Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Το Ε9 θα συνεχίσει να μας απασχολεί και το 2014 - Οι σημαντικές διατάξεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που ψηφίστηκαν πρόσφατα

Στο νομοσχέδιο "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις." που ψηφίστηκε πρόσφατα στην βουλή, είχαν προστεθεί με τροπολογία σημαντικές αλλαγές που αφορούν στον νέο φόρο ακινήτων ΕΝ.Φ.Ι.Α. αλλά και στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Τις αλλαγές και μετά από την παρέμβαση του Υφυπουργού στην βουλή, μπορείτε να τις δείτε στην άτυπη κωδικοποίηση εδώ.

Μία σημαντική παράγραφος που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η προσθήκη της παραγράφου 3β στο άρθρο 6 του νόμου 4223/2013 και συγκεκριμένα το τελευταίο εδάφιο που αναφέρει:

"Ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.ΦΙ.Α., θεωρούνται ως μη δηλωθέντα."

Η σχετική αιτιολογική έκθεση αναφέρει επίσης:

"Επίσης, ορίζεται ότι οι δηλώσεις στοιχείων για ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.ΦΙ.Α., θεωρούνται ότι δεν έχουν υποβληθεί ως προς αυτά με όλες τις συνέπειες της μη υποβολής για το φορολογούμενο."

Ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή του ακινήτου για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θεωρούνται τα στοιχεία τα οποία καθιστούν αδύνατο τον υπολογισμό του και ενδεικτικά μερικά από αυτά μπορεί να είναι:

α) Η γεωγραφική θέση του κτίσματος (Νομός)
β) Η επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα.
γ) Κατηγορία ακινήτου (μονοκατοικία, κατοικία, οικόπεδο, κ.λπ.)
δ) Παλαιότητα

Σημειώνουμε σε αυτό το σημείο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 3427/2005 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4110/2013, τα φυσικά πρόσωπα είχαν υποχρέωση μέσα στο 2013 να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, ενώ τα νομικά πρόσωπα έπρεπε να υποβάλλουν δήλωση εκ νέου για όλα τα ακίνητα πάντα μέσα στο 2013.

Η σχετική διάταξη που τροποποίησε ο ν.4110/2013 έχει ως ακολούθως:
"τα Φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά μέχρι 30.6.2013 την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να τη συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και οριστικοποιήσουν. Νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέχρι 30.6.2013, στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως είναι διαμορφωμένη κατά την 1.1.2013."

Παρ' όλα αυτά φαίνεται πως υπάρχουν ακόμα ακίνητα στο περιουσιολόγιο ορισμένων φορολογούμενων (κυρίως επιχειρήσεων) τα οποία δεν έχουν πλήρη στοιχεία και συνεπώς καθιστούν αδύνατο τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Μετά την έκδοση εκκαθαριστικού που αναμένεται στο τέλος του Ιουλίου, οι υπόχρεοι σε ΕΝ.Φ.Ι.Α θα πρέπει να διασταυρώσουν το εκκαθαριστικό τους με την περιουσιακή τους κατάσταση, ώστε να εντοπίσουν τυχόν ελλείψεις υπολογισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε κάποιο από τα ακίνητά τους.

Υπενθυμίζουμε τέλος (σύμφωνα πάντα με την νέα τροπολογία  που ψηφίστηκε) ότι οι φορολογούμενοι έχουν την δυνατότητα μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2014 να προβούν σε τυχόν διορθώσεις των στοιχείων ακινήτων τους για το 2014 (ακίνητα την 1.1.2014), χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Για διορθώσεις όμως Ε9 ετών, 2011, 2012 και 2013 υπάρχει  μία ουσιώδης διαφορά.

Η διάταξη που ψηφίστηκε στο ίδιο ως ανωτέρω νομοσχέδιο προβλέπει:

"9. Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλονται, μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014, για τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013, εκτός εάν προκύπτει ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας προς επιστροφή. Στην περίπτωση κατά την οποία από τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου προκύπτει, κατά το οικείο έτος, ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας προς επιστροφή, το ποσό αυτό συμψηφίζεται με το πρόστιμο και τυχόν διαφορά μέχρι του ποσού των 100 ευρώ δεν αναζητείται από τη Φορολογική Διοίκηση. "

Συνεπώς, εάν η οποιαδήποτε διόρθωση στοιχείων ακινήτων έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του Φ.Α.Π. για τα έτη 2011,2012,2013 τότε επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο θα ανέρχεται μέχρι και τα 100 ευρώ (σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ.) και θα συμψηφίζεται.


Ετικέτες για αναζήτηση περιουσιολόγιο ακίνητα ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ε9


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο