρόμου
 • Αυτόν τον κόσμο τον καλό (1972) - Σύνθεση: Σταύρος Ξαρχάκος, Ερμηνεία: Νίκος Ξυλούρης, Στίχος: Βασίλης Ανδρεόπουλος - Άλμπουμ: Διόνυσε καλοκαίρι μας
 • Κάποτε θα’ ρθουν (1979) - Σύνθεση: Μίκης Θεοδωράκης, Ερμηνεία: Παύλος Σιδηρόπουλος, Στίχος: Λευτέρης Παπαδόπουλος -Άλμπουμ: Ο Ασυμβίβαστος
 • Απ ‘το αεροπλάνο (1973) – Σύνθεση / Ερμηνεία : Κώστας Χατζής, Στίχος: Σώτια Τσώτου - Άλμπουμ: Ουαί

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ (1975 ) – Μουσική /Στίχοι / Ερμηνεία : Διονύσης Σαββόπουλος
01. Οι Δεκαπέντε (Αμνηστεία '64)
00:00
02. Η Παράγκα
03:16
03. Η Παράγκα Με Κιθάρα
04:35
04. Το Θηρίο
06:30
05. Σωματική Ανάγκη
07:08
06. Μια Θάλασσα Μικρή
08:46
07. Στη Συγκέντρωση Της Ε.Φ.Ε.Ε.
12:04
08. Τι Να Τα Κάνω Τα Τραγούδια Σας (με τη Δόμνα Σαμίου)
14:56
09. Δοκιμή
16:31
10. Σημείωμα
17:55
11. Η Θανάσιμη Μοναξιά Του Αλέξη Ασλάνη
18:32
12. Η Θεία Μάνου
24:55
13. Σύρμα
26:04
14. Ολαρία Ολαρά
26:29
15. Ζεϊμπέκικο - Σωτηρία Μπέλλου, Διονύσης Σαββόπουλος
29:42
16. Σαν Τον Καραγκιόζη
33:10
17. Επέτειος (Επίλογος)
35:44


Τέλος το φωτογραφικό υλικό της εποχής έχει ως εξής :


ΠΗΓΕΣ:
http://busoldtimers.blogspot.gr/
http://to-paliatzidiko.blogspot.gr
http://www.lifo.gr
http://200bestgreeksongsever.wordpress.com

---

ΕΝΘΕΤΟ : «ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ »ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  (Πρωτοδημοσιεύτηκε στο «Σχόλιο της Δευτέρας » [17.03.2014])
 

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

(17-3-2014)

                   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1 Έντυπα φορολογικών δηλώσεων 1, 2,3, κ.λ.π, που συμπληρώνονται σε ετήσια βάση.
2 Υπήρχε φορολογική απαλλαγή του γονέα, εφόσον αυτό ήταν κάτω από 18 ετών.
3 " Πες το κι …… " , τραγούδι του Πορτοκάλογλου.
4 α) Συνεχόμενα στο αλφάβητο, β) Δεν είναι στραβό.
5 α) Επιφώνημα , που δηλώνει πόνο, λύπη, απόγνωση.
β) τα δύο πρώτα γράμματα πολύτιμου διαφανούς λίθου σε βαθύ πράσινο χρώμα
γ) Τα αρχικά των εισηγητών του On Line σεμιναρίου, που οργανώθηκε από το Taxheaven, στις 15-3-14.
6 Άρθρο της Γραμματικής. (αιτιατική )
7 α) Συνεχόμενα στο αλφάβητο, β) Τέτοιο χορό έχουν χορέψει όλοι οι παντρεμένοι.
8 α) Αρχικά διεθνούς οργανισμού βοήθειας, β) Το φιλί στην γλώσσα των νηπίων.
9 α) Είδος μεταφορικής εταιρείας.
β) Οι Λογιστές θα υποβάλουν ακόμα δηλώσεις και την εποχή που θα φυσάει αυτός ο ιδιαίτερα θερμός άνεμος .
10 α) Αρχικά μέρους, βασικής λογιστικής εξίσωσης.
β ) Συνοδεύεται από επιφωνηματική φράση και εκφράζει ανάλογα με το νόημα του λόγου ή το χρωματισμό της φωνής ποικίλα συναισθήματα.
11 α) Είδος εταιρείας, που μπορεί να τηρήσει είτε απλογραφικά, είτε διπλογραφικά βιβλία, β) Τέτοιο τμήμα υπάρχει σε αρκετές επιχειρήσεις.
γ) - ισμος και αυτός.
12 α) Εισάγει πρόταση ή όρο που βρίσκεται σε αντίθεση με τα προηγούμενα ή απλώς τα περιορίζει, β) Συνεχής κίνηση προς ορισμένη κατεύθυνση.

ΚΑΘΕΤΑ
1 Υπάρχουν και τέτοιου είδους συναλλαγές.
2 α) Γράμμα του αλφαβήτου, β) Ηχομιμητική λέξη που αποδίδει τη φωνή του προβάτου.
3 α) Mορφή εταιρείας, σχετικά νέα, β) Εκδίδει και οδηγίες ή ντιρεκτίβες.
4 α) Ένα από τα δυσκολότερα αυτή την στιγμή, επαγγέλματα στην Ελλάδα, β) Αόριστο άρθρο.
5 α) Αρκετοί τέτοιοι δίδονται στο άρθρο 2 του Ν. 4172/ 2013 (Ενικός ), β) Πρόσωπο της Βίβλου.
6 α)Στην νηπιακή γλώσσα το μωρό. β) Στο σημείο αυτό βρίσκεται σήμερα, η έκδοση φορολογικών ερμηνευτικών εγκυκλίων.
7 α) Αρχικά Ταμείου, όχι ασφαλιστικού, β) Το δικαίωμα της αρνησικυρίας
8 α) Συνεχόμενα στο αλφάβητο, β) Τέτοιο θα ρίξουν οι φορολογούμενοι, όταν λάβουν το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης.
γ ) Και έτσι γράφεται ο άγιος.
9 α ) Στο ''transfer pricing'' , πρέπει να τηρείται " η αρχή των …………. Αποστάσεων ".
β) Μια από τις λέξεις που είπανε οι Λογιστές για την απόφαση του Ε.Τ.Ε.Α , περί υποβολής ηλεκτρονικών στοιχείων.
(Οι λύσεις, βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο - Πριν όμως προσπαθήστε….. ).Καλό Καλοκαίρι…….Υποσημειώσεις:

 • (1) «μπακότερμα» : όρος που χρησιμοποιούσαμε όταν είμαστε παιδιά παίζοντας ποδόσφαιρο, όταν ο τερματοφύλακας άφηνε την εστία του (για κάποιο λόγο θεωρούσαμε ότι αυτό απαγορεύεται από τους κανονισμούς) και έπαιζε μπροστά με τους υπόλοιπους παίκτες.
 • (2) «Δεν σ' ακούω, πάρε το μηδέν» Προτού τα σταθερά μας τηλέφωνα γίνουν «ψηφιακά», οι γραμμές ήταν επιρρεπείς σε βλάβες. Αλλά δεν υπήρχε πρόβλημα. Είχαμε πάντα το θαυματουργό «0» πάνω στο καντράν του τηλεφώνου, έλυνε τα προβλήματα με τα παράσιτα.
 • (3) «Πόσες στάσεις έμειναν στο φιλμ;» Πριν από τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές στις οποίες δεν υπήρχε ουσιαστικά περιορισμός αριθμού φωτογραφιών, είχαμε τα καρούλια του φιλμ, το καθένα από τα οποία είχε μέχρι 36 «στάσεις» και κάθε φορά έπρεπε να κοιτάζουμε στην σχετική ένδειξη της μηχανής μας για να δούμε πόσες μας απομένουν.
 • (4) «Πρόσεχε μη σου ρίξουν τίποτα στην πορτοκαλάδα» Κάποτε οι μανάδες πίστευαν πως η βραδινή έξοδος περιλάμβανε πορτοκαλάδα. Και επίσης, πως στις «ντισκοτέκ» με την έξαλλη για αυτές νεολαία, υπήρχε πάντα κάποιος επιτήδειος που θα έριχνε ουσίες στο ποτήρι με σκοπό να επωφεληθεί.
 • (5) «Σουλφαμιδόσκονη»: σκόνη η οποία χρησίμευε για την επούλωση μικρών πληγών.
 • (6) «Πιάσε ένα μολύβι, τη μάσησε πάλι την κασέτα» Η κασέτα και το μολύβι είχαν στενή σχέση ( το μολύβι βοηθούσε στο ξεμπλοκάρισμα της ταινίας ) μέχρι τα μέσα των '90s, πριν έρθουν τα CD .
 • (7) « Η Θεία Όλγα ξέρει»  Εξαιρετικά δημοφιλής διαφήμιση απορρυπαντικού, με χρήση του σλόγκαν αυτού και σε πολλές άλλες περιπτώσεις.  
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

 • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
 • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο